De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2001122 Diagnose 2025  Stichting OverEINDse dagen Marleen Jansen, Rabobank Eindhoven-Veldhoven 18 april 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2001122 Diagnose 2025  Stichting OverEINDse dagen Marleen Jansen, Rabobank Eindhoven-Veldhoven 18 april 2012."— Transcript van de presentatie:

1 2001122 Diagnose 2025  Stichting OverEINDse dagen Marleen Jansen, Rabobank Eindhoven-Veldhoven 18 april 2012

2 2 2001122 Agenda Opening door middel van stellingen Inleiding: Diagnose 2025 DVD Nederland in 2025 in laagconjunctuur 4 belangrijkste trends uit Diagnose 2025 DVD Nederland in 2025 in hoogconjunctuur

3 3 2001122 Stelling 1 Het aantal 75-plussers in Eindhoven is hoger dan gemiddeld in Nederland.

4 4 2001122 Stelling 2 Het aantal vrouwen in Eindhoven is gelijk aan het gemiddelde in Nederland

5 5 2001122 Stelling 3 De prognose van het medicijngebruik in Eindhoven tot 2015 is hoger dan gemiddeld in Nederland.

6 6 2001122 Gezondheidszorg: dynamische omgeving! ICT in de zorg Vandaag gaat de zorgsector in Eindhoven zich sterk maken voor een versnelde inzet van ICT. Er wordt een coöperatie opgericht van zestig partijen, van zorgaanbieders tot woningcorporaties, kennisinstellingen en zorgverzekeraars. De deelnemers gaan onder meer gezamenlijk ICT- projecten aanbesteden, zoals bijvoorbeeld telezorgsystemen, en samen investeringen doen. Bron: FD, 26-3-2012 ICT in de zorg Vandaag gaat de zorgsector in Eindhoven zich sterk maken voor een versnelde inzet van ICT. Er wordt een coöperatie opgericht van zestig partijen, van zorgaanbieders tot woningcorporaties, kennisinstellingen en zorgverzekeraars. De deelnemers gaan onder meer gezamenlijk ICT- projecten aanbesteden, zoals bijvoorbeeld telezorgsystemen, en samen investeringen doen. Bron: FD, 26-3-2012 Huisartsen zijn gelijkmatig over Nederland verdeeld De spreiding van huisartsen over Nederland is vrij gelijkmatig. Er is nauwelijks sprake van tekorten of overschotten. In alle regio`s is het aantal patiënten ongeveer gelijk verdeeld en de verschillen in werkdruk bedragen niet meer dan 15%. Bron: Medisch Contact (13-1-2012) SMS-alert voor ziekenhuispatiënt Het Màxima Medisch Centrum (Eindhoven, Veldhoven) en het Catharina Ziekenhuis (Eindhoven), gaan patiënten die op een afspraak moeten komen bij wijze van proef waarschuwen. Dat kan met een sms of een automatisch telefonische boodschap. Eindhovens Dagblad, 11-4-2012 SMS-alert voor ziekenhuispatiënt Het Màxima Medisch Centrum (Eindhoven, Veldhoven) en het Catharina Ziekenhuis (Eindhoven), gaan patiënten die op een afspraak moeten komen bij wijze van proef waarschuwen. Dat kan met een sms of een automatisch telefonische boodschap. Eindhovens Dagblad, 11-4-2012 Zorgondernemer is passief en weinig vernieuwend’ Zorgondernemers scoren in vergelijking met ondernemers in andere sectoren laag op innovatief, proactief en risiconemend gedrag. Dat constateren onderzoekers van de VU, Syntens Innovatiecentrum en Rabobank Nederland op basis van een onderzoek onder ruim 300 ondernemers uit de gezondheidszorg. Skipr, 27-3-2012 Zorgondernemer is passief en weinig vernieuwend’ Zorgondernemers scoren in vergelijking met ondernemers in andere sectoren laag op innovatief, proactief en risiconemend gedrag. Dat constateren onderzoekers van de VU, Syntens Innovatiecentrum en Rabobank Nederland op basis van een onderzoek onder ruim 300 ondernemers uit de gezondheidszorg. Skipr, 27-3-2012 Onderzoek 'St. Anna en Geldrop- Mierlo' kan verder Het onderzoek naar een mogelijke samenwerking tussen de gemeente Geldrop-Mierlo en het St. Anna Ziekenhuis mag er komen van de gemeenteraad. Vrijwel alle fracties zijn op voorhand positief gestemd over de - gehoopte - uitkomsten. Eindhovens Dagblad, 17-4- 2012 Onderzoek 'St. Anna en Geldrop- Mierlo' kan verder Het onderzoek naar een mogelijke samenwerking tussen de gemeente Geldrop-Mierlo en het St. Anna Ziekenhuis mag er komen van de gemeenteraad. Vrijwel alle fracties zijn op voorhand positief gestemd over de - gehoopte - uitkomsten. Eindhovens Dagblad, 17-4- 2012

7 7 2001122 Onzekerheden voor álle spelers in de gezondheidszorg Wat is de consequentie van alle trends voor de positie van onze organisatie in het gezondheidszorgstelsel? Wat zullen de consequenties zijn van de vergrijzing voor zowel druk op zorginstellingen, als rollen en taken van de verschillende lijnen en instellingen? Wat is de consequentie van marktwerking voor de financierbaarheid van de sector? Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich? Aan welke kwalificaties zal nieuwbouw moeten voldoen wil het aansluiten bij de zorgbehoefte en omstandigheden in de toekomst? Vanwege langlopende financieringsrelaties is de toekomst van de zorgsector ook voor Rabobank van strategisch belang.

