De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Militaire Gezondheidszorg in de West Algemene Inleiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Militaire Gezondheidszorg in de West Algemene Inleiding"— Transcript van de presentatie:

1 Militaire Gezondheidszorg in de West Algemene Inleiding
Presentatie voor NVAG Zondag 27 maart 2011

2 Programma Inleiding militaire gezondheidszorg
Militaire gezondheidszorg in de West Discussie

3 Militaire Gezondheidszorg (operationeel)
4/5/2017 IMG Militaire Gezondheidszorg (operationeel) Zorg voor, tijdens, na uitzending Ingebed in C3 en strakke ketenzorg Op individu gericht: trauma, infectieziekten, psychotrauma Public health: triage, vaccinatie, OGGZ Uitdaging: Humanitaire hulpverlening Historie Historie van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg Vanaf 1865 functioneert er in Nederland een Staatstoezicht op de Volksgezondheid, met als taak het handhaven van wettelijke voorschriften en het adviseren van de Minister van Volksgezondheid. Onderdeel van het Staatstoezicht vormt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), met name belast met het toezicht op de kwaliteit van de zorg. Formeel behoort ook de militaire gezondheidszorg tot het toezichtsterrein van de IGZ, maar het eigen karakter ervan qua organisatie en doctrines heeft de invulling van het toezicht op dit bijzondere gebied altijd in de weg gestaan. Toen eind jaren tachtig van de vorige eeuw de Directie Militair Geneeskundige Diensten werd opgeheven, is besloten de bijzondere verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie voor de kwaliteit van de Militaire Gezondheidszorg nader gestalte te geven door de instelling van een eigen inspectie-orgaan, de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG). De IMG moest als onafhankelijk, rechtstreeks onder de Minister van Defensie functionerend intern toezichtsorgaan in nauwe samenwerking met het Staatstoezicht alsnog de gewenste invulling geven aan het kwaliteitstoezicht op de militaire gezondheidszorg. Sinds haar instelling bij ministeriële beschikking van 12 juni 1989, nr. P 89/073/2832, heeft de IMG door werk- en inspectiebezoeken aan de centrale en krijgsmachtdeel-instellingen voor militaire gezondheidszorg, thematische onderzoeken en klachten incident-onderzoeken inhoud gegeven aan haar toezichthoudende taak. Daarbij wordt niet alleen in toetsende, doch ook in bemiddelende, adviserende en voorlichtende zin opgetreden. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de onder publicaties opgenomen onderzoeksrapporten en jaarverslagen. Eind 1998 is de IMG verhuisd van het Ministerie in Den Haag naar het landgoed De Zwaluwenberg te Hilversum. Enerzijds werd zo de onafhankelijke positie meer benadrukt; anderzijds maakte deze locatie betere samenwerking met de reeds op De Zwaluwenberg gevestigde Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), de militaire ombudsman, mogelijk. Tenslotte gaf de vestiging in Hilversum het voordeel van een centrale, goed bereikbare, inspectielocatie. Tot 16 oktober 2006 ressorteerde onder de IMG nog de Stralingsbeschermingsdienst Defensie (SBD), gevestigd in Maartensdijk.  Op 19 december 2007 verhuisde de IMG naar gebouw 2 op de locatie De zwaluwenberg. Per 1 januari 2008 is het toezicht officieel uitgebreid tot alle aspecten van de gezondheidsbescherming, waaronder de geneesmiddelen voorziening, de stralingshygiëne, vaccinaties en voedselveiligheid. Eventuele voettekst

