De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Update EYOF UTRECHT 2013 Raadsinformatieavond 23 april 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Update EYOF UTRECHT 2013 Raadsinformatieavond 23 april 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Update EYOF UTRECHT 2013 Raadsinformatieavond 23 april 2013
EUROPEAN YOUTH OLYMPIC FESTIVAL UTRECHT 2013 14-19 JULY CELEBRATE TALENT! Update EYOF UTRECHT Raadsinformatieavond 23 april 2013

2 EYOF UTRECHT 2013 José Manshanden Bestuurslid Stichting EYOF Utrecht 2013 Ton Wetselaar Manager Achmea High Five Challenge Marlies Treep Coordinator Side Events gemeente Utrecht Presentatie aanvullend op de commissiebrief die als update is uitgegaan. Binnen deze presentatie willen we voornamelijk benadrukken wat er rond het EYOF Utrecht 2013 allemaal al gebeurt in de stad.

3 EYOF UTRECHT 2013 Tweejaarlijks multi-sportevenement 14 – 19 juli 2013
2.300 topsport talenten 1.000 begeleiders 49 Europese landen 7 locaties en 9 sporten… De getallen nog even op een rij. Nu alle landen zich hebben aangemeld komt het totaal aantal sporters op en begeleiders op Eerder was dit ingeschat op en 600 Benadrukken wat de impact van het evenement is: Er wordt van de organisatie gevraagd om sporters en begeleiders onder te brengen/bedden te regelen, ze te cateren en ze te vervoeren. Dit is qua grootte te vergelijken met een derde van het aantal deelnemers aan de Olympische Spelen.

4 de 9 sporten

5 EYOF 2013 voor de 12e keer zomereditie
(1993: Valkenswaard, 2011: Trabzon,Turkije) Sporters maken kennis met tradities van Olympische Spelen (Olympisch Dorp, openings- en sluitingsceremonie, Olympische vlam) De verschillende onderdelen op deze sheet komen verder in de presentatie aan bod.

6 EYOF & Utrecht: De locaties
Goed gebruik sterke punten van de stad: 2 Olympische dorpen University College en de Uithof 7 Sportlocaties/venues - Jaarbeurs cluster: Judo, volleybal en handbal - Maarschalkerweerd cluster: Turnen in het Sportcentrum Galgenwaard, zwemmen in de Krommerijn, atletiek op Maarschalkerweerd - Basketbal op de Uithof bij Olympos - Tennis bij Domstad/Den Hommel - Wielrennen op het Lint (verbinding met nieuwe stad) Compact Goed bereikbaar door gebruik busbanen Tekst uit commissiebrief bij dit onderwerp: Sportaccommodaties De plannen rondom de accommodaties waar de sportwedstrijden gaan plaatsvinden worden samen met de betrokken sportbonden ingevuld en steeds concreter. Het EOC was in hun rapportage naar aanleiding van hun bezoek in het voorjaar positief over de sportaccommodaties. Er zijn nog een paar kleine aanpassingen nodig die momenteel gedetailleerder uitgewerkt worden in samenwerking met UVO. Te denken valt hier aan een warming up area bij atletiekbaan Maarschalkerweerd. Het zwembad De Krommerijn is onlangs in gebruik genomen en tijdens een testevent bekeken door een EOC gedelegeerde. Het zwembad is geschikt bevonden als venue voor het EYOF. Olympische dorpen Zoals in de commissiebrief van 25 april 2012 gemeld verblijven de sporters en officials ten tijde van het evenement in de twee Olympische dorpen – University College en de Uithof. Hier zal gebruik worden gemaakt van de Short Stay voorzieningen en daarnaast zal tijdelijke huisvesting gebouwd worden op de parkeerplaats aan de Bolognalaan. De kosten voor het onderbrengen van de sporters, begeleiders en officials zullen, zoals het er nu naar uitziet, duurder uitvallen dan begroot. De doorberekening van verschillende kosten op huisvestingsgebied en bijkomende kosten in verband met het verplaatsen van de Summer School studenten worden door de Universiteit doorbelast aan de Stichting EYOF Utrecht Samen met de Universiteit Utrecht wordt bekeken waar mogelijke bezuinigingen op deze post nog mogelijk zijn.

