De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Module ribCTH Construeren van een Tennishal Week 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "Module ribCTH Construeren van een Tennishal Week 8"— Transcript van de presentatie:

1 Module ribCTH Construeren van een Tennishal Week 8
Studiejaar Studiepunten 3 ECTS Bouwkunde / Civiele techniek

2 Toets Gevraagd: Reactiekrachten Dwarskrachtenlijn Momentenlijn
Berekening op sterkte Berekening op afschuiving Berekening op stijfheid hout Zakking in M en C van hout Zakkingslijn hout q = 6kN/m A B S C 8 1 7 Gegeven Gelamineerde ligger, LH22, 110 * 500 mm2 fy; hout = 17 N/mm2 fv;hout = 2.5 N/mm2 Ehout = 9000 N/mm2 Buiging maximaal = 0.004L

3 Oplossing Deel S-C Q = 6 * 7 = 42 kN Fs=Fc= ½ gL = 21 kN Deel A-B
q = 6kN/m Deel S-C Q = 6 * 7 = 42 kN Fs=Fc= ½ gL = 21 kN Deel A-B Q = 6 * 9 = 54 kN ΣM tov A = 0 -54 * 4.5 – 21 * 9 + 8Fb = 0 Fb = 54 kN ΣV = 0 – 54 – Fa = 0 Fa = 21 kN A B S C 8 1 7 Q = 42 kN S C Fs = 21 kN Fc = 21 kN 7 Q=54 kN Fs=21 kN q = 6kN/m A B S Fa = 21 kN Fb = 54 kN 8 1

4 D- en M-lijn V1 = 21 kN V2 = 21 – (8 * 6) = - 27 kN
q = 6kN/m V1 = 21 kN V2 = 21 – (8 * 6) = - 27 kN V3 = = 27 kN V3 = 27 – 48 = -21 kN V4 = = 0 kN a = 21 / 6 = 3.5 m M1 = (21*3.5)/2 = kNm M2 = – (27*4.5)/2 = - 24 kNm M3 = (27*4.5)/2) = kNm M4 = – (21*3.5)/2 = 0 kNm A B S C 8 1 7 27 kN 21 kN 3.5 21 kN 27 kN 24 kNm 36.75 kNm 36.75 kNm

5 Berekening op sterkte - hout
Voor hout: W = 1/6 * 110 * 5002 = 4583 * 103 mm3 σ = M/W = * 106 / 4583 * 103 = 8 N/mm2 U.C. = 8 / 17 ≤ 1 Houten ligger op sterkte akkoord

6 Berekening op afschuiving
Gelamineerde ligger 110 * 500 mm2 τ = 1 ½ * F/A = 1 ½ * 27000/55000 = 0.74 N/mm2 U.C. = 0.74 / 2.5 ≤ 1 Gelamineerde ligger op afschuiving akkoord

7 Berekening op vervorming
F = 21 kN Maximale doorbuiging = 0.004L = * 8000 = 32 mm q = 6kN/m q = 6kN/m A B C 8 1 24 kNm M-lijn 36.75 kNm

8 Berekening op vervorming
Onderste vezels op trek belast dus buiging positief Zakking in het midden ω1 = - 5/384 * qL4/EI ω1 = - 5/384 * (6 * 84)/EI ω1 = - 320/EI Hoekverandering in B φB1 = ql3/24EI φB1 = 6 * 83 /24EI φB1 = 128/EI q = 6kN/m A B 8 ω zakkingslijn

9 Berekening op vervorming
M = 24 kNm Onderste vezels op druk belast dus buiging negatief Zakking in midden door moment ω2 = ML2/16EI ω2 = 24 * 82 /16EI ω2 = 96/EI Hoekverandering in B φB2 = - ML/3EI φB2 = - 24 * 8 / 3EI φB2 = - 64/EI A B 8 zakkingslijn ωtot = ω1 + ω2 = - 320/EI + 96/EI = - 224/EI φBtot = φB1 + φB2 = 128/EI – 64/EI = 64/EI  - 64/EI (rechtsom)

