De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diagnose 2025  Stichting OverEINDse dagen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diagnose 2025  Stichting OverEINDse dagen"— Transcript van de presentatie:

1 Diagnose 2025  Stichting OverEINDse dagen
Goedemorgen, De Rabobank Eindhoven-Veldhoven wil graag bijdragen aan uw goede reis naar Wenen, niet alleen door u hier persoonlijk te komen uit zwaaien, maar te zorgen voor nog meer bagage: door samen virtueel op reis te gaan naar de toekomst. Vandaag staat centraal het jaar Toch al best snel over 13 jaar. Wat weten we er nu al van. De wereld bevolking is weer met 1 miljard gestegen naar 8 miljard inwoners, en we hebben een Koning in Nederland Willem de vierde. We hebben geen EK/WK voetbal en geen Olympische spelen. Zou PSV al haar derde ster hebben behaald? Marleen Jansen, Rabobank Eindhoven-Veldhoven 18 april 2012

2 Agenda Opening door middel van stellingen Inleiding: Diagnose 2025
Bediening van medici binnen Rabobank Voeg hier het organisatie onderdeel in 5 april 2017 Agenda Opening door middel van stellingen Inleiding: Diagnose 2025 DVD Nederland in 2025 in laagconjunctuur 4 belangrijkste trends uit Diagnose 2025 DVD Nederland in 2025 in hoogconjunctuur Agenda voor vanochtend: * Opening door stellingen Inleiding Diagnose 2025: Waarom doet de Rabobank dit en wat is het? Filmpje laagconjunctuur: Het breukscenario: hoe ziet Nederland er in 2025 uit en hoe ervaart de patient dit? Belangrijkste trends uit diagnose 2025 Filmpje hoogconjunctuur:Het virusscenario: hoe ziet Nederland er in 2025 uit en hoe ervaart de patient dit? Afronding We hebben 1,5 uur. Ik heb zelden zo’n duidelijke deadline meegemaakt dan dat het vliegtuig vertrekt. Doel is om de discussie met elkaar over de toekomst te starten. U heeft nog minimaal 3 dagen om deze discussie intensief met elkaar te voeren. Mede namens het organisatiecommitee nodig ik u voor deze discussie van harte uit. We zullen dit vanwege de omvang van de groep nu doen met rode /groene stemkaarten en met enkele reacties van u. Wacht dan even op mijn collega John Paul van Heel, senior sectormanager zakelijke relaties en Marco ter Braken senior accountmanager Private Banking. Beide collega’s vormen de spil van de medicidesk van Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Rabobank Private Banking

3 Rabobank Wholesale Powerpoint design
05 April 2017 Stelling 1 Het aantal 75-plussers in Eindhoven is hoger dan gemiddeld in Nederland. Even oefenen met de stellingen en kennis maken met uw werkgebied. Het aantal 75-plussers in Nederland is 6.9% van de bevolking. IN de gemeente Eindhoven is dat 7,6%. ( stelling is goed)

4 Rabobank Wholesale Powerpoint design
05 April 2017 Stelling 2 Het aantal vrouwen in Eindhoven is gelijk aan het gemiddelde in Nederland Het aandeel vrouwen in Nederland is 50,5% in Nederland. In Eindhoven wonen vrouwen, dat is 49,3% ( stelling is fout) zuinig zijn op Eindhovense vrouwen

5 Rabobank Wholesale Powerpoint design
05 April 2017 Stelling 3 De prognose van het medicijngebruik in Eindhoven tot 2015 is hoger dan gemiddeld in Nederland. De verwachte stijging In Nederland per jaar van het medicijngebruik is 7,1% per jaar. Voor eindhoven is dat 4,3% ( zowel bij insuline, antidespressiva als cholestoraal verlagers onder het gemiddeld ( fout) ( uitgangspunt % hoger dan gemiddeld)