7 EYOF ORGANISATIE Evenement wordt georganiseerd vanuit aparte projectorganisatie. Tekst uit commissiebrief bij dit onderdeel: De organisatie, welke in handen is van de projectorganisatie EYOF Utrecht 2013 en onder leiding staat van CEO de heer Smorenburg, ligt op schema richting het evenement. De organisatie bestaat inmiddels uit zo'n 30 medewerkers. De verschillende partners van het evenement (NOC*NSF, gemeente Utrecht, provincie Utrecht, Universiteit Utrecht) hebben hieraan een bijdrage geleverd, door onder meer detacheringen tegen een lager tarief of medewerkers 'om niet' in te zetten. Naast een kostenbesparing voor de organisatie blijft de kennis over de organisatie van een grootschalig evenement die opgedaan wordt op deze manier bij de partners in huis. Daarnaast zijn vanuit verschillende (Utrechtse) onderwijsinstellingen als de Universiteit, de Hogeschool Utrecht en het ROC Midden Nederland stagiaires werkzaam binnen het evenement. De organisatie houdt nog steeds kantoor aan de Kaatstraat 1 bij Maatschappelijke Ontwikkeling, maar is verhuisd van de tweede naar de vijfde étage om voor alle personeelsleden een goede werkplek beschikbaar te hebben. Het evenement valt onder het EOC De stichting die is opgericht voor dit evenement wordt gevormd door drie partijen: Gemeente Utrecht: Wethouder Sport – Hans Spigt Directeur Sociaal domein – José Manshanden Provincie Utrecht Gedeputeerde – Mariëtte Pennarts NOC*NSF Directeur – Gerrad Dielessen Namens de sportbonden – Arie Kauffman Rinda den Besten is na haar aftreden als wethouder wel aangebeleven als voorzitter van de stichting. Om de continuïteit binnen het European Youth Olympic Festival te borgen en het opgebouwde netwerk door mevrouw Den Besten voort te zetten is door het bestuur en andere partners de wens uitgesproken om mevrouw Den Besten betrokken te houden voor het EYOF. In de raad van advies hebben de volgende organisaties een plek: het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht het College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht het College van Bestuur van het ROC Midden Nederland de directie van de Jaarbeurs Utrecht het bestuur van de Stichting Studentenhuisvesting Utrecht het bestuur van de Stichting Vrede van Utrecht 2013 de voorzitter van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland Het bestuur van de Vereniging Sport Utrecht Het bestuur van NOC*NSF 7

8 Celebrate Talent! Missie
Het succesvol organiseren van het EYOF 2013 in Utrecht door een feestelijk podium te bieden waarop topsporttalenten schitteren en Nederland zich promoot als een echt sportland met ambitie en talent voor het organiseren van grote evenementen. Celebrate Talent! De drie partners hebben de verschillende doelen die zij voor ogen hebben met het evenement vormgegeven in de volgende missie.

9 Een van de uitingen van het evenement: de website
Voor de promotie wordt met name gebruik gemaakt van social media zoals twitter acties

10 Sportparticipatie verhogen en promotie EYOF 2013
Kinderen en jongeren 8 t/m 18 jaar en hun ouders Gemeenschappelijke inzet Communicatie -Achmea investeert in sport omdat het gelooft in bijdrage van Sport aan gezonde leefstijl en versterking van sociale netwerken (Alleen ga je harder, samen kom je verder) -Achmea sluit zich aan bij sportagenda NOC*NSF, 10+ ambitie (landelijke sportparticipatie 10% verhogen) -EYOF 2013 eerste uitvoering Achmea High Five Challenge; ervaring, metingen en onderzoek moeten resulteren in legacy voor toekomstige evenementen maar ook lokaal een legacy opleveren -Gericht op kids van 8 t/m 18 jaar deelnemers, structureel aan het sporten -Promotie EYOF -Achmea H5C is een samenwerking, Achmea kan haar doelen op gebied van sportparticipatie alleen realiseren met partners: -gemeente Utrecht, toegang tot scholen, verenigingen, wijkorganisaties -bonden en verenigingen -mediapartners: Nickelodeon, Wegener -in samenwerking met gemeente Utrecht wordt effectmeting en organisatie evaluatie gedaan: wat zijn de behaalde resultaten en moet vooral een model voor legacyprogramma’s bij toekomstige evenementen opleveren. -Communicatie, gekozen voor utrecht2013.com als portal, promotie en verbinding EYOF2013 -achmeahighfivechallenge.nl -Persoonlijk profiel voor actiefoto/video’s, database voor EYOF communicatie (verwachting deelnemers) -Communicatie via lokale partners: scholen en wijkorganisaties -Inzet social media

11 Achmea High Five Challenge
Urban Tour Toppers bij jou op School (VSU) Jeugdsportfonds Clinics Sportdagen Fakkelestafette Totaal van alle onderdelen

