De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2.6 Het gebruik van formules en diagrammen Opg 66 Rintje schaatst de eerste 20m van een sprint in 4,0s. Zijn beweging is eenparig versneld. Bereken de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2.6 Het gebruik van formules en diagrammen Opg 66 Rintje schaatst de eerste 20m van een sprint in 4,0s. Zijn beweging is eenparig versneld. Bereken de."— Transcript van de presentatie:

1 2.6 Het gebruik van formules en diagrammen Opg 66 Rintje schaatst de eerste 20m van een sprint in 4,0s. Zijn beweging is eenparig versneld. Bereken de snelheid die hij na 4,0s heeft. Geg:x (t) = 20mt = 4,0sEenparig versneldGevr:v (4) Opl: 1e1e x (t) = ½  a  t 2 20 = ½  a  4 2 20 = ½  a  16 20 = 8  a a = 2,5 m/s 2 2e2e v (t) = v (0) + a  t v (4) = 0 + 2,5  4 v (0) = 0m/s v (4) = 10m/s Kun je v-t diagram tekenen?Nee, dan formulewerk !

2 Opg 67 Een antilope haalt een snelheid van 72km/h. Na de start heeft de antilope 100m nodig om de topsnelheid te bereiken. Bereken de versnelling. Geg:v (t) = 72km/hEenparig versneldGevr:a Opl: 1e1e x (t) = ½  t(a  t) 100 = 10  t t = 10s 2e2e v (t) = v (0) + a  t 20 = 0 + a  t v (0) = 0m/s a  t = 20 x (t) = 100m : 3,6 20m/s 100 = ½  t(20) 3e3e a  10 = 20 a = 2,0m/s 2 Kun je v-t diagram tekenen?Nee, dan formulewerk ! x (t) = ½  a  t 2 Hetzelfde !!

3 Opg 68 Op het moment dat een boeiing 737 aan de landing begint, is zijn sneheid 216km/h. Bij die snelheid heeft het vliegtuig een landingsbaan nodig met een lengte van 1,8km. Het vliegtuig landt eenparig vertraagd. Bereken hoe groot de vertraging tijdens het landen minstens moet zijn. Geg:v (0) = 216km/hEenparig vertraagdGevr:a Opl: 1e1e x (t) = ½  t(a  t) 1800 = -30  t t = -60s = 60s 2e2e v (t) = v (0) + a  t 0 = 60 + a  t v (t) = 0m/s a  t = -60 x (t) = 1,8km : 3,6 60m/s 1800 = ½  t(-60) 3e3e a  60 = -60 a = -1,0m/s 2 1800m Kun je v-t diagram tekenen?Nee, dan formulewerk !

4 Opg 69 Een kreukelzone van een auto is zo gemaakt dat bij een botsing met een snelheid van 90 km/h de vertraging nooit groter wordt dan 300m/s 2. Voor de berekening mag je aannemen dat de auto tijdens de botsing eenparig vertraagd. Bereken hoeveel meter de kreukelzone minimaal ingedrukt moet kunnen worden. Geg:v (0) = 90km/hEenparig vertraagdGevr:x Opl: 1e1e v (t) = v (0) + a  t 0 = 25 + -300  t v (t) = 0m/s 300  t = 25 a = 300m/s 2 : 3,6 25m/s-300m/s 2 t = 0,083s Kun je v-t diagram tekenen? 2e2e Nee niet meteen, maar wel na 1 e formule Opp onder v-t = verplaatsing 0,083 2525 x = 0,083 x 25 2 = 1m

5 Opg 70 Kevin rijdt op zijn brommer met 40 km/h. Plots steekt een hond de weg over, Binnen 0,60s reageert Kevin en remt dan af met een vertraging van 4,0 m/s 2. Bereken binnen welke afstand Kevin tot stilstand komt. Geg:v (0) = 40km/h Rest: eenparig vertraagd Gevr:x Opl: v (t) = v (0) + a  t 0 = 11 + -4,0  t v (t) = 0m/s 4,0  t = 11 a = 4,0m/s 2 : 3,6 11m/s -4,0m/s 2 t = 2,8s Eerste 0,60s :eenparig x (0,60) = v  t x (0,60) = 11  0,60 x (0,60) = 6,6m x (0,60 + 2,8) = x (0,60) + x (2,8) x (0,60 + 2,8) = 6,6 + 15,4 x (0,60 + 2,8) = 22m Kun je v-t diagram tekenen? Oppervlakte of formule Eerste 0,6s Rest Kun je v-t diagram tekenen? x = 2,8 x 11 2 = 15,4m opp 2,8 11 Helaas eerst formule

