De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Urineweginfecties Straks alleen IV te behandelen ? Ylva Onderwater, huisarts Arjan Jansz, arts-microbioloog CZH Niek Arents, arts-microbioloog MMC OverEINDse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Urineweginfecties Straks alleen IV te behandelen ? Ylva Onderwater, huisarts Arjan Jansz, arts-microbioloog CZH Niek Arents, arts-microbioloog MMC OverEINDse."— Transcript van de presentatie:

1 Urineweginfecties Straks alleen IV te behandelen ? Ylva Onderwater, huisarts Arjan Jansz, arts-microbioloog CZH Niek Arents, arts-microbioloog MMC OverEINDse dagen, 19 april 2012, Wenen

2 programma2  inleiding  Quizzzzz  NHG standaard  casus  verdieping  discussie

3 3  petje op, petje af  last man standing …

4 stelling 1 4 “Bij een zwangere vrouw met een UWI is amoxicilline de eerste keus.”  petje op = eens  petje af= oneens

5 stelling 2 5 “Norfloxacine / ciprofloxacine zijn de tweede keus als nitrofurantoïne niet aanslaat.”  petje op = eens  petje af= oneens

6 stelling 3 6 “Ik vraag altijd een kweek aan als de eerste kuur niet aanslaat.”  petje op = eens  petje af= oneens

7 stelling 4 7 “De afkorting BRMO staat voor:”  petje op = Bijzonder Resistent Micro Organisme  petje af = Blijf Rationeel Met Ofloxacine

8 stelling 5 8 “Minder dan 5% van de huisartspatiënten met een UWI heeft een multi-resistente bacterie.”  petje op= eens  petje af = oneens

9 stelling 6 9 “Een UWI door multi-resistente bacteriën moet in het ziekenhuis behandeld worden.”  petje op= eens  petje af = oneens

10 stelling 7 10 “De therapieduur van een UWI met een multi- resistente bacterie is evenlang als een infectie met een gevoelige bacterie.”  petje op= eens  petje af = oneens

11 stelling 8 11 “UWI’s met multi-resistente bacteriën kunnen toch nog behandeld worden met hogere doseringen antibiotica.”  petje op= eens  petje af = oneens

12 inleiding12 NHG standaard Urineweginfecties M05; 2005  Urineweginfecties (UWI) in de huisartspraktijk: … meest voorkomende infecties … 31% van alle MB huisartsaanvragen is urine … incidentie van 30-40 epsioden / 1000 Pxjaar … 90% vrouw

13 anamnese13 UWI = klachten + bacteriurie  pijnlijke of branderige mictie  toegenomen mictiefrequentie  loze aandrang  hematurie  pijn in rug of onderbuik  veranderde vaginale afscheiding  teken van weefselinvasie* NHG standaard Urineweginfecties M05; 2005

14 weefselinvasie14 Tekenen van weefselinvasie  hoge koorts  koude rillingen  misselijkheid  flank pijn  perineum pijn NHG standaard Urineweginfecties M05; 2005

15 (on)gecompliceerd15 ongecompliceerd  cystitis bij een verder gezonde, niet zwangere vrouw gecompliceerd  weefselinvasie  risicogroepen 1 1 mannen, zwangeren, kinderen en patiënten met afwijkingen aan de nieren of urinewegen, een verminderde weerstand of een verblijfskatheter NHG standaard Urineweginfecties M05; 2005

16 casus 1 16  Vrouw, 43 jaar, aanhoudende klachten na nitrofurantoïne en trimethoprim. Last van dysurie, frequente mictie en subfebriele temperatuur.  DD  gecompliceerde UWI  urine  nitriet++ leuko’s ++ ery’s ++  beleid  urinekweek + amoxicilline-clav

17 vervolg casus 1 17  Gram en kweek resultaat leukocyten ++++ > 10 5 E. coli

18 resistentiepatroon18 antibioticumresistentie penicillineX amoxicillineR amoxicilline-clavR ESBLP trimethoprimR co-trimoxazolR nitrofurantoïneS ciprofloxacineR fosfomycineS

19 is dit normaal ? 19  wat is de beste diagnostische methode ?  is dit resistentiepatroon normaal ?

20 diagnostisch algoritme ? 20 NHG standaard Urineweginfecties M05; 2005

21 diagnostische mogelijkheden 21  nitriettest  sediment  dipslide  kweek met resistentiepatroon

22 nitriet22  nitriet pas detecteerbaar nadat bacteriën 4 uur in de blaas hebben gezeten (ochtendurine !)  Pseudomonas spp. en Gram positieven maken geen nitriet ! (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., en Enterococcus spp.) CAVE > afwezigheid van nitriet sluit een UWI niet uit !

23 sediment23  bewerkelijk  (na)scholing vereist

24 dipslide24  18-24 uur incubatie noodzakelijk  interpretatie blijft moelijk

25 dipslide25 groei > 10 5 = UWI ! groei > 4 soorten = contaminatie, geen UWI !

