De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NIOC’99 11 november 1999 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 1 Stand van zaken vernieuwing opleiding Hogere Informatica Hogeschool van Amsterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NIOC’99 11 november 1999 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 1 Stand van zaken vernieuwing opleiding Hogere Informatica Hogeschool van Amsterdam."— Transcript van de presentatie:

1 NIOC’99 11 november 1999 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 1 Stand van zaken vernieuwing opleiding Hogere Informatica Hogeschool van Amsterdam Instituut Informatica en Elektrotechniek ( www.htsa.ie.nl)

2 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 2 Opbouw presentatie  Context: voorgeschiedenis opleiding Hogere Informatica en project “brede Hio”  Leren leren-concept a la I&E:  Stand van zaken vernieuwing opleiding  Benefits en concerns

3 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 3 Geschiedenis opleiding Hogere Informatica  Start 1990: 80 studenten  Van E-Technische Computerkunde naar HIO  Resultaat van samenwerking TMF- FOO  2 technische afstudeerrichtingen en 1 bedrijfskundige

4 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 4 Vernieuwingsproject Informatica - Informatiekunde  Juli 1995: opdracht CvB tot onderzoek innovatief opleidingsspeerpunt I&I  Februari 1996: opdracht Faculteitsdirecties om dit te ontwikkelen  Mei 1996: concept- ondernemingsplan

5 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 5 Vervolg vernieuwingsproject I&I  juni 1996: u marktonderzoek af maken u besluit ontwikkeling opleiding information Engineering u besluit afbouw informatiekunde in de Gezondheidszorg  januari 1997: ondernemingsplan I&I

6 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 6 Vervolg vernieuwingsproject I&I  maart 1997: besluit ontwikkeling ‘brede’ informatica-opleiding  kenmerken ‘brede’ HIO: u technische opleiding: 4 afstudeerprofielen  software engineering  netwerk- en system eng.  Business engineering  facility en service man. u onderwijskundig innovatief

7 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 7 Vervolg vernieuwingsproject I&I  Veel real life projecten  Strategische allianties met het bedrijfsleven  mogelijkheden voor startende bedrijven  structurele toepassing van tele- leren en -werken  integraal kwaliteitsbeleid

8 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 8 Vervolg: vernieuwingsproject  Augustus 1998: start vernieuwde opleiding met 300 instromers  Andere gegevens: u totaal aantal studenten: 780 studenten u 5% vrouwelijke studenten u 40% allochtone studenten waarvan 1/3 anderstaligen

9 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 9 Didactische uitgangspunten

10 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 10 Missie u Meer dan een school u Meer dan techniek u “Wij maken het het”

11 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 11 Doel u De opleiding als oefenterrein van de beroepsrol u Zelfstandige sturing van leerprocessen u De beroepsrol en student centraal u Sleutel- en HBO-kwalificaties

12 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 12 Leren leren model I&E DOCENTROL BEROEPSROL WERKVELD - coach/-rolmodel uitvoering pva/ probleem/ doelen evaluatie analyse student leerproces

13 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 13 beroepsrol Competentieontwikkeling in een leerproces uitvoering probleem definiering analyseren planning beroepsvaardigheden opleiding ervaringen reflectie leerdoel studieloopbaanbegeleiding begrip/inzicht

14 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 14 Leerplan aspecten u Concentrische opbouw u Opbouw via kwalificatieniveaus u Spreek student aan als expert (situationele begeleiding) u Resultaatverantwoordelijkheid (van inhoudelijke naar procedurele sturing) u Kapitaliseer ontwikkeling studenten u Werkveld in huis

15 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 15 Waarom Projectmatig? u Werkvorm sluit aan bij beroepsmatige context u Werkvorm staat model voor toekomstige praktijk/beroepsrol

16 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 16 Projectmatig werken u Real life problemen u Student aan het werk (co-worker) u Onderzoeksmatig leren via probleemoplossingscyclus u Real life producten u Real life toetsing u Docent als coach en rolmodel u Docent als ontwerper van leersituaties

17 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 17 Organisatie u Jaargroepen u Studieloopbaanbegeleider u Resultaatverantwoordelijke teams

18 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 18 Deskundigheidsbevordering u Werkveld als model u Training Projectleiding u Leren leren voor docenten

