De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4 maart 2004 Ontwikkelingen afgelopen 5-10 jaar, uitdagingen voor de toekomst! Edwin Hagelen arbeidshygiënist biologische agentia Universitair Medisch.

Verwante presentaties


Presentatie over: "4 maart 2004 Ontwikkelingen afgelopen 5-10 jaar, uitdagingen voor de toekomst! Edwin Hagelen arbeidshygiënist biologische agentia Universitair Medisch."— Transcript van de presentatie:

1 4 maart 2004 Ontwikkelingen afgelopen 5-10 jaar, uitdagingen voor de toekomst! Edwin Hagelen arbeidshygiënist biologische agentia Universitair Medisch Centrum Utrecht

2 Introductie Introductie, achtergrond Arbeidshygiënist (RAH) biologische agentia bij afdeling Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie in UMC Utrecht (en deels bij Arbo- en milieudienst) Gericht op gezondheidszorg !

3 Inhoud: Cijfers en bronnen van biologische agentia Risico-perceptie model Sandman Ontwikkelingen afgelopen 5 jaar RI&E-BA in Laboratoria Risico-wegingsformule HRE in ziekenhuis Conclusies Uitdaging voor de toekomst

4 Waaraan gingen Nederlanders dood in 2000? Hart- en vaatziekten49.19135% Nieuwvormingen38.80527,6 % Infectieziekten1.630 1,2%

5 Infectieziekten in 2000 in Nederland Sepsis8240,6 % Influenza3690,3 % AIDS/HIV1320,09 % TBC910,06 % Hersenvliesontsteking910,06 % maag-/darmkanaal360,02 % SOA230,01 % SARS0?0? %

6 Boa in Nederland 2000 t/m 2003 * AandoeningFunctie Aantal meldingen HIV-positiefArts2 Ziekte door HIV Verpleegkundige van Spoedeisende Eerste Hulp 1 Hepatitis BVerpleegkundige3 Laborant3 Medw. Bedden-centrale1 Huishoud dienst1 Onbekend1 * Cijfers van NCvB

7 Biologische agentia Rekening houden met beleving van mensen: risico-perceptiemodel van Sandman Risicoperceptie = realiteit ??

8 Wanneer worden mensen bang?

9 Historie van biologische agentia Arbobesluit Biologische Agentia 1994 Verplichtingen Arbobesluit: blootstelling in kaart brengen oftewel de mate, aard en duur Gevolgen blootstelling aan biologische agentia minimaliseren Verschil: “mogelijk blootstelling aan” versus “gericht werken met biologische agentia”

10 RI&E-BA Laboratoria 1998 Weinig aandacht voor biologische agentia in bestaande vragenlijsten Vragenlijst en checklist ontwikkeld (zie web) Uitvoering RIEBA in alle laboratoria UMC Utrecht

11 Risico-inschattingsmodel Werkgroep van NVvA-Contactgroep Gezondheidszorg en ViG opdracht: ontwikkelen methodiek voor het inventariseren en evalueren van risico’s. Resultaat: * stappenplan voor RIEBA * risico-inschattingsmodel

12 Stappenplan Aan de hand van een stappenplan starten: 1. Inschatten soort afdeling/bedrijf 2. Raadplegen deskundigen over te verwachten micro-organismen 3. Inventarisatie (vragenlijst) 4. Rondgang (checklist) 5. Evaluatie / wegen risico’s m.b.v. formule: R = F x H x K

13 1/2. Soort afdeling/bedrijf- deskundigen Inventariseer welke micro-organismen normaal te verwachten zijn binnen de beschouwde afdeling/bedrijf. Vraag naar calamiteiten in het verleden Navraag doen bij: bedrijfsarts, Biologisch Veiligheidsfunctionaris (BVF), ziekenhuishygiënisten (patiëntenrisico’s) (micro)biologen, milieudeskundigen, etc.

14 3. Inventarisatie m.b.v vragenlijst Is er contact mogelijk met? Risicovolle handelingen? Weet men hoe men contact kan vermijden? Houdt men zich aan de protocollen? Beleidsmatige zaken Overige zaken

15 4. Rondgang m.b.v. checklist Bouwkundige voorzieningen Onderhoud Werkvoorschriften Instructies Persoonlijke hygiëne Veilige werkwijze Apparaten en middelen

16 5. Evaluatie / wegen risico’s met formule R = F x H x K * R = Risico F = frequentie H = Handelingsrisico of overdrachtskans K = klasse van micro-organisme * vrij naar model van Henstra

17 Frequentie Voorkomenfactor zelden+1 soms++2 Regelmatig+++4 vaak++++8

18 Handelingsrisico / kans op verspreiding Factor Grote kans5 Enige kans2 nauwelijks kans0,5

19 Klasse factor Klasse 22 Klasse 35

20 Formule voor risico-analyse Frequentie x Handelingsrisico x Klasse agens Risico-inschattingrisicogetal Laag< 10 Midden> 10 en < 40 Hoog> 40

21 Overdrachtskans ziekteverwekker dosis besmettingsweg poliovirus 12 inslikken syphilis 57 via huid influenza A2 790 inademing SV40 virus 10.000 inademing typhus 100.000 inslikken cholera 100.000.000 inslikken

22 Verspreidingskansen Verspreiding in de werkruimte of in het milieu - besmetting via de lucht - direct contact vanuit de bron - indirect contact via apparatuur, instrumentarium Activiteit geïnhaleerde KVE pipetteren1 vallende en brekende ampul1000 vallende en brekende culture5000

23 Conclusies wat betreft inschattingsmodel Model als zodanig lijkt weinig toegepast Sinds publicatie 79 maal gedownload Evaluatie na 2 jaar leverde weinig respons op Eigen ervaringen: Kwantitatief moeizaam Kwalitatief goed bruikbaar Risico-inschattingsmodel goed hulpmiddel als denkmodel

24 Uitdagingen voor de toekomst Frequentie van blootstelling vaststellen: hoe te meten, ontbreken van normen Wat heeft de patiënt al bij zich (bij binnenkomst)? Hoe groot is kans op verspreiding? Leidt blootstelling tot kolonisatie? Leidt kolonisatie tot een infectie? Hoe effectief zijn de voorzorgsmaatregelen? (PBM’s isolatievormen etc) Transport biologisch materiaal

25 Ideeën voor de werkgroep b.f. Verspreiding van pathogene micro-organismen in kaart brengen, meetprotocol? Opzet maken van meetprotocol om effectiviteit van beschermingsmaatregelen te monitoren? Risico-inschattingsmodel verder uitwerken? Eenheid in transporteisen? RIEBA (en risico-inschattingsmodel) ook bruikbaar (maken) voor andere sectoren?


Download ppt "4 maart 2004 Ontwikkelingen afgelopen 5-10 jaar, uitdagingen voor de toekomst! Edwin Hagelen arbeidshygiënist biologische agentia Universitair Medisch."

Verwante presentaties


Ads door Google