De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief1 Veilig Sporten Curatief Basismodule Algemeen Gedeelte Initiator Een cursus EHBO: een must ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief1 Veilig Sporten Curatief Basismodule Algemeen Gedeelte Initiator Een cursus EHBO: een must ?"— Transcript van de presentatie:

1 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief1 Veilig Sporten Curatief Basismodule Algemeen Gedeelte Initiator Een cursus EHBO: een must ?

2 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief2 De Initiator kan optreden in elke levensbedreigende situatie; kan hulp verlenen bij een aantal (ernstige) aandoeningen en bij vaak voorkomende sportletsels; weet een degelijke EHBO-set samen te stellen en kent de algemene principes van wondverzorging; kent de basis transporttechnieken. Doel van deze cursus 1/2

3 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief3 Deze presentatie toont een selectie van mogelijke letsels en aandoeningen die regelmatig voorkomen bij sportbeoefening. Daarnaast wordt ook een sportspecifieke aanvulling voorzien in functie van de gekozen sporttak. Bv.‘onderkoeling’ bij de opleiding initiator waterski ‘hitteslag’ bij de opleiding initiator bergwandelen Doel van deze cursus 2/2

4 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief4 Overzicht Vier stappen in eerste hulp Levensbedreigende situaties Levensbedreigende letsels Sportletsels Transporttechnieken en eerste hulpmaterialen VeiligheidToestand SL112Eerste hulp Reanimatie Levensbedreigende bloedingen Verslikking Hartaanval Beroerte Hoofd- en wervelletsels Letsels aan het bewegingsapparaat Letsels aan de huid Andere (sport)letsels Eenvoudige transporttechnieken Eerstehulpmateriaal Eerstehulpset

5 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief5 Levensbedreigende situatie Inleiding basisreanimatie Basisregels van de reanimatie Levensbedreigende situaties: reanimatie

6 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief6 Huidwonden Brandwonden Koudeletsels Insectensteken en tekenbeten Letsels aan de huid

7 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief7 Flauwte Neusbloeding Hyperventilatie Onderkoeling Hitteslag Vergiftiging Epilepsie Letsels aan de geslachtsdelen en oogletsels Andere (sport)letsels

8 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief8 Veiligheid bepalen in functie van de situatie: Eigen veiligheid eerst, altijd en overal bv. besmettingsgevaar (HIV, HepB, enz.): gebruik handschoenen en mondmasker Veiligheid van het slachtoffer(s): slachtoffer niet verplaatsen, tenzij gevaarbron bv. E40, water, brandend voertuig, gaslek, enz. Veiligheid van de omstaanders Neem de tijd om de situatie op een afstand in te schatten ! Zorg voor de veiligheid

9 6-8-2014 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief9 Controle van het bewustzijn Schud zacht aan de schouders Roep luid (zijn naam)  Indien slachtoffer bij bewustzijn is: –Stel eenvoudige vragen: bv. ‘Wat is er gebeurd ?’ –Controleer of het slachtoffer letsels heeft: bv. bloedingen –Blijf het slachtoffer controleren  Indien slachtoffer bewusteloos is: hulp inroepen Beoordeel de toestand van het slachtoffer 1/3

10 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief10 Ademhalingswegen vrijmaken Draai het slachtoffer op de rug (ERC) Kantel het hoofd achterwaarts Voer de kinlift uit Verwijder storende elementen bv. loszittend mondbeschermstuk (basketbal, boksen, enz) Opgelet: wervelletsel (ERC) Beoordeel de toestand van het slachtoffer 2/3

11 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief11 Controle van de ademhaling Kijk, luister en voel niet langer dan 10 seconden of het slachtoffer normale ademhaling vertoont  Indien normale ademhaling: –Leg het slachtoffer in stabiele zijligging –Bel 112 en blijf de ademhaling controleren  Indien geen normale ademhaling: bel 112 Beoordeel de toestand van het slachtoffer 3/3