4 Militaire gezondheidszorg (dagelijkse zorg)
4/5/2017 IMG Militaire gezondheidszorg (dagelijkse zorg) Herkenbaar Gezondheidszorgsysteem Bijzondere doelgroep Bijzondere financiering Geïntegreerd zorgmodel: curatief en bgz in een MZT Reeds lang een werkend wereldwijd EPD (GIDS) Historie Historie van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg Vanaf 1865 functioneert er in Nederland een Staatstoezicht op de Volksgezondheid, met als taak het handhaven van wettelijke voorschriften en het adviseren van de Minister van Volksgezondheid. Onderdeel van het Staatstoezicht vormt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), met name belast met het toezicht op de kwaliteit van de zorg. Formeel behoort ook de militaire gezondheidszorg tot het toezichtsterrein van de IGZ, maar het eigen karakter ervan qua organisatie en doctrines heeft de invulling van het toezicht op dit bijzondere gebied altijd in de weg gestaan. Toen eind jaren tachtig van de vorige eeuw de Directie Militair Geneeskundige Diensten werd opgeheven, is besloten de bijzondere verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie voor de kwaliteit van de Militaire Gezondheidszorg nader gestalte te geven door de instelling van een eigen inspectie-orgaan, de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG). De IMG moest als onafhankelijk, rechtstreeks onder de Minister van Defensie functionerend intern toezichtsorgaan in nauwe samenwerking met het Staatstoezicht alsnog de gewenste invulling geven aan het kwaliteitstoezicht op de militaire gezondheidszorg. Sinds haar instelling bij ministeriële beschikking van 12 juni 1989, nr. P 89/073/2832, heeft de IMG door werk- en inspectiebezoeken aan de centrale en krijgsmachtdeel-instellingen voor militaire gezondheidszorg, thematische onderzoeken en klachten incident-onderzoeken inhoud gegeven aan haar toezichthoudende taak. Daarbij wordt niet alleen in toetsende, doch ook in bemiddelende, adviserende en voorlichtende zin opgetreden. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de onder publicaties opgenomen onderzoeksrapporten en jaarverslagen. Eind 1998 is de IMG verhuisd van het Ministerie in Den Haag naar het landgoed De Zwaluwenberg te Hilversum. Enerzijds werd zo de onafhankelijke positie meer benadrukt; anderzijds maakte deze locatie betere samenwerking met de reeds op De Zwaluwenberg gevestigde Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), de militaire ombudsman, mogelijk. Tenslotte gaf de vestiging in Hilversum het voordeel van een centrale, goed bereikbare, inspectielocatie. Tot 16 oktober 2006 ressorteerde onder de IMG nog de Stralingsbeschermingsdienst Defensie (SBD), gevestigd in Maartensdijk.  Op 19 december 2007 verhuisde de IMG naar gebouw 2 op de locatie De zwaluwenberg. Per 1 januari 2008 is het toezicht officieel uitgebreid tot alle aspecten van de gezondheidsbescherming, waaronder de geneesmiddelen voorziening, de stralingshygiëne, vaccinaties en voedselveiligheid. Eventuele voettekst

5 Inleiding Militaire Gezondheidszorg
4/5/2017 IMG Inleiding Militaire Gezondheidszorg Gezondheidszorg onder bijzondere omstandigheden Primair gericht op militairen Primair gericht op inzetbaarheid Van grote invloed (geweest!?) Onder operationele omstandigheden: Zorg voor, tijdens, na uitzending Ingebed in C3 en strakke ketenzorg Historie Historie van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg Vanaf 1865 functioneert er in Nederland een Staatstoezicht op de Volksgezondheid, met als taak het handhaven van wettelijke voorschriften en het adviseren van de Minister van Volksgezondheid. Onderdeel van het Staatstoezicht vormt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), met name belast met het toezicht op de kwaliteit van de zorg. Formeel behoort ook de militaire gezondheidszorg tot het toezichtsterrein van de IGZ, maar het eigen karakter ervan qua organisatie en doctrines heeft de invulling van het toezicht op dit bijzondere gebied altijd in de weg gestaan. Toen eind jaren tachtig van de vorige eeuw de Directie Militair Geneeskundige Diensten werd opgeheven, is besloten de bijzondere verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie voor de kwaliteit van de Militaire Gezondheidszorg nader gestalte te geven door de instelling van een eigen inspectie-orgaan, de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG). De IMG moest als onafhankelijk, rechtstreeks onder de Minister van Defensie functionerend intern toezichtsorgaan in nauwe samenwerking met het Staatstoezicht alsnog de gewenste invulling geven aan het kwaliteitstoezicht op de militaire gezondheidszorg. Sinds haar instelling bij ministeriële beschikking van 12 juni 1989, nr. P 89/073/2832, heeft de IMG door werk- en inspectiebezoeken aan de centrale en krijgsmachtdeel-instellingen voor militaire gezondheidszorg, thematische onderzoeken en klachten incident-onderzoeken inhoud gegeven aan haar toezichthoudende taak. Daarbij wordt niet alleen in toetsende, doch ook in bemiddelende, adviserende en voorlichtende zin opgetreden. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de onder publicaties opgenomen onderzoeksrapporten en jaarverslagen. Eind 1998 is de IMG verhuisd van het Ministerie in Den Haag naar het landgoed De Zwaluwenberg te Hilversum. Enerzijds werd zo de onafhankelijke positie meer benadrukt; anderzijds maakte deze locatie betere samenwerking met de reeds op De Zwaluwenberg gevestigde Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), de militaire ombudsman, mogelijk. Tenslotte gaf de vestiging in Hilversum het voordeel van een centrale, goed bereikbare, inspectielocatie. Tot 16 oktober 2006 ressorteerde onder de IMG nog de Stralingsbeschermingsdienst Defensie (SBD), gevestigd in Maartensdijk.  Op 19 december 2007 verhuisde de IMG naar gebouw 2 op de locatie De zwaluwenberg. Per 1 januari 2008 is het toezicht officieel uitgebreid tot alle aspecten van de gezondheidsbescherming, waaronder de geneesmiddelen voorziening, de stralingshygiëne, vaccinaties en voedselveiligheid. Eventuele voettekst