6 Opg 71 Twan rijdt met zijn brommer 40km/h. Op t=0 begint hij te remmen met een remvertraging van 4,0m/s 2. Op een afstand van 30m achter Twan rijdt Nicole met dezelfde snelheid. Nicole reageert Pas na 0,80s op het remmen van Twan. Zij remt dan ook met een remvertraging van 4,0m/s 2. Geg:v (0) = 40km/hEenparig vertraagd Gevr:x Opl: v (t) = v (0) + a  t 0 = 11 + -4,0  t v (t) = 0m/s 4,0  t = 11 a = 4,0m/s 2 : 3,6 11m/s-4,0m/s 2 t = 2,8s a] Bereken op welke afstand achter Twan zij tot stilstand komt. Twan Kun je v-t diagram tekenen? Nee niet meteen, maar wel na 1 e formule 1e1e x = 2,8 x 11 2 = 15m 2,8 11 Opp onder v-t = verplaatsing

7 Geg:v (0) = 40km/h Rest: eenparig vertraagd Gevr:x Opl: 1e1e v (t) = v (0) + a  t 0 = 11 + -4,0  t v (t) = 0m/s 4,0  t = 11 a = 4,0m/s 2 : 3,6 11m/s-4,0m/s 2 t = 2,8s Eerste 0,80s :eenparig x (0,80) = v  t x (0,80) = 11  0,80 x (0,80) = 8,8m x (0,80 + 2,8) = 8,8 + 15 x (0,80 + 2,8) = 24m Nicole Kun je v-t diagram tekenen?Nee niet meteen, maar wel na 1 e formule x = 2,8 x 11 2 = 15m 0,8 11 2,8 11

8 begin 30m 24m eind 15m 6m 21m

9 Geg:v (0) = 40km/h Rest: eenparig vertraagd Gevr:x Opl: 1e1e v (t) = v (0) + a  t 0 = 11 + -3,0  t v (t) = 0m/s 3,0  t = 11 a = 3,0m/s 2 : 3,6 11m/s-3,0m/s 2 t = 3,7s Eerste 0,80s :eenparig x (0,80) = v  t x (0,80) = 11  0,80 x (0,80) = 8,8m x (0,80 + 3,7) = 8,8 + 20 x (0,80 + 3,7) = 29m Kun je v-t diagram tekenen?Nee niet meteen, maar wel na 1 e formule x = 3,7 x 11 2 0,8 11 3,7 11 b] hetzelfde alleen Nicole heeft een remvertraging van slechts 3,0m/s 2 = 20m

10 begin 30m 29m eind 15m 16m 1m

11 Opg 72 Door gedurende 4,0s vertraagd te rijden, gaat de snelheid van een motorrijder van 90km/h naar 54km/h. Bereken de verplaatsing van de motorrijder in die 4,0s. Geg:v (0) = 90km/heenparigvertraagd Gevr:x t = 4sV (4) = 54km/h : 3,6 25m/s15m/s : 3,6 Oppervlakte onder v-t is verplaatsing 4 10 15 Opp = 20 Opp = 60 Totale opp = x = 80m 4 Opl:Kun je het v-t diagram tekenen?

12 Opg 73 Een wielrenner staat boven op een berghelling. Hij rijdt eenparig versneld bergafwaarts. Zijn snelheid neemt dan in 12s toe van 0m/s tot 15m/s. Daarna rijdt hij 18s verder met constante snelheid. Hierna fiets hij een steile helling bergopwaarts, waardoor zijn snelheid in 20s eenparig vertraagd afneemt van 15m/s tot 0m/s. Geg:Van t=0 tot 12sEenparig versneldv (0) = 0m/sv (12) = 15m/s Van t=12s tot 30s eenparig v (12) = 15m/sv (30) = 15m/s Van t=30s tot 50sEenparig vertraagdv (12) = 15m/sv (30) = 0m/s t = 12s t = 18s t = 20s b] v-t diagram

13 a I = a II = a III = Δv Δt = 15 12 = 1,3m/s 2 0m/s 2 Δv Δt = 15 20 = - 0,75m/s 2 c] a-t diagram I II III

14 I II III Opp I Opp II Opp III x I = 12 x 15 2 = 90m x II == 270m x III = 20 x 15 2 = 150m 18 x 15 x (3) = ½  1,3  3 2 x (0) = 0m = 6m x (6) = ½  1,3  6 2 = 23m x (9) = ½  1,3  9 2 = 53m x (12) = 90m x (30) = 360m x (40) = 360 + (10 x 11,3)= 473m X (50) = 510m a] x-t diagram 7,5 v gem= = (15+7,5) :2


Download ppt "2.6 Het gebruik van formules en diagrammen Opg 66 Rintje schaatst de eerste 20m van een sprint in 4,0s. Zijn beweging is eenparig versneld. Bereken de."

Verwante presentaties


Ads door Google