6 Gezondheidszorg: dynamische omgeving!
Rabobank Wholesale Powerpoint design 05 April 2017 Gezondheidszorg: dynamische omgeving! Vandaag gaat de zorgsector in Eindhoven zich sterk maken voor een versnelde inzet van ICT. Er wordt een coöperatie opgericht van zestig partijen, van zorgaanbieders tot woningcorporaties, kennisinstellingen en zorgverzekeraars. De deelnemers gaan onder meer gezamenlijk ICT-projecten aanbesteden, zoals bijvoorbeeld telezorgsystemen, en samen investeringen doen. ICT in de zorg Bron: FD, Huisartsen zijn gelijkmatig over Nederland verdeeld De spreiding van huisartsen over Nederland is vrij gelijkmatig. Er is nauwelijks sprake van tekorten of overschotten. In alle regio`s is het aantal patiënten ongeveer gelijk verdeeld en de verschillen in werkdruk bedragen niet meer dan 15%. Bron: Medisch Contact ( ) SMS-alert voor ziekenhuispatiënt Het Màxima Medisch Centrum (Eindhoven, Veldhoven) en het Catharina Ziekenhuis (Eindhoven), gaan patiënten die op een afspraak moeten komen bij wijze van proef waarschuwen. Dat kan met een sms of een automatisch telefonische boodschap. Eindhovens Dagblad, Zorgondernemer is passief en weinig vernieuwend’ Zorgondernemers scoren in vergelijking met ondernemers in andere sectoren laag op innovatief, proactief en risiconemend gedrag. Dat constateren onderzoekers van de VU, Syntens Innovatiecentrum en Rabobank Nederland op basis van een onderzoek onder ruim 300 ondernemers uit de gezondheidszorg. Skipr, Onderzoek 'St. Anna en Geldrop-Mierlo' kan verder Het onderzoek naar een mogelijke samenwerking tussen de gemeente Geldrop-Mierlo en het St. Anna Ziekenhuis mag er komen van de gemeenteraad. Vrijwel alle fracties zijn op voorhand positief gestemd over de - gehoopte - uitkomsten. Eindhovens Dagblad, Dynamiek in de gezondheidszorg lijkt met het jaar groter te worden. Hier een bloemlezing van de afgelopen week/maanden. In bijna elk journaal of nieuws komt de gezondheidszorg in voor in goede bewoording: ….. Aanpassen deze week

7 Onzekerheden voor álle spelers in de gezondheidszorg
Wat is de consequentie van alle trends voor de positie van onze organisatie in het gezondheidszorgstelsel? Wat zullen de consequenties zijn van de vergrijzing voor zowel druk op zorginstellingen, als rollen en taken van de verschillende lijnen en instellingen? Wat is de consequentie van marktwerking voor de financierbaarheid van de sector? Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich? Aan welke kwalificaties zal nieuwbouw moeten voldoen wil het aansluiten bij de zorgbehoefte en omstandigheden in de toekomst? Deze berichtgeving laten zien dat er veel onzekerheid is zorgland. Terwijl iedereen er van overtuigd is dat er veel op ons af komt: stijging van de zorgvraag en te weinig mensen op de arbeidsmarkt zijn de meest bekende voorbeelden. De Rabobank gaat met zorgaanbieders op lange termijn samen werken bijvoorbeeld voor de bouw van een pand sluit een financieringsovereenkomst voor jaar. Vanwege de lange termijn van onze samenwerking zijn we zeer geintresseerd in de strategie van uw zorginstelling op lange termijn ( strategie richting uw clienten, personeel, locatie). Zijn er voldoende arbeidskrachten, passende gebouwen, en de organisatie van de zorg. Hoe onderscheidt u zich van andere zorgaanbieders? Hoogste tijd voor HERORIENTATIE STRATEGIE De Rabobank wil deze strategische dialoog faciliteren. Dit is de reden dat Michel van Schaik en Philip Idenburg dit project hebben opgestart. We kunnen samen wachten op Den Haag en haar plannen, maar moeten helaas vast stellen dat daar de kennis over de zorg niet optimaal is ( en dan zeg ik het netjes). Wij denken dat de vernieuwing het beste uit de zorg zelf kan komen. Daarom nodig wij u voor een discussie over de toekomst van de sector met daarbij de vraag wat ga ik daar aan doen? Vanwege langlopende financieringsrelaties is de toekomst van de zorgsector ook voor Rabobank van strategisch belang.

