De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Module ribCTH1 Construeren van een Tennishal Week 04

Verwante presentaties


Presentatie over: "Module ribCTH1 Construeren van een Tennishal Week 04"— Transcript van de presentatie:

1 Module ribCTH1 Construeren van een Tennishal Week 04
IBB Module ribCTH1 Construeren van een Tennishal Week 04 Studiejaar Studiepunten 3 ECTS Bouwkunde / Civiele techniek

2 Toets q = 2 kN/m A B 5 m Gegeven: Gelamineerde ligger fm = 17 N/mm2
Fv = 1,8 N/mm2 (schuifspanning) E = N/m2 Maximale doorbuiging = 0,004L μ = 0,1((M * l2) / (EI)) (benadering doorbuiging) h=1/20 * L, b=1/60*L Gevraagd: Profielkeuze (berekening op sterkte, afschuiving, stijfheid)

3 Oplossing# Reaktiekrachten, D- en M-lijn
q = 10kN Q = q * l = 2 * 5 = 10 kN FAv = FBv = ½ ql = 5 kN A B M= 1/8ql2 = 1/8*2*52= 6,25 kNm FAv= 5kN FBv= 5kN 5kN D-lijn Vmax = 5kN Mmax = 6,25kNm 5kN M-lijn M= 6,25kNm

4 Berekening op sterkte en stijfheid
Hoogte: 1/20 x 5000 = 250 mm Breedte: 1/60 x 5000 = 85 mm Wy = 1/6 x b x h2 → 1/6 x 83 x 2502 → 864,6 x 103 mm3 σy = Mmax/Wy → 6,25 x 106 / 864,6 x 103 ↔ 7,2 N/mm2 U.C = 7,2 / 17 ≤ 1 , Berekening op sterkte akkoord Berekening op vervorming (doorbuiging) Iy = 1/12 * b * h3 ↔ 1/12 * 83 * 2503 ↔ x 104 mm4 μmax = 0,1 * Mb * l2 / I x E μmax = 0,1 x 6,25 x 106 x / x 104 x 11000 μmax = 13 mm U.C = 13 / (0,004*5000) ≤ 1, Berekening op stijfheid akkoord Daar gekozen profiel niet courant is kies uit tabellenboek: 271 mm x 71 mm, Wy = 869 x 103 mm3, Iy = x 104 mm4

5 Berekening op schuifspanning
Berekening schuifspanning τgemid = F / A ↔ 5000 / (271 x 71) → 0,26 N/mm2 τmax = 1,5 x τgemid ↔ 0,4 N/mm2 U.C = 0,4 / 1,8 ≤ 1 Berekening op schuifspanning voldoet.

6 Zwaartepunten Het massazwaartepunt van een lichaam is het punt waarin we de totale massa van dat lichaam geconcentreerd kunnen denken, zodat het lichaam in evenwicht is. De resultante van alle zwaartekrachten op een lichaam gaat door het zwaartepunt. Het zwaartepunt van een symmetrisch lichaam ligt in het symmetrievlak. Zijn er twee of meer symmetrievlakken dan ligt het zwaartepunt op de snijlijnen van deze vlakken. De momentstelling geldt niet alleen voor momenten van krachten maar ook voor momenten van homogene oppervlakken, de zogenaamde statische momenten. Het statisch moment (S) van een oppervlak t.o.v. een lijn is gelijk aan het produkt van dit oppervlak en de afstand van het zwaartepunt van dat oppervlak tot die lijn.

7 Zwaartepunten y2 y1 y3 Y-as A1 z1 z2 A2 A3 z3
Gevraagd: Bepaal het zwaartepunt De samengestelde figuur wordt in een aantal basisgevallen opgedeeld. Met behulp van de momentstelling t.o.v de z-as en de y-as wordt het zwaartepunt van de totale figuur gevonden Z-as

8 Zwaartepunt t.o.v. de y-as
Sy = z1A1 + z2A2 + z3A3 = zzAtot Zz = Sy / Atot = z1A1 + z2A2 + z3A3 / A1 + A2 + A3 Z-as

9 Zwaartepunt t.o.v. de z-as
y2 y1 y3 Y-as A1 z1 z2 A2 A3 z3 t.o.v. de z-as Sz = y1A1 + y2A2 + y3A3 = yzAtot Yz = Sz / Atot = y1A1 + y2A2 + y3A3 / A1 + A2 + A3 Z-as

10 Zwaartepunt samengesteld figuur
yz Y-as zy Z-as

11 Opgave Gevraagd: Het zwaartepunt van de doorsnede
Z - as 2 Gevraagd: Het zwaartepunt van de doorsnede 8 A2 Verdeel het figuur in zijn samenstellende onderdelen 8 A1 Y - as 2 4 8

12 Oplossing Oppervlakte totale figuur A1 = 14 * 18 = 252 mm2
Oppervlakte gat A2 = 4 * = 32 mm2 Oppervlakte samengestelde figuur Atot = A1 – A2 = 252 – 32 = 220 mm2

13 Oplossing Statisch moment t.o.v. z-as
Sz = (A1 * y1) – (A2 * y2) = yz * Atot Sz = (252 * 7) – (32 * 4) = yz * 220 yz = 1636 / 220 yz = 7,44 Statisch moment t.o.v. y-as zz = (A1 * z1) – (A2 * z2) = zz * Atot zz = (252 * 9) – (32 * 12) = zz * 220 zz = 1184 / 220 zz = 8,56

