De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veilig Sporten Curatief

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veilig Sporten Curatief"— Transcript van de presentatie:

1 Veilig Sporten Curatief
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief Veilig Sporten Curatief Een cursus EHBO: een must ? Tip: Aan de zin ‘Een cursus EHBO: een must ?’ is een introductiefilm gekoppeld. Basismodule Algemeen Gedeelte Initiator

2 kan optreden in elke levensbedreigende situatie;
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 2 Doel van deze cursus 1/2 De Initiator kan optreden in elke levensbedreigende situatie; kan hulp verlenen bij een aantal (ernstige) aandoeningen en bij vaak voorkomende sportletsels; weet een degelijke EHBO-set samen te stellen en kent de algemene principes van wondverzorging; kent de basis transporttechnieken.

3 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief
3 Doel van deze cursus 2/2 Deze presentatie toont een selectie van mogelijke letsels en aandoeningen die regelmatig voorkomen bij sportbeoefening. Daarnaast wordt ook een sportspecifieke aanvulling voorzien in functie van de gekozen sporttak. Bv. ‘onderkoeling’ bij de opleiding initiator waterski ‘hitteslag’ bij de opleiding initiator bergwandelen Niet alles wat in de cursustekst staat, behoort tot de te kennen leerstof. De docent wordt geacht hierover duidelijke communicatie te voeren met de cursisten en houdt rekening met de tabel op p. 8 in de cursus. Zowel van de basisreanimatie als van de EHBO-kennis wordt best een PRAKTIJK examen afgenomen.

4 Overzicht Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 4
Vier stappen in eerste hulp Veiligheid Toestand SL 112 Eerste hulp Levensbedreigende situaties Reanimatie Levensbedreigende bloedingen Verslikking Levensbedreigende letsels Hartaanval Beroerte Hoofd- en wervelletsels Letsels aan het bewegingsapparaat Sportletsels Letsels aan de huid Andere (sport)letsels Eenvoudige transporttechnieken Transporttechnieken en eerste hulpmaterialen Eerstehulpmateriaal Eerstehulpset

5 Levensbedreigende situaties: reanimatie
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 5 Levensbedreigende situaties: reanimatie Levensbedreigende situatie Inleiding basisreanimatie Basisregels van de reanimatie

6 Insectensteken en tekenbeten
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 6 Letsels aan de huid Huidwonden Brandwonden Koudeletsels Insectensteken en tekenbeten

7 Andere (sport)letsels
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 7 Andere (sport)letsels Flauwte Neusbloeding Hyperventilatie Onderkoeling Hitteslag Vergiftiging Epilepsie Letsels aan de geslachtsdelen en oogletsels Het gedeelte rond verdrinking staat niet in de cursustekst en is eventueel van toepassing voor enkele watersporten.

8 Zorg voor de veiligheid
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 8 Zorg voor de veiligheid Veiligheid bepalen in functie van de situatie: Eigen veiligheid eerst, altijd en overal bv. besmettingsgevaar (HIV, HepB, enz.): gebruik handschoenen en mondmasker Veiligheid van het slachtoffer(s): slachtoffer niet verplaatsen, tenzij gevaarbron bv. E40, water, brandend voertuig, gaslek, enz. Veiligheid van de omstaanders Neem de tijd om de situatie op een afstand in te schatten ! Opdracht: Geef een voorbeeld uit uw sporttak. Tip: gevaar wordt niet enkel visueel waargenomen: gas ruikt men (soms), hitte voelt men, enz.