8 Zorg en levensverwachting in vier omgevingsscenario’s
Rabobank Wholesale Powerpoint design 05 April 2017 Zorg en levensverwachting in vier omgevingsscenario’s Trendmatig Lagere Minder Betere kosten gezond zorg Levensverwachting bij geboorte (jaren) Mannen 78, Vrouwen 82, Zorguitgaven (% bbp) Totale uitgaven 13, wv. curatieve zorg 8, wv. langdurige zorg 4, wv. collectieve financiering 10, Kostendekkende premies (% bruto gezinsinkomen)* Tweeverdiener (modaal inkomen) 23, Werkgelegenheid in personen (% totale werkgelegenheid) Totaal zorg 12, Kostendekkende belastingen en premies (% bruto gezinsinkomen), voor een tweeverdiener met anderhalf keer modaal inkomen. Bron: CPB november 2011, trends in gezondheid en zorg Het rapport van de CPB geeft de laatste stand van zaken in de gezondheidszorg: namelijk de levensverwachting: De komende 30 jaar krijgen vrouwen er nog weer ruim 3 jaar bij; mannen bijna 5 jaar. . En bij een gezonde levensstijl is dat maar liefst 10 jaar voor de man en bijna 8 jaar voor de vrouw. Onderste deel op de sheet laat zien dat er nu bijna 13% van de bevolking in de zorg werken ( 1,2 miljoen mensen). Dat wordt in %. Het is de vraag of al deze mensen beschikbaar zijn uit andere sectoren. Tot zo ver het goede nieuws: Totale zorgauitgaven als percentage van ons nationaalinkomen is in 2010 ( 13,2%), dat wordt 22% in Opvallend is wat nu een modaal inkomen al aan zorg wordt betaald: 23,5%. Dit wordt in % van het inkomen en daar heb je daarnaast ook nog je kosten aan huisvesting en je pensioen, waardoor het vrij besteedbaar inkomen zeer beperkt wordt Conclusie; het huidige systeem is wat betreft kostenbelading en benodigde mensen niet duurzaam voor de toekomst houdbaar.

9 In 2009/2010 zijn een 4 workshops geweest met alle betrokkenen in de zorg: van zorgaanbieder, verzekeraar, consumentenbond, ministerie van VWS en patientenorganisaties. Dit leidde tot ruim 150 trends, welke we hebben terug gebracht naar 17 trends, waarvan we vanochtend 5 trends wat intensiever de reveue laten passeren Groener: De zorgsector is mvo nog niet prioriteit. Voorbeeld: Medische afval van ziekenhuizen in Europa bestaat voor 20% uit pvc-plastic. Deze stof is in andere sectoren al lang niet meer toegestaan. Zorgverzekeraars en banken letten meer op mvo: Zorgverzekeraars en banken gaan meer eisen stellen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Rabobank is van plan het mvo-beleid mee te laten wegen bij de verstrekking van kredieten. Friesland Zorgverzekeraars geeft zorginstellingen betere inkoopcontracten al naar gelang zij meer met mvo doen. Voorbeelden zijn inspirerend leiderschap, zelfmanagement van patiënten en medewerkers, transparantie en samenwerken in de keten. Mvo is op verschillend onderdelen in de bedrijfsvoering van toepassing, zoals milieuaspecten bij bouwprojecten, personeelsmanagement of uitstoot van schadelijke stoffen. In de praktijk is nog maar weinig te merken dat ziekenhuizen zich als maatschappelijk verantwoord ondernemer profileren. Slechts 4% van de zorginstellingen heeft mvo op de beleidsagenda staan, zo is gebleken uit onderzoek. Michel van Schaik, directeur gezondheidszorg Rabobank Nederland, is van mening dat er een groep voortrekkers nodig is om mvo sectorbreed gedragen te krijgen. De instellingen die aan mvo doen hebben een lager risicoprofiel en komen zo in aanmerking voor minder dure leningen. UMC Utrecht - Philadelphia Zorg - Jeroen Bosch Ziekenhuis - UMC St Radboud - Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie - KNMG - Calibris - GGD Nederland - Friesland Zorgverzekeraar - CZ Zorgverzekeraar - Rabobank Nederland - PGGM - Albron Catering - Imtech - AstraZeneca - Assist - ZonMw - Ernst & Young - Schuttelaar & partners - Squarewise - Milieu Platform Zorgsector - gezondheidsinsituut NIGZ - MVO Nederla

