De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Externe veiligheid en bouwkundige materialen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Externe veiligheid en bouwkundige materialen"— Transcript van de presentatie:

1 Externe veiligheid en bouwkundige materialen
IPO 10 / Brabant Veiliger Projectteam: Gemeente Helmond SBR Oranjewoud De Jong Gortemaker Algra BrandVeiligheid Erik Janse Gemeente Tilburg Gemeente Eindhoven Gemeente Dordrecht Brandweer Midden- en West Brabant Regiobureau Brandweer Limburg-Noord

2 Uitdaging en reikwijdte
Zinvolle toepassing bouwkundige producten in EV-situaties Samenwerking tussen bouwwereld, milieudeskundigen, ruimtelijke ordening Focus op praktische toepasbaarheid en vroegtijdig integratie tijdens bouwproces Nieuwbouw, woningen en kantoren Ook renovatie- en herstructureringsprojecten

3 Meteen even praktisch…..
We hebben een: Een spoorlijn met (straks een) plasbrandaandachtsgebied (PAG) Een bouwplan op 20 meter uit het spoor Voldoet aan normstelling plaatsgebonden risico Verantwoordingsplicht van toepassing Maar hoe gaan we om met de PAG? Binnen een PAG in principe niet bouwen, maar als de veiligheid is gewaarborgd… Alleen hoe bepalen we dat?

4 Voorbeeldsituatie

5 Waar blijft de vloeistof?
Zakt weg in het ballastbed Verzamelt zich in de berm Verzamelt zich in op de rijbaan Restant vormt plas op 10 meter afstand van het gebouw en raakt in brand. Welk gevolg heeft dit voor het gebouw? (Nb: maatregelen in het tussengebied zijn altijd zinvoller dan maatregelen bij een gebouw).

6 Pak de catalogus! Bepaal uit de tabel de warmtestraling
(en kijk of de tabel toegepast kan worden) Bepaal de zwakste schakel bij het gebouw (dit zal meestal het raam zijn) Bepaal welk type glas bescherming biedt

7 Zwakste schakel

8 Zwakste schakel Neem maatregelen bij zwakste schakel:
Gevelopeningen dichten Open gevel (kozijnen, ramen): glaskeuze Gesloten gevel: materiaalkeuze gevelbekleding Dakvorm

9 De tabel:

10 Welk glas?

11 Conclusie: Als er toch gebouwd moet worden…
En het overdrachtsgebied geen bescherming biedt (door maatregelen)… Wordt door de keuze van het juiste bouwproduct de veiligheid verbeterd Maar let op de juiste toepassing van het materiaal en de uitzonderingen

12 Let op uitzonderingen!! Wat is hier de zwakste schakel…?

13 Uitwerking per scenario
Plasbrand: een tabel met warmtebelasting en materiaaleigenschappen Bleve: een tabel met drukbelasting en meerkeuzewijzer Gas: tabel met afstand waarop het nemen van maatregelen zinvol is (vb. afschakelbaar systeem)

14 Beperkingen Schematisering geometrie/oriëntatie:
Evenwijdig aan transportas Vlakke gevel Let op! Door reflecties kan de geometrie ook veel slechter werken op impact van drukgolf.

15 Een goede toepassing vraagt om een goed beleid!
Juridische randvoorwaarden! Wat is de kortste afstand? Wat mag het kosten? Wat bij bestaande bebouwing?

16 Aanbevelingen EV borgen in bouwplannen
In huidige situatie geen onderdeel van ontwerpproces EV vroegtijdig in planontwikkeling betrekken Maatregelen integreren betekent beperking meerkosten Oriëntatie en geometrie van gebouwen juist gebruiken

17 Vervolg: Aanvullende acties
Aansluiting op de bouwwereld: Bouw digitale bibliotheek, en een systeem om te vullen, te onderhouden en beoordelen. Meer informatie over materiaal- en constructiegedrag noodzakelijk. Nadere uitwerking beleidskader. Verfijning rekenmodellen.

18 Nadere informatie: Cindy Vermeulen, gemeente Helmond
Jeroen Eskens, Oranjewoud Peter Ligthart, SBR

19 Dank voor uw aandacht!

20 Meerkeuzewijzer Bleve

21 Afstandsbepaling 1

22 Afstandsbepaling 2 Hoe groter de afstand, des te smaller de driehoek.

23 Vertaling in beleid Geen kwetsbare objecten Acceptatie 'rode driehoek'
Drukweerstand ?? Pa. Warmteweerstand ?? kW Afsluitbare ventilatie Afsluitbare ventilatie


Download ppt "Externe veiligheid en bouwkundige materialen"

Verwante presentaties


Ads door Google