9 Beoordeel de toestand van het slachtoffer 1/3
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 9 Beoordeel de toestand van het slachtoffer 1/3 Controle van het bewustzijn Schud zacht aan de schouders Roep luid (zijn naam) Indien slachtoffer bij bewustzijn is: Stel eenvoudige vragen: bv. ‘Wat is er gebeurd ?’ Controleer of het slachtoffer letsels heeft: bv. bloedingen Blijf het slachtoffer controleren Indien slachtoffer bewusteloos is: hulp inroepen

10 Beoordeel de toestand van het slachtoffer 2/3
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 10 Beoordeel de toestand van het slachtoffer 2/3 Ademhalingswegen vrijmaken Draai het slachtoffer op de rug (ERC) Kantel het hoofd achterwaarts Voer de kinlift uit Verwijder storende elementen bv. loszittend mondbeschermstuk (basketbal, boksen, enz) Opgelet: wervelletsel (ERC) ERC = European Rescusitation Council (Europese Reanimatie Raad): Om de vijf jaar (2005, 2010, enz.) vaardigen zij de laatste nieuwe reanimatienormen uit op basis van wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen vijf jaar.

11 Beoordeel de toestand van het slachtoffer 3/3
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 11 Beoordeel de toestand van het slachtoffer 3/3 Controle van de ademhaling Kijk, luister en voel niet langer dan 10 seconden of het slachtoffer normale ademhaling vertoont Indien normale ademhaling: Leg het slachtoffer in stabiele zijligging Bel 112 en blijf de ademhaling controleren Indien geen normale ademhaling: bel 112 Normale ademhaling: na een hartstilstand “happen” sommige slachtoffers nog naar lucht, dit is niet hetzelfde als inademen ! Indien je als hulpverlener niet zeker bent van de aan- of afwezigheid van ademhaling, beschouw je dit als geen normale ademhaling.

12 Alarmeer de hulpdiensten
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 12 Alarmeer de hulpdiensten Verschillende mogelijkheden: dokter, 112, enz. 112: Waar, wat, wie en ernst van het voorval (aantal en toestand van de slachtoffers) melden/laten melden door een medesporter Situatiegebonden bv. Bij het uit het water halen van een bewusteloze drenkeling mogen de hulpdiensten (112) reeds onmiddellijk verwittigd worden zonder voorafgaande controle FAQs: 112, MUG, ICE, enz. Het verwittigen van de hulpdiensten kan situatiegebonden zijn. Bij een zwaar verkeersongeval met hoogenergetisch trauma (vb: twee wagens die frontaal op mekaar inrijden) zal je onmiddellijk de hulpdiensten (laten) verwittigen vooraleer je start met controles. 112 is het algemeen noodnummer binnen alle landen van de EU en dit nummer kan je met elke gsm vormen (zelfs al is het jouw GSM niet en ken je de PIN-code niet) op voorwaarde dat de batterij niet leeg is. Met de publieke (vaste) telefoontoestellen kan je gratis de hulpdiensten verwittigen. Het kan zijn dat je niet onmiddellijk verbinding krijgt, wacht gewoon af en haak niet in. Tip: Controleer het noodnummer van het land waar je naartoe trekt (vb bij buitenlandse stages) indien dit niet in de EU ligt. Bij ernstige ongevallen/traumata zal een wagen van de Mobiele Urgentie Groep (MUG) vóór de ziekenwagen uitrijden en hierbij is steeds een arts aanwezig. Een ziekenwagen daarentegen wordt bemand door ambulanciers, brandweerlui en/of verplegers. In alle gevallen worden de hulpdiensten eerst verwittigd alvorens te starten met de reanimatie.

13 Verleen verdere eerste hulp 1/2
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 13 Verleen verdere eerste hulp 1/2 Eerste aandacht blijft naar de vitale functies gaan, dan pas aandacht voor minder bedreigende letsels Basisregels eerste hulpverlening: Praat op rustige toon (+ ooghoogte) met het slachtoffer Blijf bij en luister naar het slachtoffer Verplaats het slachtoffer niet nodeloos Laat het slachtoffer zo weinig mogelijk inspanning doen Bezorg het slachtoffer geen extra pijn Bescherm het slachtoffer tegen koude of warmte Geef het slachtoffer niet te eten of te drinken