10 Rabobank Wholesale Powerpoint design
05 April 2017 Naast de 17 trends, blijken er 2 factoren crusiaal voor de mogelijkheden van de sector: welke politieke keuzes worden gemaakt en hoeveel geld hebben we ? Ontwikkeling BNP? Breukscenario: laagconjunctuur ( 1,0%:) en rechtse politieke koers: laat maar aan de markt over Chronische ziek: gem. ( 1,8%), politiek, wisselend: geen daden Virusscenario: hoogconjuctuur ( 2,6%) en Links, organiseert zorg centraal en collectief

11 Visie op sectoren in bijzondere tijden
05 April 2017 Wat is scenario denken? Peter Drucker: 'The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence; it is to act with yesterday's logic Scenario analyse of scenario denken is het ontwikkelen, vergelijken en anticiperen op mogelijke toekomst scenario’s Scenario’s zijn geen prognoses. Scenario denken is gestart in de VS: furture-now thinking Bekende voorbeelden Club van Rome 1972 ‘Grenzen aan de groei’, Shell (scenario oliecrises) Heeft er iemand ervaring met scenario denken? Wat is het? Een scenario is een hypothetische reeks gebeurtenissen die de aandacht vestigen op causale relaties en beslissingsmomenten. Ze geven antwoord op de vraag hoe een hypothetische situatie stap voor stap kan ontstaan en op de vraag welke interventiemogelijkheden er zijn om de ontwikkelingen te verhinderen, om te buigen of juist te vergemakkelijken. In Amerika gestart als strategisch proces bij defensie: actie-reactie-patronen bloot te leggen die tot een kernoorlog tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten zouden kunnen leiden. In 1967 publiceerde Kahn het toekomstonderzoek The Year 2000. Andere voorbeelden: club van Rome waarin alle scenario een milieuramp laten zien. Een ander bekend voorbeeld is shell (In 1973 werd een scenario van Wack werkelijkheid door de oliecrisis. Terwijl andere oliemaatschappijen werden verrast door de ontwikkelingen, was Shell voorbereid op wat komen kon. De economische winst van een goede voorbereiding liep zelfs in de miljarden. Maar men dacht dat Shell met zijn scenario's de oliecrisis had 'voorspeld'. Door een gebrekkige toepassing van de scenariomethode vanuit een control and predict uitgangspunt, nam het gebruik van scenario's weer even snel af als het was opgekomen. ( jaren 80 en 90 waren van de cijfermatige prognoses) Deze eeuw meer onzekerheden: 9/11, SARS, kernramp Japan. Het gaat bij scenario's niet om het vinden van het juiste antwoord. Er worden verschillende mogelijke toekomstbeelden geschetst om percepties te veranderen en de geest te scherpen. Rationele analyse kan leiden tot business-as-usual beslissingen. Bij grote complexiteit vereisen de juiste strategische keuzes ook intuïtie en creativiteit => Peter Drucker 'The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence; it is to act with yesterday's logic ( zie voorwoord boek)