6 Organisatie en werkwijze (1)
4/5/2017 IMG Organisatie en werkwijze (1) Beleid: Directie Militaire Gezondheidszorg bij HDP Uitvoering: Operationele Commando’s Uitvoering: Shared Service Centre (CDC) Toezicht: Inspectie Militaire Gezondheidszorg Historie Historie van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg Vanaf 1865 functioneert er in Nederland een Staatstoezicht op de Volksgezondheid, met als taak het handhaven van wettelijke voorschriften en het adviseren van de Minister van Volksgezondheid. Onderdeel van het Staatstoezicht vormt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), met name belast met het toezicht op de kwaliteit van de zorg. Formeel behoort ook de militaire gezondheidszorg tot het toezichtsterrein van de IGZ, maar het eigen karakter ervan qua organisatie en doctrines heeft de invulling van het toezicht op dit bijzondere gebied altijd in de weg gestaan. Toen eind jaren tachtig van de vorige eeuw de Directie Militair Geneeskundige Diensten werd opgeheven, is besloten de bijzondere verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie voor de kwaliteit van de Militaire Gezondheidszorg nader gestalte te geven door de instelling van een eigen inspectie-orgaan, de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG). De IMG moest als onafhankelijk, rechtstreeks onder de Minister van Defensie functionerend intern toezichtsorgaan in nauwe samenwerking met het Staatstoezicht alsnog de gewenste invulling geven aan het kwaliteitstoezicht op de militaire gezondheidszorg. Sinds haar instelling bij ministeriële beschikking van 12 juni 1989, nr. P 89/073/2832, heeft de IMG door werk- en inspectiebezoeken aan de centrale en krijgsmachtdeel-instellingen voor militaire gezondheidszorg, thematische onderzoeken en klachten incident-onderzoeken inhoud gegeven aan haar toezichthoudende taak. Daarbij wordt niet alleen in toetsende, doch ook in bemiddelende, adviserende en voorlichtende zin opgetreden. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de onder publicaties opgenomen onderzoeksrapporten en jaarverslagen. Eind 1998 is de IMG verhuisd van het Ministerie in Den Haag naar het landgoed De Zwaluwenberg te Hilversum. Enerzijds werd zo de onafhankelijke positie meer benadrukt; anderzijds maakte deze locatie betere samenwerking met de reeds op De Zwaluwenberg gevestigde Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), de militaire ombudsman, mogelijk. Tenslotte gaf de vestiging in Hilversum het voordeel van een centrale, goed bereikbare, inspectielocatie. Tot 16 oktober 2006 ressorteerde onder de IMG nog de Stralingsbeschermingsdienst Defensie (SBD), gevestigd in Maartensdijk.  Op 19 december 2007 verhuisde de IMG naar gebouw 2 op de locatie De zwaluwenberg. Per 1 januari 2008 is het toezicht officieel uitgebreid tot alle aspecten van de gezondheidsbescherming, waaronder de geneesmiddelen voorziening, de stralingshygiëne, vaccinaties en voedselveiligheid. Eventuele voettekst