14 Verleen verdere eerste hulp 2/2
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 14 Verleen verdere eerste hulp 2/2 Stabiele zijligging Elk bewusteloos slachtoffer dat normaal ademt, leg je in stabiele zijligging. De stabiele zijligging laat toe: dat het slachtoffer gemakkelijk ademt dat vloeistof uit de mond loopt dat de hulpverlener de ademhaling kan observeren

15 Levensbedreigende situatie
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 15 Levensbedreigende situatie Levensbedreigend = uitvallen van minstens één vitale functie: bewustzijn en/of ademhaling Wat doen ? Vier stappen in eerste hulp Indien geen normale ademhaling: bel 112 en start de reanimatie (harde ondergrond !)

16 Inleiding basisreanimatie
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 16 Inleiding basisreanimatie In normale omstandigheden zorgt de ademhaling voor voldoende zuurstofopname en zal de hartwerking zorgen voor de circulatie van dit zuurstofrijke bloed naar alle cellen. Het beademen brengt dus zuurstof in de longen en de bloedbaan, de hartmassage zorgt ervoor dat het bloed circuleert. Het doel van de reanimatie is het onderhouden van de zuurstofvoorziening in de vitale organen.

17 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief
17 Hartwerking

18 Basisregels van de reanimatie: 30/2
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 18 Basisregels van de reanimatie: 30/2 30 hartmassages in 18 seconden Handen (hiel) in het midden van en loodrecht op de borstkas 4 à 5 cm diep masseren (niet stoten) bij volwassenen Ritme: 100 keer per minuut 2 beademingspogingen in 4 seconden Hoofd achterwaarts kantelen en kinlift uitvoeren (neus toe !) 2 x (1” in / 1” uit ) en hoofd wegdraaien richting borstkas Doorgaan tot Deskundige hulp ter plaatse overneemt Het slachtoffer de normale ademhaling hervat De hulpverlener uitgeput is Indien 2 helpers aanwezig zijn: elke helper voert een volledige reanimatie (beademing én hartmassage) uit gedurende twee minuten.

19 Levensbedreigende bloedingen
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 19 Levensbedreigende bloedingen Inwendige bloeding: blauwverkleuring, pijn Bel 112 Leg ijs op de verkleurde plek Controleer vitale functies tot gespecialiseerde hulp overneemt Uitwendige bloeding: ernstig bloedverlies Vermijd rechtstreeks contact met bloed slachtoffer Stelp de bloeding door rechtstreekse druk op wonde Controleer vitale functies tot gespec. hulp overneemt Praktijkoefening voor de cursisten: leer uw eigen polsslag meten Leer de polsslag van uw collega meten

20 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief
20 Verslikking Lichte verslikking: het slachtoffer kan nog hoesten, ademen, praten (hees) Moedig het hoesten aan Ernstige verslikking: het slachtoffer kan geen enkele klank meer uitbrengen Geef eerst vijf rugslagen Geef dan vijf buikstoten (controle arts achteraf !) Bij bewustzijnsverlies: bel 112 en start met de reanimatie

21 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief
21 Hartaanval 1/2 Wat: doorbloeding van de hartspier is verminderd waardoor een deel van het hart niet meer van bloed (en dus zuurstof) wordt voorzien en afsterft Oorzaken: Klonter in de kransslagader Vernauwing van de kransslagader De ernst v/h letsel hangt af v/d plaats v/d obstructie Alarmtekens vooraf: Pijn in de linkerborst Zuurstofnood bij fysieke inspanning (niet alleen sport)

