De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deze wetten gelden voor ideale gassen die in een afgesloten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deze wetten gelden voor ideale gassen die in een afgesloten"— Transcript van de presentatie:

1 Deze wetten gelden voor ideale gassen die in een afgesloten
Gaswetten(2) GASWETTEN Deze wetten gelden voor ideale gassen die in een afgesloten ruimte zitten - Dus het aantal gasmoleculen = constant Dus deze wetten gelden niet voor de “buitenlucht” (≠ afgesloten ruimte) Praat men over luchtdruk dan bedoeld men de druk van de lucht (buitenlucht) in de dampkring (= gemiddeld 1000 hPa). Praat men over lucht wat opgesloten zit dan is dit gasdruk, waarbij met het gas de lucht die opgesloten zit wordt bedoeld. Dus zodra lucht (mengsel van gassen) opgesloten zit en als ideaal beschouwd wordt, gelden de wetten wel. Een ideaal gas : - de gasmoleculen zijn puntvormig (ze nemen geen ruimte in beslag). - de gasmoleculen voeren volkomen veerkrachtige botsingen uit. de gasmoleculen oefenen geen krachten op elkaar uit (behalve bij de botsingen).

2 Een opgesloten hoeveelheid gas heeft :
Gaswetten (2) Een opgesloten hoeveelheid gas heeft : T - een volume (V) P - een temperatuur (T) V - een druk/spanning (P) Alle 3 de grootheden hebben invloed op elkaar. Zo is er een verband tussen: Druk(P) en volume(V) Wet van Boyle-Mariotte (temperatuur constant = isotherm proces) Druk(P) en temperatuur(T) Drukwet (1e wet) van Gay-Lussac (volume constant = isochoor proces) Volume(V) en temperatuur(T) Volumewet (2e wet) van Gay-Lussac (druk constant = isobaar proces) Druk(P),volume(V) en temperatuur(T) Samengestelde drukwet (alle 3 de grootheden kunnen veranderen)

3 Wet van Boyle-Mariotte
Het verband tussen Druk(P) en volume(V) (temperatuur constant = isotherm proces) SITUATIE 1 SITUATIE 2 Volume = 60 ml P = 2,5 bar Volume = 20 ml P = ? bar V V T = constant Het volume wordt 3x zo klein, de druk wordt hierdoor 3 x zo groot De druk was 2,5 bar de druk wordt 3x zo groot dus 3 x 2,5 = 7,5 bar Dit is een omgekeerd evenredig verband P x V = c  P1 x V1 = c P1 x V1 = P2 x V2 x  y = c 2,5 x 60 = 150 2,5 x 60 = P2 x 20  P2 x V2 = 150 P2 = 150/20 P2 x 20 = 150 P2 = 7,5 bar P2 = 150/20 = 7,5 bar

4 Druk(P) en temperatuur (T)
Het verband tussen 1e wet van Gay-Lussac Druk(P) en temperatuur (T) (volume constant = isochoor proces) SITUATIE 1 SITUATIE 2 temperatuur = 150 K temperatuur = 525 K P = ? N/cm2 P = 1,5 N/cm2 V V V = constant De temperatuur wordt 3,5x zo groot, de druk wordt hierdoor ook 3,5x zo groot De druk was 1,5 N/cm2 de druk wordt 3,5x zo groot Dit is een evenredig verband dus 3,5 x 1,5 = 5,25 N/cm2 = P1 T1 P2 T2 = c P T = c P1 T1 = 0,01 1,5 150 = 1,5 150 P2 525 y = a x = 0,01 P2 T2 = 0,01 P2 525 = a x y P2 = 5,25 N/cm2 P2 = 5,25 N/cm2

5 Volume (V) en temperatuur (T)
Het verband tussen 2e wet van Gay-Lussac Volume (V) en temperatuur (T) (druk constant = isobaar proces) SITUATIE 1 SITUATIE 2 Vrij beweeg- Bare zuiger temperatuur = 200 K temperatuur = 500 K V = ? liter V= 6 liter P = constant De temperatuur wordt 2,5x zo groot, het volume wordt hierdoor ook 2,5x zo groot Het volume was 6 liter het volume wordt 2,5x zo groot Dit is een evenredig verband dus 2,5 x 6 = 15 liter = V1 T1 V2 T2 = c V T = c V1 T1 = 0,03 6 200 = 6 200 V2 500 y = a x = 0,03 V2 T2 = 0,03 V2 500 = a x y V2 = 15 liter V2 = 15 liter


Download ppt "Deze wetten gelden voor ideale gassen die in een afgesloten"

Verwante presentaties


Ads door Google