12 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief12 Verschillende mogelijkheden: dokter, 112, enz. 112: Waar, wat, wie en ernst van het voorval (aantal en toestand van de slachtoffers) melden/laten melden door een medesporter Situatiegebonden bv. Bij het uit het water halen van een bewusteloze drenkeling mogen de hulpdiensten (112) reeds onmiddellijk verwittigd worden zonder voorafgaande controle FAQs: 112, MUG, ICE, enz. Alarmeer de hulpdiensten

13 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief13 Eerste aandacht blijft naar de vitale functies gaan, dan pas aandacht voor minder bedreigende letsels Basisregels eerste hulpverlening: –Praat op rustige toon (+ ooghoogte) met het slachtoffer –Blijf bij en luister naar het slachtoffer –Verplaats het slachtoffer niet nodeloos –Laat het slachtoffer zo weinig mogelijk inspanning doen –Bezorg het slachtoffer geen extra pijn –Bescherm het slachtoffer tegen koude of warmte –Geef het slachtoffer niet te eten of te drinken Verleen verdere eerste hulp 1/2

14 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief14 Stabiele zijligging Elk bewusteloos slachtoffer dat normaal ademt, leg je in stabiele zijligging. De stabiele zijligging laat toe: –dat het slachtoffer gemakkelijk ademt –dat vloeistof uit de mond loopt –dat de hulpverlener de ademhaling kan observeren Verleen verdere eerste hulp 2/2

15 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief15 Levensbedreigend = uitvallen van minstens één vitale functie: bewustzijn en/of ademhaling Wat doen ? 1.Vier stappen in eerste hulp 2.Indien geen normale ademhaling: bel 112 en start de reanimatie (harde ondergrond !) Levensbedreigende situatie

16 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief16 In normale omstandigheden zorgt de ademhaling voor voldoende zuurstofopname en zal de hartwerking zorgen voor de circulatie van dit zuurstofrijke bloed naar alle cellen. hartwerking Het beademen brengt dus zuurstof in de longen en de bloedbaan, de hartmassage zorgt ervoor dat het bloed circuleert. Het doel van de reanimatie is het onderhouden van de zuurstofvoorziening in de vitale organen. Inleiding basisreanimatie

17 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief17 Hartwerking

18 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief18 30 hartmassages in 18 seconden –Handen (hiel) in het midden van en loodrecht op de borstkas –4 à 5 cm diep masseren (niet stoten) bij volwassenen –Ritme: 100 keer per minuut 2 beademingspogingen in 4 seconden –Hoofd achterwaarts kantelen en kinlift uitvoeren (neus toe !) –2 x (1” in / 1” uit ) en hoofd wegdraaien richting borstkas Doorgaan tot –Deskundige hulp ter plaatse overneemt –Het slachtoffer de normale ademhaling hervat –De hulpverlener uitgeput is Basisregels van de reanimatie: 30/2

19 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief19 Inwendige bloeding: blauwverkleuring, pijn –Bel 112 –Leg ijs op de verkleurde plek –Controleer vitale functies tot gespecialiseerde hulp overneemt Uitwendige bloeding: ernstig bloedverlies –Vermijd rechtstreeks contact met bloed slachtoffer –Bel 112 –Stelp de bloeding door rechtstreekse druk op wonde –Controleer vitale functies tot gespec. hulp overneemt Levensbedreigende bloedingen

20 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief20 Lichte verslikking: het slachtoffer kan nog hoesten, ademen, praten (hees) –Moedig het hoesten aan Ernstige verslikking: het slachtoffer kan geen enkele klank meer uitbrengen –Geef eerst vijf rugslagen –Geef dan vijf buikstoten (controle arts achteraf !) –Bij bewustzijnsverlies: bel 112 en start met de reanimatie Verslikking

