De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

[ DSP-groep 2011 in opdracht van Stadsregio Rotterdam ] Kansen voor doorstroom op de woningmarkt Presentatie A: Het beleidsproces.

Verwante presentaties


Presentatie over: "[ DSP-groep 2011 in opdracht van Stadsregio Rotterdam ] Kansen voor doorstroom op de woningmarkt Presentatie A: Het beleidsproces."— Transcript van de presentatie:

1 [ DSP-groep 2011 in opdracht van Stadsregio Rotterdam ] Kansen voor doorstroom op de woningmarkt Presentatie A: Het beleidsproces

2 Presentatie gebruiken bij… … discussie verbetering doorstroom … discussie verbetering doorstroom Binnen gemeente of corporatie Binnen gemeente of corporatie Met corporaties en andere markt- partijen Met regio- gemeenten (subregio- tafels) Met regio- gemeenten (subregio- tafels) 2

3 In deze presentatie informatie over … 1. Vraag en aanbod woningmarkt 3

4 In deze presentatie informatie over … 1. Vraag en aanbod woningmarkt 2. Vraaggericht werken 4

5 In deze presentatie informatie over … 1. Vraag en aanbod woningmarkt 2. Vraaggericht werken 2. Vraaggericht werken 3. Stappen beleidsproces 3. Stappen beleidsproces …en 5 vragen voor discussie 5

6 [ ] 1.Vraag en aanbod woningmarkt 6

7 Mismatch vraag en aanbod woningmarkt Vraag & aanbod woningmarkt 7

8 Mismatch vraag en aanbod woningmarkt Huidig aanbod woonmilieus sluit niet aan op vraag in stadsregio Vraag & aanbod woningmarkt 8

9 Mismatch vraag en aanbod woningmarkt Huidig aanbod woonmilieus sluit niet aan op vraag in stadsregio Vraaggericht aanbod bevordert doorstroom.. 9

10 Mismatch vraag en aanbod woningmarkt Huidig aanbod woonmilieus sluit niet aan op vraag in stadsregio..en bevordert passend wonen..en bevordert passend wonen Vraaggericht aanbod bevordert doorstroom… Vraag & aanbod woningmarkt 10

11 Passend wonen: verschillende partijen - verschillende belangen Vraag & aanbod woningmarkt 11

12 Passend wonen: verschillende partijen - verschillende belangen Bewoners Woonwensen Bewoners Woonwensen Vraag & aanbod woningmarkt 12

13 Passend wonen: verschillende partijen - verschillende belangen Bewoners Woonwensen Bewoners Woonwensen Woning- corporaties Strategie en beleid Vraag & aanbod woningmarkt 13

14 Passend wonen: verschillende partijen - verschillende belangen Bewoners Woonwensen Bewoners Woonwensen Gemeente Woonbeleid Woning- corporaties Strategie en beleid Vraag & aanbod woningmarkt 14

15 Huidige situatie: aanbod is dominant maar…..huidige markt in stadsregio vraagt om vraaggericht werken Bewoners Vraag & aanbod woningmarkt 15

16 Huidige situatie: aanbod is dominant maar… Bewoners Gemeente..huidige markt in stadsregio vraagt om vraaggericht werken Vraag & aanbod woningmarkt 16

17 Huidige situatie: aanbod is dominant maar… Bewoners Gemeente..huidige markt in stadsregio vraagt om vraaggericht werken Woning- corporaties en andere aanbieders Vraag & aanbod woningmarkt 17

18 Huidige situatie: aanbod is dominant maar… Komen vraag en aanbod samen? Bewoners Gemeente Woning- corporaties en andere aanbieders..huidige markt in stadsregio vraagt om vraaggericht werken Vraag & aanbod woningmarkt 18

19 [ ] 2. Vraaggericht werken 19

20 Vraaggericht werken … 1. De groep die wil doorstromen … vereist analyse van: Vraaggericht werken 20

21 Vraaggericht werken … 1. De groep die wil doorstromen 2. Wensen woning / woonmilieu huur / koopsegment locatie … vereist analyse van: Vraaggericht werken 21

22 Vraaggericht werken … 1. De groep die wil doorstromen 2. Wensen woning / woonmilieu huur / koopsegment locatie 3. Barrières van doorstroom … vereist analyse van: Vraaggericht werken 22

23 Vraaggericht werken … 1. De groep die wil doorstromen 2. Wensen woning / woonmilieu huur / koopsegment locatie 4.Voorwaarden voor doorstroom 3. Barrières van doorstroom … vereist analyse van: Vraaggericht werken 23

24 Houd hierbij rekening met factoren die de woonwensen bepalen Persoonlijke omstandig- heden Vraaggericht werken 24

25 Houd hierbij rekening met factoren die de woonwensen bepalen Levensfase ( studie, gezinsvorming) Persoonlijke omstandig- heden Vraaggericht werken 25

26 Life events (scheiding, nieuwe baan, overlijden) Levensfase ( studie, gezinsvorming) Persoonlijke omstandig- heden Houd hierbij rekening met factoren die de woonwensen bepalen Vraaggericht werken 26

27 Life events (scheiding, nieuwe baan, overlijden) Leefstijl Levensfase ( studie, gezinsvorming) Persoonlijke omstandig- heden Houd hierbij rekening met factoren die de woonwensen bepalen Vraaggericht werken 27

28 En houd rekening met factoren die vraag én aanbod bepalen Externe factoren woningmarkt Vraaggericht werken 28

29 En houd rekening met factoren die vraag én aanbod bepalen Externe factoren woningmarkt Rijkbeleid Brussel Vraaggericht werken 29

