De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Avondsluiti ng Ruth 4:13-17. Lezen  13 Alzo nam Boaz Ruth, en zij werd hem ter vrouwe, en hij ging tot haar in; en de HEERE gaf haar, dat zij zwanger.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Avondsluiti ng Ruth 4:13-17. Lezen  13 Alzo nam Boaz Ruth, en zij werd hem ter vrouwe, en hij ging tot haar in; en de HEERE gaf haar, dat zij zwanger."— Transcript van de presentatie:

1 Avondsluiti ng Ruth 4:13-17

2 Lezen  13 Alzo nam Boaz Ruth, en zij werd hem ter vrouwe, en hij ging tot haar in; en de HEERE gaf haar, dat zij zwanger werd en een zoon baarde.  14 Toen zeiden de vrouwen tot Naomi: Geloofd zij de HEERE, Die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven; en zijn naam worde vermaard in Israël!  15 Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel, en om uw ouderdom te onderhouden; want uw schoondochter, die u liefheeft, heeft hem gebaard, dewelke u beter is dan zeven zonen.  16 En Naomi nam dat kind, en zette het op haar schoot, en werd zijn voedster.  17 En de naburinnen gaven hem een naam, zeggende: Aan Naomi is een zoon geboren; en zij noemden zijn naam Obed; deze is de vader van Isaï, Davids vader.

3 Losser

4 Voorbeelden uit de Bijbel van het woord Losser of Verlosser Ruth 14:14 Toen zeiden de vrouwen tot Naomi: Geloofd zij de HEERE, Die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven; en zijn naam worde vermaard in Israël! Ruth 14:14 Toen zeiden de vrouwen tot Naomi: Geloofd zij de HEERE, Die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven; en zijn naam worde vermaard in Israël! Leviticus 25:25 25 Wanneer uw broeder in armoede raakt en een deel van zijn bezit moet verkopen, dan moet zijn losser komen die nauw aan hem verwant is, en vrijkopen wat zijn broeder heeft verkocht. Jesaja 54:5 5 Want uw Maker is uw Man, HEERE der heirscharen is Zijn Naam; en de Heilige Israëls is uw Verlosser; Hij zal de God des gansen aardbodems genaamd worden.

5 Kenmerken van de lossers uit voorbeelden  1 Een losser zal er voor je zijn.  2 De losser neemt je schuld over.

6 Jezus Christus De Losser Losser van schuld Hij wil voor ons zorgen

7 Toekomst ?????

8 is de toekomst later??

9 Wat is vanavond, morgen enz. belangrijk?! Niet : Wel:

10 Terugblik Ruth

11 Gebed Gebed

12 Psalm 86:6 Leer mij naar Uw wil te hand’len, ‘k zal dan in Uw waarheid wand’len. Neig mijn hart en voeg het saam Tot de vrees van Uwen naam. Heer, mijn God, ik zal U loven. Heffen ‘t ganse hart naar boven, ‘k zal Uw naam en majesteit, Eren tot in eeuwigheid!

13 Kamplied nr. 148  GOD WIJST MIJ EEN WEG  Refrein: God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg.  Al moet ik door de wildernis - Hij leidt mij. Hij toont mij een rivier in de woestijn. Alles zal ooit vergaan maar zijn liefde blijft bestaan en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.  Refrein: God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg.

14 Zoek eerst het koninkrijk van God nr. 180 Zoek eerst het koninkrijk van God, en zijn gerechtigheid. En dit alles ontvangt u bovendien, Zoek eerst het koninkrijk van God, en zijn gerechtigheid. En dit alles ontvangt u bovendien, Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

15 Zoek eerst het koninkrijk van God Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord. dat door de Heer gesproken word, Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord. dat door de Heer gesproken word, Hallelu, Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

16 Zoekt eerst het koninkrijk van God Bid en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien. Klopt en de deur zal voor u open gaan Bid en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien. Klopt en de deur zal voor u open gaan Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

17 Machtige Heer, grote Verlosser nr.233  1.Machtige Heer, grote Verlosser, iedere dag kneden Uw handen mijn leven als klei. Zo vormt U mij naar Uw plan.  Refrein: Neem mij, kneed mij, vorm mij, vul mij: ik leg mijn leven in Uw sterke hand. Roep mij, zend mij, leid mij, wandel naast mij: ik leg mijn leven in Uw sterke hand.

18 Machtige Heer, grote Verlosser  2. U roept mij zacht in Uw nabijhand; daar vind ik kracht, Uw Geest omgeeft mij. Leer mij, O Heer, hoe ik steeds meer leef als U. 3.U riep mij om voor U te leven, aan U alleen wil ik mij geven. Trek mij, o Heer, dichter naar U toe

19 Vader, ik aanbid U nr. 243  Vader, ik aanbid U. 'k Leg mijn leven voor U. Halleluja. Jezus, ik aanbid U. 'k Leg mijn leven voor U. Halleluja. Heil'ge Geest, ik aanbid U. 'k Leg mijn leven voor U. Halleluja.

20 Father, I adore You Father, I adore You, Lay my life before You. How I love You Jesus, I adore You Spirit I adore You

21 Neem mijn leven, laat het, Heer nr. 235 1.Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. 2. Neem mijn stem, opdat mijn lied, U, mijn Koning, hulde bied'. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn.

22 Neem mijn leven 3.Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan behoud'. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand. 4.Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot uwe troon, dat, o Heer, uw Geest er woon'


Download ppt "Avondsluiti ng Ruth 4:13-17. Lezen  13 Alzo nam Boaz Ruth, en zij werd hem ter vrouwe, en hij ging tot haar in; en de HEERE gaf haar, dat zij zwanger."

Verwante presentaties


Ads door Google