De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdhuizen voor en door etnisch culturele minderheden Formaat – Gerd Vanmeenen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdhuizen voor en door etnisch culturele minderheden Formaat – Gerd Vanmeenen."— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdhuizen voor en door etnisch culturele minderheden Formaat – Gerd Vanmeenen

2 Jeugdhuizen voor en door etnisch culturele minderheden: een aantal high- lights Ideeën, tips voor ondersteuning O VERZICHT

3 HIGHLIGHTS OBV BEVRAGING VAN 23 JEUGDHUIZEN IN 2012

4 ‘We bereiken jongeren die andere jeugdwerkorganisaties niet of weinig bereiken.’ 1. U NIEK J ONGERENBEREIK

5 2350 jongeren in 23 werkingen  Kinderen, tieners, jongeren, (jong)volwassenen (intergenerationeel)  Groot tienerbereik  Jongens en meisjes, wel meer jongens  Overwegend binnen 1 etnisch culturele gemeenschap  Grotere mix aan culturen bereiken vaak een doelstelling  W IE EN HOEVEEL ? 1. U NIEK JONGERENBEREIK

6 C LUSTERS / THEMA ’ S C ONCRETE VOORBEELDEN OntmoetenOntmoeten, babbeltje met vrienden... Laagdrempelig aanbodGratis eten, gratis activiteiten, PS 3, lessen … SamenGroepsgevoel, verbondenheid Fun en amusementToffe activiteiten, leuke tijd beleven,… Ruimte voor experimentZelf dingen doen, inspraak  I LOVE MY J EUGDHUIS : REDENEN 1. U NIEK JONGERENBEREIK

7 ‘ Centrale doelstelling is om jongeren een alternatief te bieden voor de straat en ze een veilige omgeving aan te bieden, waarin ze in alle rust kunnen samen komen, zich ontwikkelen …’ (ergenekon) 2. D OELSTELLINGEN : FOCUS OP PREVENTIE

8 Veilige omgeving bieden aan jongeren  Beschermen tegen invloeden van straat  Een eigen stek bieden  Jongeren zichzelf laten zijn onder gelijken Jongeren bijstaan in ontwikkeling  Bv. taallessen, info over godsdienst,huistaak begeleiding  Luisterend oor, hulp bij probleem  Voorbeelden stellen Vrijetijdsbesteding met nadruk op educatie en zinvolheid  F OCUS OP PREVENTIE 2. D OELSTELLINGEN : FOCUS OP PREVENTIE

9 D OELSTELLING ? ( AANGEGEVEN DOOR VOORZITTERS / RVB, OP BASIS VAN RESULTATEN BEVRAGING 2013) Jongeren van straat houden, alternatief bieden voor de straat Jongeren helpen bij ontwikkeling Ontmoetingskansen, ontmoetingsplaats bieden aan jongeren Jongeren zich laten amuseren Jongeren kansen geven om talenten te ontwikkelen 2. D OELSTELLINGEN : FOCUS OP PREVENTIE  6 BELANGRIJKE DOELSTELLINGEN

10 Ontmoetingsaanbod = het middel om jongeren te bereiken Laagdrempelige ontmoetingsplaats = motor van de werking  Toegankelijk  Gratis aanbod, gratis internet, eten …  Veel open (wekelijks, meermaals per week)  Comfortabel (onder gelijken, eens niet anders zijn) 2. D OELSTELLINGEN : FOCUS OP PREVENTIE  R OL VAN ONTMOETING ?

11 ‘We kunnen rekenen op een brede gedragenheid bij ouders, sympathisanten, bevriende organisaties en sponsors.’ 3. B REDE GEDRAGENHEID

12 Jeugdhuis/jongerenwerking vaak onderdeel bredere vzw Volwassenen (ouders, vrijwilligers) betrokken bij werking (als bestuur, vrijwilliger, hulp). Rol van volwassenen is vaak voorwaardenscheppend voor  Engagement jongeren (coaching)  Voortbestaan werkingen (financieel) Mix van generaties tijdens openingsmomenten, activiteiten (tieners, volwassenen, kinderen, jongeren, ouders,…) Zoeken naar evenwicht tussen autonomie jongerenwerking/jeughduis en rol van volwassenen, bredere werking. 3. BREDE GEDRAGENHEID  S TERK INTERN NETWERK

13 Extern netwerk= relatie met overheid, jeugdwerkorganisaties of andere partners Minder sterk uitgebouwd Vinden moeilijk de weg naar ‘evidente’ ondersteuningskanalen Vaak weinig zichtbaar/bekend buiten gemeenschap 3. BREDE GEDRAGENHEID  E XTERN NETWERK

