De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM op de cursus Initiator Zwemmen

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM op de cursus Initiator Zwemmen"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM op de cursus Initiator Zwemmen
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak' WELKOM op de cursus Initiator Zwemmen Gelieve uw sporttak en periode in te vullen. Taakomschrijving van de opleiding Initiator van de Vlaamse Trainersschool

2 Waarom een sportkaderopleiding volgen ? De Vlaamse Trainersschool
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak' Inhoud Waarom een sportkaderopleiding volgen ? De Vlaamse Trainersschool Opleidingsstructuur Eindcompetenties van de Initiator Vakken Cursusmateriaal Examenreglement Erkenning Engagement Kwaliteitszorg Wie doet wat ?

3 Waarom een sportkaderopleiding volgen ?
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak' Waarom een sportkaderopleiding volgen ? Behalen van een erkend VTS-diploma Basisprincipes van initiatie leren Didactisch-pedagogisch inzicht verwerven Veilig leren sporten Ervaringen delen met andere cursisten Streven naar kwaliteitsverbetering Persoonlijk In de sportclub, op het sportkamp, enz. Technische vorming naast pedagogisch en didactisch. Iedereen werkt op dezelfde manier. Aanvullen van eigen inzichten met inzichten en theoretische kaders. Een opleiding is modulair. Men kan de modules spreiden in de tijd. Een opleiding is goedkoop en men krijgt er zeer veel kennis en vaardigheden aangeleerd.

4 De Vlaamse Trainersschool
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak' De Vlaamse Trainersschool Wat is de Vlaamse Trainersschool ? De VTS is een samenwerkingsverband tussen: Bloso Universiteiten en hogescholen met een opleiding L.O. Sportfederaties Wat doet de VTS ? De VTS verzorgt de sportkaderopleiding in de Vlaamse Sport: Sporttakgerichte opleidingen, bv. Initiator, Instructeur B, Trainer B en A Aanvullende opleidingen: bv. sporters met een handicap en senioren Beroepsgerichte opleidingen, bv. Hoger Redder en Sportfunctionaris Begeleidingsgerichte opleidingen, bv. Bewegingsanimator Decretaal erkende bijscholingen (levenslang leren)

5 Sporttakgerichte opleidingen: opleidingsstructuur
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak' Sporttakgerichte opleidingen: opleidingsstructuur Basismodule Algemeen Gedeelte Trainer A Sportspecifieke modules Trainer A Gevorderde competitie 3 Basismodule Algemeen Gedeelte Trainer B Sportspecifieke modules Trainer B groepen (sporters met een handicap, senioren, recrea- Aanvullende opleidingen voor verschillende doel- tieve sporters) die sporttakspecifiek of sporttak- overschrijdend kunnen georganiseerd worden Sporttechnische vervolmaking of beginnende competitie 2 Basismodule Algemeen Gedeelte Instructeur B Sportspecifieke modules Instructeur B Basismodule Algemeen Gedeelte Initiator Sportspecifieke modules Initiator Initiatie 1

6 Sporttakgerichte opleidingen: opleidingsstructuur
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak' Sporttakgerichte opleidingen: opleidingsstructuur Initiator Waterpolo Initiator Synchroonzwemmen Vul hier uw sporttakspecifieke opleidingsstructuur in, inclusief aanvullende modules.

7 Sporttakoverschrijdende eindcompetenties Initiator
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak' Sporttakoverschrijdende eindcompetenties Initiator De Initiator begeleidt beginnende sporters bij het aanleren van sportspecifieke bewegingsvaardigheden, basistechnieken of spelen, los van competitieve doelstellingen; houdt rekening met elementaire gezondheidsaspecten; kan aangepaste omgangsvormen toepassen; kan zelfstandig een sportspecifieke activiteit voorbereiden, leiden en evalueren; werkt mee in het kader van een ruimer opleidingsprogramma dat uitgewerkt en gecoördineerd wordt door een hoger opgeleide.

8 Sportspecifieke eindcompetenties Initiator Zwemmen
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak' Sportspecifieke eindcompetenties Initiator Zwemmen De Initiator Zwemmen: heeft een elementaire kennis van bewegingsprincipes in het water en de basistechnieken (schoolslag, crawl, rugslag, vlinderslag, starten en keren); heeft inzicht in de methodiek van deze technieken en slagen; kan een les watergewenning geven en daarbij voldoende speelse oefenvormen aanbieden op een verantwoorde wijze; Kan de basistechnieken op een speelse manier aanleren met het accent op jeugd; Kan elementaire fouten in de geziene slagen verbeteren. Gelieve uw sporttak in te vullen en de tekst aan te vullen op basis van het goedgekeurde cursusstramien.

9 Veilig Sporten, preventief luik (VSP)
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak' Vakken basismodule Sportdidactiek Vijf bouwstenen: zie dia 10 Veilig Sporten, preventief luik (VSP) Preventie van sportletsels Veilig sporten, curatief luik (VSC) Vier stappen in de eerstehulpverlening Reanimatie en levensbedreigende letsels Sportletsels Op het tekstvlak van ‘Vijf bouwstenen’ bevindt zich een link naar dia 19.

