De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

G-Gas transitie Drs. Rodrigo Pinto Scholtbach MPA

Verwante presentaties


Presentatie over: "G-Gas transitie Drs. Rodrigo Pinto Scholtbach MPA"— Transcript van de presentatie:

1 G-Gas transitie Drs. Rodrigo Pinto Scholtbach MPA
Themacoördinator Gasmarkt & Gasrotonde Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Energiemarkt Directoraat Generaal Energie, Telecom & Markten Titel van de presentatie | 20 oktober 2010

2 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Titel van de presentatie | 20 oktober 2010

3 Gasproductie en -consumptie tot 2035 (mrd. m3/jaar)
Veranderende Gassamenstelling Onvermijdelijke ontwikkeling Gasproductie en -consumptie tot 2035 (mrd. m3/jaar) Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Titel van de presentatie | 20 oktober 2010

4 Gezamenlijke Netwerkbeheerders
Brief aan gas grootverbruikers oktober 2009 Gassamenstelling gaat veranderen! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Titel van de presentatie | 20 oktober 2010

5 Onduidelijkheid over gevolgen en verantwoordelijkheden
Regiefunctie EL&I Transitie Onduidelijkheid over gevolgen en verantwoordelijkheden Markt verzoekt om regie EL&I Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Titel van de presentatie | 20 oktober 2010

6 Overheid één beleid ELI, I&M, VWS, DenVWA, NMA
Uitgangspunten (okt 2010) De veiligheid van consument en werknemer staat voorop. Een verandering van gassamenstelling mag niet leiden tot een lager veiligheidsniveau. De huidige en toekomstige energievoorzieningszekerheid blijft gegarandeerd. Toekomstbestendige oplossingen met zo laag mogelijke kosten. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Titel van de presentatie | 20 oktober 2010

7 Onderzoek Kema/Kiwa/Arcadis
10 workshops, 2 stakeholdersbijeenkomsten 80 stakeholders Nieuwe gassen zijn niet zomaar te gebruiken Transitie noodzakelijk Maatwerk vereist / heterogene groepen Economische effecten in beeld Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Titel van de presentatie | 20 oktober 2010

8 Oplossingsrichtingen Maatwerk
Overzicht invoeding, transport en afname gas Projectbureau Nieuw Aardgas Direct aangeslotenen en export Kleine velden LNG, Russisch & Noors gas Hoogcalorisch-gasnet conversie Direct aangeslotenen en export Groningenveld Laagcalorisch-gasnet ‘G-gas’ Regionaal Distributie-net Industrie, consumenten, WKK duurzaam gas Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Titel van de presentatie | 20 oktober 2010

9 H gas net Heterogene groep
Chemische industrie, e-centrales (gas als grondstof en als brandstof) Verschillen per regio, industrie, gasnetwerk, gassamenstelling Sommige zijn invoeders en gebruikers tegelijkertijd Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Titel van de presentatie | 20 oktober 2010

10 Projectbureau Nieuw Aardgas
2012/2014 H-gas transitie Veiligheid, maatwerk, aanpasingen bij gebruiker Projectbureau Nieuw Aardgas GTS Industrie Invoeders, kleine velden Russisch & Noors gas, LNG Industrie 80 aansluitingen H-gas-net Infrastructurele aanpassingen om de industrie te ontzien Extra stikstof injectie Maatwerk Signaleringssysteem opzetten voor industrie Reageren op signaleringssysteem Transitietraject opzetten, Projectbureau informeren en transitie uitvoeren Inspanning binnen gestelde transitietermijn Geen extreme LNG’s en import accepteren Bijmengen (rijke met arme LNG) Inspanningsverplichting voor Gate PE 8,7 Wobbe Index van 54 MJ/m3. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Titel van de presentatie | 20 oktober 2010

11 5 groepen vandaag bij één
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Titel van de presentatie | 20 oktober 2010

12 G gas net Verschillende belangen Heterogene groep
Huishoudens/bezitters gasinstallaties Zakelijke gebruikers, WKK -en gasmotoren bezitters Levensduur installatie optimaal gebruiken Fabrikanten CV-ketels, sfeerhaarden, kachels, industriële ketels en branders Geen extra productie kosten en geen gevolgen voor voorraden Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Titel van de presentatie | 20 oktober 2010

13 Vervangingsmarkt Bestaande & Nieuwe gasinstallaties 2012 2020 2030
Uitfaseren bestaande installaties Infaseren nieuwe installaties 2012 2020 2030 Veranderende gassamenstelling Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Titel van de presentatie | 20 oktober 2010

14 Ministeriële regeling Dezelfde samenstelling tot 2021
Schrijft voor dat met het oog op veiligheid en betrouwbaarheid bij het gebruik van gas, de gassamenstelling in netcodes van NMa vastgelegd moet worden. Aandeel hogere koolwaterstoffen mag niet boven de 5% propaanequivalent ‘Voorgehangen’ in de TK, die er schriftelijke vragen over heeft gesteld Op agenda TK 21 november a.s. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Titel van de presentatie | 20 oktober 2010

15 Toezeggingen aan TK Minister Verhagen
Afspraak: GTS kan deze huidige samenstelling 10 jaar garanderen. EDGaR onderzoekt met behulp van GasTerra, GTS en NAM of deze periode langer kan worden vanwege vervangingsmarkt consumenten Vaststellen welke G-gassamenstelling na deze periode van 10 (of meer) jaar gedistribueerd kan worden; Opstellen van eisen aan nieuwe gastoestellen. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Titel van de presentatie | 20 oktober 2010

16 ook rijk gas: PE >5 H-Gas
Vervangingsmarkt Welke gassamenstelling na 2021? Transitiepad Tijdbalk Overschakeling op H-gas Begin distributie van ook rijker G-gas Nieuwe toestellen geschikt voor rijk G-gas Besluit samenstelling G-gas incl. melden Brussel 2012 2013 2021+ 20zz conform MR: PE max. 5 ook rijk gas: PE > H-Gas Vaststellen welke G-gassamenstelling na periode van 10 (of meer) jaar gedistribueerd kan worden Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Titel van de presentatie | 20 oktober 2010

17 Discussie van vandaag Discussie de G-gassamenstelling na 2021+ en
de eisen aan gastoestellen (en per welke datum). 2021+ duurt nog lang Daarom willen we nu no regret afspraken maken (noodzakelijke stappen), zodat we op termijn goede keuzes kunnen maken. Voorkómen: “had men in 2011 maar het volgende gedaan..” Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Titel van de presentatie | 20 oktober 2010


Download ppt "G-Gas transitie Drs. Rodrigo Pinto Scholtbach MPA"

Verwante presentaties


Ads door Google