12 URBANTOUR LET OP: VIDEO BESTAND INSTARTEN!!
-Street/urbanvarianten, vernieuwend sportaanbod, uitdaging wordt ook verenigingen te verleiden dit sportaanbod op te nemen (legacy) -Op bijzondere en aansprekende locaties (binnenstad, vliegbasis, uithof), naar de doelgroep toe -13 events totaal -In Utrecht: Uithof (Kick-off) Kanaleneiland, Overvecht, Hoograven, Binnenstad, Leidsche Rijn (Koningsspelen) en Ondiep. -Wisselend succes, Leidsche Rijn, Hoograven, Overvecht succesvol Nog te gaan: -25 april Vredenburg -26 april Maximapark, Leidsche Rijn -3 mei Plantage, Ondiep URBANTOUR 12

13 Toppers bij jou op school
Bestaand project VSU, versterkt door koppeling aan Achmea H5C Uitgebreid naar VO (zie beeld LR College) en buiten Utrecht Lokale topsporters vertellen over wat je ervoor moet doen en laten om topsporter te worden: -training, voeding, presteren, verliezen Tevens informeren en promoten van EYOF 2013 Toppers bij jou op school

14 Jeugdsportfonds: medewerkers van Achmea en gemeente Utrecht worden opgeroepen acties te organiseren om geld op te halen voor het Jeugdsportfonds jeugdsportfonds

15 Clinics: -bonden en verenigingen zijn uitgedaagd om zelf een event/activiteit te organiseren rond EYOF 2013. -Kunnen bestaande of nieuwe evenementen zijn, gericht op ledenwerving of het betrekken van bestaande leden bij EYOF -Voorbeelden: Streetball Masters, U Volleybal week, bakfietsproject Atletiek Clinics

16 12.000 kinderen uit heel Nederland komen naar Utrecht (sportcentrum Olympos) voor hun EYOF Sportdag:
10 t/m 21 juni 6 dagen, BO 3 dagen, VO 1 dag, SO Doelstelling: sportdag in een pretparkbeleving: -clinics, attracties, topsporters, tentoonstelling Lespakket naar alle deelnemende scholen, maar 1e les (algemeen EYOF) gaat ook naar alle scholen in Utrecht. Aandacht voor Olympische waarden, voeding, ontdekken van je talent Sportdagen

17 4 dagen Olympisch Vuur in estafette door stad en provincie Utrecht
Finale promotie en aanjagen enthousiasme EYOF 2013 11 start bij stadhuis Utrecht, via binnenstad en Uithof 14 juli volledig in stad Utrecht, binnenstad naar stadion Galgenwaard 200 shifts, delen van de estafette (per groep tussen 1 en 30 lopers) Fakkelestafette

18 KOM KIJKEN URBAN TOUR Donderdag 25 april 16.00 – 20.00 uur VREDENBURG
Vrijdag 26 april 9.30 – uur MAXIMAPARK Vrijdag 3 mei – uur ONDIEP SPORTDAGEN 10 tot en met 21 juni – OLYMPOS (UITHOF) FAKKELESTAFETTE - 11 tot en met 14 juli – STAD EN PROVINCIE

19 GEMEENTELIJKE SIDE EVENTS
Effectmeting Culturele side events Feest in de stad! Para Youth Festival Ambtenaren platform Naast de side events vanuit de Achmea High Five Challenge zijn er aanvullend nog een aantal gemeentelijke initiatieven opgepakt. Deze initiatieven zijn vooral gericht op promotie van het evenement in de stad zelf en worden hierna afzonderlijk toegelicht.

20 EFFECTMETING Gemeente Utrecht en Achmea
Mulier Instituut, Hogeschool Utrecht, USBO Maatschappelijke betekenis Economische betekenis Proces evaluatie De gemeente Utrecht en Achmea hebben gezamenlijk het Mulier Instituut, de Hogeschool en de USBO opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de effecten van de Achmea High Five Challenge en het EYOF Utrecht 2013. Dit onderzoek bestaat uit drie onderdelen: De maatschappelijke betekenis van het evenement: Dit deelonderzoek concentreert zich op de deelnemende jeugd en de betrokken scholen. Binnen de resultaten wordt naast de overal bevindingen van de deelnemende jeugd tevens specifieke aandacht besteed aan de jeugd uit de stad Utrecht. De economische betekenis: Met EYOF wordt de aandacht op de stad gevestigd. Vanuit 49 landen komen deelnemers, familie en vrienden naar Utrecht, en daarnaast trekt het evenement de aandacht van sportliefhebbers uit Utrecht en daarbuiten. Dat biedt kansen voor de stad, om zich nationaal en internationaal in de schijnwerpers te plaatsen en om economisch garen te spinnen bij het evenement. Het bereiken van een positief economisch effect is voor het EYOF Utrecht 2013 geen doel op zich. Dit onderdeel wordt echter uitgevoerd om het EYOF Utrecht 2013 te kunnen vergelijken met andere evenementen. Een evaluatie van het proces: Dit deel gaat op zoek naar kritische succes- en faalfactoren. Niet alleen om verantwoording af te leggen over de wijze waarop betrokken organisaties te werk zijn gegaan, maar ook om lessen te trekken voor de toekomst. Daarnaast zorgt de procesevaluatie voor inzicht in de betekenis van EYOF voor de samenwerking tussen partijen in de stad en geeft daarmee inzicht in een niet onbelangrijk stuk ‘maatschappelijke betekenis ’ van het evenement.

