De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jongerencompetentiecentra in Antwerpen. Grootstedelijke context Antwerpen Inwoners 511.716 Jongeren (0-24) 30% Schoolse achterstand (secundair) 51,2 %

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jongerencompetentiecentra in Antwerpen. Grootstedelijke context Antwerpen Inwoners 511.716 Jongeren (0-24) 30% Schoolse achterstand (secundair) 51,2 %"— Transcript van de presentatie:

1 Jongerencompetentiecentra in Antwerpen

2 Grootstedelijke context Antwerpen Inwoners 511.716 Jongeren (0-24) 30% Schoolse achterstand (secundair) 51,2 % (>< ca. 29% in Vlaanderen) Jongerenwerkloosheid (18-24) 17,3% Jongeren met allochtone achtergrond (0-24) 57% Geboren in armoede24% (>< ca. 9,75% in Vlaanderen)

3 Antwerpen – locaties JCC’s DEURNE JCC 21N - Deurne BORGERHOUT JCC De Branderij KIEL JCC Zappa Linkeroever JCC Formaat Gebieden met een hoge graad van (kans)armoede, schoolachterstand en jeugdwerkloosheid

4 Kansarmoede JCC Zappa JCC De Branderij JCC 21N JCC Formaat

5 Schoolse vertraging JCC Zappa JCC De Branderij JCC 21N JCC Formaat

6 JCC 21N Jongerenwerkloosheid JCC De Branderij JCC Zappa JCC Formaat

7 Cijfers spreken voor zich KielBorgerhoutDeurneLinkeroever Inwoners19 63245 94876 23115 613 Jongeren (0-24) 37,7 %34,4%29%26% Schoolse achterstand (secundair) 64,6 %60,1%53,6%64,6% Werkzoekende (18-24 jarigen) 18%15,6%13%11,2% Jongeren met allochtone achtergrond 54,6 %47%31%54,6%

8 Opstart JCC’s Duidelijke beleidskeuze van het bestuur in 2007 – geloof in de kracht en het nut van jeugdwerk & sprekend plan rond jeugdwerkloosheid (“Antwerk”) Vaststelling dat het traditioneel kadervormingsaanbod niet aantrekkelijk genoeg was voor de “nieuwe vrijwilliger” (onderzoek in 2006) Nood aan voldoende kwalitatief geschoolde vrijwilligers Toenemende aandacht op Vlaams en Europees niveau voor Elders Verworven Competenties Effectieve start in 2008 – na enkele proefprojecten zoals Wacker (project rond erkennen van competenties in jeugdwerk en onderwijs)

9 Jongerencompetentiecentrum (JCC): wat? Een jongerencompetentiecentrum (JCC) is een laagdrempelig centrum dat een geïntegreerde werking biedt rond vrije tijd, competenties (herkenning, ontwikkeling en erkenning) en werk. Deze drie pijlers worden sterk uitgebouwd en de wisselwerking tussen deze drie pijlers is het fundament van het jongerencompetentiecentrum. Een JCC is een expliciete leeromgeving.

10 JCC: wat? 3. werk 2. Competenties 1. Vrije tijd Jeugdwerk Kadervorming, jeugdcultuur, vrijwilligerswerk Vindplaatsgericht werken (informele en formele vindplaatsen) en netwerken. EVC Elders Verwoven Competenties ACB Arbeids Competentie Begeleiding

11 Visie - uitgangspunten Prioritaire doelgroep minder kansrijke jongeren (16-25 jaar) Centraal staat de kracht en het talent van jongeren. Jongeren integraal benaderen (jeugdwerk, onderwijs en tewerkstelling) Jeugdwerk: leuke vrijetijdsbeleving en (leer)omgeving waar ook impliciet gewerkt wordt aan competenties bij jongeren. Toegankelijk jeugdwerk: –Psychisch en fysisch bereikbaar –Betaalbaar –Op maat en op tempo –Lage drempel

12 Visie - uitgangspunten Impliciet leerproces in het jeugdwerk expliciet maken Werken rond competenties op vrijwillige basis Competentietraject: individueel of in groep Competentiewerking = empowerment  jongeren zijn zelf bezieler, richtinggever en bestuurder van hun traject (= gefaseerd proces)

13 JCC’s in Antwerpen JCC’s met elk een eigen identiteit, buurt & opdracht: JCC De Branderij  Borgerhout  jeugdcentrum met culturele en media-insteek Voorbeeld ‘De studio’ JCC 21N  Deurne-Noord  vrijetijds- en pleinwerking JCC Zappa  Kiel  evenementen JCC Formaat  Linkeroever (in opstart)  link naar bouwen/constructie

14 JCC: Bereik 2012 ~ Vrije tijd: 56.686 deelnames ~ Vorming/kadervorming: 2140 ~ Competentietrajecten: 245 ~ Toeleiding werk en opleiding: 130 +450 contacten met jongeren

15 = Certificaat voor verworven competenties Jongeren die als vrijwilliger een vorming/traject afleggen binnen jeugdwerk en op school (buiten schooluren) Bv. peercoachproject op school of animatorcursus in jeugdwerk Vormingen/trajecten kunnen erkenning verkrijgen om 3 jaar een ComPas uit te reiken Afgetoetst bij werkgevers

16 Start 2011-2012 met 4 scholen 2013: Jeugddiensten Antwerpen, JCC Zappa, JAC en Kindervreugd Partners:


Download ppt "Jongerencompetentiecentra in Antwerpen. Grootstedelijke context Antwerpen Inwoners 511.716 Jongeren (0-24) 30% Schoolse achterstand (secundair) 51,2 %"

Verwante presentaties


Ads door Google