14 Zwaartepunt samengesteld figuur
Z - as 8,56 7,44

15 Lineair traagheidsmoment
Een lineair traagheidsmoment van een doorsnede t.o.v. van de neutrale laag wordt het eigen traagheidsmoment van die doorsnede genoemd z-as Eigen traagheidsmoment van een rechthoekige doorsnede. Iy = 1/12 * b * h3 Iz = 1/12 * h * b3 h Y-as b

16 Lineaire traagheidsmoment
Iy = Iy,eigen + a2 * A Regel van Steiner Iz = Iz,eigen + a2 * A

17 Rechthoek

18 Driehoek

19 Circel

20 Circelring

21 Voorbeeld hoedligger z-as Mmax = 9,42 kNm Vmax = 7,86 kN Y-as

22 Voorbeeld hoedligger Bepalen traagheidsmoment t.o.v. y-as Oppervlakte:
Atotaal = 2340

23 Voorbeeld hoedligger Sy’ = (A1z1) + (A2z2) + (A3z3)
z = Sy’/Atot  / 2340 = 62,4

24 Voorbeeld hoedligger Z-as Y-as

25 Voorbeeld hoedligger a1 = 151 – 62,4 = 88,6 a2 = 78 – 62,4 = 15,6
I1, eigen = 1/12 * b * h3 = 1/12 * 58 * 103 = 4833,33 I2, eigen = = 1/12 * 5 * 1363 = ,66 I3, eigen = = 1/12 * 108 * 103 = 9000

26 Voorbeeld hoedligger Iy = (I1,eigen + a12 *A1 ) +
( , ,62 * 680 ) + ( ,42 *1080 ) Iy = , , ,8 Iy = ,39 mm4 = 934 * 104 mm4

27 Voorbeeld hoedligger

28 Voorbeeld hoedligger Hoedligger is symmetrisch.
De z-as is dan de hartlijn. Iz = mm4 Uiterste vezelafstanden e1 en e2 e1 = 156 – 62,4 = 93,6 e2 = 156 – 93,6 = 62,4

29 Naar excel

30 Samengesteld profiel - Excel
z I z’’ a Iy 580,00 151,00 4833,33 88,60 680,00 78,00 ,67 15,60 1080,00 5,00 9000,00 -57,40 2340,00 62,40 ,39

31 Samengesteld profiel - autocad
Command: Command: _massprop Select objects: 1 found Select objects: REGIONS Area: Perimeter: Bounding box: X: Y: Centroid: X: Y: Moments of inertia: X: Y: Product of inertia: XY: Radii of gyration: X: Y: Principal moments and X-Y directions about centroid: I: along [ ] J: along [ ]

32 Voorbeeld hoedligger Berekening op sterkte Wy = I/e
Wy1 = ,39 / 93,6 = 99772,9 mm3 Wy2 = ,39 / 62,4 = ,3 mm3 σ = M/Wy Drukspanning = / 99772,9 = 94,4 N/mm2 Trekspanning = / ,3 = 62,9 N/mm2 Drukspanning = Bepalend voor de sterkte

33 Voorbeeld hoedligger Drukkracht maatgevend = 94,4 N/mm2

34 Voorbeeld hoedligger fm = 235 N/mm2 U.C. = 94,4 / 235 ≤ 1
Sterkte = akkoord

35 Voorbeeld hoedligger

36 Voorbeeld hoedligger Berekening op vervorming Overspanning = 7,0 m
I = 934 * 104 mm4 E = N/mm2 q = 2 kN/m1 ueind = 0,004 * L = 0,004*7000 = 28 mm u = 5 / 384 * ((q*l4) / EI)) Vergeet_mij_nietje

37 Voorbeeld hoedligger u = 5/384 ((2 * 74) / (210 * 106) * (934*10-8))
Ueind = 32 mm U.C = 32/28 > 1  Niet akkoord

38 Voorbeeld hoedligger Vz;u;d = 0.58 * (151 – 2 *10) * 5 * 235
Vz;u;d = 89 kN U.C = 7,86 / 89 < 1  Sterkte op afschuiving akkoord

39 Samengesteld profiel

40 Samengesteld profiel Het bovenstaan IFB-profiel bestaat uit een halve HE 360 A profiel (HE 360 AT) en een stalen plaat van 500 x 10 De gegevens uit het staaltabellenboek: Iy = 1269 * 104 mm4, A = 7138 mm2, zs = 28,7 mm, h = 175 mm Gevraagd: Het traagheidsmoment van de ligger.

41 Samengesteld profiel Plaat: z(plaat) = 10/2 + 175 = 180 mm
Atotaal = A (HE360AT) + A (Plaat) Atotaal = (500 * 10) = mm3 Som van de momenten t.o.v. B – B is 0 Ahea * arm + Aplaat * arm = Atotaal * Zz 7138 * 28, * 180 = * Zz Zz = 91 mm a (hea) = 91 – 28,7 = 62,3 mm a (plaat) = 91 – 180 = - 89 mm

42 Samengesteld profiel Iy (plaat) = 1/12 * b * h3 = 1/12 * 500 * 103
Iy= 41666,7 mm4 Iy (hea) = 1269 * 104 mm4 Iy getransleerd Iy = (Iy, eigen + a2Ahea) + ( Iy, eigen + a2Aplaat) Iy = (1269*104 + (62,3)2 * 7138) + (41666,7 + (-89)2 * 5000) Iy = 8004,2 * 10^4 mm4 Het samengesteld profiel is dus 8004/1296 is 6x stijver als het HE360AT profiel

43 Samengesteld profiel Ditzelfde voor Iz
(1/12 * 10 * (0)2 * 5000) Iz = * 104 mm4

44 EINDE Docent: M.J.Roos


Download ppt "Module ribCTH1 Construeren van een Tennishal Week 04"

Verwante presentaties


Ads door Google