De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CO2 4z PROGRAMMA 5 e SEMESTER BOUWKUNDE. COLLEGEBIJEENKOMSTEN theorie – matrix – beton – staal – hout BESPREKINGEN matrixopdracht opdracht beton-staal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CO2 4z PROGRAMMA 5 e SEMESTER BOUWKUNDE. COLLEGEBIJEENKOMSTEN theorie – matrix – beton – staal – hout BESPREKINGEN matrixopdracht opdracht beton-staal."— Transcript van de presentatie:

1 CO2 4z PROGRAMMA 5 e SEMESTER BOUWKUNDE

2 COLLEGEBIJEENKOMSTEN theorie – matrix – beton – staal – hout BESPREKINGEN matrixopdracht opdracht beton-staal – berekenen – tekenen buiten-opdracht

3 Elke dinsdag: week 1 t/m week 8: collegebijeenkomst Om de week donderdag week 2 t/m week 9: bespreking op afspraak week 10 tentamen LESROOSTER:

4 CO2 4z - OPDRACHT BEREKENINGEN – COMPUTERBEREKENING – VERDIEPINGSVLOER – 1 BALK ONDER DE VLOER – DAKCONSTRUCTIE – BETONKOLOM TEKENINGEN – VERDIEPINGSVLOER – BETONBALK – DAKCONSTRUCTIE – BETONKOLOM MODULEWIJZER op Ribacs-site WERKEN MET TWEETALLEN

5 CO2 4z - onderwerpen BETON – balken en vloeren op meerdere steunpunten – momentcoëfficentmethode – T-balken – drukwapening – 2- en 4-zijdig opgelegde vloeren – kolommen BOEK – CB 2 Construeren in beton – DICTAAT B 1.32 – Tabellenboek

6 STAAL – KIPCONTROLE – VERGELIJKSPANNINGEN – KOLOMMEN  KNIK BOEK: – BASISBOEK (over) spannend staal – DICTAAT B 1.32 – Tabellenboek CO2 4z - onderwerpen

7 HOUT – KOLOMMEN  KNIK geen BOEK: – DICTAAT B 1.32 – Op ribacs-site CO2 4z - onderwerpen

8 Eindcijfer TENTAMEN - OPDRACHT eindcijfer: – tentamencijfer : 60 % – opdrachtcijfer: 40 % geen opdrachtcijfer of geen tentamencijfer deelcijfers: minimaal 4,5 deelcijfer < 4,5 ?  eindcijfer = 1  eindcijfer ≤ 4

9 CO2 4z – afronding Herkansing TENTAMEN : bij cijfer ≤ 5,5: opnieuw maken (binnen 1 jaar afronden, daarna alles opnieuw doen) Herkansing OPDRACHT: – bij cijfer > 4,0: aanvulling mogelijk – bij cijfer < 4,0: geen herkansing Inleveren uiterlijk binnen 4 weken na het bekend worden van het eindcijfer Herkansing alleen indien eindcijfer < 6

10 ING kantoor Amsterdam

11 Voorbeelden

12 binnen buiten

13

14 bedrijfsgebouw Transeuro Nijman Rotterdam

15 kantoor Mammoet

16 Villa in Deventer

17 Woningbouw Rotterdam

18

19 bedrijfsgebouw Abimex Ridderkerk

20 Voorbeelden

21

22

23

24

25

26

27

28 TOETSING VAN EEN CONSTRUCTIE Schematiseer de constructie → rekenschema Bepaal de belastingen op de constructie Bepaal de weerstand (sterkte, stijfheid) van de constructie Controleer de constructie: unity check (u.c.)

