De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Initiator Voetbal (Getuigschrift C)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Initiator Voetbal (Getuigschrift C)"— Transcript van de presentatie:

1 Initiator Voetbal (Getuigschrift C)
Inleiding

2 Inleiding : samenwerking KBVB (FTS) - BLOSO (VTS)
Enkele data… 23/09/1999 opleidingen KBVB (FTS) worden door de UEFA erkend  UEFA-B, UEFA-A en UEFA-PRO opleiding 10/06/2002 convenant tussen KBVB en BLOSO (VTS) i.v.m. de wederzijdse erkenningen van elkaars getuigschriften en diploma's 01/07/2004 verplichtingen voor de clubs van de KBVB i.v.m. het in dienst nemen van gediplomeerde trainers (vanaf 1 juli 2004) 30/09/2006 opleidingsbrochure KBVB (+/ brochures in clubs)

3 Inleiding : samenwerking KBVB (FTS) - BLOSO (VTS)
11/09/07 nieuw convenant tussen KBVB en BLOSO (VTS) opleiding initiator (getuigschrift C) vanaf januari 2008 door FTS (KBVB) en VTS (BLOSO) samen Basisopleiding van 56 uur vorige basisopleidingen : 40u (KBVB) - 68u (VTS) veilig sporten als extra module voor KBVB doelverdediger en indoor voetbal als "weggelaten" modules voor VTS + intentieverklaring om ook de andere opleidingen samen te organiseren bij positieve evaluatie => convenant 2009 een gekwalificeerde trainer voor iedere Belgische jeugdploeg 2000 jeugdtrainers/jaar dienen de komende 3 jaar gevormd worden september 2010 : 6de reeks Initiator Voetbal (Getuigschrift C)

4 Inleiding : doelstellingen Initiator Voetbal (getuigschrift C)
Initiatie = accent op praktijk (vertaling door docent) Initiatie = proeven van "jeugdopleiding“ Initiatie = geen grote fouten maken Initiatie = accent op spelplezier Initiatie = accent op B+ Initiatie = accent op Basics Initiatie = accent op 2-2, 5-5 en 8-8 Cursist verleiden om de verdere opleidingen te volgen (doel : 80% doorstroming)

5 Organisatie : Opleidingsstramien
De opleiding Initiator Voetbal (getuigschrift C) omvat 60 lesuren, verdeeld over 4 modules Module 1 omvat een algemeen gedeelte van 15 lesuren 7u : didactiek (theorie + praktijk (microteaching)) 4u : veilig sporten, het "preventief" luik 4u : veilig sporten, het "curatief" luik Module 2 omvat een sporttechnisch gedeelte van 19 lesuren 1u : taakomschrijving (competenties) van de initiator 6u : basismotorische vaardigheden 12u : visie over de jeugdopleiding KBVB Module 3 omvat specifieke didactische oefeningen van 18 lesuren Module 4 omvat de 8 uur stage die de kandidaat in een club bij een jeugdploeg naar keuze moet vervullen

6 Organisatie : evaluatie Initiator Voetbal (getuigschrift C)
Indien de kandidaat voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (17 jaar) en aanwezig is op minstens 80% van de voorziene lessen, zal hij als volgt beoordeeld worden : 5 schriftelijke examens Module 1 : algemene didactiek (open vragen) Module 1 : veilig sporten preventief (open vragen) Module 1 : veilig sporten curatief (open vragen) Module 2 : basismotorische vaardigheden (open vragen) Module 2 : opleidingsvisie KBVB (multiple-choice)

7 Organisatie : evaluatie Initiator Voetbal (getuigschrift C)
1 praktijkexamen Module 3 : didactische oefeningen (+ permanente evaluatie (progressie/bewezen competenties)) lottrekking wie welke training geeft (niet training gegeven tijdens de didactische oefeningen, dus één van de 3 andere) 18u u30 : 7- en 10- jarigen 19u u30 : 13- en 16-jarigen 30 minuten per kandidaat 4 kandidaten per lesgever-examinator per uur 1 logboek Module 4 : stage wekelijkse reflectie FEEDBACK!

8 Organisatie : evaluatie Initiator Voetbal (getuigschrift C)
ABCD-principe (cfr. Examenreglement VTS) A : de cursist kent/beheerst de stof zeer goed B : de cursist kent/beheerst de stof voldoende en hoeft onder om het even welke omstandigheid dit vak niet meer af te leggen C : de cursist kent/beheerst de stof onvoldoende, maar indien de andere vakken voldoende gekend zijn, kan hij slagen D : de cursist kent/beheerst de stof onvoldoende en moet een herexamen afleggen 7 vakken waar een score voor wordt genoteerd de cursist mag 1 C hebben, tenzij op didactiek – didactische oefeningen en stage (ND)

9 Organisatie : Informatie Initiator Voetbal (getuigschrift C)
website : Aanmelden als ‘MyBloso-gebruiker’ Selfservice cursist => ‘mijn cursussen’