22 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief
22 Hartaanval 2/2 Symptomen: pijn (borststreek), duizeligheid, snelle en zwakke hartslag, snelle en oppervlakkige ademhaling, grauwe huidskleur Wat doe je? Bel 112 Laat SL in comfortabele houding (op de grond) zitten Maak knellende kledij los Laat SL eigen medicatie innemen (indien aanwezig) Blijf de vitale functies controleren Symptomen: Snelle en zwakke hartslag: Het hart heeft een deel van haar werking verloren (afgestorven hartweefsel) waardoor het slagvolume vermindert en de kracht van de hartslag verlaagd is. Het hart zal in een evenwichtsreactie toch proberen evenveel bloed (en dus zuurstof) rond te pompen als voorheen door sneller samen te trekken. Snelle en oppervlakkige ademhaling: De longen kunnen niet op volle kracht werken door een verminderd zuurstofgehalte in de bloedvaten van de longen (door een verminderde bloedtoevoer), vandaar de oppervlakkige ademhaling. De longen proberen in een evenwichtsreactie toch evenveel zuurstof binnen te krijgen als voorheen door de ademhaling te versnellen. Grauwe huidskleur: In een natuurlijke reactie zal het lichaam de perifere bloedvaten vernauwen om meer bloed (en dus zuurstof) te voorzien voor de vitale organen (hersenen, hart, longen, lever, enz). Behandeling: Comfortabele houding: De keuze is aan het slachtoffer. Meestal kiest het slachtoffer voor een halfzittende houding, maar er zijn uitzonderingen.

23 Wat: bloedtoevoer naar een deel van de hersenen valt plotseling weg
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 23 Beroerte Wat: bloedtoevoer naar een deel van de hersenen valt plotseling weg Symptomen: spierverzwakking in het aangezicht, verstoord bewustzijn, gestoord gezichtsvermogen, hoofdpijn Wat doe je? Voer de FAST-test uit: Face – Arms – Speech - Timing Indien de test positief is: bel 112 Plaats het slachtoffer in een comfortabele houding Blijf de vitale functies controleren

24 Hoofd- en wervelletsels 1/2
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 24 Hoofd- en wervelletsels 1/2 Wat: Letsels als gevolg van plotse, hevige impact op het hoofd en het lichaam Symptomen: Gevoelsuitval in armen en/of benen Suf en verward (geen herinnering) Misselijk Spierkrachtvermindering Hoofdpijn Nekpijn De prioriteit ligt steeds bij het redden van een leven of het uit water halen van een drenkeling die met het hoofd in het water ligt. Wanneer het slachtoffer niet ademt, wordt mond-op-mond beademing toegepast. In combinatie met verdrinkingsongevallen (bv. slachtoffer is met zijn hoofd tegen de duikplank gestoten en in het water gevallen): eens op de oever kan het hoofd van het SL met de handen of tussen de knieën gestabiliseerd worden. Sporten waarin een helm gedragen wordt (bv. motorrcoss): de helm enkel verwijderen indien ernstige ademhalingsmoeilijkheden bestaan of verwacht worden.

25 Hoofd- en wervelletsels 2/2
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 25 Hoofd- en wervelletsels 2/2 Wat doe je? Kalmeer het slachtoffer en laat het niet bewegen Bel 112 Immobiliseer het hoofd van het slachtoffer ENKEL als het wil meewerken Blijf de vitale functies controleren Na trauma: géén medicatie toedienen Vrije ademhalingswegen zijn prioritair op een wervelletsel !

26 Letsels aan het bewegingsapparaat: Wat?
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 26 Letsels aan het bewegingsapparaat: Wat? Letsels aan botten en gewrichten Breuk: bot gedeeltelijk of geheel gebroken Ontwrichting: gewrichtskop uit gewrichtspan Verstuiking: gewrichtsbanden uitgerokken of gescheurd Letsels aan onderhuidse weefsels Kneuzing: weefsel gekneld tussen voorwerp en bot Spier/peesscheur: geheel/gedeeltelijk gescheurde vezels Spierkramp: onwillekeurig samentrekken van de spier Spierverrekking: uitgerekt zonder te scheuren