21 6-8-2014 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief21 Wat: doorbloeding van de hartspier is verminderd waardoor een deel van het hart niet meer van bloed (en dus zuurstof) wordt voorzien en afsterft Oorzaken: –Klonter in de kransslagader –Vernauwing van de kransslagader  De ernst v/h letsel hangt af v/d plaats v/d obstructie Alarmtekens vooraf: –Pijn in de linkerborst –Zuurstofnood bij fysieke inspanning (niet alleen sport) Hartaanval 1/2

22 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief22 Symptomen: pijn (borststreek), duizeligheid, snelle en zwakke hartslag, snelle en oppervlakkige ademhaling, grauwe huidskleur Wat doe je? –Bel 112 –Laat SL in comfortabele houding (op de grond) zitten –Maak knellende kledij los –Laat SL eigen medicatie innemen (indien aanwezig) –Blijf de vitale functies controleren Hartaanval 2/2

23 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief23 Wat: bloedtoevoer naar een deel van de hersenen valt plotseling weg Symptomen: spierverzwakking in het aangezicht, verstoord bewustzijn, gestoord gezichtsvermogen, hoofdpijn Wat doe je? –Voer de FAST-test uit: Face – Arms – Speech - Timing –Indien de test positief is: bel 112 –Plaats het slachtoffer in een comfortabele houding –Blijf de vitale functies controleren Beroerte

24 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief24 Wat: Letsels als gevolg van plotse, hevige impact op het hoofd en het lichaam Symptomen: –Gevoelsuitval in armen en/of benen –Suf en verward (geen herinnering) –Misselijk –Spierkrachtvermindering –Hoofdpijn –Nekpijn Hoofd- en wervelletsels 1/2

25 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief25 Wat doe je ? –Kalmeer het slachtoffer en laat het niet bewegen –Bel 112 –Immobiliseer het hoofd van het slachtoffer ENKEL als het wil meewerken –Blijf de vitale functies controleren –Na trauma: géén medicatie toedienen Vrije ademhalingswegen zijn prioritair op een wervelletsel ! Hoofd- en wervelletsels 2/2

26 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief26 Letsels aan botten en gewrichten –Breuk: bot gedeeltelijk of geheel gebroken –Ontwrichting: gewrichtskop uit gewrichtspan –Verstuiking: gewrichtsbanden uitgerokken of gescheurd Letsels aan onderhuidse weefsels –Kneuzing: weefsel gekneld tussen voorwerp en bot –Spier/peesscheur: geheel/gedeeltelijk gescheurde vezels –Spierkramp: onwillekeurig samentrekken van de spier –Spierverrekking: uitgerekt zonder te scheuren Letsels aan het bewegingsapparaat: Wat?

27 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief27 Pijn Zwelling en blauwverkleuring (inwendige bloeding) Verminderde bruikbaarheid van het lidmaat Abnormale stand van het lidmaat (bij breuk of ontwrichting) Bloedingen (bij open breuk of ontwrichting) ‘Zweepslag’-gevoel (bij spier- of peesscheur) Letsels aan het bewegingsapparaat: Symptomen

28 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief28 Koel het letsel af met ijs: geen rechtstreeks contact met de wonde (doek) en maximum 20 minuten Lichaamsdeel zo onbeweeglijk mogelijk houden Geen repositie (bij breuk of ontwrichting) Bloeding stelpen (bij open breuk of ontwrichting) Letsels aan het bewegingsapparaat: Wat doe je?

29 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief29 Wat: beschadigingen van de huid na contact met een ruw of scherp voorwerp, hitte, enz. met twee grote risico’s: –Bloedverlies –Infectierisico Initiator : –behandeling van schaafwonden en snijwonden Huidwonden: Situering

30 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief30 Werk hygiënisch: was uw handen en doe handschoenen aan Beperk het bloedverlies Reinig de wonde: met water (kraan, fysiol.) of HAC Sterk bevuilde wonde: arts raadplegen Bescherm de wonde: compres, niet inklevend verband Controle tetanusinenting doorverwijzen doorverwijzen Huidwonden: Wat doe je?