10 Berekening op vervorming
ωC1 = φBtot * L ωC1 = - 64/EI * 1 ωC1 = - 64/EI Zakking in C door q-last ωC2 = qL4/8EI ωC2 = 6 * 14 / 8EI ωC2 = 0.75/EI Zakking in C door puntlast ωC3 = FL3/3EI ωC3 = 21 * 13 / 3EI ωC3 = 7/EI ωCtot = - 64/EI /EI + 7/EI = /EI q = 6kN/m B C 1 F = 21 kN B C 1

11 Zakkingslijn houten ligger
Zakkingslijn gelamineerde ligger 110 mm * 500 mm Ihout = 1/12 * 110 * 5003 = * 104 mm4 EIhout = 0.09 * 108 * * 10-8 = Vervorming voor hout: Zakking in M -224/ = m = 21.7 mm Zakking in C -56.25/ = m = 5.5 mm U.C. = 21.7/32 ≤ 1 Gelamineerde ligger op stijfheid akkoord 5.5 21.7

12 3-scharnierenspant p2 = 0.85 kN/m2 p1 = 0.51 kN/m2 S 3 6
H.O.H. SPANTEN = 6 m A B 18

13 Gelijkmatig verdeelde belasting
p1 = 0,51 kN/m2 q1= 0,51 * 6 = 3.06 kN/m Q1 = 3.06 * 9 = kN p2 = 0,85 kN/m2 q2 = 0,85 * 6 = 5,1 kN/m Q2 = 5,1 * 9 = 45.9 kN

14 Reactiekrachten De gehele constructie Som vd momenten tov A = 0
* 4.5 – 45.9 * FBv=0 FBv = kN Som van de verticale krachten = 0 – – FAv = 0 FAv = kN

15 Horizontale- en scharnierkrachten
Beschouw het linkerdeel A-S FAh* 9 – * * 4.5 =0 FAh = kN Beschouw het rechterdeel B-S 41.31 *9 – 45.9 * 4.5 – FBh * 9 = 0 FBh = kN Som van de horizontale krachten = 0 FAh – FBh = 0  – = 0 Scharnierkrachten: S2v = 45.9 – = 4,59 kN S1v = – = - 4,59 kN S2v – S1v = 4,59 - 4,59 = 0

16 Lastenschema Q1 = 27.54 kN Q2 = 45.9 kN Sv = 4.59 kN Fah=18.36 kN
p2 = 0.85 kN/m2 p1 = 0.51 kN/m2 S Q1 = kN Q2 = 45.9 kN 3 Sv = 4.59 kN 6 A B Fah=18.36 kN Fbh=18.36 kN 18 Fav=32.13 kN Fbv=41.31 kN

17 Knikconstructie 3 m 10 kN 5 m A

18 Knikconstructie Som vd momenten tov A = 0 -10 * 3 + MA = 0 MA = 30 kN
Som vd verticale krachten = 0 10 – Fv = 0 Fv = 10 kN

19 Knikonstructie 3 m 10 kN 30 kNm C B 5 m A 30 kNm 10 kN

20 Knikconstructie 3 m D - LIJN 10 kN 5 m A

21 Knikconstructie 3 m N - LIJN 10 kN 5 m A

22 Knikconstructie 3 m M _ LIJN 30 kNm 30 kNm B C 5 m A

23 Knikconstructie 3 m M _ LIJN 30 kNm 30 kNm B C 5 m A

24 Knikconstructie Vervorming staven Volgens de gereduceerde momentenvlak
E = kN/m2 I = 8,1 * 10^-7 EI van IPE80 = 168,21 Staaf AB Opp. Momentenlijn = 30 * 5 = 150 150/EI = 150/168,2 = 0,89 rad

25 Knikconstructie Hoekverdraaiing in B:
Hoekverdraaiing in A – gereduc. Momentvlak 0 – 0,89 = -0,89 rad Hor.verplaatsing knoop B = hor.verplaatsing C 0,89 * 2,5 = 2,2 m

