De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwerpen 1. Onze reorganisatie: - hoever zijn we ? - is de opzet geslaagd ? 2. De samenwerking met de Provincie ? - hoe nu verder na de ‘crash’ ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwerpen 1. Onze reorganisatie: - hoever zijn we ? - is de opzet geslaagd ? 2. De samenwerking met de Provincie ? - hoe nu verder na de ‘crash’ ?"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwerpen 1. Onze reorganisatie: - hoever zijn we ? - is de opzet geslaagd ? 2. De samenwerking met de Provincie ? - hoe nu verder na de ‘crash’ ?

2

3 Eerste ervaringen sector VTH obezuinigingsdoelstelling (in fte) gehaald oefficiencywinst moet nog blijken ovoorzichtige aanzetten tot integraal handhaven onog geen eenheid, huisvesting helpt wel ocultuurverschillen (stadstoezicht bij politie) oveel onduidelijkheid in overgangsjaar 2007 onog steeds discussies over ‘grensbewoners’ (bodembeschikkers, kapvergunningen, exploitatievergunningen)

4 Samenwerking met provincie Wat wilden wij ook al weer ? oambtenaren provincie en gemeente samen oaansturing door één ambtelijke baas overantwoording aan zowel B&W als GS oeindverantwoordelijkheid blijft waar ze is ogeen onnodige bureaucratie odaadwerkelijk één loket ointentieverklaring was ondertekend

5 Intentieverklaring enkele citaten: ogezamenlijk streven naar een ‘Andere Overheid’ o‘daadkrachtig, inspelend op wensen bedrijven’ o‘steunpunten in voorlopig 3 centrumgemeenten’ o‘met één overheidsloket’ o‘waarachter de uitvoeringscapaciteit efficiënt wordt georganiseerd’ oopdracht: ‘kom met een organisatieontwerp’

6 Wat is er van gekomen? oWeinig oWij hadden het niet goed begrepen (!?) oNaïef? Frustraties? oMogelijk ooit toch een regionale dienst oNu bezig met afspraken over onderlinge advisering en procedures o‘met kromme tenen’ oMaar ‘on speaking terms’

7 Afspraken WABO-samenwerking afsprakendocument over: oloket overgunningverlening + handhaving obezwaar- en beroepsprocedures oadvisering door Provincie over F & F-wet odoor Waterbeheerder over indirecte lozingen okwaliteitseisen onderlinge advisering overrekening kosten orechtsbescherming oleges

8 Maastricht klaar voor de WABO? Organisatorisch klaar Ambitie is bepaald Loket nog niet geregeld Nog geen afspraken met Provincie ICT (workflow) in proefstadium Integrale handhavingsnota komt eraan Gaan we harmonieus samenwerken ?


Download ppt "Onderwerpen 1. Onze reorganisatie: - hoever zijn we ? - is de opzet geslaagd ? 2. De samenwerking met de Provincie ? - hoe nu verder na de ‘crash’ ?"

Verwante presentaties


Ads door Google