De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Modellering overkapping Barendrecht tbv invoer RBMII 14 juli 2009 Relevant kennistafel transport Gerard van der Veer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Modellering overkapping Barendrecht tbv invoer RBMII 14 juli 2009 Relevant kennistafel transport Gerard van der Veer."— Transcript van de presentatie:

1 Modellering overkapping Barendrecht tbv invoer RBMII 14 juli 2009 Relevant kennistafel transport Gerard van der Veer

2 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe In vogelvlucht: 2

3 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe Spoorcorridor Barendrecht na ombouw 9 sporen naast dorpskom Over een lengte van 1500 meter overkapt Station geïntegreerd in overkapping Bovenruimte groen en parkeren, stationsingangen 2 onderdoorgangen Diverse spoorintakkingen op 3 niveau’s “dedicated” sporen voor reizigers, goederen, HSL 3

4 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe Het sporenschema 4

5 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe Aanleiding Realisatie Betuweroute, HSL, station en verdubbeling reizigerssporen Complexe situatie noodzaakt specifieke, integrale veiligheidsanalyse Analyse uitgevoerd 1999-2003 Resultaten: 5

6 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe Resultaat IVA spoorzone Barendrecht: Externe veiligheid: PR: conform Betuweroute MER/TB, geen discussiepunt GR: toekomst onzeker door nieuwe plannen (Robel) Interne veiligheid: Overschrijding gestelde norm Gemeente geeft geen medewerking. 6

7 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe Gemeente weigerachtig afgifte bouwvergunning Oplossing: Onder auspiciën safetycomittee HSL zuid: operationeel veiligheidsplan Monitoring van de veiligheidsgetallen (gr.) basis: rekenwijze IVA Van 2005-2007 opstelling en inrichting OperationeelVeiligheidsPlan Van 2007-2008 monitormodel groepsrisico spoorcorridor Barendrecht 7

8 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe Monitoring groepsrisico Barendrecht  Intern (groeps)risico:  Vnl bepaald door: interne factoren (botsing, ontsporing brand in rijtuig etc) externe factoren: interactierisico’s met goederenvervoer op naastliggende sporen  Rekenwijze: Interne factoren: modellering HSL geschaald op vervoersaantallen Ongevallen goederensporen hebben effect op de naastliggende reizigerssporen. Kans op inrijden van een reizigerstrein op de ongevalgevolgen goederen 8

9 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe Monitoring groepsrisico Barendrecht  Primaire opzet monitormodel extern groepsrisico Spoorzone buiten overkapping: RBMII (iva: ipoRBM) Tunnelmondgebied: 20m voor/na overkapping (iva: 1km v/n) Tunnelmondeffect: berekende risico’s x factor 2 Resteffect overkapping 0% (iva): muv 10% bbg Gemaakte keuzes: arbitrair, niet beargumenteerd 9

10 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe Modellering overkapping: Discussie in werkgroep: is dit de juiste methode? Voorstel Piet Timmers:Neem als uitgangspunt bd-rapport: Inventarisatie toepassingsmogelijkheden RBMII voor berekeningen ten behoeve van het “Basisnet” Aanbevolen werkwijze uit het rapport: bereken spoortunnels net zoals wegtunnels, waarvan een berekening is opgenomen 10

11 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe Modellering overkapping:  Na analyse: werkwijze wegtunnels niet geschikt voor spoortunnels: De constructieve sterkte van de tunnel wordt niet gewaardeerd Voorzieningen in tunnel worden niet gewaardeerd. Tunnelmondgebied van 1 meter als bron voor alle tunnelscenario’s, Spoorspecifieke eigenschappen kunnen niet worden ingepast

12 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe Modellering overkapping Barendrecht Aanpak modellering overkapping: Volgt de structuur IVA en bd rapport die -op hoofdlijnen- overeenkomen Een onderbouwde bepaling van het tunnelmondgebied Een beredeneerde aanpak voor de bepaling van de resteffecten uit de overkapping Waardering van de spooreigenschappen zoals gedefinieerd in RBMII Opzet: invoer voor RBM II modelleren, niet RBMII aanpassen ! 12

13 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe Modellering overkapping Barendrecht  Bepaling resteffecten overkapping: beschouwing scenario’s incidenten met gevaarlijke stoffen (categorieën rekenprotocol) in de overkapping. Beredenering effect mitigerende voorzieningen in categorieën Resteffecten treden uit tunnelmond met een bepaalde dynamiek 13

14 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe Modellering overkapping Barendrecht Categorieën mitigerende voorzieningen in goederenbuizen Constructie, weerstaat “koude bleve” 50 ton propaan Vloeistofkelders, 5 x 90M 3, schuimafdekking, speciaal afvoersysteem Ventilatie, berekend op rookvrij houden bovenwinds gebied bij werkende sprinkler Vloeistofdichte vloer onder ballast, speciaal vormgegeven tbv vloeistofafvoer Sprinklers, berekend op warme bleve scenario, koelen ketelwagen, vv schuimvormend middel,automatisch gestart 14

15 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe Modellering overkapping Barendrecht Conclusie mitigerend effect v.d. voorzieningen: 55% van de BBG wagens hebben een effect buiten de overkapping uit de overkappingmond 100% van de (Z)TG hebben een effect buiten de overkapping uit de overkappingmond De overige ongevalscenario's blijven in de constructie 15

16 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe Modellering overkapping Barendrecht Bepaling overkappingmondgebied / -effect 1e instantie: 2 factoren werden noodzakelijk geacht: 1.Verhouding gasconcentratie in tijd uitstroming uit overkappingmond / uitstroming vrije veld. 2.Lengte gebied van waaruit uitgestroomde gas naar de omgeving verspreid 16

