De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hogeschool Rotterdam RIBACS

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hogeschool Rotterdam RIBACS"— Transcript van de presentatie:

1 Hogeschool Rotterdam RIBACS
De elementenmethode Hogeschool Rotterdam RIBACS

2 Algemeen Bij het maken van berekeningen van de investeringskosten bestaat grote behoefte aan uniforme afspraken, zoals: Benoemen van samenstellende delen van een gebouw. Kwantificeren van samenstellende delen van een gebouw. Eenduidigheid om kostenanalyses te maken. Eenduidigheid in beschikbare kengetallen

3 Elementenmethode als instrument
In de elementenmethode kunnen de verschillende vakdisciplines worden herkend. Rubricering van de elementen in deze methodiek sluit aan op de indeling volgens de NEN 2634 (termen, definities en regels voor het overdragen van gegevens over kosten en kwaliteitsaspecten voor bouwprojecten)

4 Indeling De elementenmethode verdeelt het bouwwerk m.b.v. een puntnummering in steeds fijner wordende onderdelen. De systematiek onderkent daarbij de volgende niveau’s; Niveau 1, elementengroepen Niveau 2, elementen Niveau 3, variant-elementgroepen Niveau 4, variant-elementen.

5 Voorbeeld indeling toegelicht aan de hand van een plafond
1. elementgroepen 2. elementen 3. variant – elementgroepen 4. variant - elementen Afwerkingen Plafondafwerkingen Plafond, verlaagd Systeemplafond

6 Definiëring niveau 01 Elementgroepen
Deze verdeling is niet een officiële, doch maakt een verdeling naar vakdisciplines (bouwkunde, werktuigkundig en dergelijke) duidelijker.

7 Definiëring niveau 02 Elementen
Dit zijn bouwdelen welke een zelfstandige functie vervullen binnen of buiten een bouwwerk en zijn afhankelijk qua vorm, constructiewijze en materiaalkeuze

8 Definiëring niveau 03 Variant – elementgroepen
Dit zijn verzamelingen van elementen welke een gemeenschappelijk kenmerk hebben.

9 Definiëring niveau 04 Variant – elementen
Dit zijn elementen welke een of meerdere gemeenschappelijke kenmerken hebben.

10 Elementgroepen horizontale verdeling
De elementgroepen bestaan uit: 4 groepen (1 – 4) bouwkundige elementen 2 groepen (5 – 6) installaties 2 groepen (7 – 8) inrichtingselementen 1 groep ( ) terrein-elementen 1 groep ( ) indirecte projectvoorziening

11 Elementgroepen horizontale- en verticale verdeling

12 Einde presentatie 2006 M.J.Roos


Download ppt "Hogeschool Rotterdam RIBACS"

Verwante presentaties


Ads door Google