12 Rabobank Wholesale Powerpoint design
05 April 2017 Scenario’s die sterk verschillen qua macro economische situatie ( 1,0% -1,8% en 2,6% over de komende 13 jaar) Sociaal maatschappelijk&Politieke klimaat ( rechts of links) En de zorg sterk verschilt qua balans tussen: Kwaliteit Toegankelijkheid, Macro betaalbaarheid, Doelmatigheid Breukscenario: laagconjunctuur ( 1,0%: nu) en rechtse politieke koers: laat maar aan de markt over Chronische ziek: gem. ( 1,8%), politiek, wisselend: geen daden Virusscenario: hoogconjuctuur ( 2,6%) en Links, organiseert zorg centraal en collectief Wat vind u hiervan? (3 reacties) Is dit scenario realiseerbaar in Nederland ( rood/groen) Waarom wel/niet

13 Voorkomen hoge prioriteit aan preventie
Rabobank Wholesale Powerpoint design 05 April 2017 Voorkomen hoge prioriteit aan preventie Van ziekte en zorg naar gezond en gedrag Patient: universeel en selectieve preventie Gemeente: wijkgerichte aanbod en beleid Werkgever: goed zorgbeleid levert concurrentievoordeel op Zorgverzekeraar: aanbod bewegen => de verantwoordelijkheid voor ongezond gedrag komt meer bij het individu te liggen. Ondanks de toegenomen kennis over gezond gedrag, zijn veel Nederlanders de afgelopen jaar ongezonder gaan leven. Gezondheidseconoom Mark Pomp heeft de stellng dat preventie een besparing van 6% op de zorgkosten kan opleveren. Het lastige van preventie is dat de baten lastiger zichtbaar zijn. Ook legt de overheid de verantwoordelijkheid van de gezondheid steeds meer bij het individu. Uit Universele preventie er is steeds meer mogelijk: sceening dikke darm kanker voor 55plussers ( 1400 doden) of Nederlandse hartstichting is aktief met een onderzoek waardoor op basis van een druppel bloed duidelijkheid kan worden gegeven over het krijgen van een hart en vaatziekte. ( wel meer kosten, meer opbrengsten). Momenteel wordt aan preventie bij 65-plussers 3x zo veel uitgegeven dan bij nederlanders 0-19 jaar) ( borstkanker, bloeddruk en cholestorolverlagers) De gemeente wordt de komende jaren een heel belangrijke speler ( bekend voorbeeld in Utrecht waarbij in de wijk Overvecht in de periode % minder zorgkosten werd gerealiseerd en een verhoging van het aantal mensen dat beweegt ( van 54% naar 65%) De werkgever krijgt te maken met het feit dat patienten met diabetes 2x zo hoog ziekteverzuim hebben, zij gaat in de toekomst selecteren op onze gezondheid en biedt zelf ook allelei diensten aan. “integraal gezondheidsmanagement”. Zorgverzekeraars geven bij collectieve ziektecontracten steeds meer advies over de gezondheid.: CZ experimenteert met een koppeling tussen zorgaanbod en het lokale beweeg en sport aanbod in Bergen op Zoom en Landgraaf. ( nieuwe zorgfunctie beweegmakelaar) Wat betekent het dat de verantwoordelijkheid voor het ongezonde gedrag bij de individu komt te liggen voor de zorgaanbieder??