29 BELASTINGEN Algemeen vlaklast – gelijkmatig / niet- gelijkmatig lijnlast – gelijkmatig / niet- gelijkmatig puntlast laststelsel p = gelijkmatige verdeelde belasting per oppervlak (kN/m 2 ) q = gelijkmatige verdeelde belasting per lengte (kN/m 1 ) F = puntlast (kN)

30 BELASTINGEN Permanente belastingen (plaatsgebonden belast.): Eigen gewicht dragende- en niet-dragende delen, Gronddruk, Waterdruk, Opgelegde vervormingen Veranderlijke belastingen (vrije belast.): Belasting door personen, inrichting van ruimten, Sneeuw, Verkeer, Wind Bijzondere belastingen: Brand, Explosie, Aardbeving e.d. Laststelsel: Belastingen door voertuigen

31 BELASTINGEN Permanente belasting Permanente belasting -karakteristiek-: Aanwezig gedurende de gehele referentieperiode Kan variaties in waarde doormaken De juiste waarde is redelijk goed vast te stellen Altijd ‘lange-duur’ belastingen Altijd ‘statisch’ Altijd plaatsgebonden

32 BELASTINGEN Veranderlijke belasting Veranderlijke belastingen hebben als kenmerk: niet altijd aanwezig tijdens de referentieperiode variëren vaak sterk in grootte tijdens referentie periode vaak puntlast of laststelsel vaststellen representatieve waarde is lastig grootte is afhankelijk van belastingduur plaatsgebonden óf vrij plaatsbaar statisch óf dynamisch

33 BELASTINGEN overige Veranderlijke belasting – Sneeuwbelasting – Verkeersbelasting – Windbelasting Bijzondere belasting

34 BELASTINGEN Veranderlijke (extreme) belasting De grootte van een veranderlijke belasting is afhankelijk van: type gebouw gebruiksfunctie van het gebouw type berekening dat uitgevoerd moet worden

35 BELASTINGEN Veranderlijke belasting

36 BELASTINGEN - notaties G = permanente belasting b.v. p eg = eigen gewicht p rb = rustende belasting p g = p eg + p rb = totale permanente belasting Q = veranderlijke belasting Q e = extreme waarde van de veranderlijke belasting (kans gedurende levensduur wordt overschreven is klein) = representatieve waarde Q m = γ Q e = momentane waarde van de veranderlijke belasting (op een willekeurig tijdstip waarschijnlijk aanwezig.)

37 CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID Belastingsfactoren/-combinaties Uiterste grenstoestand - UGT – fundamentele belastingscombinatie 1,2 G + 1,5 Q (1 veld extreem - rest moment. p e <4 kN/m 2 ) 1,35 G Bruikbaarheidsgrenstoestand - BGT – incidentele belastingscombinatie 1,0 G + 1,0 Q (1veld extreem - rest moment. p e <4 kN/m 2 ) – momentane belastingscombinatie 1,0 G + 1,0 Q m

38 CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID Belastingsfactoren/-combinaties

39 P rep <  kN/m 2 BELASTINGSCOMBINATIES Fundamenteel, liggers, uiterste grenstoestand

40 P rep  kN/m 2 BELASTINGSCOMBINATIES Fundamenteel, liggers, uiterste grenstoestand

41

42 P rep  kN/m 2 BELASTINGSCOMBINATIES Incidenteel, liggers, bruikbeidstoestand

43 P rep <  kN/m 2 BELASTINGSCOMBINATIES Incidenteel, liggers, bruikbeidstoestand

44 BELASTINGSCOMBINATIES Fundamenteel, liggers, uiterste grenstoestand

45 MOMENTEN q d = coëfficiënt. 0,001. q d. l 2 42 125 85 2811528 100 855085 100 28100 28 85 60 55 855560 85 100 85 2810085 28 M veld = 1 / 8. q d. l 2 M steunpunt = 1 / 3. M veld = 1/3 *125 / 1000 = 42 / 1000. M veld = 125 / 1000. q d. l 2

46 DWARSKRACHTEN V d = coëfficiënt. q d. L 0,5 0,60,5 0,60,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,60,5 0,60,5 0,60,5 0,5. q d. l


Download ppt "CO2 4z PROGRAMMA 5 e SEMESTER BOUWKUNDE. COLLEGEBIJEENKOMSTEN theorie – matrix – beton – staal – hout BESPREKINGEN matrixopdracht opdracht beton-staal."

Verwante presentaties


Ads door Google