De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eéngemaakt Toezicht Van bijziend mikken naar vooruitziend wikken en wegen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eéngemaakt Toezicht Van bijziend mikken naar vooruitziend wikken en wegen."— Transcript van de presentatie:

1 Eéngemaakt Toezicht Van bijziend mikken naar vooruitziend wikken en wegen.

2 Verloop presentatie 1.De beleidscontext 2.De optimalisatie-audit 3.De uitdaging 4.De uitvoeringsprincipes 5.De organisatie 6. De valkuilen

3 1. Beleidscontext Bovenlokaal –Woud van 61 Bijzondere Inspectiediensten (BID) –Comité P met toezichtsambitie –Zoektocht naar vormen van reorganisatie en eenmaking Lokaal –Stadsbestuur wil haar rol als scheidsrechter, suppoost en nachtwaker meer en beter spelen –Politiek leiderschap in unieke handen van de burgemeester –Woud van bestuurlijke toezichtdiensten –Uitgangspunt: één geïntegreerde toezichts- en handhavingsorganisatie voor al het stedelijk regulerend beleid (zie BA 399-400-401)

4 Wie BID meer? Sociale inspectieMilieu-inspectieMilieutoezicht ArbeidsinspectieWooninspectieWoontoezicht Bijzondere belastinginspectie Vlaamse belastingdienst Bouwtoezicht ………

5 2. De optimalisatie-audit Meer dan 250 medewerkers houden toezicht en handhaven lokale en bovenlokale regels, geschreven en ongeschreven regels, organisatorisch verspreid over 7 verschillende stadsorganisaties: –Geografische en functionele overlap –Versplinterde aansturing en bijziend toezicht –Stiefmoederlijke behandeling van toezichtdiensten –Gebrekkige registratie & gebrekkige infokoppeling Opdracht: van bestuurlijk toezicht een kerntaak maken en het rendement van toezicht verhogen door maximale eenmaking van toezichtdiensten en de maximale afstemming met vervolgingsinstanties

6

7 Markten & foren (SW) Woontoezicht (SZ) Bouwtoezicht (SW) Milieutoezicht (SW) Hygiënisch woontoezicht (SZ) Brandpreventie Financiën (FI) Openbare Veiligheid (IV) Gerichte toezichtsactiviteiten – 90,8 VTE Op basis van meldingen / klachten Straatpermanentie - 146,7 VTE (incl. Team/werkleiders) (Financiën (FI))Lijnspotters (IV)Controleus straatbeeld (SB) Parkwachters (SB) Parkeerwachters (GAPA) Buurttoezicht (SZ) STRAATPERMANENTIE - - 146,7 VTE (incl. Team/werkleiders) (Financiën (FI))Lijnspotters (IV)Controleus straatbeeld (SB) Parkwachters (SB) Parkeerwachters (GAPA) Buurttoezicht (SZ) STRAATPERMANENTIE - - 146,7 VTE (incl. Team/werkleiders) Toezicht openbaar domein (SW) Toezicht groen (SB)

8

9 straten 3. De uitdaging Eengemaakt toezicht op rechten en plichten Verhoogt de noodzakelijke toezichtcapaciteit Leidt tot meer optimale handhaving en dus meer slagkracht en rendement Op voorwaarde dat er met beleid, betrokken beleidsdepartementen en politie & justitie goede afspraken worden gemaakt. … panden Stedelijke diensten Stedelijke werkelijkheid RO-beleid Woonbeleid OD-beleid Sociaal beleid OV- beleid Stedelijk beleid via strat. coördinatie Toezicht & handhaving ifv stedelijk beleid

10 Praktijkvoorbeelden Terrascontroles –Lokale politie –Bouwtoezicht –Belastingtoezicht –Brandtoezicht Huisvestingsattest –OCMW sociaal onderzoek –Woontoezicht –Bouwtoezicht –Buurttoezicht Controles uitbatingsvergunning –Brandtoezicht –Bouwtoezicht –Belastingstoezicht –Lokale Politie Marktcontrole –Brandtoezicht –Buurttoezicht –Markttoezicht –Belastingtoezicht –Lokale politie

11 4. De uitvoeringsprincipes P van Pro-actie P van Prioriteit P van Polyvalent P van Partnerschap

12 Poly-valentie - Team II.I.III.IV. == =

13 5. De organisatie Pro-actief en permanent toezicht realiseren in twee basisteams: pandteams en straatteams. Specifiek toezicht en interventies organiseren in specploegen zoals Lijnspotting of Milieutoezicht Organiseren van centrale planning en aansturing bij Integrale Veiligheid Opzetten van faciliterende verbeterprojecten

14 Permanent toezicht in straatteams Straattoezichters op het openbaar domein Aandacht voor kwaliteit straatbeeld, sluikstort, uitstallingen en reclame openbare weg, omgangsvormen, plein- en straatgebruik Samengesteld uit buurttoezichters, controleurs straatbeeld, parkwachters, controleurs financiën, markten en foren De teams worden ingezet in hotspotbuurten waar buurtregie actief is in functie van pro-actief toezicht en gecoördineerde straatbeeldacties

15 Permanent toezicht in pandteams Pandtoezichters voor panden en percelen Aandacht voor conformiteit bouw- en woonregels, brandveiligheid, onroerende belastingen én sociale noden, rechten en plichten van bewoners. Samengesteld uit woontoezicht, bouwtoezicht, controleurs financiën, aanwijzende schatters, preventionisten, X-stra! medewerkers:

16 Organogram Stadstoezicht

17 Faciliterende verbeterprojecten Scherpstellen van vergunningenstelsel Opzetten van uniek toezichtsregistratiesysteem Contractualiseren van toezichtsprestaties naar beleidsdomeinen Organiseren van feedback toezichtsoutput naar beleidsdomeinen Organiseren van lerende organisatie voor polyvalent toezichters Digitaliseren van toezichtsproces

18 EENGEMAAKT PANDTOEZICHT

19 6. Valkuilen Medewerkers zijn mensen én gewoontedieren Politie uit beeld BIDs uit beeld De UV straling van de IV- bril Het scheef oog van het beleid De klant ziet de toezichter scherp en van ver komen


Download ppt "Eéngemaakt Toezicht Van bijziend mikken naar vooruitziend wikken en wegen."

Verwante presentaties


Ads door Google