De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dr M. de Krom, neuroloog Patiëntenbespreking

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dr M. de Krom, neuroloog Patiëntenbespreking"— Transcript van de presentatie:

1 Dr M. de Krom, neuroloog Patiëntenbespreking 27-07-2005
CBR keuringen Dr M. de Krom, neuroloog Patiëntenbespreking

2 Algemeen De behandelend arts
Schrijft geen verklaring Verschaft informatie aan een onafhankelijke arts Alleen indien patiënt een geschreven verklaring van geen bezwaar verschaft De onafhankelijke arts stelt een verklaring op en adviseert De patiënt heeft inzagerecht

3 CBR keuringen Ter bepaling rijgeschiktheid Rijgeschiktheid:
Lichamelijke en geestelijke conditie adequaat (evt. met aanpassingen) om voertuig te besturen Rijvaardigheid: Kennis / vaardigheid om een voertuig te besturen

4 CBR keuring N.a.v. “Eigen verklaring” Op verzoek CBR
In de regel door onafhankelijke arts Zeker als conflicten mogelijk zijn In praktijk vaak door behandelend arts

5 “Eigen verklaring” Te verkrijgen bij gemeentehuis à € 19,00
In te vullen bij: Aanvraag eerste rijbewijs Vermoeden op problemen met rijgeschiktheid voorafgaand aan starten rijlessen Veranderingen in lichamelijke / psychische conditie (CVA, diabetes, infarct etc) Verlopen van rijgeschiktheidstermijn Bereiken 70 jarige leeftijd

6 “Eigen verklaring” Op eigen verklaring beperking niet vermelden is strafbaar (Kans op) niet uitbetalen schadevergoeding door verzekeraar Verzekeraar verhaalt evt. de schade op patiënt

7 CBR keuring N.a.v. “Eigen verklaring” Op verzoek CBR
Kosten voor rekening patiënt In de regel door onafhankelijke arts Zeker als conflicten mogelijk zijn In praktijk vaak door behandelend arts

8 CBR keuring Legitimatiebewijs patiënt vragen!
Uitslag keuring hoeft niet gelijk te zijn aan CBR uitspraak: keurend arts adviseert CBR!

9 Algemeen De keurende arts
Vormt zichzelf een oordeel aan de hand van Eigen onderzoek van de patiënt Onderzoek relevante rapporten en resultaten (aanvullend KNF-, röntgen en overig laboratorium-)onderzoek Is verantwoordelijk voor de juistheid van de interpretatie Kan evt. andere specialisten in consult vragen (Kosten voor rekening verzoekende instantie) De patiënt heeft inzagerecht (tenzij kennisname schadelijk is)

10 CBR keuring Advies op conclusie formulier Groep 1 (A/B/BE)
Groep 2 (C/D/E) Geschikt bepaalde (1, 3, 5, 10 jaar) termijn Geschikt onbepaalde termijn Alle vakken in te vullen! Volledige ondertekening, ook door supervisor

11 CBR beschikking Rijgeschikt voor bepaalde categorieën Ongeschikt:
Bepaalde termijn: 1, 3, 5, 10 jaar Onbeperkt Altijd voorwaardelijk: Bij gebruik AED: regelmatige neurologische controle (1 x per jaar) Bij optreden aanval rij-ongeschikt Bij wijziging AED mogelijk gevolgen voor rijgeschiktheid Ongeschikt: Herkeuring aanvragen binnen 4 weken Afd. herkeuringen CBR, postbus 3014, 2280 GA Rijswijk Kosten herkeuring (deels) ten laste patiënt

12 Vermoeden “rij-ongeschiktheid”
Melding aan divisie vorderingen CBR Door politie Door behandelend arts (zeer uitzonderlijk) Tevoren met patiënt melding te bespreken Kan tuchtklacht opleveren Vorderingsprocedure: CBR “vordert” medisch onderzoek naar rijgeschiktheid via keuring Bij vastgestelde rij-ongeschiktheid verklaart CBR rijbewijs ongeldig Bij verbetering conditie insturen nieuwe “Eigen verklaring” door patiënt

13 Casuïstiek (1) Man 63 jaar “Minor stroke” met passagere parese links t.g.v. lacunair infarct Onderzoek: Enige dysarthrie Geringe gelaatsasymmetrie t.n.v. links Geringe vaardigheidsstoornis linker arm Gevolgen rijgeschiktheid?

