De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VTS – SPORTTAKGERICHTE OPLEIDINGEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "VTS – SPORTTAKGERICHTE OPLEIDINGEN"— Transcript van de presentatie:

1 VTS – SPORTTAKGERICHTE OPLEIDINGEN
Vlaamse Trainersschool VTS – SPORTTAKGERICHTE OPLEIDINGEN Welkom bij de Vlaamse Trainersschool In deze voorstelling krijg je een overzicht van de opleidingsstructuur van de sporttakgerichte opleidingen van het niveau initiator tot het niveau Trainer A Sporttakgerichte opleidingen

2 Waarom een sportkaderopleiding volgen ?
Vlaamse Trainersschool Waarom een sportkaderopleiding volgen ? Pedagogische en didactische vorming Ontwikkelingslijn + trainingsgevoelige leeftijden Nieuwe inzichten Experten en collega’s Goedkoop Modulair Technische vorming naast pedagogisch en didactisch Aanleren van de ontwikkelingslijn en krijgt inzicht in de trainingsgevoelige leeftijden Iedereen werkt op dezelfde manier (wordt door federatie bepaald) Aanvullen van eigen inzichten met inzichten en theoretische kaders Door de inbreng van experten (docenten) + uitwisseling van kennis en vaardigheden met collega’s + verbreden van kennis Een opleiding is niet duur en men krijgt er zeer veel kennis en vaardigheden aangeleerd Een opleiding is modulair. Men kan de modules spreiden in de tijd. Sporttakgerichte opleidingen

3 Vlaamse Trainersschool
2007: X Sporttakken Aikido – Atletiek – Badminton – Baseball/Softball – Basketbal – Bergbeklimmen – Boksen – Boogschieten – Dansen – Duiken – Fitness – Gewichtheffen/Powerliften – Golf – Gymnastiek – Handbal – Hockey – Ijshockey – Ijsschaatsen - Ju-jitsu – Judo – Kaatsen – Kano/Kajak – Karate – Kendo – Korfbal – Krachtbal – Motorrijden – Oriëntatielopen – Paardrijden – Parachutisme - Reddend zwemmen – Roeien – Rolschaatsen – Rugby – Schermen – Schieten – Skiën – Speleologie – Squash – Taekwondo – Tafeltennis – Tennis – Triatlon/duatlon – Voetbal – Volleybal – Wandelen – Waterskiën – Wielrennen – Worstelen – Wushu – Zeilen – Zeilwagenrijden – Zwemmen - Gehandicaptensport In 2007 komen er maar liefst X sporttakken aan bod in onze opleidingen Om te weten of jouw opleiding dit jaar georganiseerd wordt kan je terecht op de website van BLOSO . D Daar vind je onder de rubriek ‘Word Trainer” de lijst met opleidingen in 2007. Sporttakgerichte opleidingen

4 Vlaamse Trainersschool
Opleidingsstructuur 3 Algemeen Gedeelte Niveau 3 Specifiek Gedeelte Trainer A Competitie Specifiek Gedeelte Trainer B 2 Algemeen Gedeelte Niveau 2 Competitie Vervolmaking/ Specifiek Gedeelte Instructeur B Binnen onze sporttakgerichte opleidingen zijn er drie niveaus; Binnen elk niveau is er een algemeen gedeelte en een sportspecifiek gedeelte Op het 2e niveau is er afhankelijk van de sporttak een opleiding tot instructeur B en/of een opleiding tot Trainer B 1 Algemeen Gedeelte Niveau 1 Specifiek Gedeelte Initiator Initiatie Sporttakgerichte opleidingen

5 Vlaamse Trainersschool
Specifieke gedeelten Brochure Federatie Sporttakgerichte opleidingen

6 Opleidingsstructuur – niveau 1
Vlaamse Trainersschool Opleidingsstructuur – niveau 1 3 Algemeen Gedeelte Niveau 3 Specifiek Gedeelte Trainer A Competitie Specifiek Gedeelte Trainer B 2 Algemeen Gedeelte Niveau 2 Competitie Vervolmaking/ Specifiek Gedeelte Instructeur B Op het eerste niveau word je opgeleid tot initiator in je eigen sporttak; De initiator begeleidt beginnende sporters bij het aanleren van sporttakspecifieke bewegingsvaardigheden, basistechnieken of spelen, los van competitieve doelstellingen. Hierbij houdt hij rekening met elementaire gezondheidsaspecten en kan hij aangepaste omgangsvormen toepassen. De initiator kan zelfstandig een sporttakspecifieke activiteit voorbereiden, leiden en evalueren. De initiator werkt mee in het kader van een ruimer opleidingsprogramma dat uitgewerkt en gecoördineerd wordt door een hoger opgeleide. 1 Algemeen Gedeelte Niveau 1 Specifiek Gedeelte Initiator Initiatie Sporttakgerichte opleidingen

