De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Module ribCTH1 Construeren van een Tennishal Week 01

Verwante presentaties


Presentatie over: "Module ribCTH1 Construeren van een Tennishal Week 01"— Transcript van de presentatie:

1 Module ribCTH1 Construeren van een Tennishal Week 01
Studiejaar Studiepunten 3 ECTS Bouwkunde / Civiele techniek 5e semester deeltijd

2 Behandeling studiewijzer
Kernpunten Sterkteberekeningen en vervormingsberekeningen op liggers en spanten. Berekening van een hal die is opgebouwd uit drie-scharnierspanten en gerberliggers. Instructiecolleges met wekelijkse praktijkopdrachten, groepjes van twee Aan het eind van de cursus wordt een vergelijkbare opdracht gemaakt in een tentamensetting.

3 Behandeling studiewijzer
Verantwoording op kennis Schematiseren constructies Oplegreacties, dwarskrachten, normaalkrachten en momenten in drie-scharnierspanten en gerberliggers Weerstands- en traagheidsmomenten Berekenen en beoordelen van spanningen in constructies Vervormingen bepalen (vergeet mij nietjes) Controle m.b.v computerprogramma

4 Behandeling studiewijzer
Toepassingen Software – Matrixframe, bedoeld als mogelijkheid om je eigen berekeningen te controleren. Het maken van belasting- en constructieschema’s aan de hand van de overspanningen, belastingen, plaats van opleggingen en plaats van de scharnieren.

5 Behandeling studiewijzer
Resultaat Goede benadering van de werkelijkheid, nog niet indieningsgeschikt

6 Behandeling studiewijzer
Begeleiding Hoor- en instructiecolleges en zelfstudie m.b.v het boek toegepaste mechanica Bespreking wekelijkse voortgang opdrachten Na bespreking aanpassen uitwerkingen en aanvulling Inleveren van de deelopdrachten in lesweek 5 en 8, deze voorzien van: Naam Studienummer Uitwerking opdrachten Conclusie 20 minuten schriftelijke toets voorgaande week 30 minuten bespreking opgaven en opdracht voorgaande week 2 x 40 minuten behandelen nieuwe stof 30 minuten bespreken nieuwe opdracht en opgaven boek.

7 Behandeling studiewijzer
Organisatie 84 studiebelastingsuren waarvan 32 ingevuld wordt door colleges. Zelfstudie en maken van opgaven en opdrachten en tentamen is dus 52 sbu Er wordt een hoge mate van zelfstandigheid verwacht

8 Behandeling studiewijzer
Beoordeling

9 Behandeling studiewijzer
Herkansing

10 Herhaling Wat is construeren ? De drie hoofdeisen aan een constructie
Het ontwerp van constructie moet voldoen aan

11 Herhaling De constructie bestaat uit. Weerstand van de constructie
De sterkte

12 Herhaling Constructiesysteem Overspanningen Sterkte van materialen

13 Herhaling Grootte van de doorsnede Vorm van de doorsnede Stijfheid
Stabiliteit

14 Herhaling Levensduur van een constructie.
Betrouwbaarheid en veiligheid.

15 Herhaling Statica Iedere constructie moet onder invloed van de erop werkende belastingen in evenwicht verkeren. Wil een constructie in evenwicht verkeren dan moet deze voldoen aan een drietal voorwaarden. De som van alle verticale krachten moet gelijk zijn aan nul. De som van alle horizontale krachten moet gelijk zijn aan nul. De som van alle momenten van de krachten t.o.v. een willekeurig punt moet gelijk zijn aan nul.

16 Herhaling Tekenafspraak uitwendig evenwicht
Een naar beneden gerichte verticale kracht is positief Een naar rechts gerichte horizontale kracht is positief Een moment rechtsom is positief

17 Herhaling Kracht

18 Kracht

19 Kracht

20 Kracht

21 Kracht

22 Kracht

23 Kracht

24 Kracht

25 Kracht

26 Kracht

27 Kracht

28 Kracht

29 Kracht F2 F1 F3 F1 F F F2 F3

30 Ontbinden en samenstellen

31 Herhaling Moment Momentstelling Koppel

32 Moment

33 Moment

34 Koppel Koppel

35 Herhaling Opleggingen Bepaling steunpuntsreacties

36 Opleggingen

37 Rolscharnier

38 Vast scharnier

39 Inklemming

40 Steunpuntsreacties

41 Voorbeeld#1

42 Voorbeeld#1

43 Voorbeeld#2

44 Voorbeeld#2

45 Voorbeeld#3

46 Voorbeeld#3

47 Voorbeeld#4

48 Voorbeeld#4

49 Gerberliggers Scharnierconstructies Gerberliggers

50 Statische constructies

51 Scharnierconstructies
Scharnierconstructies hebben het kenmerk dat de constructiedelen t.o.v. elkaar vrij kunnen roteren in het scharnier, er wordt dus geen moment overgedragen. Er kunnen wel horizontale en verticale krachten worden opgenomen, de scharnierkrachten. Als twee constructiedelen scharnieren aan elkaar zijn verbonden oefen de delen even grote maar tegengestelde krachten op elkaar uit. Actie = - Reactie. Bij bepaling van de reactiekrachten wordt de constructie t.p.v. het scharnier gesplitst. De evenwichtsvergelijkingen van de totale constructie en de afzonderlijke delen worden dan opgesteld.

52 Scharnierconstructies
Wanneer een constructie in evenwicht verkeert, dan verkeert ieder deel in evenwicht. Door het plaatsen van een scharnier kan een statisch onbepaalde constructie veranderd worden in een statisch bepaalde constructie. Elk scharnier levert één extra vergelijking op. Er kan daardoor één extra onbekende worden opgelost. De scharnierkracht wordt voorgesteld als een inwendige kracht Sv en Sh. Door de constructie te splitsen in delen worden de scharnierkrachten voor het vrijgemaakte deel uitwendige krachten, terwijl het inwendige krachten blijven. Een ligger op twee vaste steunpunten of een doorgaande ligger op meer dan twee steunpunten is statisch onbepaald.

53 Scharnierconstructies
Door plaatsing van een scharnier bewerkstelligen we dat de liggerconstructie veranderd kan worden in een statisch bepaalde ligger, immers dit levert een extra vergelijking op. De plaatsing van de scharnier is niet willekeurig, de constructie kan bij verkeerde plaatsing labiel worden. In de praktijk worden bij liggers de scharnieren zo geplaatst, dat de maximaal inwendige momenten grotendeels gelijk zijn aan elkaar. Deze liggers worden nu Gerberliggers genoemd.

54 EINDE Docent: M.J.Roos


Download ppt "Module ribCTH1 Construeren van een Tennishal Week 01"

Verwante presentaties


Ads door Google