De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Module ribBMC Beginnen met construeren Week 07

Verwante presentaties


Presentatie over: "Module ribBMC Beginnen met construeren Week 07"— Transcript van de presentatie:

1 Module ribBMC Beginnen met construeren Week 07
Studiejaar Studiepunten 3 ECTS Bouwkunde / Civiele techniek

2 Toets q = 2 kN/m A B 5 m Gegeven: Gelamineerde ligger fm = 17 N/mm2
Fv = 1,8 N/mm2 (schuifspanning) E = N/mm2 h=1/20 * L, b=1/60*L Gevraagd: Profielkeuze (berekening op sterkte, afschuiving)

3 Oplossing# Reaktiekrachten, D- en M-lijn
q = 10kN Q = q * l = 2 * 5 = 10 kN FAv = FBv = ½ ql = 5 kN A B M= 1/8ql2 = 1/8*2*52= 6,25 kNm FAv= 5kN FBv= 5kN 5kN D-lijn Vmax = 5kN Mmax = 6,25kNm 5kN M-lijn M= 6,25kNm

4 Berekening op sterkte en stijfheid
Hoogte: 1/20 x 5000 = 250 mm Breedte: 1/60 x 5000 = 85 mm Wy = 1/6 x b x h2 → 1/6 x 83 x 2502 → 864,6 x 103 mm3 σy = Mmax/Wy → 6,25 x 106 / 864,6 x 103 ↔ 7,2 N/mm2 U.C = 7,2 / 17 ≤ 1 , Berekening op sterkte akkoord

5 Berekening op schuifspanning
Berekening schuifspanning τgemid = F / A ↔ 5000 / (271 x 71) → 0,26 N/mm2 τmax = 1,5 x τgemid ↔ 0,4 N/mm2 U.C = 0,4 / 1,8 ≤ 1 Berekening op schuifspanning voldoet.

6 Lineair traagheidsmoment
Bij het berekenen van de doorbuiging van liggers en het knikgevaar bij kolommen hebben we het traagheidsmoment nodig. Het traagheidsmoment is even als het weerstandsmoment een rekengrootheid. Het verband tussen het weerstandsmoment en het traagheidsmoment is: I = W * e I = traagheidsmoment (mm4) W = weerstandsmoment (mm3) e = de uiterste vezelafstand.

7 Lineair traagheidsmoment
Wy = 1/6 * b * h2 Iy = W * e Iy = 1/6 * b * h2 * 1/2h Iy = 1/12 * b * h3 Neutrale lijn in het midden h Hoe groter het traagheidsmoment van de doorsnede, des te groter is de weerstand van de doorsnede van de balk tegen doorbuigen. Hoe hoger de balk, des te groter het traagheidsmoment en hoe minder de doorbuiging.

8 Lineair traagheidsmoment
Bij een rechthoekige ligger zijn de buigspanningen in de uiterste vezels het grootst. In de omgeving van de neutrale lijn wordt het materiaal dus niet volledig benut. Bij kokerliggers is het materiaal gebracht naar de plaats waar de spanningen het hoogst zijn, namelijk naar de randen dicht bij de uiterste vezels.

9 Lineair traagheidsmoment
FIG. 1 A = 71 * 146 = 10.4 * 103 mm2 Iy = 1/12 * b * h3 Iy = 1/12 * 71 * 1463 Iy = 18.4 * 106 mm3 Fig. 02 Het traagheidsmoment van een kokerligger kan bij benadering worden berekend met: Iy = 2a2 * A FIG. 1 FIG. 2 400 146 73 71 71

10 Lineair traagheidsmoment
Fig. 02 Iy = 2a2 * A A = oppervlaktedoorsnede van 1 regel. a = e = afstand uiterste vezel tot neutrale lijn. Iy = 2 * (400/2)2 * (71 * 73) Iy = 2 * 2002 * 5.2. * 103 Iy = 416 * 106 mm4 FIG. 1 FIG. 2 400 146 73 71 71

11 Lineair traagheidsmoment
Bij hetzelfde materiaalgebruik is de kokerligger ongeveer 22x zo sterk als de rechthoekige ligger. Het traagheidsmoment is dus een maat voor de sterkte en stijfheid van de liggerdoorsnede.

12 Lineair traagheidsmoment
Een lineair traagheidsmoment van een doorsnede t.o.v. van de neutrale laag wordt het eigen traagheidsmoment van die doorsnede genoemd z-as Eigen traagheidsmoment van een rechthoekige doorsnede. Iy = 1/12 * b * h3 Iz = 1/12 * h * b3 h Y-as b

13 Lineair traagheidsmoment
Het traagheidsmoment I is niet altijd in alle richtingen even groot. Over het algemeen geldt dat het traagheidsmoment van de verschillende buigingsrichtingen verschillend zijn.

14 Lineair traagheidsmoment
Traagheidsmoment samengestelde houten liggers Welke van de 2 doorsneden heeft het grootste traagheidsmoment ?