7 Organisatie en werkwijze (2)
4/5/2017 IMG Organisatie en werkwijze (2) Beleid: Directie Militaire Gezondheidszorg Intern: POEM gebieden Extern: nationaal: wetgeving (WVS), operationeel (BUZA) internationaal: NATO, EU, UN Product: Afstemming, regelgeving en aanwijzingen Historie Historie van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg Vanaf 1865 functioneert er in Nederland een Staatstoezicht op de Volksgezondheid, met als taak het handhaven van wettelijke voorschriften en het adviseren van de Minister van Volksgezondheid. Onderdeel van het Staatstoezicht vormt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), met name belast met het toezicht op de kwaliteit van de zorg. Formeel behoort ook de militaire gezondheidszorg tot het toezichtsterrein van de IGZ, maar het eigen karakter ervan qua organisatie en doctrines heeft de invulling van het toezicht op dit bijzondere gebied altijd in de weg gestaan. Toen eind jaren tachtig van de vorige eeuw de Directie Militair Geneeskundige Diensten werd opgeheven, is besloten de bijzondere verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie voor de kwaliteit van de Militaire Gezondheidszorg nader gestalte te geven door de instelling van een eigen inspectie-orgaan, de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG). De IMG moest als onafhankelijk, rechtstreeks onder de Minister van Defensie functionerend intern toezichtsorgaan in nauwe samenwerking met het Staatstoezicht alsnog de gewenste invulling geven aan het kwaliteitstoezicht op de militaire gezondheidszorg. Sinds haar instelling bij ministeriële beschikking van 12 juni 1989, nr. P 89/073/2832, heeft de IMG door werk- en inspectiebezoeken aan de centrale en krijgsmachtdeel-instellingen voor militaire gezondheidszorg, thematische onderzoeken en klachten incident-onderzoeken inhoud gegeven aan haar toezichthoudende taak. Daarbij wordt niet alleen in toetsende, doch ook in bemiddelende, adviserende en voorlichtende zin opgetreden. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de onder publicaties opgenomen onderzoeksrapporten en jaarverslagen. Eind 1998 is de IMG verhuisd van het Ministerie in Den Haag naar het landgoed De Zwaluwenberg te Hilversum. Enerzijds werd zo de onafhankelijke positie meer benadrukt; anderzijds maakte deze locatie betere samenwerking met de reeds op De Zwaluwenberg gevestigde Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), de militaire ombudsman, mogelijk. Tenslotte gaf de vestiging in Hilversum het voordeel van een centrale, goed bereikbare, inspectielocatie. Tot 16 oktober 2006 ressorteerde onder de IMG nog de Stralingsbeschermingsdienst Defensie (SBD), gevestigd in Maartensdijk.  Op 19 december 2007 verhuisde de IMG naar gebouw 2 op de locatie De zwaluwenberg. Per 1 januari 2008 is het toezicht officieel uitgebreid tot alle aspecten van de gezondheidsbescherming, waaronder de geneesmiddelen voorziening, de stralingshygiëne, vaccinaties en voedselveiligheid. Eventuele voettekst