14 Googleritis digitalisering van de consument (zorginteractie)
Rabobank Wholesale Powerpoint design 05 April 2017 Googleritis digitalisering van de consument (zorginteractie) Online dossiers Geautomatiseerde hulpmiddelen Zorg op afstand (e-consult) Digitalisering is het omzetten van data van analoog naar digitaal medium. ( informatie, data en communicatie van systemen).Inmiddels is 94% van nederland op internet waarvan 75% van de 65-plussers. In 2012 meer mobiele abonnementen dan vaste toestellen. Zelfmanagement is de komende jaren de grootste bron van besparing: Crusiaal is de ontwikkeling in de komende 10 jaar van PHR: Personal Heath Record= Electronisch Patienten dossier met informatie van de patient zelf. Patient kan haar eigen gezondheid overzien, therapieen beter naleven en alerter reageren op afwijkingen. Wenselijk een betrouwbare medische encyclopedie en aanvullend social media. In maart thuisarts.nl ( NHG) Social media monitor zorg van 2011: laat zien dat zowel hyves als linked inn door meer dan 70% van de zorgaanbieders wordt gebruikt. Een kans ligt nog bij Youtube: ruim 8 miljoen nederlanders bezoeken youtube elke maand, maar 26% van de instellingen is er aktief. Zorg op afstand: sinds 2009 kent Nederland al een gratis Twitterspreekuur, een huisartsenspreekuur op twitter ( reactie in 140 tekens => minder tijd en mogelijk voorkomen onnodig huisartsenbezoek. In x zoveel consulten bij huisarts. Voorbeeld in Eindhovenses ziekenenhuizen uw patienten krijgen een sms de dag van te voren om op tijd op de afspraak te komen. Andere voorbeelden : thuiszorg ( meer veiligheid) . Regio Zwolle kunnen patienten met hartfalen hun dagelijkse congtrole digitaal doorgeven en ontvangen informatie retour via een televisiekanaal. In GGZ zijn goede resultaten vanwege laag drempeligheid en anonimiteit met chat-sessies, zelftests, cursussen en screenings. Helaas is de bekosting hier een probleem. ( annoniem) Nieuw idee: voor client met luchtwegen prolbemen een routeplanner met een route met schone lucht.

15 Zorgkaart Nederland.nl
Zorgkaart nederland ( nu waarnemingen = > cijfer 8,1) . Wordt zorgkaartnederland de volgende zoover van Nederland??? ( Deze website heeft de horeca op de kop gezet) Daarnaast ook dr Yep, Elsevier en AD. Proberen zorg transparanter te maken. Deze website biedt u tevens de gelegenheid om uw zorgverlener en/of een zorgorganisatie (ziekenhuis, praktijk, zorgcentrum) te waarderen. Hiermee helpt u andere bezoekers die op zoek zijn naar een zorgverlener en geeft u zorginstellingen en zorgverleners praktische suggesties voor het verder verbeteren van hun dienstverlening.  ZorgkaartNederland biedt u een objectief en betrouwbaar referentieplatform met betrekking tot consumentenervaringen in de gezondheidszorg. In Amerika is een website Website patientlikeme.com, die ervaringen met medicaties van patienten met chronische zieken opslaat. Stel ik krijg diabetes I en geef dit aan. Dan krijg ik per ommegaande een overzicht van mensen, die net als ik recent deze indicatie hebben gekregen met daarbij de medicatie en bijwerkingen. Deze site werkt zo goed, dat de eigenaren worden gevraagd de patient te vertegenwoordigen op wetenschappelijke congressen..

16 Omschakeling herinrichting van de zorgketen
Rabobank Wholesale Powerpoint design 05 April 2017 Omschakeling herinrichting van de zorgketen Nieuwe businessmodellen op basis van behoefte van de klant Voorbeelden: cooperaties, franchising of taakdelegatie Herorientatie huidige structuur: 1/2/3 lijn: netwerk Bekosting: van productie naar gezondheidsresultaat Om beter de kosten beheersen en aan de sterke stijging van de zorgvraag te voldoen ( voorbeelden in andere sectoren. Welke sector lijkt de gezondheidszorg het meest: u bent een dienstverlener, input uit de horeca, persoonlijke dienstverlener) Als ik als donor bij de bloedbank kom, heb ik dat gevoel ook. Omschakelen: Herinrichting van de zorgketen: van keten naar netwerk, klant centraal, zorg dichter bij de klant ( anderhalve lijn) , nieuwe aanbieders, nieuwe samenwerkingsvormen zoals cooperaties van huisartsen of franchise van gezondheidscentra. Taakdelegatie ( Poh-er bij huisarts en mondhygieniste bij tandarts) .Wij zien steeds meer netwerken van samenwerking ontstaan. In het boek diagnose diabetes wordt als 1 van de voorbeelden genoemd de ondernemende huisarts in Eindhoven ( blz. 183) Ondernemerschap mogelijk: ZBC’s ism ziekenhuizen. Ogen, knieen en heupen. De rabobank denkt dat een zbc alleen succes kan hebben in een netwerk( Eyescan Limburg, Drente en Utrecht. Opticien en audicien met medische specialisten met ict-ondersteuning Med specialisten en huisartsen die als cooperatie participeren in de organisatie. Patienten kunnen lid worden van hun zorgorganisatie. :( winkelketen in Nedeland 2toloo: 9 vestigingen; plaswinkel: samen met de maaglever en darmstichting heeft een commerciele partij op A-locaties een locatie met grote schole toilletten aangeboden. ( voor 50 cent schoon met foto’s, Warchau , Antwerpen, Shell en Belgische en Nederlandse spoorwegen ( Villeroy enBoch hebben enkele miljoenen geboden van 20% aandelen). In Engeland wordt afgerekend op het afname van het aantal rokers.

