De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatiewijzigingen Politie stad Utrecht. Financiële ontwikkelingen PRU 2008 Begroting 2008 – begroot tekort van 4,3 milj Beeld zomer 2008 > bij ongewijzigd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatiewijzigingen Politie stad Utrecht. Financiële ontwikkelingen PRU 2008 Begroting 2008 – begroot tekort van 4,3 milj Beeld zomer 2008 > bij ongewijzigd."— Transcript van de presentatie:

1 Organisatiewijzigingen Politie stad Utrecht

2 Financiële ontwikkelingen PRU 2008 Begroting 2008 – begroot tekort van 4,3 milj Beeld zomer 2008 > bij ongewijzigd beleid extra tekort van 5,4 milj. Ombuigingen zijn dringend noodzakelijk

3 Analyse financiële positie Overschrijding P-derden (arr.bewaarders, uitzendkrachten, adviseurs, etc.) Gestegen energielasten Hogere ICT-kosten Effecten nieuwe CAO Hogere p-bezetting dan voorzien (beleid was tot nu toe zoveel mogelijk budget omzetten in personeel – motie Verhagen)

4 Ombuigingen (1) Uitgangpsunten: Zo min mogelijk ten koste van “blauw” Besparen in ondersteunende functies Vasthouden resultaten en ambities veiligheidsstrategie Intensivering wijkagenten (+37 fte in 2011) en forensische opsporing gaan door Idem investeringen in relatie tot PVOV Incidentele en structurele bezuinigingen in M-exploitatie Personeelsarrangement 2009 blijft staan (werkstudenten)

5 Ombuigingen (2) Grote reductie p-derden Opleidingen geannuleerd e/o uitgesteld 1 miljoen bezuinigd op diverse M-kosten Doorrekenen betaalbare sterkte voor 2009 e.v. Met als eindresultaat dat uitgaven in 2008 binnen begroting zijn gebleven (- 3,5 milj i.p.v. begrootte - 4,3 milj)

6 Betaalbare formatie 2008 Uitkering Rijk bepalend Extra taakstellingen Tegenvallend budget in relatie tot positie als groeikorps > alsnog zelfs bekostigen van nieuwe voorzieningen (RAPT, RSC) Centrale TGO voorziening Betaalbare korpssterkte 2009: 3002 fte Ingerichte sterkte 2008: 3063 > 61 fte teveel  Structurele bezuiniging op formatie korpsonderdelen  Voor de stad Utrecht: – 26,14 fte

7 Organisatiewijzigingen Districten stad Utrecht (1) Kenmerken organisatie sinds september 2007: 4 politiedistricten > 10 wijkteams Centrale opsporing (Recherche Stad Utrecht) Centrale ondersteuning (Intake&Service, Bijzondere Wetten, Beleid&Control, Evenementen) Formatiesterkte: 668,5 fte, waarvan 382,5 fte in wijkteams (excl. ruim 200 werkstudenten)

8 Organisatiewijzigingen Districten stad Utrecht (2) Regionale inrichtingskaders zijn leidend –Sterke wijkteams –Robuuste opsporingseenheden –Centrale, efficiente ondersteuning –Schaalvergroting is onvermijdelijk Vertaling naar inrichting politie stad Utrecht –4 stadsdistricten samenvoegen tot 1 district –Sterke wijkteams al sinds sept 2007 (congruent met wijkgrenzen) –Opsporing reeds robuust georganiseerd –Bezuinigen op ondersteunende en leidinggevende functies –Herschikken van taken –Sterkte in wijkteams (+2) en recherche blijft onaangetast

9 Organisatiewijzigingen Districten stad Utrecht (3) Effecten: Nog meer eenduidigheid in sturing politiezorg in de stad Vergemakkelijkt wijkteamgrensoverschrijdende samenwerking Vereenvoudigt afstemming met externe partijen (politiedistrict had in de stad al geen bestuurlijke equivalent) Maar ook: Druk op ondersteunende functies neemt toe, bijvoorbeeld intake & service (openingstijden) en stedelijk flexteam Verdere bezuinigingen zullen de operationele slagkracht wel beinvloeden

10 Reacties, vragen?

11 Openingstijden politiebureaus Tot 1-4-2009 vier service lokaties: Kroonstraat 7 dagen/24 uur Marco Pololaan6 dagen/08.00-20.00 Kaap Hoorndreef6 dagen/08.00-20.00 Vleuten6 dagen/08.00-20.00

12 Ontwikkelingen Druk op financiele positie > consequenties voor organisatie-inrichting en formatie Huidige openingstijden waren alleen te bemensen met structurele bijstand uit “blauw” Teruglopende bezoekersaantallen

13 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Aangifte opgenomen 52.15842.10737.23135.18535.96533.48233.164 Internet aangifte003.0988.54810.47411.51212.860 Daling tov 2002 -19,3%-28,6%-32,5%-31,0%-35,8%-36,4% Internet tov totaal aangiften 8,3%24,3%29,1%34,4%38,8%

14

15 Nieuwe openingstijden politiebureaus Vanaf 1-4-2009 vier service lokaties: Kroonstraat 7 dagen/24 uur Marco Pololaan6 dagen/08.30-17.00 Kaap Hoorndreef6 dagen/08.30-17.00 Vleuten6 dagen/08.30-17.00

16 Impact op niveau van dienstverlening Telefonische bereikbaarheid politie gegerandeerd via 2 kanalen (112 en 0900-8844) 365d/24u –Servicenorm 112; 95% binnen 10 sec –Servicenorm 0900-8844; 80% binnen 20 sec Beschikbaarheid politie politie gegarandeerd –Servicenorm prio 1: 95% binnen 10 min –Servicenorm prio 2: 85% binnen 30 min Dringende aangiften worden altijd direct opgenomen Steeds meer aangiften worden bij de burger thuis of aan bedrijf opgenomen (bv. woninginbraak, winkeldiefstal) Aangifte op afspraak Mogelijkheden internetaangiften worden verder uitgebreid

17 Ontwikkelingen verbeteren dienstverlening Consequent terugbellen van melders Terugkoppeling voortgang en resultaten na het doen van aangifte Invoering nieuwe folderlijn en communicatieprotocollen Investeringen in dienstverleningcompetenties intakemedewerkers Uitbreiden mogelijkheden internetaangifte Monitoren klanttevredenheid d.m.v. Kto-aangevers


Download ppt "Organisatiewijzigingen Politie stad Utrecht. Financiële ontwikkelingen PRU 2008 Begroting 2008 – begroot tekort van 4,3 milj Beeld zomer 2008 > bij ongewijzigd."

Verwante presentaties


Ads door Google