14 Casuïstiek (2) Hoe is verdere procedure?
Neuroloog meldt gevolgen m.b.t. rijgeschiktheid aan patiënt 6 maanden niet rijgeschikt Patiënt dient nieuwe “eigen verklaring” in Keuring (door onafhankelijke arts) Bij functiestoornissen rijtest door CBR Beschikking CBR Geen functiestoornissen: rijgeschikt voor onbepaalde tijd Functiestoornissen: rijgeschikt met aanpassingen voor bepaalde (max. 5 jaar) termijn

15 Casuïstiek (3) Verzoek van CBR om keuring
Man 45 jaar, zelfstandig beroep Woon-werkverkeer Partieel complexe aanvallen +/- sec generalisatie, R/ LTG 300 mg, PHT 400 mg Aanvalsvrij sinds Rijgeschiktheidstermijn was 5 jaar

16 Casuïstiek (4) Anamnese: Hetero-anamnese: 14-05-2005 Geschikt?
Aanvalsvrij sinds Hetero-anamnese: In de slaap aanval met schokken in armen en benen, zonder tongbeet of incontinentie Geschikt?

17 Casuïstiek (4) Anamnese: Hetero-anamnese: 14-05-2005 Geschikt?
Aanvalsvrij sinds Hetero-anamnese: In de slaap aanval met schokken in armen en benen, zonder tongbeet of incontinentie Geschikt? Rij-ongeschikt voor 1 jaar?

18 Casuïstiek (4) Anamnese: Hetero-anamnese: 14-05-2005 Geschikt?
Aanvalsvrij sinds Hetero-anamnese: In de slaap aanval met schokken in armen en benen, zonder tongbeet of incontinentie Geschikt? Rij-ongeschikt voor 1 jaar? Rij-ongeschikt voor 6 maanden?

19 Casuïstiek (5) Man 26 jaar 4 CP insulten met sec. generalisatie
Ingesteld op CBZCR 600 mg Aanvalsvrij 2 jaar Wil CBZ verminderen en stoppen Effecten op rijgeschiktheid?

20 Staken of wijzigen van medicatie*:
Het volgende onderscheid kan worden gemaakt: a. het staken van de medicatie na een aanvalsvrije periode van minder dan drie jaar: ongeschiktheid gedurende het staken en gedurende drie maanden erna. Daarna: oorspronkelijke geldigheidsduur van het rijbewijs (zie C); b. medicatie staken na een aanvalsvrije periode van drie jaar of meer: geen ongeschiktheid, ook niet gedurende het staken; c. wijziging van medicatie: ongeschiktheid gedurende nul tot drie maanden (bij voorkeur te beoordelen na overleg met de behandelaar). Verdere geldigheidsduur rijbewijs: zie C. *

21 Casuïstiek (5) Man 26 jaar 4 CP insulten met sec. generalisatie
Ingesteld op CBZCR 600 mg Aanvalsvrij 2 jaar Wil CBZ verminderen en stoppen Effecten op rijgeschiktheid? Ja: rij-ongeschikt gedurende periode van verminderen tot 3 maanden na staken

22 Casuïstiek (6) Man 37 jaar Restloos hersteld van infarct capsula interna rechts 7 maanden geleden Wil weer autorijden t.b.v. zijn beroep CV monteur Rijgeschikt?

23 Casuïstiek (7) Rijgeschikt voor rijbewijzen groep 1
Niet rijgeschikt voor rijbewijzen groep 2 tot 5 jaar na gebeurde Sinds 2 juni 2004 code 101 “privé gebruik plus”

24 Code 101, “privé gebruik plus”
In individuele gevallen kan een uitzondering worden gemaakt op de beperking tot privé-gebruik voor een termijn van maximaal vijf jaren en kan het rijbewijs ook worden gebruikt voor bepaalde vormen van beroepsmatig gebruik. Voorwaarde is keuring door een specialist en een verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat niet meer dan vier uren per dag beroepsmatig gebruik wordt gemaakt van het rijbewijs. Deze uitzondering is niet mogelijk indien het beroepsmatig gebruik betrekking heeft op het vervoeren van personen of het onder toezicht doen besturen van derden.

25

26

27

28 websites www.cbr.nl www.epilepsie.nl www.epilepsievereniging.nl


Download ppt "Dr M. de Krom, neuroloog Patiëntenbespreking"

Verwante presentaties


Ads door Google