De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

?. Groep 10 Didactiek gedrags- en maatschappij wetenschappen (Isabelle Rots) 2012 – 2013 Seksuele & relationele ontwikkeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "?. Groep 10 Didactiek gedrags- en maatschappij wetenschappen (Isabelle Rots) 2012 – 2013 Seksuele & relationele ontwikkeling."— Transcript van de presentatie:

1 ?

2 Groep 10 Didactiek gedrags- en maatschappij wetenschappen (Isabelle Rots) 2012 – 2013 Seksuele & relationele ontwikkeling

3 Inhoudstafel presentatie  1. School  Voorstelling  Bestaand beleid VOET’en  Noden  2. Thema “Seksuele en relationele ontwikkeling”  3. Bestaande programma’s  4. Implementatie  Schoolniveau  Klas- en leerlingenniveau  Netwerken en samenwerkingsverbanden  Evaluatie  5. Suggesties & alternatieven

4 1. SCHOOL

5 1.School – voorstelling + Structuur derde graad

6 1.School – Bestaand beleid VOET’en  Vrij goed implementatie beleid VOET’en  Projectmatig (Project  VOET)  VOET-coördinator  Systeem mindmaps Algemeen

7 1.School – Bestaand beleid VOET’en  Directie  positief  Leerkracht  bereid implementeren maar te veel administratie  Leerlingen  positief “eens wat anders dan les”  Ouders  weinig betrokken, wel communicatie Verschillende partijen

8  Verscheidende thema’s  VOET-coördinator  Geen continue opbouw over verschillende jaren  Weerstand bij leerkrachten door extra administratie 1.School – Bestaand beleid VOET’en Schooltype B

9 1.School – Noden  Herdenken bestaand project “Project Sociale Vaardigheden” met volgende aandachtspunten:  Betrokkenheid leerkrachten vergroten  Zonder administratieve werklast te verhogen  Themadag minder isoleren  Meer aandacht context 2.4 “Seksuele ontwikkeling & puberteit ”

10 2. THEMA

11 2. Thema Vernauwing VOET’en + Focus Seksuele & Relationele ontwikkeling

12 3. PROGRAMMA’S

13 3. Bestaande programma’s Inhoud? Doelstellingen? Positieve punten? Negatieve punten? Hou je van blauwe ogen Ella Vormingsaanbod CGSO Goede Minnaars Sensoa Poeperkesdag Met liefs Gender in de klas Gender in de blender Handboek: RSV Dicht bij mijn bed show Jeugd en Seksualiteit

14 3. Bestaande programma’s  Inhoud:  Schoolvoorstelling  Werkmap (werk- en spelvormen)  Thema: homoseksualiteit  Positief?  Originele manier om leerlingen te “prikkelen”  Betrokkenheid leerkrachten  Negatief?  Beperkt zich tot homoseksualiteit Hou je van blauwe ogen

15 3. Bestaande programma’s  Inhoud: Educatief pakket  Thema: Genderdiversiteit en transgender  Positief?  Groot aantal oefeningen (afstemmen op school)  Link met VOET’en  Negatief?  Weinig ruimte voor eigen inbreng leerkracht Gender in de blender

16 3. Bestaande programma’s  Inhoud:  Website  Didactisch materiaal  Thema: Gender  Positief?  Voldoende ruimte voor eigen accenten leerkracht  Toepassing in verschillende vakken  Negatief?  Geen link met VOET’en Gender in de klas

17 4. IMPLEMENTATIE

18 4. Implementatie - Opbouw  Stappenplan van Blieck et. al. (1994)  Beginsituatie  Argumentatie gekozen programma  Implementatie op schoolniveau  Implementatie op klas –en leerlingen niveau  Netwerken en samenwerkingsverbanden  Evaluatie

19 4. Implementatie - Schoolniveau  Ouders  Brief  Aankondiging op website  Leerkrachten  Bespreking voorbereiding les biologie  Bespreken werkvormen om rond thema te werken  Elke vakmentor geeft duiding over lesinhoud rond thema  Eigen aanvulling van de leerkrachten  Elke leerling derde graad  = centrale spil om te werken rond thema Voorbereiding

20 4. Implementatie - Schoolniveau  Elke leerling derde graad  Centrale spil om te werken rond thema Toneelvoorstelling: 'Hou je van blauwe ogen?’

21 4. Implementatie - Schoolniveau  Oorspronkelijke nabespreking  open vragen  Vereist zekere graad van mondigheid van leerlingen  Beginsituatie: leerlingen gekozen school beschikken in mindere mate over deze graad van mondigheid  Andere didactische werkvormen:  Vb. Vragen anoniem opschrijven  Vb. Stellingenspel, wie akkoord is gaat recht staan Nabespreking

22 4. Implementatie – Klas- & leerlingniveau  Voor de voorstelling  Biologie  Bingospel  Na de voorstelling  Geschiedenis  Presentatie historische figuren  Nederlands  Brief schrijven  Godsdienst  Gender in de Blender + Comfort Stretch Paniek  Engels  Gender in de Blender + boek Oscar Wilde  Biologie  Gender in de blender  Frans  Roze quiz Klasniveau

23 4. Implementatie – Klas- & leerlingniveau  Klastitularis  Leerkracht godsdienst  Vertrouwensleerkracht  Folders en posters Leerling niveau

24 4. Implementatie –Samenwerkingsverbanden  Leerling- en ouderniveau  Schoolwebsite  Schoolniveau  Klassenraad  Externen  Joetz en Sensoa

25 4. Implementatie – Evaluatie  Evaluable resultaten  Evaluatie implementatie  Leerlingniveau  Klasniveau  Schoolniveau

26 4. Implementatie – Evaluatie

27

28 5. SUGGESTIES & ALTERNATIEVEN

29 5. Suggesties & alternatieven Inhoudelijke alternatieven

30 5. Suggesties & alternatieven  VOET-werkgroepen  Aanvullende vormingen Beleidsgerichte suggesties

31 Bedankt voor uw aandacht! Vragen? Groep 10


Download ppt "?. Groep 10 Didactiek gedrags- en maatschappij wetenschappen (Isabelle Rots) 2012 – 2013 Seksuele & relationele ontwikkeling."

Verwante presentaties


Ads door Google