8 Organisatie en werkwijze (3)
4/5/2017 IMG Organisatie en werkwijze (3) Uitvoering: Operationele Commando’s 1e lijns gezondheidszorg: MZT Gezondheidscentra en ziekenboegen Dagelijkse zorg en operationeel Product: gezondheidszorg Historie Historie van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg Vanaf 1865 functioneert er in Nederland een Staatstoezicht op de Volksgezondheid, met als taak het handhaven van wettelijke voorschriften en het adviseren van de Minister van Volksgezondheid. Onderdeel van het Staatstoezicht vormt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), met name belast met het toezicht op de kwaliteit van de zorg. Formeel behoort ook de militaire gezondheidszorg tot het toezichtsterrein van de IGZ, maar het eigen karakter ervan qua organisatie en doctrines heeft de invulling van het toezicht op dit bijzondere gebied altijd in de weg gestaan. Toen eind jaren tachtig van de vorige eeuw de Directie Militair Geneeskundige Diensten werd opgeheven, is besloten de bijzondere verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie voor de kwaliteit van de Militaire Gezondheidszorg nader gestalte te geven door de instelling van een eigen inspectie-orgaan, de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG). De IMG moest als onafhankelijk, rechtstreeks onder de Minister van Defensie functionerend intern toezichtsorgaan in nauwe samenwerking met het Staatstoezicht alsnog de gewenste invulling geven aan het kwaliteitstoezicht op de militaire gezondheidszorg. Sinds haar instelling bij ministeriële beschikking van 12 juni 1989, nr. P 89/073/2832, heeft de IMG door werk- en inspectiebezoeken aan de centrale en krijgsmachtdeel-instellingen voor militaire gezondheidszorg, thematische onderzoeken en klachten incident-onderzoeken inhoud gegeven aan haar toezichthoudende taak. Daarbij wordt niet alleen in toetsende, doch ook in bemiddelende, adviserende en voorlichtende zin opgetreden. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de onder publicaties opgenomen onderzoeksrapporten en jaarverslagen. Eind 1998 is de IMG verhuisd van het Ministerie in Den Haag naar het landgoed De Zwaluwenberg te Hilversum. Enerzijds werd zo de onafhankelijke positie meer benadrukt; anderzijds maakte deze locatie betere samenwerking met de reeds op De Zwaluwenberg gevestigde Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), de militaire ombudsman, mogelijk. Tenslotte gaf de vestiging in Hilversum het voordeel van een centrale, goed bereikbare, inspectielocatie. Tot 16 oktober 2006 ressorteerde onder de IMG nog de Stralingsbeschermingsdienst Defensie (SBD), gevestigd in Maartensdijk.  Op 19 december 2007 verhuisde de IMG naar gebouw 2 op de locatie De zwaluwenberg. Per 1 januari 2008 is het toezicht officieel uitgebreid tot alle aspecten van de gezondheidsbescherming, waaronder de geneesmiddelen voorziening, de stralingshygiëne, vaccinaties en voedselveiligheid. Eventuele voettekst

9 Political Decisions Over seas: 2500 health care workers MAIN HEALTH
4/5/2017 Political Decisions MAIN HEALTH CARE FACILITIES IMG NAVY ARMY AIRFORCE JOINT Over seas: Ships Deployments Caribian Mons (Be) Neustad (Ge) 2500 health care workers Eventuele voettekst 8 16

10 CZB Den Helder GC Gilze-Rijen

11 Organisatie en werkwijze (4)
4/5/2017 IMG Organisatie en werkwijze (4) Uitvoering: Commando Dienstencentra (CDC) Bedrijfsgroep gezondheidszorg 10 bedrijven: CMH, MRC, MGGZ, IDR, MBB, BMB, IDGO, CEMG, MGLC, CAD Historie Historie van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg Vanaf 1865 functioneert er in Nederland een Staatstoezicht op de Volksgezondheid, met als taak het handhaven van wettelijke voorschriften en het adviseren van de Minister van Volksgezondheid. Onderdeel van het Staatstoezicht vormt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), met name belast met het toezicht op de kwaliteit van de zorg. Formeel behoort ook de militaire gezondheidszorg tot het toezichtsterrein van de IGZ, maar het eigen karakter ervan qua organisatie en doctrines heeft de invulling van het toezicht op dit bijzondere gebied altijd in de weg gestaan. Toen eind jaren tachtig van de vorige eeuw de Directie Militair Geneeskundige Diensten werd opgeheven, is besloten de bijzondere verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie voor de kwaliteit van de Militaire Gezondheidszorg nader gestalte te geven door de instelling van een eigen inspectie-orgaan, de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG). De IMG moest als onafhankelijk, rechtstreeks onder de Minister van Defensie functionerend intern toezichtsorgaan in nauwe samenwerking met het Staatstoezicht alsnog de gewenste invulling geven aan het kwaliteitstoezicht op de militaire gezondheidszorg. Sinds haar instelling bij ministeriële beschikking van 12 juni 1989, nr. P 89/073/2832, heeft de IMG door werk- en inspectiebezoeken aan de centrale en krijgsmachtdeel-instellingen voor militaire gezondheidszorg, thematische onderzoeken en klachten incident-onderzoeken inhoud gegeven aan haar toezichthoudende taak. Daarbij wordt niet alleen in toetsende, doch ook in bemiddelende, adviserende en voorlichtende zin opgetreden. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de onder publicaties opgenomen onderzoeksrapporten en jaarverslagen. Eind 1998 is de IMG verhuisd van het Ministerie in Den Haag naar het landgoed De Zwaluwenberg te Hilversum. Enerzijds werd zo de onafhankelijke positie meer benadrukt; anderzijds maakte deze locatie betere samenwerking met de reeds op De Zwaluwenberg gevestigde Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), de militaire ombudsman, mogelijk. Tenslotte gaf de vestiging in Hilversum het voordeel van een centrale, goed bereikbare, inspectielocatie. Tot 16 oktober 2006 ressorteerde onder de IMG nog de Stralingsbeschermingsdienst Defensie (SBD), gevestigd in Maartensdijk.  Op 19 december 2007 verhuisde de IMG naar gebouw 2 op de locatie De zwaluwenberg. Per 1 januari 2008 is het toezicht officieel uitgebreid tot alle aspecten van de gezondheidsbescherming, waaronder de geneesmiddelen voorziening, de stralingshygiëne, vaccinaties en voedselveiligheid. Eventuele voettekst

