De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inventarisatieronde planaanbod 2007 Presentatie voor de regiocommissie Wonen op 23 januari 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inventarisatieronde planaanbod 2007 Presentatie voor de regiocommissie Wonen op 23 januari 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Inventarisatieronde planaanbod 2007 Presentatie voor de regiocommissie Wonen op 23 januari 2008

2 Inventarisatieronde planaanbod 2007 Probleemstelling presentatie: halen we de ? hoe gaat het met de sociale taakstelling? Antwoorden op basis van: gesprekken met 15 van de 16 gemeenten; 16 invulformulieren: gecontroleerd en bewerkt; beoordeling achteraf door bezoeksteam van de stadsregio.

3 Halen we de ? Ja, volgens opgaaf planaanbod gemeenten! cate- gorie gemeen- ten realisatie (CBS) raming 2007 (gesprek) planning 2008 (opgaaf gemeen- ten) planning 2009 (opgaaf gemeen- ten) totaal- resultaat 2005 t/m 2009 taak- stelling 2005 t/m 2009 cat. I ( ) cat. II (+ 421) cat. III ( ) SR ( )

4 Halen we de ? Ja, volgens opgaaf planaanbod gemeenten, d.w.z. > nieuwbouwwoningen!

5 Halen we de ? Ja, volgens opgaaf planaanbod gemeenten, d.w.z. > ! Maar… ambitie, intenties, druk op de ketel en optimisme staan tegenover… wensplanning, boeggolf, planuitval, planvertraging, knelpunten en vertragingsfactoren! Vragen n.a.v. opgaaf planaanbod: 1.Wat is minimaal noodzakelijke nieuwbouwproductie om binnen marges van convenant met het rijk te blijven? Hoe luidt het ‘zesjes’-scenario? 2.Zijn er realistische(r) scenario’s?

6 Halen we de ? Hoe luidt het ‘zesjes’-scenario? Buffers voor ‘zesjes’-scenario: a.marge van ‘7,5%’ van = woningen b.toevoegingen anderszins: 5x400 = woningen -/- Dus minimaal noodzakelijke nieuwbouw: woningen Realisatie 2005 t/m 2007 nieuwbouw: woningen -/- Dus minimaal te realiseren ’08 + ’09: woningen! Opgaaf planaanbod ’08 + ’09 is dus ruim voldoende (39% planuitval maximaal).

7 Het ‘zesjes’-scenario= nieuwbouwwoningen! D.w.z.: nog 2 x nieuwbouwwoningen!

8 Twee realistischer nieuwbouwscenario’s: à nieuwbouwwoningen!

9 Halen we de ? Ja, regionale taakstelling is haalbaar mits… Realistisch nieuwbouwscenario leidt tot productie van: woningen Raming toevoegingen anderszins leidt tot bijtelling van: woningen + Som luidt: woningen Kansen op via: –meer toevoegingen anderszins dan nu geraamd; –minder planuitval dan 10% in 2008 en 40% in N.B.: planuitval van 10% in 2008 en 30% in 2009 leidt tot = !!

10 Halen we de ? Ja, maar…. Opnieuw veel knelpunten en vertragingsfactoren door gemeenten genoemd: mislukte aanbestedingen/stijgende bouwkosten; haperende woningmarkt/herziene programmering; aarzelende projectontwikkelaars; ambtelijke capaciteit; herhaalde bezwaarprocedures; ontsluitingsproblematiek; imagoproblemen; overgang naar nieuwe Wro; lucht- en grondwaterkwaliteit (Europese richtlijnen).

11 Halen we de ? Ja, maar…. (regionaal-ambtelijke inschatting!) cat. I- gemeenten minimale nieuwbouw taakstelling 2005 t/m 2009 maximale nieuwbouw Maassluis Rotterdam Schiedam Vlaardingen categorie I

12 Halen we de ? Ja, maar…. (regionaal-ambtelijke inschatting!) cat. II- gemeenten minimale nieuwbouw taakstelling 2005 t/m 2009 maximale nieuwbouw Capelle Hellevoetsluis Ridderkerk Rozenburg Spijkenisse categorie II

13 Halen we de ? Ja, maar…. (regionaal-ambtelijke inschatting!) cat. III- gemeenten minimale nieuwbouw taakstelling 2005 t/m 2009 maximale nieuwbouw Albrandswaard Barendrecht Lansingerland Bernisse Brielle Krimpen Westvoorne categorie III

14 Halen we de ? Ja, maar…. (regionaal-ambtelijke inschatting!) categorieminimale nieuwbouw taakstelling 2005 t/m 2009 maximale nieuwbouw categorie I categorie II categorie III SR nieuwbouw (= 1400 > ‘zesjes’- scenario- nieuwbouw) toevoegingen anderszins totaal SR (= 900 > ‘zesjes’- scenario totaal)

15 Hoe gaat het met de sociale taakstelling? Drie taakstellingen: 1.productietaakstelling; 2.sociale taakstelling; 3.voorraadtaakstelling. Sociale taakstelling: aantal nieuwbouw sociaal-bereikbare huurwoningen (en soms aantal nieuwbouw sociale koopwoningen)!

