De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op TOV! GOEDE VOORNEMENS??.  Afvallen…  Stoppen met roken…  Beter mijn best doen op school…  Minder ruzie maken thuis…  Invullen….  God.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op TOV! GOEDE VOORNEMENS??.  Afvallen…  Stoppen met roken…  Beter mijn best doen op school…  Minder ruzie maken thuis…  Invullen….  God."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op TOV! GOEDE VOORNEMENS??

2

3  Afvallen…  Stoppen met roken…  Beter mijn best doen op school…  Minder ruzie maken thuis…  Invullen….  God beter leren kennen?

4 -Leren kennen? -Beter leren kennen? -Een hechtere band krijgen? -Wat van Hem merken? -Hem niet meer teleurstellen? Wie zou dat willen?

5 1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, 2 maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. 3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.

6 4 Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast. 5 Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. 6 Want de HEERE kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan.

7 Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overkant van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen!

8 Maar één ding doe ik: vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.

9 De dichter van Psalm 1….. Niet zomaar even…. Uiterst gelukkig!

10 Wie heeft lust den HEER’ te vrezen, ‘t allerhoogst en eeuwig goed? God zal Zelf zijn Leidsman wezen, Leren hoe hij wand’len moet. ‘t Goed, dat nimmermeer vergaat, Zal hij ongestoord verwerven, En zijn Godgeheiligd zaad Zal’t gezegend aard’rijk erven.

11 Welzalig de man die niet wandelt, In de raad der goddelozen. Die niet zit staat op de weg der zondaars Noch zit in de kring der spotters, Maar aan des Heren wet, Zijn welgevallen heeft. En diens wet overpeinst, Bij dag en bij nacht.

12 Want hij is als een boom, Geplant aan waterstromen. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd, Welks loof niet verwelkt, Alles gelukt.

13


Download ppt "Welkom op TOV! GOEDE VOORNEMENS??.  Afvallen…  Stoppen met roken…  Beter mijn best doen op school…  Minder ruzie maken thuis…  Invullen….  God."

Verwante presentaties


Ads door Google