27 Letsels aan het bewegingsapparaat: Symptomen
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 27 Letsels aan het bewegingsapparaat: Symptomen Pijn Zwelling en blauwverkleuring (inwendige bloeding) Verminderde bruikbaarheid van het lidmaat Abnormale stand van het lidmaat (bij breuk of ontwrichting) Bloedingen (bij open breuk of ontwrichting) ‘Zweepslag’-gevoel (bij spier- of peesscheur)

28 Letsels aan het bewegingsapparaat: Wat doe je?
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 28 Letsels aan het bewegingsapparaat: Wat doe je? Koel het letsel af met ijs: geen rechtstreeks contact met de wonde (doek) en maximum 20 minuten Lichaamsdeel zo onbeweeglijk mogelijk houden Geen repositie (bij breuk of ontwrichting) Bloeding stelpen (bij open breuk of ontwrichting)

29 Huidwonden: Situering
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 29 Huidwonden: Situering Wat: beschadigingen van de huid na contact met een ruw of scherp voorwerp, hitte, enz. met twee grote risico’s: Bloedverlies Infectierisico Initiator: behandeling van schaafwonden en snijwonden

30 Werk hygiënisch: was uw handen en doe handschoenen aan
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 30 Huidwonden: Wat doe je? Werk hygiënisch: was uw handen en doe handschoenen aan Beperk het bloedverlies Reinig de wonde: met water (kraan, fysiol.) of HAC Sterk bevuilde wonde: arts raadplegen Bescherm de wonde: compres, niet inklevend verband Controle tetanusinenting doorverwijzen SNIJWONDE: Binnen de drie uren (Broos: 6 uren) moet de wonde gehecht zijn, anders komen teveel bacteriën in het wondbed, wat voor een abces kan zorgen. 24u na chirurgische hechting is een wonde in principe dicht, maar zijn de verbiningen uiteraard nog zwak. Bijtwonden zijn steeds zeer vuile wonden en worden bijgevolg zeer zelden gehecht. Het dier (of mens !) moet gevangen worden om het vaccin te kunnen bepalen dat moet teogediend worden. Dit vergt tevens een omslachtige procedure en het toedienen van het vaccin is niet zonder risico (hoge mortaliteit). Daarom worden tegen beten geen preventieve vaccins toegediend zoals bij Tetanos (klem). ALGEMEEN BLAREN: Blaren worden enkel opengestoken indien ze afkomstig zijn van wrijving (omdat er dan weinig infectiegevaar is). Blaren afkomstig van brandwonden, ontstaan door hitte, worden best niet opengestoken, omdat hier het infectiegevaar anders zeer groot is. BIJTWONDEN: zowel van menselijke als van dierlijke oorsprong (bv. contactsporten)

31 Detailinfo: Etter Etter ≠ wondvocht
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 31 Detailinfo: Etter Etter ≠ wondvocht Etter: visceus slijm dat niet afdruipt (wijst op infectie) Wondvocht: vloeibare substantie dat uit de wonde loopt (wijst op normale genezing van grote wonde) Etter of wondvocht ?

32 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief
32 Brandwonden Wat: beschadiging van de huid (en onderliggende weefsels) ten gevolge van warmte, wrijving, straling, enz. In de sportbeoefening hebben we vooral te maken met eerste graad brandwonden Symptomen: Pijn Rode en licht gezwollen huid Wat doe je? Koel de brandwonde af met lauw water (15 à 20 min) Verwijder niet klevende kledij en juwelen Leg een vochtige doek rond de brandwonde Laat blaren gesloten (tenzij ze sterk hinderen)

33 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief
33 Koudeletsels Wat: beschadiging van de huid (en onderliggende weefsels) door onvoldoende bescherming tegen extreme koude In de sportbeoefening hebben we vooral te maken met eerste graad vrieswonden Symptomen: eerst rode huid, nadien, bleekgrijze verkleuring en stekende pijn, functieverlies en gevoelloosheid van de huid Wat doe je? Bloedcirculatie bevorderen door beweging Geef warme drank Gebruik een isolatiedeken (tegen verdere afkoeling) Raadpleeg (eventueel) een arts achteraf

