De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OV-lijnennet en –exploitatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "OV-lijnennet en –exploitatie"— Transcript van de presentatie:

1 OV-lijnennet en –exploitatie
periode 15 februari 2011 Hennie Heesmans, teammanager OV- Exploitatie

2 Presentatie Wat is een concessie? OV-exploitatie Concessiebeheer
Uitvoeringsplan Ov-chipkaart OV-Terminal Monitoring/ klachtenafhandeling

3 1. Wat is een concessie? (1) Een concessie is het recht om met uitsluiting van anderen openbaar vervoer te verrichten in het concessiegebied. Ontwikkelfunctie BRU Strategische beleidskeuzes bij BRU. Tactisch keuzes worden gemaakt bij het jaarlijkse uitvoeringsplan. Operationeel bij vervoerder. Het DB BRU is volgens artikel 20 van de wet Personenvervoer 2000 bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor openbaar vervoer.

4 Wat is een concessie? (2) Kerncijfers OV (2009):
Totaal aantal instappers per werkdag Opbrengsten kaartverkoop per jaar € 59 mln. Subsidie voor vervoerders € 45 mln. Kostendekking %

5 2. Exploitatie (1) De vervoerder krijgt jaarlijks een exploitatiesubsidie. De opbrengstverantwoordelijkheid ligt bij de vervoerder. De exploitatiesubsidie is een netto resultaat (kosten-opbrengsten) van ontwikkelingen in de exploitatie.

6 Exploitatie (2) Kosten OV Kostenontwikkeling OV
Mate van Invloed BRU Factoren Variabelen Kosten OV Kostenontwikkeling OV Marktontwikkelingen (Index loon, brandstof, marktsector) Geen Productieontwikkeling Dienstregelingsuren (Aantal lijnen, rijafstand, rijtijden, freq, bedieningstijden) Direct Snelheid (doorstroming, vrije banen) Weinig, Indirect Opbrengsten OV Tariefontwikkeling Index prijs Tariefhoogte (tot 2012 bepaald door V&W) Studenten OV kaart Vervoeromvang OV Aantal reizigers

7 Exploitatie (3) Omstandigheden die van invloed zijn op de exploitatie van het openbaar vervoer Werkzaamheden op bustrajecten in de regio Landelijke ontwikkelingen Milieu-eisen/afspraken binnen gemeenten Werkzaamheden trambaan/materieel

8 3. Concessiebeheer (1) Kwaliteit/Uitvoering OV bewaken
Wat is concessiebeheer ? Kwaliteit/Uitvoering OV bewaken Toetsen aan eisen bestek Toetsen aan aanbieding vervoerder Krijgen we waarvoor we betalen? (verantwoording subsidie) Bussen, tram en regiotaxi

9 Concessiebeheer (2) Hoe beheer je de concessie ?
Maandelijks concessieoverleg Drie maandelijks functioneringsgesprek (CXX) Maandelijkse managementrapportage door vervoerder Onderzoeken (OV scouts, Klantenbarometer OV) Onderzoeken geïnitieerd door BRU Verklaring accountant (jaarlijks) Monitoring + beleid en visie leiden tot aanpassing jaarlijks uitvoeringsplan

10 4. OV-uitvoeringsplan (1)
Het uitvoeringsplan wordt opgesteld door de vervoerder en vastgesteld door het DB van BRU: AB stelt jaarlijks financieel kader vast Samenstellen uitvoeringsplan door vervoerder onder regie BRU DB stelt jaarlijkse uitgangspunten vast in april Vervoerder legt plan ter inspraak voor aan gemeenten en ROCOV. DB stelt uitvoeringsplan eind augustus vast Uitvoeringsplan = vervoerplan + marketingplan Het uitvoeringsplan omvat de volgende deelplannen: Dienstregelingplan/kwantiteiten Vlootplan Tarievenplan Communicatie- en promotieplan Sociaal veiligheidsplan Plan bijzondere omstandigheden (waaronder calamiteiten, uitval tram, sneeuwval).