10 Vakken basismodule: vijf bouwstenen
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak' Vakken basismodule: vijf bouwstenen Context In welke omstandigheden moet ik lesgeven ? Doelen en inhouden Wat wil ik bereiken ? Initiator Hoe kan ik sturen, communiceren, motiveren ? De sportbeoefenaars Aan wie geef ik les en hoe leren zij ? Procedures en methoden Hoe ga ik tewerk ?

11 Vakken sportspecifieke modules
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak' Vakken sportspecifieke modules Module 2: Sporttechnische module Gelieve de vakken van module 2, 3 en 4 (conform het goedgekeurde stramien) toe te voegen en hierbij een korte toelichting te geven.

12 Vakken sportspecifieke modules
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak' Vakken sportspecifieke modules Module 3: Didactisch-methodische module Gelieve de vakken van module 2, 3 en 4 (conform het goedgekeurde stramien) toe te voegen en hierbij een korte toelichting te geven.

13 Cursusmap ‘Algemeen Gedeelte’
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak' Cursusmateriaal Cursusmap ‘Algemeen Gedeelte’ Gebruik van de cursus: Doelstellingen Sleutelbegrippen Opdrachten Cursusteksten Module 2 en Module 3 CD-ROM : Technische leerlijn watergewenning Gelieve de lijst zelf verder aan te vullen en te specifiëren met de meest recente versie van het cursusmateriaal.

14 Scoresysteem: A – B – C – D
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak' Examenreglement 2008 Scoresysteem: A – B – C – D Wijze van examineren: schriftelijk/mondeling, theorie/praktijk, evaluatiecriteria Attitude speelt een belangrijke rol Wijze van delibereren: Het vak didactiek is niet delibereerbaar Resultaatmelding: door VTS-secretariaat Vergeet zeker niet te vermelden welke vakken wel en vooral niet delibereerbaar zijn.

15 Waarde van het diploma/attest
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak' Erkenning Waarde van het diploma/attest Bevoegdheid om sportbeoefenaars op hun niveau te begeleiden Vergoeding Kwaliteitserkenning (IKZ) Subsidiëring sportclub Waardering op het terrein Vergunning van de federatie Opname in het gediplomeerdenbestand van de VTS, federatie, enz. Mogelijke terugbetaling van de opleiding (gemeente, impulssubsidies, enz.) Praktijkkansen (sportclub, sportkamp, sportdienst, enz.)

16 Verantwoordelijkheden t.a.v. jezelf
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak' Engagement Verantwoordelijkheden t.a.v. jezelf Zich profileren (waarop leg ik me toe, waar ben ik goed in) Stappen zetten (actieterrein opzoeken, aansluiting trainersvereniging, enz.) Zorgen voor verzekering BA Onderhouden van persoonlijke vaardigheden Actualiseren (volgen van clinics, zelfstudie, enz.) Verantwoordelijkheden (Activiteitsgericht – Veiligheidsgericht – Omgangsgericht) t.a.v. betrokkenen: Deelnemers (ethische code – code voor sporttrainers) Ouders Organisatie, club, collega’s, enz.

17 Engagement t.o.v. kinderen … een charter
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak' Engagement t.o.v. kinderen … een charter Nastreven van positieve waarden in de jeugdsport Alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport bannen Erkennen en aanvaarden dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen Aanvaarden van steun van sponsors en media wanneer die in overeenstemming is met de hoofddoelstellingen van de (jeugd)sport Onderschrijven van ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’

18 Kwaliteitsbewaking via IKZ-bevragingen
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak' Kwaliteitsbewaking via IKZ-bevragingen IKZ = Integrale KwaliteitsZorg Doel = meten van de kwaliteit van de cursusorganisaties en de tevredenheid van de cursisten Alle opleidingen van de VTS worden jaarlijks doorgelicht IKZ-formulier wordt door de cursist op het examen ingevuld en afgegeven samen met de examenbladen Jouw mening telt !

19 Taak van de betrokkenen tijdens de cursus
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak' Wie doet wat ? Taak van de betrokkenen tijdens de cursus DSKO: coördinatie opleidingen, aanspreekpunt Cursusverantwoordelijke: organisatie cursus, aanspreekpunt Docenten: les, inhoud, vragen, examenrichtlijnen Denkcelsecretaris: administratie Wat mag je als cursist verwachten ? Cursus – degelijke les – opdrachten – stage – observatie – faciliteiten – begeleiding – ondersteuning Wat wordt van de cursist verwacht ? Inbreng in de les - 80% aanwezig - melding afwezigheid – correcte uitvoering taak – aangifte blessure Onder ‘examenrichtlijnen’ verstaan we: schriftelijk/mondeling, gedeelte ‘leerstof’, gedeelte ‘ter info’, enz.

20 Introductie en taakomschrijving Initiator
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak' Introductie en taakomschrijving Initiator Vragen ? SUCCES !


Download ppt "WELKOM op de cursus Initiator Zwemmen"

Verwante presentaties


Ads door Google