De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inventarisatieronde planaanbod 2007 Presentatie voor de regiocommissie Wonen op 23 januari 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inventarisatieronde planaanbod 2007 Presentatie voor de regiocommissie Wonen op 23 januari 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Inventarisatieronde planaanbod 2007 Presentatie voor de regiocommissie Wonen op 23 januari 2008

2 Inventarisatieronde planaanbod 2007 Probleemstelling presentatie: halen we de 38.000? hoe gaat het met de sociale taakstelling? Antwoorden op basis van: gesprekken met 15 van de 16 gemeenten; 16 invulformulieren: gecontroleerd en bewerkt; beoordeling achteraf door bezoeksteam van de stadsregio.

3 Halen we de 38.000? Ja, volgens opgaaf planaanbod gemeenten! cate- gorie gemeen- ten realisatie 2005 + 2006 (CBS) raming 2007 (gesprek) planning 2008 (opgaaf gemeen- ten) planning 2009 (opgaaf gemeen- ten) totaal- resultaat 2005 t/m 2009 taak- stelling 2005 t/m 2009 cat. I6.8403.5474.8026.93922.128 (+ 1.628) 20.500 cat. II1.2718521.0172.4815.621 (+ 421) 5.200 cat. III3.6222.6822.3185.91414.536 (+ 2.236) 12.300 SR11.7337.0818.13715.33442.285 (+ 4.285) 38.000

4 Halen we de 38.000? Ja, volgens opgaaf planaanbod gemeenten, d.w.z. > 42.000 nieuwbouwwoningen!

5 Halen we de 38.000? Ja, volgens opgaaf planaanbod gemeenten, d.w.z. > 42.000! Maar… ambitie, intenties, druk op de ketel en optimisme staan tegenover… wensplanning, boeggolf, planuitval, planvertraging, knelpunten en vertragingsfactoren! Vragen n.a.v. opgaaf planaanbod: 1.Wat is minimaal noodzakelijke nieuwbouwproductie om binnen marges van convenant met het rijk te blijven? Hoe luidt het ‘zesjes’-scenario? 2.Zijn er realistische(r) scenario’s?

6 Halen we de 38.000? Hoe luidt het ‘zesjes’-scenario? Buffers voor ‘zesjes’-scenario: a.marge van ‘7,5%’ van 38.000 =35.140 woningen b.toevoegingen anderszins: 5x400 = 2.000 woningen -/- Dus minimaal noodzakelijke nieuwbouw:33.140 woningen Realisatie 2005 t/m 2007 nieuwbouw:18.814 woningen -/- Dus minimaal te realiseren ’08 + ’09:14.326 woningen! Opgaaf planaanbod ’08 + ’09 is 23.471 dus ruim voldoende (39% planuitval maximaal).

7 Het ‘zesjes’-scenario= 33.140 nieuwbouwwoningen! D.w.z.: nog 2 x 7.163 nieuwbouwwoningen!

8 Twee realistischer nieuwbouwscenario’s: 35.300 à 36.900 nieuwbouwwoningen!

9 Halen we de 38.000? Ja, regionale taakstelling is haalbaar mits… Realistisch nieuwbouwscenario leidt tot productie van:35.337 woningen Raming toevoegingen anderszins leidt tot bijtelling van: 2.000 woningen + Som luidt:37.337 woningen Kansen op 38.000 via: –meer toevoegingen anderszins dan nu geraamd; –minder planuitval dan 10% in 2008 en 40% in 2009. N.B.: planuitval van 10% in 2008 en 30% in 2009 leidt tot 36.871 + 2.000 = 38.871!!

10 Halen we de 38.000? Ja, maar…. Opnieuw veel knelpunten en vertragingsfactoren door gemeenten genoemd: mislukte aanbestedingen/stijgende bouwkosten; haperende woningmarkt/herziene programmering; aarzelende projectontwikkelaars; ambtelijke capaciteit; herhaalde bezwaarprocedures; ontsluitingsproblematiek; imagoproblemen; overgang naar nieuwe Wro; lucht- en grondwaterkwaliteit (Europese richtlijnen).