11 Uitvoeringsplan (2) Uitvoeringsplan 2012 bijzonder vanwege:
Nieuwe dienstregeling met nieuwe vervoerder op basis van nieuwe concessie. Eerste OV- uitvoeringsplan op basis van nieuwe jaarcyclus met bestuurlijke vaststelling (DB) Bezuinigingstaakstelling verwerken in OV- uitvoeringsplan (-4 miljoen + prijsverhoging). Consultatieversie uitgangspunten ligt nu bij verschillende partijen voor en in AB van 23 maart 2011

12 Uitvoeringsplan (3) Beleidsmatige vertaling naar 2012 en gevolgen voor OV-aanbod Groeiambitie overeind houden. Bereikbaarheidsopgave naar de economische kerngebieden centraal stellen. De ontsluitingsfunctie in stedelijk gebied overeind houden. De kleine kernenbediening minimaliseren tot beleidskader OV- ambitiedocument.

13 Uitvoeringplan (4) OV in BRU-regio positioneren door kernwaarden snel, betrouwbaar, gemakkelijk en comfortabel. Nieuwe merknaam en huisstijl ‘U-OV’. OV-aanbod helder presenteren/informeren aan reizigers. Doorvoeren OV-chipkaart

14 5. OV-chipkaart (1) Verantwoordelijkheden vervoersautoriteiten (stadsregio en provincie) Contractuele verplichting BRU met Rijk voor invoering OV chipkaart in onze regio. Regionaal bestuur verantwoordelijk op regionaal niveau. Contractuele verplichting met concessiehouder(s) voor realisatie OV chipkaart systeem in ons gebied. Bepalen regionaal tariefbeleid op basis van landelijke afspraken.

15 OV- chipkaart (2) Handhaven bestaande abonnementen in 2011 conform landelijke afspraken. In 2011 landelijke producten goedkeuren en ontwikkelen van nieuwe chipkaart producten. Invoeren dalkorting met bijbehorend kilometertarief voorjaar 2011. Communicatie/promotie van chipkaart voorjaar 2011. Streefdatum afschaffen NVB per juli 2011 (afhankelijk van proces en standpunt ministerie).

16 OV- chipkaart (3) Veiligheid van de OV- chipkaart en standpunt ministerie en Tweede Kamer. Standpunt kan leiden tot vertraging afschaffing strippenkaart. Vertraging kan leiden tot oplopen kosten en claims vervoerder. Regionaal advies consumentenplatform (ROCOV).

17 6. OV-Terminal (1) OV-Terminal wordt gerealiseerd in opdracht van Rijk en gemeente. BRU is OV autoriteit. BRU stelt hoge eisen aan functionaliteit en kwaliteit van OV-Terminal en omgeving. OV-Terminal betreft hal, sporen, bus/tramstations en toeleidende routes. Inpassing ontwerp in stationsgebied in verbouwing is een zorg (fasering!).

18 OV-Terminal (2) Realiseren van ontwerpeisen zoals beschreven in programma van eisen OV-Terminal. Minimaliseren van kwaliteitsverlies door verbouwing OV-Terminal en ontwikkeling stationsgebied. Niveau van betrokkenheid: ambtelijk, ambtelijk directie (escalatie) bestuurlijk (in wording). Nauwe relatie met project Uithoftram.

19 7. Monitoring/ klachtenafhandeling
Vervoerder informeert BRU over de uitvoering van het OV door middel van managementrapportages. Rapportages worden door BRU gebruikt voor verantwoording van verleende subsidies, opstellen beleid, vervoerkundige analyses en regievoering. Klachtenafhandeling: Bewonersklachten over infrastructuur (haltes en wegen) via wijkbureau gemeente. Reizigersklachten worden afgehandeld door vervoerder.


Download ppt "OV-lijnennet en –exploitatie"

Verwante presentaties


Ads door Google