17 De rekening graag meer vraag, meer kosten
Rabobank Wholesale Powerpoint design 05 April 2017 De rekening graag meer vraag, meer kosten Stijging kosten zorg > ontwikkeing BBP Verhoging arbeidsproductiviteit in zorg lastig (Baumol-effect) Wat levert de zorg op voor Nederland? Wat betaalt de patient zelf? Oplossingsrichtingen Technologie, Ontwikkeling BBP, Politieke keuzes en organisatie van de zorgsector. Belangrijkst laatste trend: De kosten in de zorg stijgen harder dan ons nationale inkomen. Vanaf 1972 BBP gem. 6% per jaar in de Zorg gem. 7,2% per jaar.n:(2,8% volume en 4.4% prijs). Per hoofd van de bevolking kost gezondheidszorg € ( 2010) Huidige stijging 4%. ( bevolking groep beperkt, 1% volume/ vergrijzing 2% techniek en 1% wensen/dwang patient) Arbeidsproductiviteit van patienten: gem. Verzuim in nederland 5 werkdagen, mensen met diabetes 10 dagen en mensen met een chronische aandoening tussen de 7 en 42 dagen per jaar verzuimen. Opbrengsten van de zorg: Marc Pomp elke 1 euro investering betekent 1,30 rendement; De sector gezondheidszorg zou de grootste groeisector van nederland kunnen worden: een export product. Wat betaaltde patient zelf in nederland 5,5% van de zorguitgaven. Meeste ontwikkelende landen % ( Belgie en Duitsland intramurale ouderen zorg)

18 Rabobank Wholesale Powerpoint design
05 April 2017 Stelling 1 Samenwerking tussen de eerste en tweede lijn is voor chronisch zieken uitstekend geregeld Wie is het eens, oneens stand van zaken weergeven: Toelichting???? conclusie

19 Rabobank Wholesale Powerpoint design
05 April 2017 Stelling 2: Populatie bekosting is de oplossing voor de beheersing van de kosten Wie is het eens, oneens stand van zaken weergeven: Toelichting???? conclusie

20 Rabobank Wholesale Powerpoint design
05 April 2017 Stelling 3: De regio Eindhoven is de beste health valley van Nederland. Wie is het eens, oneens stand van zaken weergeven: Toelichting???? conclusie

21 Rabobank Wholesale Powerpoint design
05 April 2017 Stelling 4: Zorgprofessionals zijn goede zorgondernemers. Wie is het eens, oneens stand van zaken weergeven: Toelichting???? conclusie

22 Rabobank Wholesale Powerpoint design
05 April 2017 Scenario’s die sterk verschillen qua macro economische situatie ( 1,0% -1,8% en 2,6% over de komende 13 jaar) Sociaal maatschappelijk&Politieke klimaat ( rechts of links) En de zorg sterk verschilt qua balans tussen: Kwaliteit Toegankelijkheid, Macro betaalbaarheid, Doelmatigheid Breukscenario: laagconjunctuur ( 1,0%: nu) en rechtse politieke koers: laat maar aan de markt over Chronische ziek: gem. ( 1,8%), politiek, wisselend: geen daden Virusscenario: hoogconjuctuur ( 2,6%) en Links, organiseert zorg centraal en collectief Wat vind u hiervan? (3 reacties) Is dit scenario realiseerbaar in Nederland ( rood/groen) Waarom wel/niet