16 Hoe gaat het met de sociale taakstelling? Definitie “sociaal bereikbare huurwoning”: –een woning die gerealiseerd wordt door een toegelaten instelling (…), –met een maximaal huurniveau, afgeleid van de aftoppingsgrens (…) huursubsidie. –Per 1 juli 2004 is het maximum vastgesteld op € 466,48 per maand voor 2- en 3-kamerwoningen. Voor 4- kamerwoningen of meer is het maximale huurniveau vastgesteld op € 499,92. –Een sociaal bereikbare huurwoning dient minimaal 5 jaar na oplevering, doch bij voorkeur 10 jaar, qua huurniveau onder de eerder genoemde “aftoppingsgrenzen IHS” te blijven. Gegevens volgens opgaaf gemeenten!

17 Hoe gaat het met de sociale taakstelling (sociaal-bereikbare huurwoningen) in categorie I? reali- satie plan- ning 2007 plan- ning 2008 plan- ning t/m 2009 taak (maxi- mum!) prestatie Maassluis % Rotterdam % Schiedam % Vlaardingen % cat. I %

18 Hoe gaat het met de sociale taakstelling (sociaal- bereikbare huurwoningen) in categorie II? reali- satie plan- ning 2007 plan- ning 2008 plan- ning t/m 2009 taakpres- tatie Capelle % Hellevoetsluis % Ridderkerk % Rozenburg % Spijkenisse % cat. II (tekort 394) %

19 Hoe gaat het met de sociale taakstelling (sociaal- bereikbare huurwoningen) in categorie II? N.B.’s: Capelle: 242 sociaal bereikbare huurwoningen als realisatie- verplichting en 60 sociaal bereikbare huurwoningen als inspanningsverplichting; prestatie van 54% wordt dan 68%! Hellevoetsluis: 240 sociaal bereikbare huurwoningen als realisatieverplichting en 60 sociaal bereikbare huurwoningen als inspanningsverplichting Parnassia; prestatie van 37% wordt dan 47%! Spijkenisse: naast nieuwbouwverplichting (450 sociaal bereikbare huurwoningen) ook nog 110 woningen soc.bereikbaar realiseren via flankerende maatregelen!

20 Hoe gaat het met de sociale taakstelling (sociaal- bereikbare huurwoningen) in categorie II? 2005 t/m 2009 taakprestatieplanning 2010 prestatie Capelle %152105% Hellevoetsluis %0 Ridderkerk %90106% Rozenburg384095%30170% Spijkenisse %32106% cat. II1.148 (tekort 394) %30494%

21 Hoe gaat het met de sociale taakstelling (sociaal- bereikbare huurwoningen) in categorie III? reali- satie plan- ning 2007 plan- ning 2008 plan- ning t/m 2009 taakpres- tatie Albrandswaard % Barendrecht % Bernisse % Brielle % Lansingerland % Krimpen % Westvoorne % cat. III (tekort 429) %

22 Hoe gaat het met de sociale taakstelling (sociaal- bereikbare huurwoningen) in categorie III? N.B.’s: Albrandswaard: indien totale productie (i.p.v 2.000), dan 346 sociaal bereikbare huurwoningen i.p.v 375; prestatie van 79% wordt dan 85%! Brielle: geplande opleveringen in 2007 niet 53 maar 0? Westvoorne: 60 sociaal bereikbare huurwoningen is realisatieverplichting, plus 30 (w.v. 15 SK) als inspanningsverplichting; prestatie van 96% wordt dan 120%! Lansingerland: o.a. voor Bleiswijk deels realisatie- verplichting en deels inspanningsverplichting!

23 Hoe gaat het met de sociale taakstelling (sociaal- bereikbare huurwoningen) in categorie III? 2005 t/m 2009 taakprestatieplanning 2010 prestatie Albrandswaard %4992% Barendrecht %0 Bernisse %40102% Brielle %0 Lansingerland %30692% Krimpen %8299% Westvoorne %0 cat. III2.377 (tekort 429) %477102%

24 Hoe gaat het met de sociale taakstelling? Conclusies: 1.sociale productie piekt extreem in 2009: logisch (late planvorming) maar riskant voor 1/1/2010-termijn! 2.voor veel gemeenten zal 2010 nodig zijn om sociale taakstelling alsnog te completeren, volgens eigen opgaaf! 3.planning sociale taakstelling hier en daar (erg) optimistisch! 4.bij een enkele gemeente lijkt tijdige realisatie sociale taakstelling onwaarschijnlijk omdat geplande leveringen < sociale taakstelling!

25 Samenvattend: Productietaakstelling van is nog steeds haalbaar, ook na aftrek planvertraging/-uitval door SR! Sociale taakstelling ijlt na, volgens opgaaf gemeenten! Alertheid is/blijft geboden!

26 Inventarisatieronde planaanbod 2007 Voor een toelichting op deze presentatie kunt u terecht bij: –Pim Marcus, stadsregio Rotterdam  010 –  –Peter Groeneweg, dS+V in opdracht van stadsregio Rotterdam  010 – 


Download ppt "Inventarisatieronde planaanbod 2007 Presentatie voor de regiocommissie Wonen op 23 januari 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google