10 Organisatie : lessenrooster (lesdag in de week van…)
module Topic infrastructuur 30/08/10 module 1 - taakomschrijving van de initiator (1u) - didactiek (3u) leslokaal (4u) 06/09/10 didactiek (4u) terrein (2u) + leslokaal (2u) 13/09/10 module 2 - opleidingsvisie : FUN + FORMATION (1u) - opleidingsvisie : speler staat centraal (1u) - toepassing FUN in de praktijk (2u) terrein (1u) + leslokaal (3u) 20/09/10 - opleidingsvisie : initiatie zoneprincipes (2u) - opleidingsvisie : initiatie wedstrijd- en tussenvormen (2u) 27/09/10 opleidingsvisie : initiatie leerplan van 7 tot 17 jaar (4u) 04/10/10 basismotorische vaardigheden (4u) 11/10/10 module 3 - basismotorische vaardigheden (2u) - specifieke didactische oefeningen (2u) 18/10/10 specifieke didactische oefeningen 7 jarigen (4u) 19/10/10 10/12/10 stage in club naar keuze met 7-16-jarigen (4u) 25/10/10 specifieke didactische oefeningen 10 jarigen (4u) 08/11/10 specifieke didactische oefeningen 13 jarigen (4u) 15/11/10 specifieke didactische oefeningen 16 jarigen (4u) 22/11/10 veilig sporten preventief (4u) 29/11/10 veilig sporten curatief (4u) 06/12/10 Theorie EX theoretische examens (didactiek - veilig sporten - basismotorische vaardigheden – opleidingsvisie) 16/11/10 14/12/10 Praktijk EX in club naar keuze met 7-, 10-, 13- of 16-jarigen 15/12/10 Jury 05/01/11 Theorie HEX theoretische herexamens (didactiek - veilig sporten - basismotorische vaardigheden – opleidingsvisie) 03/01/11 11/01/11 Praktijk HEX 12/01/11

11 Lesinhouden : specifieke didactische oefeningen
2u theorie : specifieke didactische richtlijnen, het "FUN"-aspect in voetbal, voorbereiden didactische oefeningen 7-jarigen, opdracht stage (module 4) 4u : 7-jarigen (1u in 2 groepen (+25), 3u feedback + discussie en voorbereiden nieuwe oefeningen 10-jarigen) 4u : 10-jarigen (2u 1 groep, 2u feedback + discussie en voorbereiden nieuwe oefeninigen 13-jarigen) 4u : 13-jarigen (2u 1 groep, 2u feedback + discussie en voorbereiden nieuwe oefeninigen 16-jarigen) 4u : 16-jarigen (2u 1 groep, 2u feedback + discussie en voorbereiden theoretische examens)

12 Lesinhouden : specifieke didactische oefeningen
Opdracht per leeftijdscategorie Initiator Voetbal - "FUN" training 1u15min + thema door kandidaat vrij te kiezen) opwarming : integratie basismotorische vaardigheden (20‘) wedstrijdvorm 1 : 1 vereenvoudigde vorm in golven (15 ') tussenvorm : "FUN" (15') wedstrijdvorm 2 : eindvorm in continu spel (juiste afmetingen en veldbezettting) (20') cooling-down : 1 oefening als huiswerk (5')

13 Lesinhouden : stage 8u stage te vervullen in club vanaf les met uitleg stage tot voor praktijkexamen ideale situatie = eerst les didactische oefeningen en dan stage voor die leeftijd vrije invulling : zelfde ploeg gedurende 8u of verschillende ploegen ( jaar) verplicht onder begeleiding van een stagementor die minstens een Initiator Voetbal getuigschrift C kwalificatie heeft (of ermee gelijkgesteld) niet met eigen ploeg, met andere ploeg in zelfde club is wel toegestaan documenten ivm stage moeten worden opgenomen in het logboek - trainingsvoorbereidingen - evaluatieformulier mentor - zelfevaluatieformulier - attest in te vullen door de GC/secretaris vd club waar de cursist stage loopt

14 Lesinhouden en administratie ‘1ste les’
Verwelkoming – voorstelling lesgever(s) Controle administratieve gegevens naam + voornaam geboortedatum adres datum betaling (geen betalingsbewijs = geen cursusmateriaal) ter plaatse geen cash aanvaarden telefoonnummer, gsm, aangesloten bij een club tabel laten rondgaan en aanpassingen door kandidaten Klasverantwoordelijke en adjunct(en) aanduiden Telefoonpiramide opstellen Uitwisselen van informatie via via klas- verantwoordelijke(n)

15 Lesinhouden en administratie ‘1ste les’
Lesmateriaal Map ‘algemeen gedeelte’ Algemene didactiek Veilig sporten ‘preventief’ + aanvulling KBVB Veilig sporten ‘curatief’ + aanvulling KBVB Map ‘specifiek gedeelte’ Basismotorische vaardigheden voetbal (module 2) Specifieke didactische oefeningen voetbal (module 3) Didactische oefeningen in de voetbalclub (module 4) Brochure Opleidingsvisie KBVB DVD Opleidingsvisie KBVB

16 Lesinhouden en administratie ‘1ste les’
7. Hulpmateriaal voor de beginnende trainer - voorbeeldtrainingen - Dug-out: 3 nummers 8. Digital Soccer Draw (21 dagen gratis, daarna eenmalig 49,95€) Aanwezigheden per uur bij te houden  minstens 80% Interne afspraken per centrum Alle info: => My Bloso


Download ppt "Initiator Voetbal (Getuigschrift C)"

Verwante presentaties


Ads door Google