31 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief31 Etter ≠ wondvocht –Etter: visceus slijm dat niet afdruipt (wijst op infectie) –Wondvocht: vloeibare substantie dat uit de wonde loopt (wijst op normale genezing van grote wonde) Etter of wondvocht ? Detailinfo: Etter

32 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief32 Wat: beschadiging van de huid (en onderliggende weefsels) ten gevolge van warmte, wrijving, straling, enz.  In de sportbeoefening hebben we vooral te maken met eerste graad brandwonden Symptomen: –Pijn –Rode en licht gezwollen huid Wat doe je? –Koel de brandwonde af met lauw water (15 à 20 min) –Verwijder niet klevende kledij en juwelen –Leg een vochtige doek rond de brandwonde –Laat blaren gesloten (tenzij ze sterk hinderen) Brandwonden

33 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief33 Wat: beschadiging van de huid (en onderliggende weefsels) door onvoldoende bescherming tegen extreme koude  In de sportbeoefening hebben we vooral te maken met eerste graad vrieswonden Symptomen: eerst rode huid, nadien, bleekgrijze verkleuring en stekende pijn, functieverlies en gevoelloosheid van de huid Wat doe je ? –Bloedcirculatie bevorderen door beweging –Geef warme drank –Gebruik een isolatiedeken (tegen verdere afkoeling) –Raadpleeg (eventueel) een arts achteraf Koudeletsels

34 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief34 Insectensteek –Zwelling, jeuk, roodheid (soms pijn), meestal ongevaarlijk –Koel de plek af, breng nadien een insectenzalf aan –Indien levensbedreigend: bel 112 en controleer vitale functies Tekenbeet –Tekenbeet is niet pijnlijk, jeuk na enkele uren –Verwijder de teek met een tekentang –Bewaar de teek in een pot ter controle op de ziekte van Lyme Insectensteken en tekenbeten

35 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief35 Wat: kort, plots bewustzijnsverlies door een tijdelijk zuurstoftekort in de hersenen Oorzaken: emoties, pijn, uitputting, enz. Wat doe je? –Laat het slachtoffer liggen, liefst in een verluchte ruimte –Maak knellende kledij los –Leg koude kompressen of een vochtige doek op het voorhoofd/in de nek Flauwte

36 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief36 Wat: bloeding uit de neus als gevolg van een slag of stoot op de neus of na een valpartij, hevig niezen, snuiten, enz. Wat doe je? –Laat het slachtoffer zitten in ‘leeshouding’ –Vraag het slachtoffer de neusvleugels dicht te knijpen gedurende 10 min en als de bloeding dan niet gestelpt is, probeer het dan opnieuw –Als het weeral niet lukt, raadpleeg een arts –Steek GEEN watten in de neus Neusbloeding

37 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief37 Omdat hyperventilatie niet makkelijk te herkennen is, handel je pas als het slachtoffer zelf zegt dat het hyperventileert Wat doe je? –Kalmeer het slachtoffer op een rustige plek –Vraag om langzaam in en uit te ademen –Lukt niet? Blazen in een zak of in de handen –Blijf bij het slachtoffer totdat het terug normaal ademt –Bel arts/112 indien de hyperventilatie aanhoudt Hyperventilatie

38 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief38 Bij een kerntemperatuur van:  37°C = normale lichaamst°  36°C = lichte onderkoeling: bibberen, blauwe lippen, vingers en tenen, knieën, verward  34°C – 35°C = onderkoeling: versnelde AH, vertraagde HF, afname bewustzijn en verminderde motoriek en reactie  32°C = diepe onderkoeling: spierstijfheid, verminderde AH  30°C = bewustzijnsverlies: coma  28°C = hartstilstand na hartfibrillatie Beïnvloedende factoren: water- en omgevingstemperatuur, timing, kledij, vetmassa, leeftijd, activiteit, stroming, enz. Onderkoeling: Wat?

