De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROGRAMMA 5e SEMESTER BOUWKUNDE

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROGRAMMA 5e SEMESTER BOUWKUNDE"— Transcript van de presentatie:

1 PROGRAMMA 5e SEMESTER BOUWKUNDE
CO2 4z PROGRAMMA 5e SEMESTER BOUWKUNDE

2 COLLEGEBIJEENKOMSTEN theorie matrix beton staal hout
BESPREKINGEN matrixopdracht opdracht beton-staal berekenen tekenen buiten-opdracht

3 LESROOSTER: Elke dinsdag: week 1 t/m week 8: collegebijeenkomst
Om de week donderdag week 2 t/m week 9: bespreking op afspraak week 10 tentamen LESROOSTER:

4 MODULEWIJZER op Ribacs-site
CO2 4z - OPDRACHT MODULEWIJZER op Ribacs-site WERKEN MET TWEETALLEN BEREKENINGEN COMPUTERBEREKENING VERDIEPINGSVLOER 1 BALK ONDER DE VLOER DAKCONSTRUCTIE BETONKOLOM TEKENINGEN VERDIEPINGSVLOER BETONBALK DAKCONSTRUCTIE BETONKOLOM

5 CO2 4z - onderwerpen BETON BOEK
balken en vloeren op meerdere steunpunten momentcoëfficentmethode T-balken drukwapening 2- en 4-zijdig opgelegde vloeren kolommen BOEK CB 2 Construeren in beton DICTAAT B 1.32 Tabellenboek

6 CO2 4z - onderwerpen STAAL BOEK: KIPCONTROLE VERGELIJKSPANNINGEN
KOLOMMEN  KNIK BOEK: BASISBOEK (over) spannend staal DICTAAT B 1.32 Tabellenboek

7 CO2 4z - onderwerpen HOUT KOLOMMEN  KNIK geen BOEK: DICTAAT B 1.32
Op ribacs-site

8 Eindcijfer TENTAMEN - OPDRACHT eindcijfer: geen opdrachtcijfer
tentamencijfer : 60 % opdrachtcijfer: 40 % geen opdrachtcijfer of geen tentamencijfer deelcijfers: minimaal 4,5 deelcijfer < 4,5 ?  eindcijfer = 1  eindcijfer ≤ 4

9 CO2 4z – afronding Herkansing alleen indien eindcijfer < 6
Herkansing TENTAMEN: bij cijfer ≤ 5,5: opnieuw maken (binnen 1 jaar afronden, daarna alles opnieuw doen) Herkansing OPDRACHT: bij cijfer > 4,0: aanvulling mogelijk bij cijfer < 4,0: geen herkansing Inleveren uiterlijk binnen 4 weken na het bekend worden van het eindcijfer

10 ING kantoor Amsterdam

11 Voorbeelden

12 binnen buiten

13

14 bedrijfsgebouw Transeuro Nijman Rotterdam

15 kantoor Mammoet

16 Villa in Deventer

17 Woningbouw Rotterdam

18

19 bedrijfsgebouw Abimex
Ridderkerk

20 Voorbeelden

21 Voorbeelden

22 Voorbeelden

23 Voorbeelden

24 Voorbeelden

25 Voorbeelden

26

27 Voorbeelden

28 TOETSING VAN EEN CONSTRUCTIE
Schematiseer de constructie → rekenschema Bepaal de belastingen op de constructie Bepaal de weerstand (sterkte, stijfheid) van de constructie Controleer de constructie: unity check (u.c.)