15 Lineair traagheidsmoment
Welke van de 2 doorsneden heeft het grootste traagheidsmoment ? Figuur 01 Iy = 2 * a2 * A (traagheidsmoment kokerligger bij benadering) Iy = 2 * (0,625h)2 * b * x = 0,78 h2 bx In figuur 2 Iy = 2 (0,5h)2 * bx = 0,5 h2 bx Het eerste figuur heeft dus het grootste traagheidsmoment. Hier zal de doorbuiging van figuur 1, dus de hoge balk, kleiner zijn dan de doorbuiging van de lage balk. Immers hoe groter het traagheidsmoment van een doorsnede, hoe groter ook de weerstand van de doorsnede tegen doorbuigen is.

16 Benaderingsformule doorbuiging
Dit blijkt eveneens uit de benaderingsformule voor de doorbuiging van een balk op twee steunpunten: umax = 0,1 Mmax * L2 / E * I, Is I groot dan is umax klein.

17 Controle op stijfheid (uit toets)
Berekening op vervorming (doorbuiging) Iy = 1/12 * b * h3 ↔ 1/12 * 83 * 2503 ↔ x 104 mm4 μmax = 0,1 * Mb * l2 / I x E μmax = 0,1 x 6,25 x 106 x / x 104 x 11000 μmax = 13 mm U.C = 13 / (0,004*5000) ≤ 1, Berekening op stijfheid akkoord Daar gekozen profiel niet courant is kies uit tabellenboek: 271 mm x 71 mm, Wy = 869 x 103 mm3, Iy = x 104 mm4

18 Zwaartepunten Het massazwaartepunt van een lichaam is het punt waarin we de totale massa van dat lichaam geconcentreerd kunnen denken, zodat het lichaam in evenwicht is. De resultante van alle zwaartekrachten op een lichaam gaat door het zwaartepunt. Het zwaartepunt van een symmetrisch lichaam ligt in het symmetrievlak. Zijn er twee of meer symmetrievlakken dan ligt het zwaartepunt op de snijlijnen van deze vlakken. De momentstelling geldt niet alleen voor momenten van krachten maar ook voor momenten van homogene oppervlakken, de zogenaamde statische momenten. Het statisch moment (S) van een oppervlak t.o.v. een lijn is gelijk aan het produkt van dit oppervlak en de afstand van het zwaartepunt van dat oppervlak tot die lijn.

19 Zwaartepunten y2 y1 y3 Y-as A1 z1 z2 A2 A3 z3
Gevraagd: Bepaal het zwaartepunt De samengestelde figuur wordt in een aantal basisgevallen opgedeeld. Met behulp van de momentstelling t.o.v de z-as en de y-as wordt het zwaartepunt van de totale figuur gevonden Z-as

20 Zwaartepunt t.o.v. de y-as
Sy = z1A1 + z2A2 + z3A3 = zzAtot Zz = Sy / Atot = z1A1 + z2A2 + z3A3 / A1 + A2 + A3 Z-as

21 Zwaartepunt t.o.v. de z-as
y2 y1 y3 Y-as A1 z1 z2 A2 A3 z3 t.o.v. de z-as Sz = y1A1 + y2A2 + y3A3 = yzAtot Yz = Sz / Atot = y1A1 + y2A2 + y3A3 / A1 + A2 + A3 Z-as

22 Zwaartepunt samengesteld figuur
yz Y-as zy Z-as

23 Opgave Gevraagd: Het zwaartepunt van de doorsnede
Z - as 2 Gevraagd: Het zwaartepunt van de doorsnede 8 A2 Verdeel het figuur in zijn samenstellende onderdelen 8 A1 Y - as 2 4 8

24 Oplossing Oppervlakte totale figuur A1 = 14 * 18 = 252 mm2
Oppervlakte gat A2 = 4 * = 32 mm2 Oppervlakte samengestelde figuur Atot = A1 – A2 = 252 – 32 = 220 mm2

25 Oplossing Statisch moment t.o.v. z-as
Sz = (A1 * y1) – (A2 * y2) = yz * Atot Sz = (252 * 7) – (32 * 4) = yz * 220 yz = 1636 / 220 yz = 7,44 Statisch moment t.o.v. y-as zz = (A1 * z1) – (A2 * z2) = zz * Atot zz = (252 * 9) – (32 * 12) = zz * 220 zz = 1184 / 220 zz = 8,56