39 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief39 Lichte onderkoeling: warme (geen hete) douche, drogen, isolatiedeken, bedek het hoofd, lauwe drank, (arts) Hypothermie: –Bel 112 –Gebruik isolatiedeken (ledematen afzond. inwikkelen) –Controleer vitale functies –Géén externe opwarming (zoals warme douche) ! Opgelet voor watersporters: –SL traag binnenhalen (weinig kracht en motoriek) –Horizontale redding om bloeddrukval te vermijden Onderkoeling: Wat doe je?

40 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief40 Risico: fysieke inspanning + felle zon + warme kleren Symptomen: rood aangelopen gelaat, warme huid, hoofdpijn, dorst, misselijk, verward, (eventueel) blaren, enz. Wat doe je? –Haal het SL uit de zon, laat hem stoppen met inspanning en breng hem in een koele omgeving/schaduw –Bel 112 –Dien actieve koeling toe (koude kompressen) Nabehandeling: –Breng vochtinbrengende crème aan Hitteslag

41 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief41 Wat: elke stof die het organisme schade toebrengt Wat doe je? –Bel het Antigifcentrum via 070/245 245, beschrijf wat er gebeurd is en volg hun instructies op –Laat het slachtoffer niet overgeven en dien geen enkele drank toe Vergiftiging

42 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief42 Symptomen: (afhankelijk van de ernst van de aanval) staren, vertraagd reageren, lichte spierschokjes, bewustzijnsverlies, spierspasmen, urineverlies Wat doe je? –Voorkom dat het slachtoffer zich blesseert –Steek nooit iets in de mond van het slachtoffer –Noteer de duur van de aanval en de reacties van het SL –Indien bewusteloos na de aanval: leg het slachtoffer in stabiele zijligging en bel 112 Epilepsie

43 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief43 Voor alle letsels aan de geslachtsdelen en aan het oog, verwijst de hulpverlener door naar een arts of het ziekenhuis ! Letsels aan de geslachtsdelen en oogletsels

44 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief44 Alleen als hulpverlener –Slachtoffer bij bewustzijn: ondersteunen of op de rug –Slachtoffer bewusteloos: Rautek Twee hulpverleners –Slachtoffer bij bewustzijn: ondersteunen, geïmproviseerde of echte stoel –Slachtoffer bewusteloos: Rautek Transporttechnieken

45 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief45 Kleefpleister (of sporttape) Wondpleister Tweedehuidverband Kompres Zwachtel of verband (techniek !) Steriel drukverband Driehoeksverband Isolatiedeken Reinigingsmiddel (uni) Ontsmettingsmiddel (uni) Coldpack Eerstehulpmaterialen

46 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief46 Naast de hiervoor beschreven eerstehulpmaterialen, vul je uw eerstehulpset aan met: Wegwerphandschoenen Kleine, niet pluizige handdoek Kousverband Splinterpincet Tekentang Koortsthermometer Roestvrije schaar met fijne punten Verbandschaar Doosje veiligheidsspelden Eerstehulpset 1/2

47 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief47 Plastiek zakjes Papier en potlood Zakmasker (reanimatie) Lijst met nuttige telefoonnummers Handleiding eerste hulp Steriele naalden GSM Snelle suikers Medicatielijst deelnemers sportkamp Paracetamol (enkel op initiatief van de betrokkene) Eerstehulpset 2/2

48 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief48 Bedankt voor uw aandacht ! Meer info omtrent opleidingen EHBO: Rode Kruis-Vlaanderen www.rodekruis.be Vragen ?


Download ppt "Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief1 Veilig Sporten Curatief Basismodule Algemeen Gedeelte Initiator Een cursus EHBO: een must ?"

Verwante presentaties


Ads door Google