14 ‘We draaien op de inzet van vrijwilligers die jongeren dagelijks/wekelijks ondersteunen, begeleiden en kansen geven. ‘ 4. G ERUND DOOR VRIJWILLIGERS

15 Bestuur?  Vaak voorbeeldfiguren  Iets ouder, ook volwassenen  Trekkers Beperkte ploeg, veel output –bestuur + aantal losse medewerkers (vaak minder dan 10 actieve vrijwilligers) Onderscheid tussen vrijwilligers en doelgroep  Vrijwilligers = begeleiders 4. G ERUND DOOR VRIJWILLIGERS  V RIJWILLIGERS

16 T AKEN VRIJWILLIGERS ( OP BASIS VAN BEVRAGING, GERANGSCHIKT NAAR BELANG ) Activiteiten begeleiden Activiteiten organiseren/plannen Lessen geven, huistaakbegeleiding Hulp bij activiteiten  W AT DOEN VRIJWILLIGERS 4. G ERUND DOOR VRIJWILLIGERS

17 ‘We draaien op eigen middelen van de vereniging en de vrijwilligers’ ’ 5 werking betaalden in 2012 maandelijks meer dan 500 euro huur’ 5. F INANCIEN EN NOOD AAN ERKENNING

18 Geen constante inkomstenbron Niet altijd gesubsidieerd/erkend Beperkt budget Belang eigen middelen  Sponsors uit gemeenschap  Bijdragen leden/vrijwilligers Aangegeven als belangrijkste inkomensbron, naast subsidies Huurkosten:  Bijna de helft van de bevraagde jeugdhuizen in 2012= maandelijks huur 5. F INANCIEN EN NOOD AAN ERKENNING  F INANCIËLE SITUATIE

19 W AT ZIJN DE BELANGRIJKSTE INKOMSTENBRONNEN ? Eigen bijdragen leden Gemeentelijke subsidies Drankverkoop Andere subsidiekanalen WAT ZIJN JULLIE BELANGRIJKSTE UITGAVEN? Organiseren van activiteiten Huur van lokalen, infrastructuur 5. F INANCIEN EN NOOD AAN ERKENNING  I NKOMSTEN EN UITGAVEN ?

20 GEMEENTELIJKE ONDERSTEUNING IDEEN, TIPS

21 Erkenning en ondersteuning van gemeente  Financieel  Morele erkenning = even belangrijk Geschikte en betaalbare infrastructuur  Vast / Eigen lokaal voor jeugdhuiswerking  Ondersteuning qua huur (soms 1000 euro per maand)  Aangepaste infrastructuur (zichtbaarheid, jongerenplek,…) Noodzakelijk voor uitbouw ontmoetingsfunctie 5. F INANCIEN EN NOOD AAN ERKENNING  B ELANGRIJKSTE NODEN

22 Geef vrijwilligers de ruimte om binnen hun werking specifieke accenten te leggen, op maat van hun doelgroep en doelstellingen. Binnen een afgesproken kader natuurlijk –Specifieke activiteiten (huistaakbegeleiding, sport,…) –Beperkte middelen (vrijwilligers + budget) –Scheer niet alle jeugdhuizen over dezelfde kam Soms aanpassing subsidiereglement nodig, betrek de vrijwilligers bij dit proces 5. F INANCIEN EN NOOD AAN ERKENNING  VERTREK VAN EEN OPEN VISIE OP JEUGDWERK

23 Wederzijdse dialoog is essentieel –Ga een ondersteuningsrelatie aan met de vrijwilligers –Een jaarlijks gesprek kan werken (op basis van denkoefening over de toekomst) Zorgt voor onderling vertrouwen Geeft jongeren het gevoel dat de gemeente begaan is met de werking. Geeft inzicht in het beleid van zowel het jeugdhuis als de gemeente/stad Dit stimuleert de vrijwilligers om over de werking na te denken en hierover in overleg te gaan. 5. F INANCIEN EN NOOD AAN ERKENNING  FOCUS OP DIALOOG, PERSOONLIJK CONTACT

24 5. F INANCIEN EN NOOD AAN ERKENNING  I NTERESSANTE I NFO Over Jeugdhuizen voor en door etnisch culturele minderheden – 10 € Over gemeentelijke jeugdhuisondersteuning en kwaliteitsvolle subsidieregelingen – 10 €


Download ppt "Jeugdhuizen voor en door etnisch culturele minderheden Formaat – Gerd Vanmeenen."

Verwante presentaties


Ads door Google