De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De invloed van ICT op de docent Ed Smeets Katholieke Universiteit Nijmegen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De invloed van ICT op de docent Ed Smeets Katholieke Universiteit Nijmegen."— Transcript van de presentatie:

1

2 De invloed van ICT op de docent Ed Smeets Katholieke Universiteit Nijmegen

3 Het curriculum n Ideëel n Formeel n Operationeel n Opvattingen en ideeën over onderwijs n Eindtermen, lesmateriaal, examenprogramma’s, etc. n De lespraktijk

4 Waarom ICT in het curriculum? n Leren omgaan met informatie en met informatietechnologie; n Nieuwe vormen van leren ontwikkelen, zodat verworven kennis en vaardigheden beter toepasbaar zijn in de praktijk; n Beter aansluiten bij verschillen tussen leerlingen.

5 Van ‘de docent centraal’...

6 ... naar leerlinggericht onderwijs

7 ICT in het curriculum n Ideëel: ICT als component van ‘krachtige leeromgevingen’, waarin leerlingen actief en zelfstandig leren; n Formeel: beperkte aandacht voor ICT; n Operationeel: beperkt gebruik van ICT (met name in VO); vooral oefenen en tekstverwerken.

8 Onderwijsinnovatie met ICT n Er spelen verschillende niveaus een rol –het landelijk niveau –het regionaal niveau –het schoolniveau n managementniveau n secundair niveau (team en vaksecties) n primair niveau (leerkracht en leerlingen)

9

10 Twee onderzoeken naar ICT n The Impact of ICT on The Teacher n Actieonderzoek ‘Investeren in Voorsprong’

11 Doel van het onderzoek ‘The Impact of ICT on the Teacher’ Het bestuderen van de invloed van ICT op de rol van de leerkracht in het primair en voortgezet onderwijs

12 Onderzoeksinstituten n ITS, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nederland n CIP&T, Katholieke Universiteit Leuven, België n Pädagogisches Seminar, Universität Köln, Deutschland n Nexus Europe Ltd., Dublin, Ireland n Dpt. Didactica i Organitzacio Educativa, Universitat de Barcelona, España

13 Onderzoeksactiviteiten n literatuurstudie n vijf gevalsstudies in ieder land in scholen voor primair en voortgezet onderwijs (‘ICT-voorhoede’) –interview met schoolleider en/of ICT- coördinator –lerarenvragenlijst –lesobservaties

14 Enkele resultaten van de gevalsstudies...

15 Redenen om geen gebruik te maken van ICT n onbekend met / onzeker over ICT (29%) n onvoldoende apparatuur (19%) n te weinig programmatuur of onvoldoende op de hoogte van programmatuur (16%) n onvoldoende ruimte in het curriculum (12%) n 'Ik zie het nut niet’ (12%)

16 Ernstige belemmeringen voor de (toename van de) inzet van ICT n Tijd voor professionalisering (67%) n Kwaliteit van de lerarenopleiding (54%) n Beschikbaarheid van nascholing (40%) n Beschikbaarheid van apparatuur (36%) n Kwaliteit van nascholing (27%) n Beschikbaarheid van software (27%) »percentages van 170 leerkr. die ICT gebruiken

17 Opvattingen over de invloed van ICT op de rol van de leerkracht n Meer begeleider geworden (84%) n Meer tijd voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben (71%) n Kan efficiënter werken (71%) n Leuker om leraar te zijn (69%) »Percentages van 170 leerkr. Die ICT gebruiken

18 Opvattingen van docenten over de belangrijkste meerwaarde van ICT n ICT werkt tijdbesparend; n Leerlingen zijn meer gemotiveerd.

19 De lesobservaties In het voortgezet onderwijs zijn 40 lessen geobserveerd in Nederland, België, Duitsland, Ierland en Spanje In het voortgezet onderwijs zijn 40 lessen geobserveerd in Nederland, België, Duitsland, Ierland en Spanje

20

21 Enkele conclusies n.a.v. de lesobservaties n veel toepassingen zijn eerder traditioneel dan innovatief van aard; n in het basisonderwijs meer variatie in ICT- gebruik dan in het voortgezet onderwijs; n in het algemeen wordt ICT slechts beperkt ingezet voor differentiatie.

22

23 Innovatief gebruik van ICT n kantoorsimulatie vbo; n Internetgebruik; n e-mailprojecten; n probleemoplossen.

24 Invloed van ICT in de klas n minder frontaal onderwijs; n meer begeleidende rol van de leraar (maar niet altijd ten aanzien van de leerlingen die met de computer werken); n weinig differentiatie naar leerinhouden en leeractiviteiten; n ICT ingepast in bestaande praktijk.

25 Doel van het actieonderzoek ‘Investeren in Voorsprong’ Het in kaart brengen van de ontwikkelingen op het gebied van de implementatie van ICT en het ondersteunen daarvan

26 Onderzoeksactiviteiten n Gevalsstudies in primair onderwijs, voortgezet onderwijs, BVE en agrarisch onderwijs (30 scholen / instellingen) n In de scholen zijn gesprekken gevoerd met: –de schoolleiding –de ICT-coördinator / systeembeheerder –docenten –leerlingen

27 Organisatie van ICT-gebruik en -ondersteuning

28 Belemmeringen volgens schoolleiders en ICT-coördinatoren n Docenten zijn vaak onbekend met didactische mogelijkheden van ICT; n Scholing is vaak gericht op technische aspecten i.p.v. op didactische aspecten; n Niet iedereen ziet de meerwaarde van ICT; n Kwaliteit van programmatuur kan beter; n Er is onvoldoende geld.

29 Toepassing van ICT n Wiskunde: ICT heeft weinig prioriteit; er is software bij de leergangen. n Moderne Vreemde Talen: vooral grammatica, idioom en tekstbegrip. n Nederlands: tekstverwerking, spelling.

30 Belemmeringen volgens docenten n Er is onvoldoende tijd voor professionalisering; n Er is onvoldoende tijd in het lesprogramma; n Er is weinig zicht op de didactische mogelijkheden van ICT; n De nascholing schiet tekort; n Het computerlokaal is vaak bezet.

31

32 Aanbevelingen

33 n Randvoorwaarden –er moet voldoende apparatuur beschikbaar zijn en deze moet ook toegankelijk zijn; –er moet voldoende programmatuur beschikbaar zijn die meerwaarde biedt; –er moet ondersteuning worden geboden: n stimulerende schoolleiding; n ICT-coördinator; n systeembeheerder(s).

34 Aanbevelingen n Professionalisering van docenten –meer aandacht voor didactische toepassingen van ICT in de nascholing; –professionele dialoog tussen leerkrachten bevorderen: n binnen de school; n met leerkrachten van andere scholen; –beschikbaarheid van apparatuur voor leerkrachten (op school en privé).

35 Aanbevelingen n ICT-toepassingen ontwikkelen die meerwaarde bieden –door nieuwe vormen van leren te ondersteunen; –door beter aan te sluiten bij verschillen tussen leerlingen; n Meer aandacht voor ICT in het formele curriculum.

36 De invloed van ICT op de docent Ed Smeets (E.Smeets@its.kun.nl) Katholieke Universiteit Nijmegen


Download ppt "De invloed van ICT op de docent Ed Smeets Katholieke Universiteit Nijmegen."

Verwante presentaties


Ads door Google