30 En houd rekening met factoren die vraag én aanbod bepalen Externe factoren woningmarkt Rijkbeleid Brussel Economie Vraaggericht werken 30

31 En houd rekening met factoren die vraag én aanbod bepalen Externe factoren woningmarkt Rijkbeleid Brussel EconomieKrimp Vraaggericht werken 31

32 En houd rekening met factoren die vraag én aanbod bepalen Externe factoren woningmarkt Rijkbeleid Brussel EconomieKrimpArbeidsmarkt Vraaggericht werken 32

33 En houd rekening met factoren die vraag en aanbod bepalen Externe factoren woningmarkt Rijkbeleid Brussel Migratie Gemeente/ regio EconomieKrimpArbeidsmarkt Vraaggericht werken 33

34 [ ] 3. Stappen beleidsproces 34

35 Stap 1. Het beleidskader: woonbeleid en opgave Stappen beleidsproces Woonbeleid gemeente coalitie akkoorden structuurvisie afspraken stadsregio … Woonbeleid gemeente coalitie akkoorden structuurvisie afspraken stadsregio … Opgave in gemeente: nieuwbouw bestaande voorraad voorzieningen openbare ruimte Opgave in gemeente: nieuwbouw bestaande voorraad voorzieningen openbare ruimte Beleid corporatie en ontwikkelaars Focus gemeente: doelgroepen mogelijkheden doorstroom Focus gemeente: doelgroepen mogelijkheden doorstroom 35

36 Stap 2. Beleid en opgave op basis van onderzoek Onderzoek doelgroep voor doorstroom: Wie Waar vandaan Wensen Belemmeringen passend wonen Onderzoek doelgroep voor doorstroom: Wie Waar vandaan Wensen Belemmeringen passend wonen Match met opgave: Nieuwbouw Bestaande voorraad Voorzieningen Openbare ruimte Match met opgave: Nieuwbouw Bestaande voorraad Voorzieningen Openbare ruimte Stappen beleidsproces 36

37 Stap 3. Keuze instrument bij doelgroep/ type doorstroom Kansrijke instrumenten voor doorstroom Kansrijke instrumenten voor doorstroom Afweging inzet instrumenten: Lokaal / regionaal Door gemeente / corporatie / ontwikkelaar Afweging inzet instrumenten: Lokaal / regionaal Door gemeente / corporatie / ontwikkelaar Type instrument Aanbod/vraag Financiën Proces Type instrument Aanbod/vraag Financiën Proces Type doorstroom: koop > koop koop > huur huur > koop huur > huur Type doorstroom: koop > koop koop > huur huur > koop huur > huur Stappen beleidsproces 37

38 Opgave gemeente: Nieuwbouw Bestaande voorraad Voorzieningen Openbare ruimte Focus gemeente: doelgroepen mogelijkheden doorstroom Onderzoek doelgroep voor doorstroom Kansrijke instrumenten voor doorstroom Match met opgave: Woningvoorraad Woonomgeving Voorzieningen Openbare ruimte Afweging instrumenten: Lokaal / regionaal Door gemeente / corporatie / ontwikkelaar Beleid corporaties Beleid ontwikkelaars Woonbeleid gemeente Stappen beleidsproces 38

39 [ ] Tot slot: 5 vragen voor discussie 39

40 1. Waar zit de mismatch tussen vraag en aanbod in uw gemeente? Discussie Vijf vragen voor discussie 40

41 1. Waar zit de mismatch tussen vraag en aanbod in uw gemeente? 2. In hoeverre lost het huidige beleidskader deze mismatch op? Discussie Vijf vragen voor discussie 41

42 1. Waar zit de mismatch tussen vraag en aanbod in uw gemeente? 2. In hoeverre lost het huidige beleidskader deze mismatch op? 3. Welke doelgroepen wilt u faciliteren voor doorstroom? 3. Welke doelgroepen wilt u faciliteren voor doorstroom? Discussie Vijf vragen voor discussie 42

43 1. Waar zit de mismatch tussen vraag en aanbod in uw gemeente? 2. In hoeverre lost het huidige beleidskader deze mismatch op? 3. Welke doelgroepen wilt u faciliteren voor doorstroom? 3. Welke doelgroepen wilt u faciliteren voor doorstroom? 4. Wat zijn belemmeringen en kansen voor deze doelgroepen? 4. Wat zijn belemmeringen en kansen voor deze doelgroepen? Discussie Vijf vragen voor discussie 43

44 1. Waar zit de mismatch tussen vraag en aanbod in uw gemeente? 5. Welke effectieve instrumenten zet u in? 2. In hoeverre lost het huidige beleidskader deze mismatch op? 3. Welke doelgroepen wilt u faciliteren voor doorstroom? 3. Welke doelgroepen wilt u faciliteren voor doorstroom? 4. Wat zijn belemmeringen en kansen voor deze doelgroepen? 4. Wat zijn belemmeringen en kansen voor deze doelgroepen? Discussie Vijf vragen voor discussie 44

45 In presentatie B meer informatie over… Wat zijn belangrijke doelgroepen voor doorstroom? En wat zijn hun wensen? Wat zijn belangrijke doelgroepen voor doorstroom? En wat zijn hun wensen? Wat zijn kansrijke instrumenten bij doelgroepen? 45


Download ppt "[ DSP-groep 2011 in opdracht van Stadsregio Rotterdam ] Kansen voor doorstroom op de woningmarkt Presentatie A: Het beleidsproces."

Verwante presentaties


Ads door Google