21 CULTURELE SIDE EVENTS Samenwerking Vrede van Utrecht
X-Culture programma Openingsceremonie Utrecht viert 2013! Binnen de bid werd de koppeling sport en cultuur omschreven als een samenwerking met de Vrede van Utrecht - Dit komt tot uiting in een culturele activiteit in het openingsweekend van het EYOF Utrecht 2013: Het X-Culture evenement dat sport en cultuur met elkaar verbind - De Vrede van Utrecht vult een gedeelte van het programma tijdens de openingsceremonie in. - De samenwerking tussen de Vrede van Utrecht, het EYOF en andere projecten in 2013 komt tot uiting binnen Utrecht viert 2013!

22 FEEST IN DE STAD Aankleding stad Betrekken ondernemers
Meereizende fans Hospitality Tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in Londen werd zichtbaar wat sport voor de organiserende stad kan betekenen Als is het EYOF nog geen OS of PS toch willen we dat wat we daar gezien en geleerd hebben vertalen naar Utrecht. Dit doen we door het evenement zichtbaar te maken in de stad. Hiervoor worden afspraken gemaakt met het Stationsgebied over de bouwkhekken en de zichtbaarheid van het evenement daarop. 2. We betrekken ondernemers in de stad en vragen ze dit feest met ons mee te vieren. Rond het Neude en het oude informatiecentrum concentreren we ons informatiepunt over het EYOF. Samen met de ondernemers onderzoekt het EYOF de mogelijkheden voor een EYOF Achmeahuis. 3. Op de site van het EYOF Utrecht 2013 is in samenwerking met Toerisme Utrecht gewerkt aan een aanbod voor meerizende familie. Wat biedt de stad bezoekers nog meer dan alleen een bezoek aan het sportevenement. 4. We organiseren hospitality tijdens het evenement - Voorafgaand aan de openingsceremonie in samenwerking met de provincie en NOC*NSF - Tijdens het evenement met bijeenkomsten voor onder meer de G5 (B&W, contactpersonen op sportgebied), ambassadeurs en evenementenorganisatoren in de stad. Vraag is of de raadsleden ook raadsleden uit andere steden uit zouden willen nodigen om een kijkje te nemen?

23 Jeugd en volwassenen uit een aantal Europese landen
Weekend met trainingen, wedstrijden en clinics Internationaal ervaring op doen en educatie Opening op vrijdagavond Handbiken, rolstoelbasketbal en zitvolleybal NJK Zwemmen (parazwemmen geïntegreerd)

24 AMBTENAREN PLATFORM www.utrecht2013.com/utrecht Word festival-maker
Ambassadeur worden Jeugdsportfonds Bezoek het EYOF Oproep om vrijwilliger te worden We zijn met elkaar ambassadeur van dit fantastische evenement in Utrecht Geld ophalen voor jeugdsportfonds, dat alle kinderen kunnen sporten Sportaanbod voor medewerkers zelf. Agenda met activiteiten op platform

25 DOE MEE www.utrecht2013.com/utrecht
Kennismakingsdag turnen Zondag 28 april uur Turnhal Welgelegen City Bootcamp Dinsdag 14 mei uur Neude Atletiekclinic Start to run Vanaf 15 mei uur Maarschalkerweerd Wielerclinic Vrijdag 17 mei 13:00-18:00 uur Nedereindse Berg Ouder-kind tennistoernooi Zaterdag 29 juni 10:00-16:00 uur Tennisvereniging PVDV

26 TOT SLOT Zijn er vragen? Zien jullie nog kansen? High Five!

27


Download ppt "Update EYOF UTRECHT 2013 Raadsinformatieavond 23 april 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google