11 Halen we de 38.000? Ja, maar…. (regionaal-ambtelijke inschatting!) cat. I- gemeenten minimale nieuwbouw taakstelling 2005 t/m 2009 maximale nieuwbouw Maassluis1.0001.4001.240 Rotterdam16.00015.40016.500 Schiedam1.6002.3001.850 Vlaardingen1.3001.4001.670 categorie I19.90020.50021.260

12 Halen we de 38.000? Ja, maar…. (regionaal-ambtelijke inschatting!) cat. II- gemeenten minimale nieuwbouw taakstelling 2005 t/m 2009 maximale nieuwbouw Capelle1.0301.0001.250 Hellevoetsluis7801.000930 Ridderkerk1.2601.6001.310 Rozenburg210200270 Spijkenisse1.2001.400 categorie II4.4805.2005.160

13 Halen we de 38.000? Ja, maar…. (regionaal-ambtelijke inschatting!) cat. III- gemeenten minimale nieuwbouw taakstelling 2005 t/m 2009 maximale nieuwbouw Albrandswaard1.3002.0001.600 Barendrecht3.4003.0003.600 Lansingerland3.8004.8004.200 Bernisse350300430 Brielle260600300 Krimpen7501.300870 Westvoorne300 350 categorie III10.16012.30011.350

14 Halen we de 38.000? Ja, maar…. (regionaal-ambtelijke inschatting!) categorieminimale nieuwbouw taakstelling 2005 t/m 2009 maximale nieuwbouw categorie I19.90020.50021.260 categorie II4.4805.2005.160 categorie III10.16012.30011.350 SR nieuwbouw 34.540 (= 1400 > ‘zesjes’- scenario- nieuwbouw) 38.00037.770 toevoegingen anderszins + 1.500 + 2.000 totaal SR36.040 (= 900 > ‘zesjes’- scenario totaal) 38.00039.770

15 Hoe gaat het met de sociale taakstelling? Drie taakstellingen: 1.productietaakstelling; 2.sociale taakstelling; 3.voorraadtaakstelling. Sociale taakstelling: aantal nieuwbouw sociaal-bereikbare huurwoningen (en soms aantal nieuwbouw sociale koopwoningen)!

16 Hoe gaat het met de sociale taakstelling? Definitie “sociaal bereikbare huurwoning”: –een woning die gerealiseerd wordt door een toegelaten instelling (…), –met een maximaal huurniveau, afgeleid van de aftoppingsgrens (…) huursubsidie. –Per 1 juli 2004 is het maximum vastgesteld op € 466,48 per maand voor 2- en 3-kamerwoningen. Voor 4- kamerwoningen of meer is het maximale huurniveau vastgesteld op € 499,92. –Een sociaal bereikbare huurwoning dient minimaal 5 jaar na oplevering, doch bij voorkeur 10 jaar, qua huurniveau onder de eerder genoemde “aftoppingsgrenzen IHS” te blijven. Gegevens volgens opgaaf gemeenten!

17 Hoe gaat het met de sociale taakstelling (sociaal-bereikbare huurwoningen) in categorie I? reali- satie 05+06 plan- ning 2007 plan- ning 2008 plan- ning 2009 2005 t/m 2009 taak (maxi- mum!) prestatie Maassluis55300199284280101% Rotterdam8693456003502.1643.08070% Schiedam25206126346014% Vlaardingen014819016728060% cat. I9495436255612.6784.10065%

18 Hoe gaat het met de sociale taakstelling (sociaal- bereikbare huurwoningen) in categorie II? reali- satie 05+06 plan- ning 2007 plan- ning 2008 plan- ning 2009 2005 t/m 2009 taakpres- tatie Capelle000164 30254% Hellevoetsluis180504411230037% Ridderkerk2002987038845086% Rozenburg00038 4095% Spijkenisse12804127744645099% cat. II16603895931.148 (tekort 394) 1.54274%

19 Hoe gaat het met de sociale taakstelling (sociaal- bereikbare huurwoningen) in categorie II? N.B.’s: Capelle: 242 sociaal bereikbare huurwoningen als realisatie- verplichting en 60 sociaal bereikbare huurwoningen als inspanningsverplichting; prestatie van 54% wordt dan 68%! Hellevoetsluis: 240 sociaal bereikbare huurwoningen als realisatieverplichting en 60 sociaal bereikbare huurwoningen als inspanningsverplichting Parnassia; prestatie van 37% wordt dan 47%! Spijkenisse: naast nieuwbouwverplichting (450 sociaal bereikbare huurwoningen) ook nog 110 woningen soc.bereikbaar realiseren via flankerende maatregelen!