26 betrouwbaarheid26 testsensitiviteitspecificiteit nitriet53%88% sediment47%81% dipslide73%90% kweek100%

27 NHG standaard 27 antibioticumkeuzeNHG (ongecompliceerd) nitrofurantoïne12 dd 100 mg 5 dgn trimethoprim21 dd 300 mg 3 dgn fosfomycine31 x 3 g antibioticumkeuzeNHG (gecompliceerd) amoxicilline-clav13 dd 625 mg 10 dgn co-trimoxazol22 dd 960 mg 10 dgn ciprofloxacin22 dd 500 mg 10 dgn NHG standaard Urineweginfecties M05; 2005

28 OverEINDse regio ? 28

29 data29  database PAMM mei 2002 - dec 2011  "PAMM regio"  aanvrager = huisarts  37.882 urine monsters

30 epidemiologie30 91,7% 84%

31 nitrofurantoïne 31 E. coli Enterococcus GBS Klebsiella Proteus mirabilis0% 95% 37% 31% 93% getestresistent

32 nitrofurantoïne empirisch 32

33 trimethoprim33 E. coli Enterococcus GBS Klebsiella Proteus mirabilis61% 64% 32% 0% 64% getestresistent

34 trimethoprim empirisch 34

35 fosfomycine35 E. coli Enterococcus GBS Klebsiella Proteus mirabilis33% 35% 0% 30% getestresistent

36 fosfomycine empirisch 36

37 amoxicilline37 E. coli Enterococcus GBS Klebsiella Proteus mirabilis92% 95% 0% 77% 93% getestresistent

38 amoxicilline empirisch 38

39 samenvatting empirisch 39 antibioticumtotaal % adequaat nitrofurantoïne88 % trimethoprim52 % fosfomycine96 % amoxicilline58 % amoxicilline-clavulaanzuur95 % co-trimoxazol60 % (ESCO/KLsp/PROT 71%) ciprofloxacin68 % (ESCO/KLsp/PROT 93%)

40 CAVE ! 40 PAMM urines ≠ "primaire" urines "De ene urine is de andere niet"

41 Coeveringstudie41 HAP  nitriet test  sediment  displside (Uricult)  chromogene agar LAB  flowcytometrie  MALDI-TOF  Gram + kweek (GS)  primaire urines + resistentie patroon

42 Wat is een Superbug ? resistent & virulent 42

43 1.ondoordringbaar 2.eruit pompen 3.doelwit veranderen 4.AB afbreken met enzym 43 Hoe wordt een bacterie resistent?

44 antibioticumresistentie trimethoprimS / R nitrofurantoïneS / R fosfomycineS co-trimoxazolS amoxicillineS amoxicilline-clavS ciprofloxacinS cefuroxim (2 e )S ceftriaxon (3 e )S gentamicineS meropenemS E. coli “Huis tuin en keuken-type” 44

45 antibioticumresistentie trimethoprimS / R nitrofurantoïneS / R fosfomycineS co-trimoxazolS amoxicillineR amoxicilline-clavS ciprofloxacinS cefuroxim (2 e )S ceftriaxon (3 e )S gentamicineS meropenemS beta- Lactamase gen E. coli “1e lijns-type” 45

46 antibioticumresistentie trimethoprimS / R nitrofurantoïneS / R fosfomycineS co-trimoxazolR amoxicillineR amoxicilline-clavR ciprofloxacinR cefuroxim (2 e )R ceftriaxon (3 e )R gentamicineR meropenemS Extended Spectrum beta- Lactamase gen E. coli “2e lijns-type” 46

47 antibioticumresistentie trimethoprimS / R nitrofurantoïneS / R fosfomycineS co-trimoxazolR amoxicillineR amoxicilline-clavR ciprofloxacinR cefuroxim (2 e )R ceftriaxon (3 e )R gentamicineR meropenemR Metallo beta- Lactamase E. coli “Universitaire type” 47

48 landelijk48

49 49 landelijk

50 50 PAMM regio

51  resistentie op een plasmide: buiten het chromosomaal DNA  uitwisselen genetische informatie tussen bacteriën onderling (geen replicatie nodig). Ook tussen verschillende soorten epidemie van plasmide het gevaar van ESBL 51

52 voor tuchtrechter drie artsen-micro. in Maasstad 52

53 overdracht genetisch materiaal 53

54  eerdere infectie met ESBL  dragerschap (darm, urinewegen)  kamer of afdeling delen met een ESBL positief medepatient  eerder antibiotica gebruik  langdurige ziekenhuisopname (mn IC)  chronische ziekte risicofactoren infectie met ESBL 54

55  goede uwi diagnostiek  vaginale gist infectie uitsluiten  ruime diurese  aanzuren urines  blaasspoelingen ?  fosfomycine 2005  ceftibuten (Cedax®)  ogv antibiogram (bv ceftriaxon i.m.)alternatieven55

56 toetsvragen56  Urineweginfecties met multi-resistente bacteriën komen <5% voor in gekweekte huisartsurines  Het NHG beleid kan nog steeds worden toegepast voor de behandeling van urineweginfecties in onze regio.  Urineweginfecties met multi-resistente bacteriën moeten vaak in het ziekenhuis worden behandeld. 72% 76% 41%

57 toetsvragen56  Multi-resistente Gram negatieve staven verspreiden zich via de lucht.  De therapieduur van urineweginfecties met multi-resistente Gram negatieve staven is even lang als infecties met gevoelige Gram negatieve staven.  Met hogere doseringen kunnen de meeste urineweginfecties met multi-resistente Gram negatieve staven toch nog worden behandeld. 17% 36% 46%

58 take home messages 56  negatieve nitriet test sluit UWI niet uit  resistentiepatronen krijgen een steeds grotere invloed op het beleid  kweken na falen eerste behandeling ?


Download ppt "Urineweginfecties Straks alleen IV te behandelen ? Ylva Onderwater, huisarts Arjan Jansz, arts-microbioloog CZH Niek Arents, arts-microbioloog MMC OverEINDse."

Verwante presentaties


Ads door Google