34 Insectensteken en tekenbeten
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 34 Insectensteken en tekenbeten Insectensteek Zwelling, jeuk, roodheid (soms pijn), meestal ongevaarlijk Koel de plek af, breng nadien een insectenzalf aan Indien levensbedreigend: bel 112 en controleer vitale functies Tekenbeet Tekenbeet is niet pijnlijk, jeuk na enkele uren Verwijder de teek met een tekentang Bewaar de teek in een pot ter controle op de ziekte van Lyme

35 Oorzaken: emoties, pijn, uitputting, enz. Wat doe je?
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 35 Flauwte Wat: kort, plots bewustzijnsverlies door een tijdelijk zuurstoftekort in de hersenen Oorzaken: emoties, pijn, uitputting, enz. Wat doe je? Laat het slachtoffer liggen, liefst in een verluchte ruimte Maak knellende kledij los Leg koude kompressen of een vochtige doek op het voorhoofd/in de nek

36 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief
36 Neusbloeding Wat: bloeding uit de neus als gevolg van een slag of stoot op de neus of na een valpartij, hevig niezen, snuiten, enz. Wat doe je? Laat het slachtoffer zitten in ‘leeshouding’ Vraag het slachtoffer de neusvleugels dicht te knijpen gedurende 10 min en als de bloeding dan niet gestelpt is, probeer het dan opnieuw Als het weeral niet lukt, raadpleeg een arts Steek GEEN watten in de neus

37 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief
37 Hyperventilatie Omdat hyperventilatie niet makkelijk te herkennen is, handel je pas als het slachtoffer zelf zegt dat het hyperventileert Wat doe je? Kalmeer het slachtoffer op een rustige plek Vraag om langzaam in en uit te ademen Lukt niet? Blazen in een zak of in de handen Blijf bij het slachtoffer totdat het terug normaal ademt Bel arts/112 indien de hyperventilatie aanhoudt

38 Bij een kerntemperatuur van:
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 38 Onderkoeling: Wat? Bij een kerntemperatuur van: 37°C = normale lichaamst° 36°C = lichte onderkoeling: bibberen, blauwe lippen, vingers en tenen, knieën, verward 34°C – 35°C = onderkoeling: versnelde AH, vertraagde HF, afname bewustzijn en verminderde motoriek en reactie 32°C = diepe onderkoeling: spierstijfheid, verminderde AH 30°C = bewustzijnsverlies: coma 28°C = hartstilstand na hartfibrillatie Beïnvloedende factoren: water- en omgevingstemperatuur, timing, kledij, vetmassa, leeftijd, activiteit, stroming, enz. Het lichaam zorgt voor thermoregulatie, dit is het automatisch regelen van de inwendige lichaamstemperatuur door het bewaren van het evenwicht tussen warmteverlies en warmteproductie. Lichaamswarmte wordt geproduceerd door het metabolisme (eten en drinken) en door spierarbeid (dat 80% warmte en 20% arbeid levert). Sommige lichaamsdelen koelen sneller af dan andere. Ter hoogte van het hoofd treedt bijvoorbeeld heel snel en gemakkelijk warmteverlies op. Ook via de oksels, huidplooien en knieholten wordt snel warmte afgegeven. Eén van de oorzaken zijn hier de oppervlakkig gelegen bloedvaten in combinatie met weinig vetmassa op die plaatsen.

39 Onderkoeling: Wat doe je?
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 39 Onderkoeling: Wat doe je? Lichte onderkoeling: warme (geen hete) douche, drogen, isolatiedeken, bedek het hoofd, lauwe drank, (arts) Hypothermie: Bel 112 Gebruik isolatiedeken (ledematen afzond. inwikkelen) Controleer vitale functies Géén externe opwarming (zoals warme douche) ! Opgelet voor watersporters: SL traag binnenhalen (weinig kracht en motoriek) Horizontale redding om bloeddrukval te vermijden Een hypothermisch slachtoffer wordt pas dood verklaard als hij na opwarming de vitale functies niet kan hervatten.

