De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Raamwerk rekenen/wiskunde mbo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Raamwerk rekenen/wiskunde mbo"— Transcript van de presentatie:

1 Raamwerk rekenen/wiskunde mbo
4 april 2008 monica wijers kernteam raamwerk rekenen/wiskunde

2 Rekenen/wiskunde in beroepen ?!
Roept u maar! in uw eigen beroep…….. in het beroep administrateur all round metselaar agrarisch ondernemer apothekersassistent autotechnicus video fotograaf agrarisch ondernemer

3 Rekenen/wiskunde overzicht
Tijd plannen, bijhouden Rekenen met procenten Meten en wegen Productinformatie lezen en gebruiken Mengen, verdunnen, Tekening lezen Hoeveelheden berekenen

4 Waar staat dat dan? KSE/KSB? Kwalificatiedossiers?

5 Apothekersassistente

6 dossier 2007/2008

7

8

9

10

11 Wat valt op? Grote verschillen tussen dossiers
Rekenen/wiskunde vaak impliciet Zorgen: Bij ‘exacte/technische’ opleidingen: rekenen/ wiskunde verdwijnt Bij ‘zorg’ en ‘sociale’ opleidingen: rekenen/wiskunde is verzwaring (blokkade) Media en politiek: ze kunnen niet meer rekenen

12 Raamwerk rekenen/wiskunde mbo
12

13 Raamwerk rekenen/wiskunde
Om rekenen/wiskunde zichtbaar te maken Om communicatie te vergemakkelijken (het is niet altijd makkelijk: ‘in een beroepsopleiding praten over theorie’) Het gaat om het gebruiken en toepassen van rekenen/wiskunde

14 Versie 0.9

15 15

16 Opdrachtgever GPM 16

17 voorbeeld: rij X2 17

18 voorbeeld: kolom

19 vulling cellen Globaal niveau: ‘een zin’
Detailleren volgens vast format Detaillering is voorbeeldmatig, geen afstreeplijst Vaardigheid één zin Deelvaardigheden verschillende zinnen Voorbeelden/Situaties voorbeelden Achterliggende wiskunde wiskunde erachter 19

20 20

21

22

23 Rekenen/wiskunde in llb

24 Beheersingsniveaus voor burgerschap - voorstel

25 ‘Burgerschapsniveau’ rekenen/wiskunde
Kan hoger of lager zijn dan niveau in dossier Aan werken in kerntaken burgerschap Kale vaardigheden of toegepast? (Centrale) examinering of toetsing? Onderwijs én examinering: het document Leren, Loopbaan en Burgerschap maakt deel uit van het onderwijs én de examinering. In dit opzicht wijkt de status van het document dus niet af van die van Leren en Burgerschap, verbonden aan de eerste generatie kwalificatieprofielen met het oude format.

26 Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen
Verwijst naar raamwerk Burgerschapsniveau afgestemd 2F Onderhoudsverplichting (rekenen op vmbo verplicht) Genuanceerd wb niveaus rekenen/wiskunde mbo

27 Centrale examinering taal en rekenen ?

28 Rekenen/wiskunde in de kwalificatiedossiers

29 Beheersingsniveaus voor beroepskwalificaties

30 Niveaus vaststellen Hoe stel ik het rekenwiskunde profiel (niveau) vast? Noteer zo concreet mogelijk welke reken/wiskundige kennis en vaardigheden in welke (beroeps)taak nodig zijn. Match dit met kolom en rij uit raamwerk, gebruik mn de subvaardigheden en de voorbeelden – let op buren (verticaal) ! Andersom kan ook: blader door raamwerk, herken vb en pas toe Taak van KBB & Colo

31 Middenkader Bouw en Infra

32 De middenkaderfunctionaris bouw/ middenkaderfunctionaris infra/
middenkaderfunctionaris landmeetkunde stelt de hoeveelheden vast die nodig zijn om het product te realiseren. Hij rubriceert de hoeveelheden in aantallen en eenheden met waar nodig specificatie. De middenkaderfunctionaris bouw/ middenkaderfunctionaris infra maakt een koppeling van besteksposten of activiteiten met uren, middelen en materieel. ________________________________________________________________ Bouwtijd en planning Kostenramingen Uittrekken van hoeveelheden Relatie tijd en geld en kwaliteit Verrekenbare hoeveelheden CAD 2D en 3D tekenen Perspectieftekenen Projectietekenen Statica, bouwfysica Berekeningen, software en tabellen

33 Hoe verder met het raamwerk rekenen/wiskunde?

34 Implementatie raamwerk (1)
Samen met ROC’s en Kenniscentra

35 Implementatie raamwerk (2)
Samen met opleidingen Uitwerken beheersingsniveaus Reken/wiskundebeleid Inrichting onderwijs Rol docenten Toetsing Intake Onderwijsmateriaal ..... Leerlijnen Relatie met LLB ....

36 Implementatiescenario’s
Beoogde resultaten Reken Handreikingen Implementatiescenario’s Versie 1.0

37 Implementatiescenario’s
Aanpak Reken Handreikingen Implementatiescenario’s Validatie Versie 1.0 Pilots Resultaten

38 Veelgestelde vragen

39 Integratie vs apart vak
Integratie kan, mits …… Rekenen/wiskunde zichtbaar gemaakt Heldere standaarden en ‘op niveau’ aanwezig Beoordeelbaar (stelt ook eisen aan beoordelaars) Soms (ook) nodig: Basiskennis en vaardigheden ‘ophalen’ Ondersteunend traject (individueel?) Doorstroomtraject Is in eerste instantie zaak van opleiding

40 Docenten rekenen/wiskunde
Zijn er docenten rekenen/wiskunde nodig? Afhankelijk van onderwijsmodel Als experts binnen opleidingsteam Als beoordelaars van rekenen/wiskunde in beroepstaken Als ontwerpers van rekenen/wiskunde in beroepstaken …..

41 Les- en toetsmateriaal
Is er (nieuw) materiaal nodig? Hangt af van huidige situatie op opleiding 24 cellen = 24 modulen lijkt niet passend Onderhoud kan (deels) via gebruiken Opfrissen en remediëren Doorstroommodules Goede voorbeelden van geïntegreerde beroeps- en burgerschapstaken wenselijk …….

42 Burgerschap en beroep Wat als het ene niveau hoger uitkomt dan het andere? Hoogste telt, maar……. Soms toch van iets beide nodig Kan het geïntegreerd? Ja, in beroepstaken, mits zichtbaar gemaakt Ja, in burgerschapstaken bijv. ‘gezonde burger’

43 slot raamwerk staat online, interactief en pdf (download)
contactgegevens:


Download ppt "Raamwerk rekenen/wiskunde mbo"

Verwante presentaties


Ads door Google