12 Organisatie en werkwijze (5)
4/5/2017 IMG Organisatie en werkwijze (5) Toezicht: Inspectie Militaire Gezondheidszorg (1989) Specifieke militaire setting Geen bevoegdheid buiten Nederland Onvoldoende expertise binnen IGZ Intern toezicht in nauwe samenwerking met IGZ Product: toezicht en rapporten Historie Historie van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg Vanaf 1865 functioneert er in Nederland een Staatstoezicht op de Volksgezondheid, met als taak het handhaven van wettelijke voorschriften en het adviseren van de Minister van Volksgezondheid. Onderdeel van het Staatstoezicht vormt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), met name belast met het toezicht op de kwaliteit van de zorg. Formeel behoort ook de militaire gezondheidszorg tot het toezichtsterrein van de IGZ, maar het eigen karakter ervan qua organisatie en doctrines heeft de invulling van het toezicht op dit bijzondere gebied altijd in de weg gestaan. Toen eind jaren tachtig van de vorige eeuw de Directie Militair Geneeskundige Diensten werd opgeheven, is besloten de bijzondere verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie voor de kwaliteit van de Militaire Gezondheidszorg nader gestalte te geven door de instelling van een eigen inspectie-orgaan, de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG). De IMG moest als onafhankelijk, rechtstreeks onder de Minister van Defensie functionerend intern toezichtsorgaan in nauwe samenwerking met het Staatstoezicht alsnog de gewenste invulling geven aan het kwaliteitstoezicht op de militaire gezondheidszorg. Sinds haar instelling bij ministeriële beschikking van 12 juni 1989, nr. P 89/073/2832, heeft de IMG door werk- en inspectiebezoeken aan de centrale en krijgsmachtdeel-instellingen voor militaire gezondheidszorg, thematische onderzoeken en klachten incident-onderzoeken inhoud gegeven aan haar toezichthoudende taak. Daarbij wordt niet alleen in toetsende, doch ook in bemiddelende, adviserende en voorlichtende zin opgetreden. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de onder publicaties opgenomen onderzoeksrapporten en jaarverslagen. Eind 1998 is de IMG verhuisd van het Ministerie in Den Haag naar het landgoed De Zwaluwenberg te Hilversum. Enerzijds werd zo de onafhankelijke positie meer benadrukt; anderzijds maakte deze locatie betere samenwerking met de reeds op De Zwaluwenberg gevestigde Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), de militaire ombudsman, mogelijk. Tenslotte gaf de vestiging in Hilversum het voordeel van een centrale, goed bereikbare, inspectielocatie. Tot 16 oktober 2006 ressorteerde onder de IMG nog de Stralingsbeschermingsdienst Defensie (SBD), gevestigd in Maartensdijk.  Op 19 december 2007 verhuisde de IMG naar gebouw 2 op de locatie De zwaluwenberg. Per 1 januari 2008 is het toezicht officieel uitgebreid tot alle aspecten van de gezondheidsbescherming, waaronder de geneesmiddelen voorziening, de stralingshygiëne, vaccinaties en voedselveiligheid. Eventuele voettekst

