De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jongerencompetentiecentra in Antwerpen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jongerencompetentiecentra in Antwerpen"— Transcript van de presentatie:

1 Jongerencompetentiecentra in Antwerpen

2 Grootstedelijke context Antwerpen
Inwoners Jongeren (0-24) 30% Schoolse achterstand (secundair) 51,2 % (>< ca. 29% in Vlaanderen) Jongerenwerkloosheid (18-24) 17,3% Jongeren met allochtone achtergrond (0-24) 57% Geboren in armoede 24% (>< ca. 9,75% in Vlaanderen) 57% als er rekening wordt gehouden met achtergrond ouders, 36% enkel met achtergrond jongeren zelf

3 Antwerpen – locaties JCC’s
Gebieden met een hoge graad van (kans)armoede, schoolachterstand en jeugdwerkloosheid DEURNE JCC 21N - Deurne Linkeroever JCC Formaat KIEL JCC Zappa BORGERHOUT JCC De Branderij

4 Kansarmoede JCC Formaat JCC 21N JCC De Branderij JCC Zappa

5 Schoolse vertraging JCC Formaat JCC 21N JCC Zappa JCC De Branderij

6 Jongerenwerkloosheid
JCC Formaat JCC 21N JCC Zappa JCC De Branderij

7 Cijfers spreken voor zich
Kiel Borgerhout Deurne Linkeroever Inwoners 19 632 45 948 76 231 15 613 Jongeren (0-24) 37,7 % 34,4% 29% 26% Schoolse achterstand (secundair) 64,6 % 60,1% 53,6% 64,6% Werkzoekende (18-24 jarigen) 18% 15,6% 13% 11,2% Jongeren met allochtone achtergrond 54,6 % 47% 31% 54,6%

8 Opstart JCC’s Duidelijke beleidskeuze van het bestuur in 2007 – geloof in de kracht en het nut van jeugdwerk & sprekend plan rond jeugdwerkloosheid (“Antwerk”) Vaststelling dat het traditioneel kadervormingsaanbod niet aantrekkelijk genoeg was voor de “nieuwe vrijwilliger” (onderzoek in 2006) Nood aan voldoende kwalitatief geschoolde vrijwilligers Toenemende aandacht op Vlaams en Europees niveau voor Elders Verworven Competenties Effectieve start in 2008 – na enkele proefprojecten zoals Wacker (project rond erkennen van competenties in jeugdwerk en onderwijs)

9 Jongerencompetentiecentrum (JCC): wat?
Een jongerencompetentiecentrum (JCC) is een laagdrempelig centrum dat een geïntegreerde werking biedt rond vrije tijd, competenties (herkenning, ontwikkeling en erkenning) en werk. Deze drie pijlers worden sterk uitgebouwd en de wisselwerking tussen deze drie pijlers is het fundament van het jongerencompetentiecentrum. Een JCC is een expliciete leeromgeving.

10 Kadervorming, jeugdcultuur, vrijwilligerswerk
JCC: wat? Jeugdwerk Kadervorming, jeugdcultuur, vrijwilligerswerk EVC Elders Verwoven Competenties 3. werk 2. Competenties 1. Vrije tijd ACB Arbeids Competentie Begeleiding Vindplaatsgericht werken (informele en formele vindplaatsen) en netwerken.

11 Visie - uitgangspunten
Prioritaire doelgroep minder kansrijke jongeren (16-25 jaar) Centraal staat de kracht en het talent van jongeren. Jongeren integraal benaderen (jeugdwerk, onderwijs en tewerkstelling) Jeugdwerk: leuke vrijetijdsbeleving en (leer)omgeving waar ook impliciet gewerkt wordt aan competenties bij jongeren. Toegankelijk jeugdwerk: Psychisch en fysisch bereikbaar Betaalbaar Op maat en op tempo Lage drempel

12 Visie - uitgangspunten
Impliciet leerproces in het jeugdwerk expliciet maken Werken rond competenties op vrijwillige basis Competentietraject: individueel of in groep Competentiewerking = empowerment  jongeren zijn zelf bezieler, richtinggever en bestuurder van hun traject (= gefaseerd proces)

13 JCC’s in Antwerpen JCC’s met elk een eigen identiteit, buurt & opdracht:
 jeugdcentrum met culturele en media-insteek JCC De Branderij  Borgerhout Voorbeeld ‘De studio’  vrijetijds- en pleinwerking JCC 21N  Deurne-Noord  evenementen JCC Zappa  Kiel  link naar bouwen/constructie JCC Formaat  Linkeroever (in opstart)

14 ~ Vrije tijd: 56.686 deelnames ~ Vorming/kadervorming: 2140
JCC: Bereik 2012 ~ Vrije tijd: deelnames ~ Vorming/kadervorming: 2140 ~ Competentietrajecten: 245 ~ Toeleiding werk en opleiding: contacten met jongeren

15 = Certificaat voor verworven competenties
Jongeren die als vrijwilliger een vorming/traject afleggen binnen jeugdwerk en op school (buiten schooluren) Bv. peercoachproject op school of animatorcursus in jeugdwerk Vormingen/trajecten kunnen erkenning verkrijgen om 3 jaar een ComPas uit te reiken Afgetoetst bij werkgevers

16 Start met 4 scholen 2013: Jeugddiensten Antwerpen, JCC Zappa, JAC en Kindervreugd Partners:


Download ppt "Jongerencompetentiecentra in Antwerpen"

Verwante presentaties


Ads door Google