40 Risico: fysieke inspanning + felle zon + warme kleren
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 40 Hitteslag Risico: fysieke inspanning + felle zon + warme kleren Symptomen: rood aangelopen gelaat, warme huid, hoofdpijn, dorst, misselijk, verward, (eventueel) blaren, enz. Wat doe je? Haal het SL uit de zon, laat hem stoppen met inspanning en breng hem in een koele omgeving/schaduw Bel 112 Dien actieve koeling toe (koude kompressen) Nabehandeling: Breng vochtinbrengende crème aan Vochtinbrengende crème: bv. Nivea After Sun

41 Wat: elke stof die het organisme schade toebrengt Wat doe je?
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 41 Vergiftiging Wat: elke stof die het organisme schade toebrengt Wat doe je? Bel het Antigifcentrum via 070/ , beschrijf wat er gebeurd is en volg hun instructies op Laat het slachtoffer niet overgeven en dien geen enkele drank toe Zonder medisch advies (070/245245) mag de eerstehulpverlener het slachtoffer niet doen braken, hem geen water of andere middelen toedienen.

42 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief
42 Epilepsie Symptomen: (afhankelijk van de ernst van de aanval) staren, vertraagd reageren, lichte spierschokjes, bewustzijnsverlies, spierspasmen, urineverlies Wat doe je? Voorkom dat het slachtoffer zich blesseert Steek nooit iets in de mond van het slachtoffer Noteer de duur van de aanval en de reacties van het SL Indien bewusteloos na de aanval: leg het slachtoffer in stabiele zijligging en bel 112

43 Letsels aan de geslachtsdelen en oogletsels
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 43 Letsels aan de geslachtsdelen en oogletsels Voor alle letsels aan de geslachtsdelen en aan het oog, verwijst de hulpverlener door naar een arts of het ziekenhuis !

44 Alleen als hulpverlener
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 44 Transporttechnieken Alleen als hulpverlener Slachtoffer bij bewustzijn: ondersteunen of op de rug Slachtoffer bewusteloos: Rautek Twee hulpverleners Slachtoffer bij bewustzijn: ondersteunen, geïmproviseerde of echte stoel

45 Eerstehulpmaterialen
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 45 Eerstehulpmaterialen Kleefpleister (of sporttape) Wondpleister Tweedehuidverband Kompres Zwachtel of verband (techniek !) Steriel drukverband Driehoeksverband Isolatiedeken Reinigingsmiddel (uni) Ontsmettingsmiddel (uni) Coldpack

46 Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief
46 Eerstehulpset 1/2 Naast de hiervoor beschreven eerstehulpmaterialen, vul je uw eerstehulpset aan met: Wegwerphandschoenen Kleine, niet pluizige handdoek Kousverband Splinterpincet Tekentang Koortsthermometer Roestvrije schaar met fijne punten Verbandschaar Doosje veiligheidsspelden

47 Eerstehulpset 2/2 Plastiek zakjes Papier en potlood
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 47 Eerstehulpset 2/2 Plastiek zakjes Papier en potlood Zakmasker (reanimatie) Lijst met nuttige telefoonnummers Handleiding eerste hulp Steriele naalden GSM Snelle suikers Medicatielijst deelnemers sportkamp Paracetamol (enkel op initiatief van de betrokkene)

48 Bedankt voor uw aandacht !
Initiator - Basismodule - Veilig Sporten - Curatief 48 Vragen ? Bedankt voor uw aandacht ! Meer info omtrent opleidingen EHBO: Rode Kruis-Vlaanderen


Download ppt "Veilig Sporten Curatief"

Verwante presentaties


Ads door Google