De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dienst Ondersteuning Aanpak wal- en kluismuren Bomenparagraaf Raadsinformatieavond Donderdag 28 januari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dienst Ondersteuning Aanpak wal- en kluismuren Bomenparagraaf Raadsinformatieavond Donderdag 28 januari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Dienst Ondersteuning Aanpak wal- en kluismuren Bomenparagraaf Raadsinformatieavond Donderdag 28 januari 2010

2 Aanpak wal- en kluismuren Waarom !

3 Bomenparagraaf Alle bomen zijn afzonderlijk geïnventariseerd Er is gekeken of de boom in de “werkzone” staat Wat is de cultuurhistorische en monumentale waarde? Wat is de conditie van de boom?

4 Bomenparagraaf Beoordelaars: Stadsontwikkeling - Monumenten - Cultuurhistorie Stadswerken - Vakgroepbeheerder Cultuurtechniek - Senior boomadviseur - Bomenwachter - Projectleider Externe partij - Cobra boomadviseurs bv Deze partijen worden ook betrokken bij de beoordeling in de uitvoering

5 Bomenparagraaf Overzicht van de rode en oranje bomen Voor oranje bomen: afweging behoud boom tijdens uitvoering. Uitgangspunt: Waar mogelijk boom behouden.

6 Monumentale bomen Rode bomen > 3 stuks (2 ouder dan 80 jaar) Oranje bomen > 25 stuks (12 ouder dan 80 jaar) Particuliere bomen ouder dan 80 jaar zijn conform het bomenbeleid van de gemeente Utrecht aangemerkt als monumentale bomen.

7 Nieuwe bomen Grotere bomen met een stamdiameter tussen de 20 en 30 centimeter. Rekening houdend met de groeiplaats en de wortelopdruk.

8 Bomenparagraaf Informeren Informatieavond project dinsdagavond 10 nov 2009 Toelichting op de bomenparagraaf op 13 jan. 2010 is er een rondgang langs het project geweest. Hier is door de wethouder en betrokkenen vanuit het project een toelichting gegeven op het project en de impact hiervan op de bomen.

9 Vervolg Totale projectkosten 35,6 miljoen +/- 20% (prijspeil 2009) Bedrag gereserveerd voor bomen en aanvullende maatregelen (groeiplaatsverbetering, specials) in het kader van bomen is 2,4 miljoen Jaarlijkse rapportage bij voorjaarsnota en begroting en tussentijds via voortgangsrapportage

10 Vervolg Speciale maatregelen Tijdelijke brugconstructies ter overbrugging van wortelpakket Deze tijdelijke constructies worden vervangen door een definitieve constructie zodra een boom is omgevallen of andere reden aan het einde van zijn levensduur is gekomen. Inzet bomenwachter

11 Einde


Download ppt "Dienst Ondersteuning Aanpak wal- en kluismuren Bomenparagraaf Raadsinformatieavond Donderdag 28 januari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google