De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 6 Het productieproces

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 6 Het productieproces"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 6 Het productieproces

2 Processen bij massaproductie
De kernprocessen: inkoopproces; opslag van grondstoffen; productieproces; opslag van eindproducten; verkoopproces.

3 Het productieproces Het productieproces wordt
onderverdeeld in drie deelprocessen: productievoorbereiding productie-uitvoering productieafsluiting

4 Productievoorbereiding
De productievoorbereiding bestaat uit vier fasen: productontwerp calculatie productieplanning werkvoorbereiding

5 Productievoorbereiding
Productontwerp soms door het bedrijfsbureau; meestal een aparte ontwerpafdeling. Het productontwerp wordt vertaald in een productexplosie. Hiervan worden afgeleid: stuklijst bewerkingslijst

6 Productievoorbereiding
Calculatie Het bedrijfsbureau berekent de tarieven. Daarna per product een standaardkostprijs.

7 Productievoorbereiding
Planning. Het bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor de planning (uitgaande van de verkoopbegroting). Hierin wordt: Het aantal te produceren eenheden per soort bepaald. De benodigde capaciteit bepaald. De beschikbare capaciteit bepaald. Gezorgd voor een match tussen beschikbare en benodigde capaciteit.

8 Productie-uitvoering
De productie-uitvoering bestaat uit de volgende fasen: werkdistributie; meten en registreren verbruiken; voortgangscontrole; afgifte productie; opstellen productierapport.

9 Productie-uitvoering
1. Werkdistributie Productiechef ontvangt grondstoffen tegen kwijting. Productiechef verdeelt productie- opdrachten onder medewerkers.

10 Productie-uitvoering
2. Grondstoffen- en materiaalvoorziening directe verbruiksmeting → afgiftemeldingen door magazijnmeester; administratie boekt de voorraadadministratie op.

11 Productie-uitvoering
3. Tijdregistratie Manuren shoptime → klokken jobtime → hoe meten? Machine-uren Meestal geautomatiseerd Alternatieven: tellers op machines; handmatig bijgehouden machinekaarten.

12 Productie-uitvoering
4. Voortgangscontrole Taak van het bedrijfsbureau. Bij massaproductie vooral ten behoeve van de bewaking en bijsturing van de planning.

13 Productie-uitvoering
5. Gereedmelding product Productiechef geeft goederen af tegen kwijting aan magazijn. Ontvangstmelding door magazijn aan administratie. Registratie tegen standaard kostprijs. Op de voorraadrekening in het grootboek en in de voorraadadministratie.

14 Productie-uitvoering
6. Opstellen productierapport Productiechef stelt periodiek een productierapport op. Dit bevat: afgeleverd product; onderhanden werk; werkelijke productiekosten per soort; bijzonderheden tijdens het productieproces; afval en uitval.

15 Productieafsluiting De productieafsluiting leidt tot de
volgende administratieve handelingen: controle productierapport op volledigheid; verschillenanalyse.

16 Productieafsluiting Een van de belangrijkste
controledoelstellingen is de volledigheid van de opbrengstverantwoording. Deze controle maakt gebruik van het verband in de goederenbeweging eindproducten: bv + productie - ev = Soll-verkopen

17 Productieafsluiting Om dit verband te kunnen controleren
moet de volledigheid van de productie- verantwoording vaststaan. De productie is verantwoord in het productierapport. Dit komt tot stand onder verantwoordelijk- heid van de productiechef.

18 Productieafsluiting Om het productierapport op volledigheid
te controleren, worden verbanden gelegd in: de grondstoffenbeweging; de urenbeweging. Deze worden aangesloten met de verantwoorde grondstoffen en manuren. Deze worden getoetst aan productie- normen. Hiervoor wordt de zogenoemde retrograde calculatie gemaakt.

19 Productieafsluiting Naar aanleiding van het gecontroleerde
productierapport maakt de administratie een verschillenanalyse. Mogelijke verschillen: efficiencyverschillen op grondstoffenverbruik; efficiencyverschillen op uren; prijsverschillen op lonen.


Download ppt "Hoofdstuk 6 Het productieproces"

Verwante presentaties


Ads door Google