De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkeling van de wilelersport in het district ZON

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkeling van de wilelersport in het district ZON"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkeling van de wilelersport in het district ZON
presentatie t.b.v. wielersymposium Sportmax donderdag 17 januari 2013

2 Werkgebied district ZON

3 Wielrennen in Zuidoost Nederland
Wielerplatform Brabant Leden uit alle geledingen van de wielersport Klankbord voor het Districtsbestuur Zorgen over de ontwikkeling van de wielersport Visie ontwikkeling Beleidssuggesties t.b.v. DB ZON

4 Ambitie districtsbestuur KNWU/ZON
Versterken verenigingen kwalitatief en kwantitatief Meer sportbeoefenaren binden (wedstrijdsporter en sportieve fietser) Sterker kader Kennisuitwisseling en samenwerking disciplines KNWU Optimaliseren van de sportinfrastructuur Stimulering (en toepassing) innovatie wielersport Verbeteren sportprestaties wielrenners (RTC)

5 Specifieke doelstellingen RTC ZON
3-sporen Structureel verbeteren prestatieniveau van de wielrenners Stimuleren van de kwaliteit en de kwantiteit van het sporttechnisch kader Stimuleren deelname wielersport en opzetten talentvolgsysteem Onderdelen Wegsport, Veldrijden, BMX en Aangepast sporten

6

7 Projectmanagement RTC ZON
Aschwin van Oorschot talentencoach/STDC Egon van Kessel sporttechnisch adviseur Michel van der Heijden teammanager Anton Ganzeboom portefeuillehouder topsport en talentontwikkeling db ZON

8 Deelnemers RTC Doelgroep: - Nieuwelingen en junioren mannen (flexibel)
Nieuwelingen en junioren + beloften leeftijd vrouwen Keuze voor brede talentgroep met open trainingen Vanaf 2013 nadrukkelijker werken met selectieteams Ook open trainingen in 2013

9 werksituatie

10 Programma Scouting en testdagen met opstellen van persoonlijk profiel (KNWU format) Open trainingen voor renners en hun trainers Trainingsstages Testen/fietspositiemetingen Werken aan persoonlijke skills Theoretische scholing - trainingsleer/inspanningsfysiologie - techniek (fiets/kracht) - voedingsleer/sporthygiene - materiaalkennis - wielercultuur/ethiek

11 aandachtspunten bij uitvoering *
Geen door NOC/NSF gepropageerde kolomstructuur en (nog) geen fulltime talentencoach Communicatie en uitnodigen sporters via verenigingen (koninklijke weg) Verenigingstrainers bij project betrekken Drempel voor deelname sporters laag houden Waken voor een te vrijblijvend karakter Betrekken van ouders bij de plannen In communicatie werd aangegeven dat RTC activiteiten additioneel waren aan verenigingsprogramma

12 RTC wielrennen 2009-2011 Partnership gemeente Eindhoven en KNWU
District ZON uitvoeringsorganisatie Participatie gemeente: - Financiële ondersteuning talentencoach door gemeente Eindhoven (50%) - facilitering accommodaties t.b.v. training en theorie

13 RTC ZON in 2012 Provincie Noord-Brabant sportplan 2011-2016
Wielrennen is kernsport Subsidiering van talentencentra, accommodaties, evenementen en bijzondere breedtesportactiviteiten Verdere uitwerking projectplan RTC ZON Financieel plan Subsidietoekenning RTC ZON voor 2012 ( provincie 50 %) Co financiering 50% (knwu/sponsors/deelnemers/verenigingen)

14 Huidige situatie Het fundament is stevig
Begeleidingsteam functioneert goed Samenwerking met KNWU (TD) is goed Bijna alle verenigingen participeren in RTC Betrokkenheid van het kader is groot Het wij gevoel is aanwezig Animo en enthousiasme bij rijders is groot Sporters willen er bij horen Samenwerkingsverbanden met o.a. Sportmax Cycling Performance Centre zijn meerwaarde voor deelnemers RTC Financiële middelen aanwezig

15 RTC ZON in 2013 Continuering samenwerking Provincie Noord-Brabant
Uitbreiding RTC met veldrijden en BMX Verdere implementatie projectplan RTC ZON - eigen entiteit RTC - nadere samenwerking KNWU - intensivering samenwerking kenniscentra Neerzetten sportieve resultaten

16 Hartelijk dank voor uw aandacht! Anton Ganzeboom januari 2013
Wielrennen behoort tot het DNA van de Brabanders


Download ppt "Ontwikkeling van de wilelersport in het district ZON"

Verwante presentaties


Ads door Google