13 Inspectie Militaire Gezondheidszorg
4/5/2017 IMG Inspectie Militaire Gezondheidszorg Hilversum Eventuele voettekst

14 Inbedding en interactie
Uitvoering Beleid Toezicht

15 Militaire gezondheidszorg in de West
Onderdeel Militaire gezondheidszorg (KM) Geografie en klimaat Operationele taken Dagelijkse zorg (incl. gezinnen)

16 Deel 2 Militaire gezondheidszorg in de West

17 In de West Curaçao: marinebasis Parera en MSK Suffisant
Aruba: marinierskazerne Savaneta Voor wie: defensiemedewerkers gezinsleden Curaçaose militie (Kustwacht Koninkrijk Caribisch gebied) Totaal 2200 personen

18 Medisch personeel 3 militair artsen 2 militair tandartsen
2 tandartsassistentes 3 chef ziekenboeg 1 arboverpleegkundige 9 algemeen militair verpleegkundigen 1 apothekersassistente 1 doktersassistente 1 secretarieel medewerker 1 matroos LDGD

19 Medische zorg Eerste-lijns huisartsgeneeskunde en tandheelkunde
Apotheekhoudend Bedrijfsgeneeskundige zorg voor medewerkers Reizigersgeneeskunde Consultatiebureau voor 0-4 jarigen RVP voor 9 en 12 jarigen Operationele ondersteuning: oefeningen en training daadwerkelijke inzet Medisch adviseur voor Kustwacht Carib, inclusief steunpunt Sint Maarten en Aruba

20 Uitgebreide samenwerking met:
Lokale zorgverleners SEHOS Lokale arbodienst GGD JGZ

21 Operationele ondersteuning
Oefeningen en training: Jungle warfare course in Suriname

22

23

24 Operationele ondersteuning
Oefeningen en training: Jungle warfare course in Suriname Deux tricolores Hurricane exercise op bovenwindse eilanden

25

26 Operationele ondersteuning
Oefeningen en training: Jungle warfare course in Suriname Deux tricolores Hurricane exercise op bovenwindse eilanden Beteugelen van woelingen

27

28 Operationele ondersteuning
Oefeningen en training: Jungle warfare course in Suriname Deux tricolores Hurricane exercise op bovenwindse eilanden Beteugelen van woelingen Dynamisch schieten Bivak Curaçaose Militie

29

30 Operationele ondersteuning
Oefeningen en training: Jungle warfare course in Suriname Deux tricolores Hurricane exercise op bovenwindse eilanden Beteugelen van woelingen Dynamisch schieten Bivak Curaçaose Militie Landingsoefeningen vanaf Hr.Ms. Pelikaan Meerdaagse oefeningen CLAS Sportactiviteiten Bedrijfshulpverlening

31

32

33 Operationele ondersteuning
Eigen training: Vaardigheden Nascholing BIG (Nederland vs Curaçao) Medische afvoerketen

34 Operationele ondersteuning
Daadwerkelijke inzet: Orkaannoodhulp bovenwinden Calamiteiten en rampen op Curaçao Calamiteiten in de regio

35 Voorbeelden 2010 Aardbeving Haïti 12 januari, kracht 7.0
transport personeel en hulpgoederen Hr.Ms. Pelikaan begeleiding USAR Nl opvang evacués militair vliegveld HATO intensieve samenwerking Rode Kruis inrichting opvang 150 personen op MSK Suffisant

36

37

38

39

40 Voorbeelden vorig jaar
Orkaan Earl Sint Maarten tijdens oefening HUREX transport personeel en hulpgoederen Hr.Ms.Pelikaan geneeskundig personeel ter plaatse intensieve samenwerking met lokale Rode Kruis

41

42 Voorbeelden vorig jaar
Storm Tomas Curaçao, 1 november heftige regenval, stillegging openbaar leven inzet van CLAS en Antilliaanse Militie intensieve samenwerking Rode Kruis medische dienst stand by

43

44

45 Militaire gezondheidszorg in de West
Soms opvallend aanwezig

46 Meestal onopvallend


Download ppt "Militaire Gezondheidszorg in de West Algemene Inleiding"

Verwante presentaties


Ads door Google