De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Anesthesie bij neurologische aandoeningen G. Jonker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Anesthesie bij neurologische aandoeningen G. Jonker."— Transcript van de presentatie:

1 Anesthesie bij neurologische aandoeningen G. Jonker

2 Aandoeningen Bloedingen Ischemische incidenten Tumoren Hydrocefalus Aandoeningen hypofyse Ontstekingen Parkinson Epilepsie Multipele Sclerose

3 Ischemische incidenten TIA –Embolus uit hart, carotis –30-40% kans op CVA in 5 jaar 50% al in eerste jaar CVA –Trombose –Embolus uit hart, carotis –Langdurige hypotensie Relatieve stenose –Bloedig: HT, AVM, antistolling

4 Ischemische incidenten Perioperatief CVA –RR-wisselingen –0.08-0.4% –3% : >90 jr of bekende cerebrovasc aandoening –4%: klep-, thoracale vaatchirurgie (embolus) –Mortaliteit: 26%, re-CVA: 60%

5 Ischemische incidenten Anesthesiologische aandachtspunten Na CVA electieve chirurgie 4-26 wkn uitstellen –Preoperatieve neurologische status vastleggen Gegeneraliseerd vaatlijden Antistolling Normotensie –Voorkom RR-wisselingen –Rechtsverschuiving autoregulatie TOF niet aan paretische arm –Resistentie -> overdosering SuccCh: hyperK bij spieratrofie

6 Cerebrale autoregulatie

7 Cerebrale bloodflow constant bij MAP 60-160 mmHg –MAP<60: CBF drukafhankelijk –MAP>160: oedeem, bloeding Bij hypertensie –Curve naar rechts –Hogere MAP veilig –Maar MAP op OK snel te laag Langdurig antihypertensiva: curve richting normaal

8 Intracraniële tumoren Primair: gliomen, meningeomen Secundair: metastasen

9 Intracraniële tumoren Anesthesiologische aandachtspunten Hersenoedeem –> 12 uur dexamethason –Hyperglykemie Luxe perfusie –Vasodilatatie leidt bloed weg uit beschadigde omgeving naar tumor  ischemie omgeving ICP  –Braken

10 Intracraniële tumoren Anesthesiologische aandachtspunten Positionering –Goede veneuze afvloed –Plaatsen Mayfield zeer pijnlijk Inductie –voorkom RR  –superioriteit van bepaalde anesthesietechniek nooit aangetoond

11 Intracraniële tumoren Anesthesiologische aandachtspunten Beademing –beperk positieve druk –pCO2 4 kPa Luchtembolie –SpO2 , ET CO2 , bronchospasme, RR  Uitleiden –diep houden tijdens sluiten, verwijderen Mayfield –extubatie in bed

12 Aandoeningen hypofyse Voorkwab –aansturing bijnierschors, schildklier, groei, geslachtsorganen Achterkwab –ADH, oxytocine Tumoren –Functionele: maken overdadig hormoon –Afunctionele: compressie: hormonen 

13 Aandoeningen hypofyse Anesthesiologische aandachtspunten Meestal geen ICP  Transsfenoïdale hypofysectomie –Antibiotische profylaxe –Hydrocortison –Geen N2O ivm holte –Pompje spierrelaxantium

14 Hydrocefalus Teveel aan CSF in ventrikels –Obstructie flow, absorptie , productie  –Normaal: 150 ml, aanmaak 500 ml/dag –Circulatie met absorptie door villi sinus sagitalis ICP  Drainage –Tunnelen pijnlijk!

15 Ontstekingen CZS Meningitis: bacterieel Encefalitis: vaak viraal IC-patiënten Sepsis, pneumonie

16 Parkinson Degeneratie nigrostriatum: dopamine   basale ganglia GABA   inhibitie thalamus en dus cortex: psychomotore symptomen Therapie: anticholinergicum (amantadine), levodopa ± decarboxylaseremmer (Madopar), dopamine-agonist (pergolide)

17 Parkinson Anesthesiologische aandachtspunten Medicatie continueren –Onttrekking levodopa  rigiditeit  ventilatieproblematiek Inductie: RR  –Hypovolemie, catecholaminedepletie –Efedrine minder werkzaam Antidopaminergica gecontraïndiceerd –Geen metoclopramide, droperidol

18 Multipele Sclerose Progressieve aanvalsgewijze postvirale auto-immuun ziekte At random demyelinisatie Motorische, sensibele, visus- en mictie- stoornissen, moeheid Stress (ziekte, OK) en hoge temperatuur kunnen Schub uitlokken

19 Multipele Sclerose Anesthesiologische aandachtspunten Geen electieve chirurgie tijdens Schub Wisselende berichten over neuraxisblokkade –Niet tijdens Schub –Epiduraal voor partus kan Autonome dysfunctie –Hemodynamische instabiliteit Onvoorspelbare respons relaxantia –Geen SuccCh tijdens Schub Normothermie

20 Epilepsie Dysbalans excitatie/inhibitie, vaak o.b.v. anatomische afwijking Focaal tot gegeneraliseerd

21 Epilepsie Anesthesiologische aandachtspunten Medicatie continueren –Enzyminductie Meer propofol en spierverslapper nodig voor onderhoud Bij aanval: diazepam 10 mg, thiopental 100 mg Epileptogene middelen vermijden –Ketamine, enfluraan –Hoge dosis atracurium  laudanosine –Hoge dosis pethidine  normeperidine

22 ?


Download ppt "Anesthesie bij neurologische aandoeningen G. Jonker."

Verwante presentaties


Ads door Google