26 Zwaartepunt samengesteld figuur
Z - as 8,56 7,44

27 Lineaire traagheidsmoment
Iy = Iy,eigen + a2 * A Regel van Steiner Iz = Iz,eigen + a2 * A

28 Rechthoek

29 Driehoek

30 Circel

31 Circelring

32 Voorbeeld hoedligger z-as Mmax = 9,42 kNm Vmax = 7,86 kN Y-as

33 Voorbeeld hoedligger Bepalen traagheidsmoment t.o.v. y-as Oppervlakte:
Atotaal = 2340

34 Voorbeeld hoedligger Sy’ = (A1z1) + (A2z2) + (A3z3)
z = Sy’/Atot  / 2340 = 62,4

35 Voorbeeld hoedligger Z-as Y-as

36 Voorbeeld hoedligger a1 = 151 – 62,4 = 88,6 a2 = 78 – 62,4 = 15,6
I1, eigen = 1/12 * b * h3 = 1/12 * 58 * 103 = 4833,33 I2, eigen = = 1/12 * 5 * 1363 = ,66 I3, eigen = = 1/12 * 108 * 103 = 9000

37 Voorbeeld hoedligger Iy = (I1,eigen + a12 *A1 ) +
( , ,62 * 680 ) + ( ,42 *1080 ) Iy = , , ,8 Iy = ,39 mm4 = 934 * 104 mm4

38 Voorbeeld hoedligger

39 Voorbeeld hoedligger Hoedligger is symmetrisch.
De z-as is dan de hartlijn. Iz = mm4 Uiterste vezelafstanden e1 en e2 e1 = 156 – 62,4 = 93,6 e2 = 156 – 93,6 = 62,4

40 Naar excel

41 Samengesteld profiel - Excel
z I z’’ a Iy 580,00 151,00 4833,33 88,60 680,00 78,00 ,67 15,60 1080,00 5,00 9000,00 -57,40 2340,00 62,40 ,39

42 Samengesteld profiel - autocad
Command: Command: _massprop Select objects: 1 found Select objects: REGIONS Area: Perimeter: Bounding box: X: Y: Centroid: X: Y: Moments of inertia: X: Y: Product of inertia: XY: Radii of gyration: X: Y: Principal moments and X-Y directions about centroid: I: along [ ] J: along [ ]

43 Voorbeeld hoedligger Berekening op sterkte Wy = I/e
Wy1 = ,39 / 93,6 = 99772,9 mm3 Wy2 = ,39 / 62,4 = ,3 mm3 σ = M/Wy Drukspanning = / 99772,9 = 94,4 N/mm2 Trekspanning = / ,3 = 62,9 N/mm2 Drukspanning = Bepalend voor de sterkte

44 Voorbeeld hoedligger Drukkracht maatgevend = 94,4 N/mm2

45 Voorbeeld hoedligger fm = 235 N/mm2 U.C. = 94,4 / 235 ≤ 1
Sterkte = akkoord

46 Voorbeeld hoedligger

47 Voorbeeld hoedligger Berekening op vervorming Overspanning = 7,0 m
Iy = 934 * 104 mm4 E = N/mm2 q = 2 kN/m1 ueind = 0,004 * L = 0,004*7000 = 28 mm u = 5 / 384 * ((q*l4) / EI)) Vergeet_mij_nietje

48 Voorbeeld hoedligger u = 5/384 ((2 * 74) / (210 * 106) * (934*10-8))
Ueind = 32 mm U.C = 32/28 > 1  Niet akkoord

49 Voorbeeld hoedligger Vz;u;d = 0.58 * (151 – 2 *10) * 5 * 235
Vz;u;d = 89 kN U.C = 7,86 / 89 < 1  Sterkte op afschuiving akkoord

50 Samengesteld profiel

51 Samengesteld profiel Het bovenstaan IFB-profiel bestaat uit een halve HE 360 A profiel (HE 360 AT) en een stalen plaat van 500 x 10 De gegevens uit het staaltabellenboek: Iy = 1269 * 104 mm4, A = 7138 mm2, zs = 28,7 mm, h = 175 mm Gevraagd: Het traagheidsmoment van de ligger.

52 Samengesteld profiel Plaat: z(plaat) = 10/2 + 175 = 180 mm
Atotaal = A (HE360AT) + A (Plaat) Atotaal = (500 * 10) = mm3 Som van de momenten t.o.v. B – B is 0 Ahea * arm + Aplaat * arm = Atotaal * Zz 7138 * 28, * 180 = * Zz Zz = 91 mm a (hea) = 91 – 28,7 = 62,3 mm a (plaat) = 91 – 180 = - 89 mm

53 Samengesteld profiel Iy (plaat) = 1/12 * b * h3 = 1/12 * 500 * 103
Iy= 41666,7 mm4 Iy (hea) = 1269 * 104 mm4 Iy getransleerd Iy = (Iy, eigen + a2Ahea) + ( Iy, eigen + a2Aplaat) Iy = (1269*104 + (62,3)2 * 7138) + (41666,7 + (-89)2 * 5000) Iy = 8004,2 * 10^4 mm4 Het samengesteld profiel is dus 8004/1296 is 6x stijver als het HE360AT profiel

54 Samengesteld profiel Ditzelfde voor Iz
(1/12 * 10 * (0)2 * 5000) Iz = * 104 mm4

55 EINDE Docent: M.J.Roos


Download ppt "Module ribBMC Beginnen met construeren Week 07"

Verwante presentaties


Ads door Google