De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Titel van de presentatie | 20 oktober 2010 G-Gas transitie Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Energiemarkt Directoraat Generaal Energie,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Titel van de presentatie | 20 oktober 2010 G-Gas transitie Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Energiemarkt Directoraat Generaal Energie,"— Transcript van de presentatie:

1 Titel van de presentatie | 20 oktober 2010 G-Gas transitie Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Energiemarkt Directoraat Generaal Energie, Telecom & Markten Drs. Rodrigo Pinto Scholtbach MPA Themacoördinator Gasmarkt & Gasrotonde

2 Titel van de presentatie | 20 oktober 2010 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2

3 Titel van de presentatie | 20 oktober 2010 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 3 Gasproductie en -consumptie tot 2035 (mrd. m3/jaar) Veranderende Gassamenstelling Onvermijdelijke ontwikkeling

4 Titel van de presentatie | 20 oktober 2010 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 4 Gezamenlijke Netwerkbeheerders Brief aan gas grootverbruikers oktober 2009 Gassamenstelling gaat veranderen!

5 Titel van de presentatie | 20 oktober 2010 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 5 Regiefunctie EL&I Onduidelijkheid over gevolgen en verantwoordelijkheden Markt verzoekt om regie EL&I Transitie

6 Titel van de presentatie | 20 oktober 2010 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 6 Overheid één beleid ELI, I&M, VWS, DenVWA, NMA Uitgangspunten (okt 2010) De veiligheid van consument en werknemer staat voorop. Een verandering van gassamenstelling mag niet leiden tot een lager veiligheidsniveau. De huidige en toekomstige energievoorzieningszekerheid blijft gegarandeerd. Toekomstbestendige oplossingen met zo laag mogelijke kosten.

7 Titel van de presentatie | 20 oktober 2010 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 7 Onderzoek Kema/Kiwa/Arcadis 10 workshops, 2 stakeholdersbijeenkomsten 80 stakeholders Nieuwe gassen zijn niet zomaar te gebruiken Transitie noodzakelijk Maatwerk vereist / heterogene groepen Economische effecten in beeld

8 Titel van de presentatie | 20 oktober 2010 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 8 Industrie, consumenten, WKK Hoogcalorisch-gasnet Laagcalorisch-gasnet ‘G-gas’ conversie Groningenveld Kleine velden LNG, Russisch & Noors gas Direct aangeslotenen en export Regionaal Distributie-net duurzaam gas Overzicht invoeding, transport en afname gas Direct aangeslotenen en export Projectbureau Nieuw Aardgas Oplossingsrichtingen Maatwerk

9 Titel van de presentatie | 20 oktober 2010 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 9 H gas net 1.Chemische industrie, e- centrales (gas als grondstof en als brandstof) 2.Verschillen per regio, industrie, gasnetwerk, gassamenstelling 3.Sommige zijn invoeders en gebruikers tegelijkertijd Heterogene groep

10 Titel van de presentatie | 20 oktober 2010 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 10 H-gas transitie Industrie 80 aansluitingen H-gas-net Invoeders, kleine velden Russisch & Noors gas, LNG Industrie Veiligheid, maatwerk, aanpasingen bij gebruiker Geen extreme LNG’s en import accepteren Bijmengen (rijke met arme LNG) Inspanningsverplichting voor Gate GTS Infrastructurele aanpassingen om de industrie te ontzien Extra stikstof injectie Maatwerk Signaleringssysteem opzetten voor industrie Reageren op signaleringssysteem Transitietraject opzetten, Projectbureau informeren en transitie uitvoeren Inspanning binnen gestelde transitietermijn Projectbureau Nieuw Aardgas 2012/2014 PE 8,7 Wobbe Index van 54 MJ/m3.

11 Titel van de presentatie | 20 oktober 2010 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 11 Transitie G-markt Afnemers (gebruiken gas) Toestellensector Fabrikanten, importeurs, installateurs Netbeheerders (transporteren gas van invoeder naar gebruiker - kunnen gas enigszins behandelen Invoeders (groen gas, LNG, import per pijpleiding) Rijksoverheid Regie 5 groepen vandaag bij één

12 Titel van de presentatie | 20 oktober 2010 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 12 G gas net Verschillende belangen Huishoudens/bezitters gasinstallaties Zakelijke gebruikers, WKK -en gasmotoren bezitters Levensduur installatie optimaal gebruiken Fabrikanten CV-ketels, sfeerhaarden, kachels, industriële ketels en branders Geen extra productie kosten en geen gevolgen voor voorraden Heterogene groep

13 Titel van de presentatie | 20 oktober 2010 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 13 201220302020 Veranderende gassamenstelling Vervangingsmarkt Bestaande & Nieuwe gasinstallaties Uitfaseren bestaande installaties Infaseren nieuwe installaties

14 Titel van de presentatie | 20 oktober 2010 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 14 Ministeriële regeling Dezelfde samenstelling tot 2021 Schrijft voor dat met het oog op veiligheid en betrouwbaarheid bij het gebruik van gas, de gassamenstelling in netcodes van NMa vastgelegd moet worden. Aandeel hogere koolwaterstoffen mag niet boven de 5% propaanequivalent ‘Voorgehangen’ in de TK, die er schriftelijke vragen over heeft gesteld Op agenda TK 21 november a.s.

15 Titel van de presentatie | 20 oktober 2010 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 15 Toezeggingen aan TK Minister Verhagen Afspraak: GTS kan deze huidige samenstelling 10 jaar garanderen. EDGaR onderzoekt met behulp van GasTerra, GTS en NAM of deze periode langer kan worden vanwege vervangingsmarkt consumenten Vaststellen welke G- gassamenstelling na deze periode van 10 (of meer) jaar gedistribueerd kan worden; Opstellen van eisen aan nieuwe gastoestellen.

16 Titel van de presentatie | 20 oktober 2010 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 16 Nieuwe toestellen geschikt voor rijk G-gas 201220zz2021+2013 conform MR: PE max. 5 Besluit samenstelling G-gas incl. melden Brussel Begin distributie van ook rijker G-gas Overschakeling op H-gas ook rijk gas: PE >5 H-Gas Vaststellen welke G-gassamenstelling na periode van 10 (of meer) jaar gedistribueerd kan worden Tijdbalk Vervangingsmarkt Welke gassamenstelling na 2021? Transitiepad

17 Titel van de presentatie | 20 oktober 2010 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 17 Discussie de G-gassamenstelling na 2021+ en de eisen aan gastoestellen (en per welke datum). 2021+ duurt nog lang Daarom willen we nu no regret afspraken maken (noodzakelijke stappen), zodat we op termijn goede keuzes kunnen maken. Voorkómen: “had men in 2011 maar het volgende gedaan..” Discussie van vandaag


Download ppt "Titel van de presentatie | 20 oktober 2010 G-Gas transitie Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Energiemarkt Directoraat Generaal Energie,"

Verwante presentaties


Ads door Google