20 Hoe gaat het met de sociale taakstelling (sociaal- bereikbare huurwoningen) in categorie II? 2005 t/m 2009 taakprestatieplanning 2010 prestatie Capelle16430254%152105% Hellevoetsluis11230037%0 Ridderkerk38845086%90106% Rozenburg384095%30170% Spijkenisse44645099%32106% cat. II1.148 (tekort 394) 1.54274%30494%

21 Hoe gaat het met de sociale taakstelling (sociaal- bereikbare huurwoningen) in categorie III? reali- satie 05+06 plan- ning 2007 plan- ning 2008 plan- ning 2009 2005 t/m 2009 taakpres- tatie Albrandswaard 3189779829537579% Barendrecht7138928194682568120% Bernisse331900529058% Brielle05339115207144144% Lansingerland2570584567711.17266% Krimpen0136016229838278% Westvoorne00072 7596% cat. III3926862021.0972.377 (tekort 429) 2.80685%

22 Hoe gaat het met de sociale taakstelling (sociaal- bereikbare huurwoningen) in categorie III? N.B.’s: Albrandswaard: indien totale productie 1.753 (i.p.v 2.000), dan 346 sociaal bereikbare huurwoningen i.p.v 375; prestatie van 79% wordt dan 85%! Brielle: geplande opleveringen in 2007 niet 53 maar 0? Westvoorne: 60 sociaal bereikbare huurwoningen is realisatieverplichting, plus 30 (w.v. 15 SK) als inspanningsverplichting; prestatie van 96% wordt dan 120%! Lansingerland: o.a. voor Bleiswijk deels realisatie- verplichting en deels inspanningsverplichting!

23 Hoe gaat het met de sociale taakstelling (sociaal- bereikbare huurwoningen) in categorie III? 2005 t/m 2009 taakprestatieplanning 2010 prestatie Albrandswaard 29537579%4992% Barendrecht 682568120%0 Bernisse 529058%40102% Brielle 207144144%0 Lansingerland 7711.17266%30692% Krimpen 29838278%8299% Westvoorne 727596%0 cat. III2.377 (tekort 429) 2.80685%477102%

24 Hoe gaat het met de sociale taakstelling? Conclusies: 1.sociale productie piekt extreem in 2009: logisch (late planvorming) maar riskant voor 1/1/2010-termijn! 2.voor veel gemeenten zal 2010 nodig zijn om sociale taakstelling alsnog te completeren, volgens eigen opgaaf! 3.planning sociale taakstelling hier en daar (erg) optimistisch! 4.bij een enkele gemeente lijkt tijdige realisatie sociale taakstelling onwaarschijnlijk omdat geplande leveringen < sociale taakstelling!

25 Samenvattend: Productietaakstelling van 38.000 is nog steeds haalbaar, ook na aftrek planvertraging/-uitval door SR! Sociale taakstelling ijlt na, volgens opgaaf gemeenten! Alertheid is/blijft geboden!

26 Inventarisatieronde planaanbod 2007 Voor een toelichting op deze presentatie kunt u terecht bij: –Pim Marcus, stadsregio Rotterdam  010 – 417 2948  p.marcus@sr.rotterdam.nl –Peter Groeneweg, dS+V in opdracht van stadsregio Rotterdam  010 – 489 3104  peter.groeneweg@dsv.rotterdam.nl


Download ppt "Inventarisatieronde planaanbod 2007 Presentatie voor de regiocommissie Wonen op 23 januari 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google