23 Ontwikkeling zorgkosten per scenario
Rabobank Wholesale Powerpoint design 05 April 2017 Ontwikkeling zorgkosten per scenario Het mooiste scenario is het virus scenario! Wat vinden jullie ervan. Welk scenario ligt het dichtst bij de werkelijkheid ?

24 Actuele ontwikkelingen macro-economische groei
Rabobank Wholesale Powerpoint design 05 April 2017 Actuele ontwikkelingen macro-economische groei (W)L 1,0 % Rabo 1,20 % -0,75% 1,00 % U CPB 2011: 1,20% 2012: -0,75% 2013: 1,25% 1,8 % Hoeveel financiele ruimte hebben we in Nederland om keuzes te maken? Eventueel extra budget. Drie scenario’s uitleggen.. De scenario’s gaan van verschillende ontwikkelingen uit: we zitten dus onder het laagste scenario. Ter gerust stelling het gaat over gemiddelden ( opgaande beurs en goed economische ontwikkelingen in Duitsland, verwachten wij met name een beter tweede half jaar, de richting naar betere cijfers wel ingeslagen). CPB heeft het in 2015 over 1,5% groei Op basis van de economische cijfers gemiddelde economische groei tussen 0,5 en 0,6% zitten we dus nu in het breukscenario met een verwachting naar het chronisch zieken scenario. V 2,6 %

25 Actuele (beleids)ontwikkelingen per scenario
Rabobank Wholesale Powerpoint design 05 April 2017 Actuele (beleids)ontwikkelingen per scenario Ontmanteling AWBZ Private investeerders in de 1e lijn Uitbreiding B-segment naar 70% Patiëntenorganisaties krijgen minder subsidie Toename eigen bijdrage ambulante zorg Overheveling AWBZ naar WMO Terughalen van overschrijdingen van macro-kader Opheffing van de PGB’s ZBC’s in de problemen door beperking in groeiruimte Fixeren honorariumbudget Medisch specialisten Als we kijken naar het beleidskeuzes van dit kabine zien we daar veel maatregelen die in zowel het breukscenario (laagste) als in chronische ziek scenario (doormodderen, geen fundamentele keuzes) . Goed patiëntschap Specialisatie en spreiding medisch specialistische zorg

26 Rabobank Wholesale Powerpoint design
05 April 2017 Dames en Heren, Vanuit de Rabobank hebben we vast gesteld dat veel mensen onze zorgen over deze sector delen. Inmiddels hebben er al ruim 80 bijeenkomsten plaats gevonden. En het boek krijgt opvolging. 30 maart 2012 Diagnose Diabetes 2025 biedt basis voor een mondige en proactieve benadering. samen met Nederlandse Diabetes Federatie over hoe we de groei van het aantal diabetes patienten kunnen stoppen. 2013: diagnose Technologie: Dit lijkt het wondermiddel. Wat kan technologie aan verbetering brengen. Juist voor deze regio een zeer interessant boek. Dames en heren , Mijn doel vanochtend was uw extra discussiestof aan te reiken om met elkaar vast te stellen hoe de zorg in de regio eindhoven beter moet. Gelukkig heeft u nog 3 dagen om hier over door te praten. Ik wens u mede namens mijn collegas John Paul van Heel en Marco te Brake een hele goed reis toe naar Wenen. Maar zeker ook een succesvolle en plezierig functioneren in de mooie sector gezondheidszorg. Ik dank u voor uw aandacht


Download ppt "Diagnose 2025  Stichting OverEINDse dagen"

Verwante presentaties


Ads door Google