8 8 2001122 Zorg en levensverwachting in vier omgevingsscenario’s 2010 2040 TrendmatigLagereMinderBetere kostengezondzorg Levensverwachting bij geboorte (jaren) Mannen 78,8 83 83 79 88 Vrouwen 82,7 86 86 83 90 Zorguitgaven (% bbp) Totale uitgaven 13,2 22 19 21 31 wv. curatieve zorg 8,7 13 11 12 21 wv. langdurige zorg 4,1 9 7 8 9 wv. collectieve financiering 10,9 18 16 17 25 Kostendekkende premies (% bruto gezinsinkomen)* Tweeverdiener (modaal inkomen) 23,5 36 31 34 47 Werkgelegenheid in personen (% totale werkgelegenheid) Totaal zorg 12,8 22 20 20 29 Kostendekkende belastingen en premies (% bruto gezinsinkomen), voor een tweeverdiener met anderhalf keer modaal inkomen. Bron: CPB november 2011, trends in gezondheid en zorg

9 9 2001122

10 10 2001122

11 11 2001122 Wat is scenario denken? Peter Drucker: 'The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence; it is to act with yesterday's logic Scenario analyse of scenario denken is het ontwikkelen, vergelijken en anticiperen op mogelijke toekomst scenario’s Scenario’s zijn geen prognoses. Scenario denken is gestart in de VS: furture-now thinking Bekende voorbeelden – Club van Rome 1972 ‘Grenzen aan de groei’, – Shell (scenario oliecrises)

12 12 2001122

13 13 2001122 Voorkomen hoge prioriteit aan preventie Van ziekte en zorg naar gezond en gedrag Patient: universeel en selectieve preventie Gemeente: wijkgerichte aanbod en beleid Werkgever: goed zorgbeleid levert concurrentievoordeel op Zorgverzekeraar: aanbod bewegen => de verantwoordelijkheid voor ongezond gedrag komt meer bij het individu te liggen.

14 14 2001122 Googleritis digitalisering van de consument (zorginteractie) Online dossiers Geautomatiseerde hulpmiddelen Zorg op afstand (e-consult)

15 15 2001122 Zorgkaart Nederland.nl

16 16 2001122 Omschakeling herinrichting van de zorgketen Nieuwe businessmodellen op basis van behoefte van de klant Voorbeelden: cooperaties, franchising of taakdelegatie Herorientatie huidige structuur: 1/2/3 lijn: netwerk Bekosting: van productie naar gezondheidsresultaat

17 17 2001122 De rekening graag meer vraag, meer kosten Stijging kosten zorg > ontwikkeing BBP Verhoging arbeidsproductiviteit in zorg lastig (Baumol-effect) Wat levert de zorg op voor Nederland? Wat betaalt de patient zelf? Oplossingsrichtingen – Technologie, Ontwikkeling BBP, Politieke keuzes en organisatie van de zorgsector.

18 18 2001122 Stelling 1 Samenwerking tussen de eerste en tweede lijn is voor chronisch zieken uitstekend geregeld

19 19 2001122 Stelling 2: Populatie bekosting is de oplossing voor de beheersing van de kosten

20 20 2001122 Stelling 3: De regio Eindhoven is de beste health valley van Nederland.

21 21 2001122 Stelling 4: Zorgprofessionals zijn goede zorgondernemers.

22 22 2001122

23 23 2001122 Ontwikkeling zorgkosten per scenario

24 24 2001122 CPB 2011: 1,20% 2012: -0,75% 2013: 1,25% Rabo 1,20 % -0,75% 1,00 % (W) L U 1,0 % 1,8 % V 2,6 % Actuele ontwikkelingen macro-economische groei

25 25 2001122 Ontmanteling AWBZ Private investeerders in de 1e lijn Uitbreiding B-segment naar 70% Patiëntenorganisaties krijgen minder subsidie Toename eigen bijdrage ambulante zorg Overheveling AWBZ naar WMO Terughalen van overschrijdingen van macro-kader Opheffing van de PGB’s ZBC’s in de problemen door beperking in groeiruimte Fixeren honorariumbudget Medisch specialisten Goed patiëntschap Specialisatie en spreiding medisch specialistische zorg Actuele (beleids)ontwikkelingen per scenario

26 26 2001122


Download ppt "2001122 Diagnose 2025  Stichting OverEINDse dagen Marleen Jansen, Rabobank Eindhoven-Veldhoven 18 april 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google