De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

17 september 2009Raadsinformatieavond Aanpak mensenhandel Zandpad Raadsinformatieavond 17 september 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "17 september 2009Raadsinformatieavond Aanpak mensenhandel Zandpad Raadsinformatieavond 17 september 2009."— Transcript van de presentatie:

1 17 september 2009Raadsinformatieavond Aanpak mensenhandel Zandpad Raadsinformatieavond 17 september 2009

2 17 september 2009Raadsinformatieavond Aanpak mensenhandel Zandpad Uitvoering pakket maatregelen signalen van dwang veiligheid prostituees overlast omwonenden Effect door gezamenlijke inzet

3 17 september 2009Raadsinformatieavond

4 17 september 2009Raadsinformatieavond Registratie bij gemeente Doorbreken isolement: gesprek bij GG&GD Gesprek: Signalen mensenhandel en dwang Werkvereisten en verblijfsvergunning Informeren over (schuld)hulpverlening en uitstap Aanpassing vergunningstelsel

5 17 september 2009Raadsinformatieavond Aanpassing vergunningstelsel Nieuwe voorwaarden seksvergunning exploitanten Eerst registratie, dan huren (snelle roulatie eruit halen) (bekend bij gemeente en hulpverlening) Huurtijd minimaal 1 maand Maximale werktijd 9 uur per dag (werkomstandigheden verbeteren) Sluiting 02.00 – 08.00 uur (capaciteit politie en hulpverlening gericht inzetten)

6 17 september 2009Raadsinformatieavond Vervolg voorstel vergunningstelsel Consultatie Overleg met exploitanten, prostituees, hulpverlening Alert op negatieve effecten Afweging belangen in overleg met politie en OM B&W besluit in december 2009 Raad: vaststellen APV/hoofdstuk 3 in maart 2010

7 17 september 2009Raadsinformatieavond HAP en uitstapprogramma Beleid GG&GD voorziet in behoefte Rijkssubsidie toegekend voor 2 jaar Verdubbeling openingstijden HAP Extra: 1 fte Tussenvoorziening organisatie uitstap +50% trajecten prostituees Uitstappen is op vrijwillige basis

8 17 september 2009Raadsinformatieavond Opvang voor slachtoffers Snel uit dwangsituatie plaatsen Veiligheid bieden aan slachtoffers Zorgcoördinatie VieJa-Utrecht en Comensha Maatwerk per groep: opvang vrouwen ongeacht verblijfstitel opvang vóór bedenktijd/aangifte Goede doorstroom en begeleiding Ministerie v Justitie: landelijk 50 plaatsen realiseren in 2010

9 17 september 2009Raadsinformatieavond Politie Utrecht Handhaving & toezicht controle op prostitutie handhaving openbare orde Intelligence inwinnen analyseren verstrekken van informatie

10 17 september 2009Raadsinformatieavond Handhaving en toezicht Controle op prostitutie Verhoging frequentie –slachtoffergericht –exploitatiegericht Uitbreiding controleurs –uitbreiding certificering –multidisciplinaire controles Uitbreiding ogen en oren –instructie/ uitleg bijeenkomsten

11 17 september 2009Raadsinformatieavond Handhaving en toezicht Handhaving openbare orde Gericht op omhangers en overlastgevers Ook ‘rondom’ het Zandpad Cameratoezicht Inzet specialisten, zoals o.a. ₋Belastingdienst ₋financiële recherche ₋voertuigexperts

12 17 september 2009Raadsinformatieavond Intelligence Inwinnen Continue monitoring van landelijke politiesystemen Uitwisseling met partners (Expertisecentrum EMM, Belastingdienst, andere steden) Informatievragen aan toezichtteams

13 17 september 2009Raadsinformatieavond Intelligence Analyse Betekenis geven aan de informatie door: combineren valideren

14 17 september 2009Raadsinformatieavond Intelligence Verstrekken van informatie Ten behoeve van toezicht en handhaven Ten behoeve van onderzoek ₋strafrechtelijk; regionaal – landelijk ₋fiscaal ₋bestuursrechtelijk; vergunningnaleving, BIBOB

15 17 september 2009Raadsinformatieavond Openbaar Ministerie Opsporing en vervolging Opsporingsactiviteiten Samenwerking partners/ projecten Vervolging

16 17 september 2009Raadsinformatieavond Opsporingsactiviteiten Extra opsporingscapaciteit / gecertificeerde rechercheurs Informatiegestuurde opsporing Onderzoeken naar uitbuiters en faciliteerders Financieel onderzoek

17 17 september 2009Raadsinformatieavond Samenwerking met partners Multidisciplinair samengestelde opsporingsteams Intensiveren internationale samenwerking Convenant "Informatie-uitwisseling" Casusoverleg ketenpartners / bestuurlijke rapportage

18 17 september 2009Raadsinformatieavond Vervolging Contactofficier van justitie mensenhandel Aandacht voor de positie van slachtoffers mensenhandel Deskundigheidsbevordering binnen ZM/OM


Download ppt "17 september 2009Raadsinformatieavond Aanpak mensenhandel Zandpad Raadsinformatieavond 17 september 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google