17 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe Modellering overkapping Barendrecht  Bepaling 2 factoren: Simulatie van 2 voorbeeldstoffen BBG: Propaan en TG: Ammoniak Noot: ZTG (chloor): alleen propaan en ammoniak worden gesimuleerd, een eventuele chlooruitstroming wordt qua gedrag als propaan verondersteld. Effecten naar omgeving wordt niet gerekend in deze modelering, dit gebeurd in RBMII. 17

18 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe Modellering overkapping Barendrecht  Simulering, model 1: 1e model : de overkapping met ventilatie, model 1: Fysieke omgeving in de overkapping, gevuld met een trein. Ventilatie is in werking Lekkage 100kg/sec (gatgrootte uit rekenprotocol) Lekkende ketelwagen staat 50 m voor einde in buis 3.  Doel: Input voor model 2: Uitstroomsnelheid gasluchtmengsel uit buismond in de tijd gezien Bepaling gas luchtmengsel Bepaling tegenstroom ja/nee 18

19 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe Modellering overkapping Barendrecht  Simulering, model 2: Bepaling “uitwerplengte” gaswolk uit buismond. Bepaling tijdsduur tot Cgas < LBW 19

20 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe Modellering overkapping Barendrecht Simulering, voorbeeld uitkomsten: AmmoniakPropaan 20

21 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe Modellering overkapping Barendrecht  Simulering, Model 3 Uitstroming in vrije veld Bepaling wolkgrootte Cgas { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/8/2221936/slides/slide_21.jpg", "name": "Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport.", "description": "GeVe Modellering overkapping Barendrecht  Simulering, Model 3 Uitstroming in vrije veld Bepaling wolkgrootte Cgas

22 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe Modellering overkapping Barendrecht Uitkomsten simulatie: Uitstroomlengte ammoniak: max. 60meter Uitstroomtijd: ± 10 minuten Uitstroomlengte propaan: max 600 meter Uitstroomtijd: ± 19 minuten 22

23 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe Modellering overkapping Barendrecht Verwerking resultaten simulatie en waardering van de voorzieningen in de overkapping tbv invoer in RBMII: 1.De effecten uit de overkapping hebben als bron voor de uitstroom naar de omgeving de uitstroomlengte van de voorbeeldgassen. “-overkappingmondgebied-” 2.De waardering van de veiligheidsvoorzieningen zorgt voor een verminderd effect uit de overkappingmonden. 3.De indeling in baanvakken met verschillende ongevalfrequenties staat op zichzelf en staat los van de indeling op basis van de gebiedsindeling “vrije baan”, “overkappingmondgebied”en “overkapping”, die volgt uit de mate waarin stoffen vrijkomen naar de omgeving 23

24 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe Modellering overkapping Barendrecht Verwerking voor invoer in RBMII  Corrigeren op ongevalfrequentie alleen : niet goed omdat dit geldt voor alle categorieën en een correctie per categorie noodzakelijk is  Correctie op de baanvaklengten alleen: niet goed omdat ook dan alle categorieën tegelijk gecorrigeerd worden Conclusie:  Correctie in principe op wagenaantallen/baanvak 24

25 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe Modellering overkapping Barendrecht Baanvakindeling op basis van eigenschappen en geografische indeling N jaar f Lo2 = f tmg Lengte overkapping (Lo)Lengte overkappingmondgebied (L tmg )Lengte vrije baan ( L vb ) (std lengte) Ongevalfrequentie is afhankelijk van baanaspecten en snelheid in de onderscheiden gebieden. f Lo1 = f ovk f ovk = f basis +f toeslag N overkapping Lo1Lo2 f tmg f vb REKENGEBIED: overkapping, overkappingmondgebied en deel vrije baangebied f tmg = f basis +f toeslag f vb = f basis +f toeslag f ovk omg 2 omg 1 25

26 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe Modellering overkapping Barendrecht Verwerking voor invoer in RBMII. Er is uiteindelijk maar een valide manier mogelijk:: 1.Definieer baanvaklengtes op basis van de geldende faalfrequenties 2.Corrigeer per gebied de wagenaantallen 3.Tel de wagenaantallen uit de overkapping op bij de wagenaantallen in het overkappingmondgebied 4.Voer wagenaantallen, baanvaklengten en frequenties in in RBMII 5.Verwerk de uitkomsten uit RBMII in het monitormodel Barendrecht 26

27 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe Modellering overkapping Barendrecht Verwerking voor invoer in RBMII. Correctie van de aantallen, structuur. 27

28 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe Modellering overkapping Barendrecht overzicht gecorrigeerde aantallen in een bepaald baanvak 28

29 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe Modellering overkapping Barendrecht Conclusies. 1.Door bouwdienst voorgestelde modellering niet geschikt voor spoor. 2.Modellering spoor is mogelijk, 3.Barendrecht- benadering (conservatief) kan vervolg krijgen. 29

30 Relevant, 14 juni 2009 kennistafel transport. GeVe Modellering overkapping Barendrecht  Tot slot: Aandachtspunt: Hulpverlening attenderen op lengte v.d. uitstroomgebieden ivm inzet: Vragen? Model, onderliggende rapportages en referenties zijn beschikbaar Bedankt voor uw aandacht 30


Download ppt "Modellering overkapping Barendrecht tbv invoer RBMII 14 juli 2009 Relevant kennistafel transport Gerard van der Veer."

Verwante presentaties


Ads door Google