29 BELASTINGEN Algemeen vlaklast
gelijkmatig / niet-gelijkmatig lijnlast puntlast laststelsel p = gelijkmatige verdeelde belasting per oppervlak (kN/m2) q = gelijkmatige verdeelde belasting per lengte (kN/m1) F = puntlast (kN)

30 BELASTINGEN Permanente belastingen (plaatsgebonden belast.):
Eigen gewicht dragende- en niet-dragende delen, Gronddruk, Waterdruk, Opgelegde vervormingen Veranderlijke belastingen (vrije belast.): Belasting door personen, inrichting van ruimten, Sneeuw, Verkeer, Wind Bijzondere belastingen: Brand, Explosie, Aardbeving e.d. Laststelsel: Belastingen door voertuigen

31 BELASTINGEN Permanente belasting
Permanente belasting -karakteristiek-: Aanwezig gedurende de gehele referentieperiode Kan variaties in waarde doormaken De juiste waarde is redelijk goed vast te stellen Altijd ‘lange-duur’ belastingen Altijd ‘statisch’ Altijd plaatsgebonden

32 BELASTINGEN Veranderlijke belasting
Veranderlijke belastingen hebben als kenmerk: niet altijd aanwezig tijdens de referentieperiode variëren vaak sterk in grootte tijdens referentie periode vaak puntlast of laststelsel vaststellen representatieve waarde is lastig grootte is afhankelijk van belastingduur plaatsgebonden óf vrij plaatsbaar statisch óf dynamisch

33 BELASTINGEN overige Veranderlijke belasting Bijzondere belasting
Sneeuwbelasting Verkeersbelasting Windbelasting Bijzondere belasting

34 BELASTINGEN Veranderlijke (extreme) belasting
De grootte van een veranderlijke belasting is afhankelijk van: type gebouw gebruiksfunctie van het gebouw type berekening dat uitgevoerd moet worden

35 BELASTINGEN Veranderlijke belasting

36 BELASTINGEN - notaties
G = permanente belasting b.v. peg = eigen gewicht prb = rustende belasting pg = peg + prb = totale permanente belasting Q = veranderlijke belasting Qe = extreme waarde van de veranderlijke belasting (kans gedurende levensduur wordt overschreven is klein) = representatieve waarde Qm = γ Qe = momentane waarde van de veranderlijke belasting (op een willekeurig tijdstip waarschijnlijk aanwezig.)

37 CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID Belastingsfactoren/-combinaties
Uiterste grenstoestand - UGT fundamentele belastingscombinatie 1,2 G + 1,5 Q (1 veld extreem - rest moment. pe<4 kN/m2) 1,35 G Bruikbaarheidsgrenstoestand - BGT incidentele belastingscombinatie 1,0 G + 1,0 Q (1veld extreem - rest moment. pe<4 kN/m2) momentane belastingscombinatie 1,0 G + 1,0 Qm

38 CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID Belastingsfactoren/-combinaties

39 BELASTINGSCOMBINATIES Fundamenteel, liggers, uiterste grenstoestand
Prep < 4 kN/m2

40 BELASTINGSCOMBINATIES Fundamenteel, liggers, uiterste grenstoestand
Prep ³ 4 kN/m2

41 BELASTINGSCOMBINATIES Fundamenteel, liggers, uiterste grenstoestand

42 BELASTINGSCOMBINATIES Incidenteel, liggers, bruikbeidstoestand
Prep ³ 4 kN/m2

43 BELASTINGSCOMBINATIES Incidenteel, liggers, bruikbeidstoestand
Prep < 4 kN/m2

44 BELASTINGSCOMBINATIES Fundamenteel, liggers, uiterste grenstoestand

45 MOMENTEN qd = coëfficiënt . 0,001 . qd . l2
Mveld = 1/8 . qd . l2 Msteunpunt = 1/3 . M veld = 1/3 *125/1000 = 42/ M veld = 125/ qd . l2 MOMENTEN qd = coëfficiënt . 0,001 . qd . l2 42 125 85 28 115 100 50 60 55

46 DWARSKRACHTEN Vd = coëfficiënt . qd . L
0,5 0,6 0,5


Download ppt "PROGRAMMA 5e SEMESTER BOUWKUNDE"

Verwante presentaties


Ads door Google