De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(potentiële) belangenverstrengelingGeen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen  Sponsoring of onderzoeksgeld  Honorarium.

Verwante presentaties


Presentatie over: "(potentiële) belangenverstrengelingGeen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen  Sponsoring of onderzoeksgeld  Honorarium."— Transcript van de presentatie:

1 (potentiële) belangenverstrengelingGeen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen  Sponsoring of onderzoeksgeld  Honorarium of andere (financiële) vergoeding  Aandeelhouder  Andere relatie, namelijk …  niet  niet  nvt Disclosure belangen René van Sluijs

2 Administratieve indeling Shanghai is een provincie 16 stedelijke districten, 1 ruraal gebied Districten hebben vorm van eigen bestuur met eigen budget en verantwoordelijkheden.

3 Bevolking 1953 6,3 miljoen 1982 11,8 miljoen 1990 13,3 miljoen 2000 16,4 miljoen 2010 23,1 miljoen

4 Trends Ongeveer 9 van de 23 miljoen zijn migranten. Anhui (29%), Jiangsu ( 17%), Henan, (9%), Sichuan ( 8%) Die zijn verantwoordelijk voor de stijging van de bevolking sinds 1995. De natuurlijke aanwas van eigen bevolking is zeer gering. Fertility rate is 0,6 %.

5 Levensverwachting In 2010 79,8 voor mannen 84,4 voor vrouwen De hoge levensverwachting in combinatie met lage vruchtbaarheid creëert de vergrijzing 2010: 8,3 % jonger dan 14 jaar, 22% ouder dan 60 jaar

6 Vergrijzing komt voor Shanghai te vroeg Traditioneel model functioneert lang niet altijd meer Veranderingen in familiestructuur, andere maatschappelijke opvattingen Markteconomie, andere waarden Eén- kind-politiek Stedenbouwkundige ontwikkelingen vernietigen bestaande sociale structuren

7 Tegenstellingen Grote efficiency in markteconomie, dagelijks leven Lage efficiency van overheidsstructuren op sociaal gebied. Pensioensysteem gebrekkig of afwezig Dus ook moeilijkheden voor financiering van ouderenvoorzieningen,waarvoor eigen bijdragen vereist zijn.

8 Ouderenzorg Shanghai 1997 Noodzaak tot professionalisering Ongeveer 30.000 residentiële bedden Veel van matige tot slechte kwaliteit Nauwelijks out-reaching functies Nauwelijks vorm van professionele thuiszorg, bijklussen door personeel ziekenhuizen.

9 Shanghai Civil Affairs Bureau (SCAB) Burgerlijke stand, coördinatie rampenbestrijding, coördineert hele lijn van stedelijke top via districtsniveau naar buurtcomités, adviseert m.b.t. migratie, toezicht op ngo's, toestemming voor meer dan een kind. Eigen uitgeverij, reisbureau, loterij voor fondsenwerving.

10 SCAB ( 2) Planning Kinderopvang, wezen, vaak vondelingen Pleegzorg Gehandicapten Planning en financiering psychiatrie Planning en financiering ouderenzorg Vorm van Dienst Welzijn en Zorg.

11 SCAB ( 3) Treedt op in rol van planner en financier Via geaffilieerde organisaties ook als exploitant en aanbieder van voorzieningen Vergelijk vroegere Gemeentelijke Dienst voor Verpleegtehuizen

12 Kern uitgevoerde programma's Deskundigheidsontwikkeling Managementondersteuning Lezingen, seminars, training in Shanghai Training, seminars en veel stages in Rotterdamse zorginstellingen. Ongeveer 150 managers,beleidsmakers, artsen, verpleegkundigen uit Shanghai hebben in Rotterdam stage gelopen.

13 Elementen Introduceren van out-reaching functies Introduceren van thuiszorgmodel Indicatiesystematiek Programma's van eisen en wensen bij renovatie en nieuwbouw Financieel beheer van zorginstellingen Zorgverzekering, sociale zekerheid

14 Elementen ( 2) Curriculum voor opleidingen, met name verzorgenden Omgang met dementie Omgang met agressie Omgang met familie

15 Grotere projecten Indicatieorganisatie voor geheel Shanghai voor met name gesubsidieerde thuiszorg Via pilots ontwikkelen en vaststellen van indicatieprotocol Softwareontwikkeling, geschikt voor beleidsanalyse Training en certificatie van 800 indicatieadviseurs

16 Grote projecten (2) Ondersteuning bij ontwikkeling programma eisen en wensen voor eerste grote psychogeriatrische verpleegtehuis in China. Wards voor kleinschalige woonvormen met familiemodel Stages voor verzorgenden uit Shanghai in woonvormen in Rotterdam Werken van Rotterdamse verzorgenden en verpleegkundigen in Shanghai.

17 Groei voorzieningen sinds 1997 Van 30.000 bedden naar 115.000 bedden. Verdere groei ongeveer 5000 per jaar Gesubsidieerde Thuiszorg naar 150.000 mensen. Grote groei Meals on Wheels Honderden day-care centres

18 Sterke punten zorg en dienstverlening Clustering van functies op wijk- en buurtniveau Goed één-loket -model Minder ver doorgevoerde differentiatie van arbeidstaken, minder specialisatie. Verpleeghuisartsen nemen ook andere taken op zich Sterk accent op blijven bewegen en activeren

19 Zwakkere punten Zorg voor meest kwetsbare groepen Dementie, zwaar gehandicapten, acceptatie daarvan in familie en omgeving. Opleiding personeel, vooral in thuiszorg Veel personeel in thuiszorg gerekruteerd via werkgelegenheidsprojecten, bijvoorbeeld als gevolg van sluiting van niet rendabele overheidsbedrijven

20 Kenmerken bouw residentiële voorzieningen Wanverhouding publieke en privé ruimten Nog veel gericht op imponeren Alles moet (te) snel gerealiseerd worden. Geen fatsoenlijk programma van eisen en wensen Gevolg is vermijdbare fouten

21 Beheer en financiën Weinig beleidsvrijheid managers instellingen Stichtingskosten accommodaties worden eenmalig gefinancierd Weinig ruimte voor structurele onderhoudsplanning Tot er weer nieuwe eenmalige ruimte is voor renovatie. Gevolg: Snel verval van bouwkundige kwaliteit

22 Opmerkingen tot slot Tijd van IRON RICE BOWL ( zekerheid van wieg tot graf) is voorbij. Grote verschillen in niveau voorzieningen tussen grote steden en platteland Sociale zekerheid kan per provincie verschillend zijn. Discussie over aanpassing HEKOU systeem, waardoor migranten zelfde rechten krijgen als lokale bewoners


Download ppt "(potentiële) belangenverstrengelingGeen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen  Sponsoring of onderzoeksgeld  Honorarium."

Verwante presentaties


Ads door Google