De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitgeverij en boekhandel: actuele vraagstukken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitgeverij en boekhandel: actuele vraagstukken"— Transcript van de presentatie:

1 Uitgeverij en boekhandel: actuele vraagstukken
Keuzevak IBW 2013−2014 « Introductie tot het boekenvak »

2 Uitgeverij en boekhandel: actuele vraagstukken
Situering Overzicht Praktische kwesties Inleidende begrippen

3 1. Situering Kennismaking met leveranciers van informatie
Boek- en bibliotheeksector hebben heel wat gemeen Gelijkaardige concepten en criteria Impact van ICT, van economische aspecten van informatie Bibliotheken betrokken bij uitgeefprocessen Ontlezing als thema Belang van metadata

4 1. Situering Kennismaking met leveranciers van informatie
Boek- en bibliotheeksector hebben heel wat gemeen Opleidingsbehoeften in het boekenvak + masterstudenten Literatuur van de Moderniteit & Nederlandse Taal- en Letterkunde (vak ‘Literaire uitgeverijen’)

5 2. Overzicht 12 colleges: 14.02.2014: Pierre Delsaerdt, Introductie
: Geert Van den Bossche, Ontwikkelingen in de internationale uitgeverswereld : Rudy Vanschoonbeek, De algemene uitgeverij : Tim Seynaeve, De educatieve uitgeverij

6 2. Overzicht 14.03.2014: Leerstoel Boek.be: Sari Sulkunen
: : Marike Schipper, De wetenschappelijke uitgeverij : Guido De Smet, De boekhandel: een bedrijfseconomische benadering van de retail

7 2. Overzicht : Carlo van Baelen, De positie van de auteur, & Koen Van Bockstal, Het letterenbeleid in Vlaanderen [paasvakantie] : Pascal Vandenhende, De onafhankelijke boekhandel & Annika Buysse, Hoe belangrijk zijn metadata? [geen college op 02.05: brugdag]

8 2. Overzicht 09.05.2014: Majo de Saedeleer, Leesbevordering
: André Vandorpe, Nervositeit en dynamiek in het boekenvak : Davy Hanegreefs, De toekomst van het boek

9 Leerstoel Boek.be 14 maart, lokaal C-204 Sari Sulkunen
(Univ. Jyväskylä) Reading Promotion in Finland Inschrijven als student (gratis) via antwoordkaart of online formulier op Verplicht onderdeel

10 3. Praktische kwesties Didactisch materiaal:
Slides: vooraf op Blackboard / Boek.be Handboek: De winst van de lezer (Acco, 25,10 euro)

11 3. Praktische kwesties Verplichte lectuur: John B. Thompson, Merchants of Culture: The Publishing Business in the Twenty-First Century, 2de ed., Cambridge: Polity Press, 2012 (ca. 18 euro; 10% studenten korting bij De Groene Waterman, Wolstraat 7, Antwerpen)

12 3. Praktische kwesties John B. Thompson, Merchants of Culture:
“trade publishing” U.S. & U.K. evolutie sedert jaren hoe het vandaag georganiseerd is (en waarom) centraal begrip: “fields of publishing”

13 3. Praktische kwesties “field” (> Pierre Bourdieu): een gestructureerde ruimte van sociale posities die ingenomen kunnen worden door individuele spelers en organisaties, en waarin the positie van die spelers afhankelijk is van de hoeveelheid en het type middelen (‘kapitaal’) dat ze ter beschikking hebben

14 3. Praktische kwesties “field”: verantwoording
uitgeverij: een veelheid van onderscheiden velden een relationeel model: competitie macht binnen een veld wordt bepaald door middelen of ‘kapitaal’ elk veld heeft eigen logica

15 3. Praktische kwesties 3 cruciale ontwikkelingen om de logica te begrijpen: Groei van boekhandelsketens Opkomst van de literair agent Opkomst van transnationale uitgeversconcerns Vervolg van het boek: gevolgen van deze ontwikkelingen.

16 3. Praktische kwesties Merchants of culture: te lezen:
Introduction (1-25) The growth of the retail chains (26-58) The rise of literary agents (59-100) The emergence of publishing corporations ( ) The polarization of the field ( ) Big books ( ) Shrinking windows ( ) Trouble in the trade ( ) Conclusion ( )

17 3. Praktische kwesties Evaluatie IBW-studenten: Niet-IBW-studenten:
Paper (1/2 punten) Mondeling examen (1/2 punten), incl. bespreking paper (geïntegreerd) Niet-IBW-studenten: Aanwezigheidsattest op aanvraag

18 3. Praktische kwesties Paper: Thema: uitgeverij
2 studenten per uitgeverij 3 deadlines: : aanmelding , u.: workshop (i.s.m. Geert Van den Bossche) : inlevering

19 3. Praktische kwesties Paper: Thema: uitgeverij
2 studenten per uitgeverij 3 deadlines Boekblad: nieuwsblad voor het boekenvak (elektronische versie via UA-bibliotheekcatalogus)

20 4. Inleidende begrippen De waardeketen van het boek
Diversiteit van de boekenmarkt Het boek: een moeilijk product

21 4.a. De waardeketen van het boek

22 Value chain van het boekenvak
Auteur Uitgeverij Importeur Handel Consument Distributeur Er wordt de laatste tijd steeds meer gesproken over een waardenetwerk waarin ook spelers worden opgenomen die niet rechtstreeks in de keten zitten maar er wel een invloed op uitoefenen. Het boekenvak: een introductie

23 4.a. De waardeketen van het boek
Cultuur Creatieve industrie Industrie

24 4.a. De waardeketen van het boek
Ondernemingen binnen de sector van de cultuurindustrie kenmerken zich doordat ze producten of diensten voortbrengen en verdelen met een culturele content en die output commercieel willen vermarkten. Daarmee streven ze economische zelfstandigheid en het realiseren van rendement op de ingezette middelen na. Met die product-markt-combinatie bevinden die ondernemingen zich op het snijpunt tussen het culturele en economische domein. (www.cjsm.vlaanderen.be)

25 4.b. Diversiteit van de boekenmarkt
‘need to have’ vs ‘nice to have’ Uitgeverij: ‘author driven’ vs ‘publisher driven’ A, S, W-boek (implicaties voor de boekhandelskorting)

26 4.c. Een moeilijk product Geen primaire behoefte
Andere behoefte = andere opzet Zware concurrentie ‘Elitair’ Traag, laag rendement, eenmalig terugverdieneffect Imago (branding)

27 4.c. Een moeilijk product Taalgebonden Prijsperceptie Publiciteit
Bestselleritis Cijfers

28 Nederlandstalige boekenmarkt:
jaarlijks c nieuwe Nederlandstalige titels (Vlaanderen en Nederland samen), waarvan: 7.300 titels fictie 3.350 kinder- en jeugdboeken 2.850 titels non-fictie en vrije tijd titels professionele informatie 1.575 schooluitgaven


Download ppt "Uitgeverij en boekhandel: actuele vraagstukken"

Verwante presentaties


Ads door Google