De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ons thema is Vriendschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ons thema is Vriendschap"— Transcript van de presentatie:

1 Ons thema is Vriendschap
DOOR DIK EN DUN Ons thema is Vriendschap

2 Van de week ontmoette ik Mevrouwtje einzellganger

3 Bidden

4 Zingen psalm 133 : 3 Waar liefde woont, gebiedt de Heer’ den zegen: Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen En ‘t leven tot in eeuwigheid.

5 Daar is een lied over gemaakt:
Het Goede doel maakte het volgende lied: Vrienschap

6 Vriendschap van het Goede Doel
Als kind had ik een vriend waarmee ik alles deed Als hij begon te vechten dan vocht ik met hem mee Als ik in het water sprong dook hij er achteraan Een mooiere vriendschap kon er in mijn ogen niet bestaan. Toen dat hij verhuisde naar een andere stad. 'k heb als ik het goed heb nog 1 kaart van hem gehad. Eén keer trek je de conclusie Vriendschap is een illusie Vriendschap is een droom Een pakketje schroot met een dun laagje chroom

7 Ik kreeg toen een vriendin waarmee ik alles deed Als zij begon te zoenen dan vree ik met haar mee Als ik begon te janken kwam ze naast me staan Een mooiere vriendschap kon er in mijn ogen niet bestaan Tot aan het moment dat ze spontaan m'n naam vergat en bleek dat ze een ander vriendje had Eén keer trek je de conclusie Vriendschap is een illusie Vriendschap is een droom Een pakketje schroot met een dun laagje chroom Want het gaat om geld Want het gaat om vrouwen Als het gaat om alles wat je liefhebt Wie kun je dan vertrouwen

8 Eén keer trek je de conclusie Vriendschap is een illusie Vriendschap is een droom Een pakketje schroot met een dun laagje chroom Eén keer trek je de conclusie Vriendschap is een illusie Vriendschap is een droom Een pakketje schroot met een dun laagje chroom

9 Van dale zegt hierover

10 De Bijbel zegt: Prediker 4: 7 -12
07 Ik wendde mij wederom, en ik zag een ijdelheid onder de zon; 08 Daar is er een, en geen tweede; hij heeft ook geen kind, noch broeder; nochtans is van al zijn arbeid geen einde; ook wordt zijn oog niet verzadigd van den rijkdom, en zegt niet: Voor wien arbeide ik toch, en doe mijn ziel gebrek hebben van het goede? Dit is ook ijdelheid, en het is een moeilijke bezigheid. 09Twee zijn beter dan een; want zij hebben een goede beloning van hun arbeid; 10Want indien zij vallen, de een richt zijn metgezel op; maar wee den ene, die gevallen is, want er is geen tweede om hem op te helpen.

11 11Ook, indien twee te zamen liggen, zo hebben zij warmte; maar hoe zou een alleen warm worden?
12En indien iemand den een mocht overweldigen, zo zullen de twee tegen hem bestaan; en een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken.

12 Ja of Nee 1 Zonder vriendschap leven is zinloos 2 Samenwerken loont
3 Vriendschap is moeilijk te vinden 4 God vindt vriendschap niet belangrijk 5 Als je alleen bent kun je alles tenminste voor jezelf houden 6 Vrienden geven warmte aan je leven 7 Vriendschap is elkaar helpen 8 Als het moet kun je best zonder vrienden

13 Spel over vriendschap

14 Zingen Oth Dit is mijn gebod
Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief- hebt en uw blijdschap wordt vervuld. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief-hebt en uw blijdschap wordt vervuld. en uw blijdschap wordt vervuld. (2x) Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt en uw blijdschap wordt vervuld. .

15 Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief-
hebt en uw blijdschap wordt vervuld. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief-hebt en uw blijdschap wordt vervuld. en uw blijdschap wordt vervuld. (2x) Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt en uw blijdschap wordt vervuld. .

16 Mededelingen: Eetcafe Doel: De Hoop Datum 16 december Contributie
Volgende week jongetjes gymschoenen mee en om half acht starten we met de inleiding om 7 uur ben je welkom

17 Kerstlied: Laat ieder het hore
Laat ieder het horen, Dat eens werd geboren, De Redder der wereld, De Heer van ’t heelal. De engelen melden, In Efratha’s velden, Dat Hij werd geboren in Bethlehems stal. Refrein: Komt, laten wij eren, De Here der Heren, Zo groot van ontferming en van gena. Want Hij wil ons geven, Dicht bij Hem te leven. De Heiland der wereld, Halleluja!

18 Kerstlied: Laat ieder het hore
En herders, zij kwamen Bij ’n kribbe tezamen, Omringden eerbiedig het Kindeke teer. De flonk’rende sterre, Riep wijzen van verre; Zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer. Refrein: Komt, laten wij eren, De Here der Heren, Zo groot van ontferming en van gena. Want Hij wil ons geven, Dicht bij Hem te leven. De Heiland der wereld, Halleluja!

19 Kerstlied: Laat ieder het hore
In doeken gewonden, Voor al onze zonden, Ligt hier in een kribbe het Godd’lijk Kind. De sterre gaat stralen, Voor wie moe van ’t dwalen, Bij ’t wonder van Bethlehem vrede vindt. Refrein: Komt, laten wij eren, De Here der Heren, Zo groot van ontferming en van gena. Want Hij wil ons geven, Dicht bij Hem te leven. De Heiland der wereld, Halleluja!

20 Vriendschap David en Jonathan

21 Wel Thuis


Download ppt "Ons thema is Vriendschap"

Verwante presentaties


Ads door Google