19 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 19 Opbouw  Portfolio’s / CV’s  Leercontracten  Begeleiding in fasen: u studieloopbaanbegeleiding u studieloopbaanplanning u loopbaanbegeleiding u loopbaanplanning  Groei in complexiteit en dimensies beroepsvraagstukken  Toenemende differentiatie  Extern Verkregen Kwalificaties (evk’s)

20 NIOC’99 11 november 1999 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 20 Opleiding Hogere Informatica Vernieuwd leerplan

21 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 21 Raamleerplan  In ‘97/’98 door sleutelfiguren van instituut einddoelen geformuleerd (“CAP-training”)  werkdocument: raamwerkplan  in het bijzonder: eindtermen voor de opleidingsfasen geformuleerd  daarna nieuwe programma ontworpen en ingevuld

22 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 22 Nieuwe propedeuse  Gekozen voor symmetrisch eenvoudig model in 1e en 2e leerjaar: u 2 projecten in jaar; geïntegreerde vakinhouden; just-in-time onderwijs; bedrijfscursussen; productgericht; begeleiding proces; 10 sp. per project u ondersteuning door het nieuwe programma “De Nieuwe Ingenieur” ((comm.) vaardigheden, projectvaardigheden, (zelf)reflectie, studieloopbaanbegeleiding) ; 6 sp. u 2 funderende vakken per blok ; 4 uur per week/ 2 sp.

23 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 23 Blok 1/2 propedeuse  Centraal: project 1 (10 studiepunten)  projectondersteunende lijn: De Nieuwe Ingenieur (4)  Funderend onderwijs: u discrete wiskunde ( 1 en 2 ) (2x2) u programmeren in JAVA u “de PC” (operating systems; configuraties) (2)

24 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 24 Blok 3/4  Centraal: project 2 (10 studiepunten)  projectondersteunende lijn: De Nieuwe Ingenieur (2)  Funderend onderwijs: u Natuurkunde voor Informatici (2) u Relationele database (2) u inleiding telematica (2) u computerorganisatie (2)

25 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 25 Brede HIO-stand van zaken  Aantal nieuwe opdrachten u start vernieuwde 2e jaar u vernieuwen stage en afstudeerfase u inpassen allochtonenbeleid u deskundigheidsbevordering u flexibilisering en individualisering u implementatie gekantelde organisatie u kwaliteit communicatie en feedback u toetsbeleid

26 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 26 Vernieuwen stage en afstudeerfase  Stage: weggezet als project  persoonlijk doel formuleren  stagedocent = procesbegeleider  bedrijf = opdrachtgever  Afstudeerfase u in principe komend jaar u aanzet met EVK-traject

27 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 27 Organisatiestructuur  “oude” situatie: vakgroepen georganiseerd naar afstudeerrichtingen  vanuit organisatie: structuur voldeed niet meer  we experimenteren nu met een gekantelde structuur: projectmanagement, resultaatverantwoordelijke teams en expertise- groepen

28 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 28 Benefits  Een radicaal vernieuwd en systematisch ontworpen leerplan  samenhang  Een didactische paraplu voor het hele instituut  Een vitale en aantrekkelijke opleiding

29 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 29 Benefits: vervolg  Enthousiaste propedeuse- studenten, die m.n. op metaniveau tot meer in staat zijn  direct goed beeld van beroepsrol  Een breed draagvlak voor de vernieuwing (docenten en bedrijfsleven) - grote sprong voorwaarts collega’s

30 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 30 Benefits: vervolg  Een grote betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de vernieuwing  selectieve werking propedeuse lijkt OK

31 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 31 Concerns  Er ontbreekt (nog) een adequate, flexibele ICT- ondersteuning  Eenduidigheid verwachtingenmanagement  De vernieuwingsslag vraagt ook radicaal nieuw docentgedrag en dus nieuwe competenties.

32 11-11-99 NIOC’99 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 32 Concerns: vervolg  “aarden” van vernieuwingen - hijgerig en (te) druk  De vernieuwingsslag vraagt ook een radicaal nieuwe organisate (binnen I&E en in omgeving als fac. Bedrijf en hogeschool)  Toetsing?  Wat al te mondige studenten georganiseerd?


Download ppt "NIOC’99 11 november 1999 Instituut Informatica en Elektrotechniek, HvA 1 Stand van zaken vernieuwing opleiding Hogere Informatica Hogeschool van Amsterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google