De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijs of eigen-wijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijs of eigen-wijs."— Transcript van de presentatie:

1 wijs of eigen-wijs

2 Bidden

3 Wat is wijs Je hebt de wijsheid in de zin van een wiskunde knobbel of taalgevoel en je hebt wijsheid die je nodig hebt om verantwoord te leven ,de manier waarop je in het leven staat

4 Wat is eigen wijs Een eigenwijze doet alsof hij de wijsheid al heeft
Hij meent dat hij altijd gelijk heeft Ik weet het beter

5 Bijbel lezen Spreuken 2

6 1 Mijn zoon! zo gij mijn redenen aanneemt, en mijn geboden bij u weglegt; 2 Om uw oren naar wijsheid te doen opmerken; zo gij uw hart tot verstandigheid neigt; 3 Ja, zo gij tot het verstand roept, uw stem verheft tot de verstandigheid; 4 Zo gij haar zoekt als zilver, en naspeurt als verborgen schatten; 5 Dan zult gij de vreze des HEEREN verstaan, en zult de kennis van God vinden.

7 6 Want de HEERE geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand
6 Want de HEERE geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand. 7 Hij legt weg voor de oprechten een bestendig wezen; Hij is een Schild dengenen, die oprechtelijk wandelen; 8 Opdat zij de paden des rechts houden; en Hij zal den weg Zijner gunstgenoten bewaren. 9 Dan zult gij verstaan gerechtigheid, en recht, en billijkheden, en alle goed pad.

8 Hoe krijg je wijsheid als je wijs wilt zijn moet je de wijsheid zoeken
Hoe doe je dat? Bijbel lezen en bestuderen Bidden om wijsheid In ontzag voor de heer met andere mensen over zijn woord spreken

9 Wanner ben je wijs Het belangrijkste is: het kennen van God en daar ook naar handelen Als je je hart open zet voor Gods woord en zijn liefde toelaat in je hart, je goed leert luisteren naar Gods woord ,dan geeft je dat wijsheid in het maken van keuzes in je leven bv. Als je er dan naar kunt handelen ben je pas echt goed wijs God zegent de mensen die de wijsheid kennen

10 Hoe? Wie zijn je vrienden Naar welke muziek luister je
Hoe is je taalgebruik Hoe kijk je naar andere mensen Wie is er belangrijk

11 Zingen Psalm 119 vers 1 Welzalig zijn d’oprechten van gemoed,
Die, ongeveinsd, des Heeren wet betrachten; Die Hij op’t spoor der godsvrucht wand’len doet; Welzalig die, bij dagen en bij nachten, Gods wil bepeinst, en Hem als’t hoogste goed, Van harte zoekt met ingespannen krachten.

12 Thy Word is a Lamp unto my feet
Oth 177 Thy Word Thy Word is a Lamp unto my feet And a light unto my path.

13 And think I’ve lost my way. Still, You’re there right beside me.
When I feel afraid, And think I’ve lost my way. Still, You’re there right beside me. Nothing will I fear, As long as You are near; Please be near me to the end.

14 Thy Word is a Lamp unto my feet
And a light unto my path.

15 My heart forever is wandering. And I will love you to the end.
I will not forget Your love for me and yet, My heart forever is wandering. Jesus, be my guide, And hold me to Your side, And I will love you to the end.

16 Thy Word is a Lamp unto my feet
And a light unto my path.

17 Nothing will I fear as long as you are near:
please be near me to the end. Thy Word is a Lamp unto my feet And a light unto my path. You’re the light unto my path.

18 En nu de Race competitie
En de groeten van Gerrit!


Download ppt "Wijs of eigen-wijs."

Verwante presentaties


Ads door Google