26 Knikconstructie Zakking in C 150/EI * 3 + 45/EI * 1/3*3 =
0,89 * 3 + 0,27 * 2 = 3,2 m Hoekverdraaiing in C 150/EI + 45/EI = 195/EI = 195/168,21=1,16 rad

27 Knikconstructie Met Vergeet_mij_nietjes Zakking in C
Zakking = F*L3 / 3EI Zakking = 10*33 / 3EI = 0,54 (VMN2) Hoekverdraaiing in B ML/EI = 30*5/EI = 0,89 rad (VMN1) Zakking = 0,89 * 3 = 2,67 Totale zakking in C 2,67 + 0,54 = 3,2 m

28 Knikconstructie De maximale zakking in C mag niet meer bedragen dan 0,004L = 12 mm. De berekening met IPE80 voldoet hier dus niet aan (zakking is 3200 mm) We moeten dus een profiel kiezen die deze vervorming wel kan verdragen. 150/EI*3 + 45/EI*2 = 0,012 540/EI = 2.57*10-6 / I = 0,012 I = * 104 mm4 Uit tabel: IPE400  I = 23130*104 mm4

29 Knikconstructie Berekening op sterkte Vloeispanning staal = 235 N/mm2
Weerstandsmoment van IPE400 is: 1160*103 mm3 Materiaalspanning = M/W /1160*103 = 25,9 N/mm2 UC = 25,9/235 ≤ 1  Akkoord

30 Geknikte constructies (90 graden)
Voorbeeld 20 kN Gevraagd: Bereken en teken de D-, de N- en de M-lijn

31 Geknikte constructies (90 graden)
D-lijn 20 kN 20

32 Geknikte constructies (90 graden)
N-lijn 20 kN 20

33 Geknikte constructies (90 graden)
M-lijn 20 kN 20 20 ∑ M t.o.v. A = 0 -20 * * 3 + M(A) = 0 M(A) = 5 kNm 5

34 Geknikte constructies (90 graden)
Horizontale ligger Verticale staander ∑ Fv = 0 ∑ Fv = 0 Fv + 20 = 0 Fv -5 = 0 Fv = -20 kN Fv = 5 kN ∑ Fh = 0 ∑ Fh = 0 Fh – 5 = 0 -Fh + 20 = 0 Fh = 5 kN Fh = -20 kN

35 Geknikte constructies
Indien de staafdelen onder een andere hoek dan 90 graden aan elkaar zijn verbonden dient de hoek te worden ontbonden in een dwarskrachtcomponent en een normaalkrachtcomponent De hoek waaronder de verticale staander t.o.v het maaiveld staat, is gelijk aan de tangens van die hoek. Tan α = 2/1,5 → α = 53,13º

36 Geknikte constructies
Ontbinding verticale kracht van 10 kN Fv = cos(90º - 53,13º) * 10 → Fv = 8 kN Fh = sin(90º - 53,13º) * 10 → Fh = 6 kN Ontbinding horizontale kracht van 5 kN Fv = cos 53,13º * 5 → Fv = 3 kN Fh = sin 53,13º * 5 → Fh = 4 kN

37 Geknikte constructies
2 m 1.5 m 1 m

38 Geknikte constructies

39 Geknikte constructies
Horizontale ligger Verticale staander ∑ Fv = ∑ Fv = 0 Fv + 10 = Fv = 0 Fv = -10 kN Fv = -2 kN ∑ Fh = ∑ Fh = 0 Fh – 5 = Fh = 0 Fh = 5 kN Fh = -11 kN ∑ M t.ov. C = 0 -10 * 1 + Mc= 0 kNm Mc = 10 kNm ∑ M t.o.v A -10 * 2,5 + 5 * 2 +Ma = 0 Ma = 15 kN

40 EINDE Docent: M.J.Roos


Download ppt "Module ribCTH Construeren van een Tennishal Week 8"

Verwante presentaties


Ads door Google