De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De essentie van administratieve organisatie 1 van 19 Hoofdstuk 6 Het productieproces.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De essentie van administratieve organisatie 1 van 19 Hoofdstuk 6 Het productieproces."— Transcript van de presentatie:

1 De essentie van administratieve organisatie 1 van 19 Hoofdstuk 6 Het productieproces

2 De essentie van administratieve organisatie 2 van 19 Processen bij massaproductie De kernprocessen: –inkoopproces; –opslag van grondstoffen; –productieproces; –opslag van eindproducten; –verkoopproces.

3 De essentie van administratieve organisatie 3 van 19 Het productieproces Het productieproces wordt onderverdeeld in drie deelprocessen: 1.productievoorbereiding 2.productie-uitvoering 3.productieafsluiting

4 De essentie van administratieve organisatie 4 van 19 Productievoorbereiding De productievoorbereiding bestaat uit vier fasen: 1.productontwerp 2.calculatie 3.productieplanning 4.werkvoorbereiding

5 De essentie van administratieve organisatie 5 van 19 Productievoorbereiding Productontwerp –soms door het bedrijfsbureau; –meestal een aparte ontwerpafdeling. Het productontwerp wordt vertaald in een productexplosie. Hiervan worden afgeleid: –stuklijst –bewerkingslijst

6 De essentie van administratieve organisatie 6 van 19 Productievoorbereiding Calculatie –Het bedrijfsbureau berekent de tarieven. –Daarna per product een standaardkostprijs.

7 De essentie van administratieve organisatie 7 van 19 Productievoorbereiding Planning. Het bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor de planning (uitgaande van de verkoopbegroting). Hierin wordt: –Het aantal te produceren eenheden per soort bepaald. –De benodigde capaciteit bepaald. –De beschikbare capaciteit bepaald. –Gezorgd voor een match tussen beschikbare en benodigde capaciteit.

8 De essentie van administratieve organisatie 8 van 19 Productie-uitvoering De productie-uitvoering bestaat uit de volgende fasen: 1.werkdistributie; 2.meten en registreren verbruiken; 3.voortgangscontrole; 4.afgifte productie; 5.opstellen productierapport.

9 De essentie van administratieve organisatie 9 van 19 Productie-uitvoering 1. Werkdistributie Productiechef ontvangt grondstoffen tegen kwijting. Productiechef verdeelt productie- opdrachten onder medewerkers.

10 De essentie van administratieve organisatie 10 van 19 Productie-uitvoering 2. Grondstoffen- en materiaalvoorziening –directe verbruiksmeting → afgiftemeldingen door magazijnmeester; –administratie boekt de voorraadadministratie op.

11 De essentie van administratieve organisatie 11 van 19 Productie-uitvoering 3. Tijdregistratie Manuren –shoptime → klokken –jobtime → hoe meten? Machine-uren Meestal geautomatiseerd Alternatieven: –tellers op machines; –handmatig bijgehouden machinekaarten.

12 De essentie van administratieve organisatie 12 van 19 Productie-uitvoering 4. Voortgangscontrole Taak van het bedrijfsbureau. Bij massaproductie vooral ten behoeve van de bewaking en bijsturing van de planning.

13 De essentie van administratieve organisatie 13 van 19 Productie-uitvoering 5. Gereedmelding product Productiechef geeft goederen af tegen kwijting aan magazijn. Ontvangstmelding door magazijn aan administratie. Registratie tegen standaard kostprijs. Op de voorraadrekening in het grootboek en in de voorraadadministratie.

14 De essentie van administratieve organisatie 14 van 19 Productie-uitvoering 6. Opstellen productierapport Productiechef stelt periodiek een productierapport op. Dit bevat: –afgeleverd product; –onderhanden werk; –werkelijke productiekosten per soort; –bijzonderheden tijdens het productieproces; –afval en uitval.

15 De essentie van administratieve organisatie 15 van 19 Productieafsluiting De productieafsluiting leidt tot de volgende administratieve handelingen: 1.controle productierapport op volledigheid; 2.verschillenanalyse.

16 De essentie van administratieve organisatie 16 van 19 Productieafsluiting Een van de belangrijkste controledoelstellingen is de volledigheid van de opbrengstverantwoording. Deze controle maakt gebruik van het verband in de goederenbeweging eindproducten: BV + productie - EV = Soll-verkopen

17 De essentie van administratieve organisatie 17 van 19 Productieafsluiting Om dit verband te kunnen controleren moet de volledigheid van de productie- verantwoording vaststaan. De productie is verantwoord in het productierapport. Dit komt tot stand onder verantwoordelijk- heid van de productiechef.

18 De essentie van administratieve organisatie 18 van 19 Productieafsluiting Om het productierapport op volledigheid te controleren, worden verbanden gelegd in: –de grondstoffenbeweging; –de urenbeweging. Deze worden aangesloten met de verantwoorde grondstoffen en manuren. Deze worden getoetst aan productie- normen. Hiervoor wordt de zogenoemde retrograde calculatie gemaakt.

19 De essentie van administratieve organisatie 19 van 19 Productieafsluiting Naar aanleiding van het gecontroleerde productierapport maakt de administratie een verschillenanalyse. Mogelijke verschillen: –efficiencyverschillen op grondstoffenverbruik; –efficiencyverschillen op uren; –prijsverschillen op lonen.


Download ppt "De essentie van administratieve organisatie 1 van 19 Hoofdstuk 6 Het productieproces."

Verwante presentaties


Ads door Google