7 Functieprofiel Initiator
Vlaamse Trainersschool Functieprofiel Initiator De initiator begeleidt beginnende sporters sporttakspecifieke bewegingsvaardigheden, basistechnieken of spelen, elementaire gezondheidsaspecten aangepaste omgangsvormen toepassen. sporttakspecifieke activiteit voorbereiden, leiden en evalueren. ruimer opleidingsprogramma uitgewerkt en gecoördineerd door een hoger opgeleide. De initiator begeleidt beginnende sporters bij het aanleren van sporttakspecifieke bewegingsvaardigheden, basistechnieken of spelen, los van competitieve doelstellingen. Hierbij houdt hij rekening met elementaire gezondheidsaspecten en kan hij aangepaste omgangsvormen toepassen. De initiator kan zelfstandig een sporttakspecifieke activiteit voorbereiden, leiden en evalueren. De initiator werkt mee in het kader van een ruimer opleidingsprogramma dat uitgewerkt en gecoördineerd wordt door een hoger opgeleide. Sporttakgerichte opleidingen

8 Opleidingsstructuur – niveau 1
Vlaamse Trainersschool Opleidingsstructuur – niveau 1 3 Algemeen Gedeelte Niveau 3 Specifiek Gedeelte Trainer A Competitie Specifiek Gedeelte Trainer B 2 Algemeen Gedeelte Niveau 2 Competitie Vervolmaking/ Specifiek Gedeelte Instructeur B Binnen de opleiding volg je al dan niet in combinatie met de vakken van het specifieke gedeelte DRIE vakken in het algemene gedeelte 1 Algemeen Gedeelte Niveau 1 Specifiek Gedeelte Initiator Initiatie Sporttakgerichte opleidingen

9 Vakken algemeen gedeelte niveau 1
Vlaamse Trainersschool Vakken algemeen gedeelte niveau 1 Sportdidactiek Veilig sporten, preventief luik Preventie van sportletsels Veilig sporten, curatief luik Sporthygiëne en –verzorging EHBO Reanimatie Binnen het algemene gedeelte komen de vakken sportdidactiek en veilig sporten met een preventief en een curatief deel aan bod Sporttakgerichte opleidingen

10 Vlaamse Trainersschool
Didactiek 5 bouwstenen van het didactisch proces Context Sportbeoefenaars Doelen en inhouden Procedures en methoden initiator Praktisch inzicht in basiscompetenties Planning Management Instructie Interpersoonlijke vaardigheden Evaluatie Reflectie Doelstellingen: Vanuit het referentiekader dat in de cursus wordt aangeboden, kan de cursist de 5 bouwstenen van het didactisch proces en hun onderlinge samenhang situeren en er op inspelen. Hij kan een theoretische duiding geven aan en heeft praktisch inzicht in de basiscompetenties die hij zich eigen moet maken: planning, management, instructie, interpersoonlijke vaardigheden, evaluatie en reflectie. Inhoud De cursist krijgt volgende startbagage mee: ·  In welke omstandigheden ga ik lesgeven? De context van een les of training wordt gesitueerd. ·  Aan wie geef ik les? De verscheidenheid van de sportbeoefenaars wordt aangetoond, aangevuld met fiches voor doelgroepen met extra aandacht. ·  Wat wil ik bereiken als ik les geef? De relatie tussen het formuleren van doelstellingen en het kiezen van gepaste lesinhouden wordt besproken. ·  Hoe ga ik te werk? De manieren waarop een les wordt georganiseerd, met bijzondere aandacht voor de basiscompetenties planning, management, instructie, omgangs-, opdracht-, groeperings- en correctievormen komen aan bod. ·  Hoe is mijn inbreng in de les , hoe kan ik (bij)sturen, communiceren en motiveren? De rol van de Initiator in relatie tot de verschillende bouwstenen wordt hier samengevat waarbij het belang van een goede communicatie, motivatie en reflectie extra wordt benadrukt. Sporttakgerichte opleidingen

11 Vlaamse Trainersschool
Didactisch model Doelen en inhouden Wat wil ik bereiken ? Context In welke omstandigheden moet ik lesgeven ? Initiator Hoe kan ik sturen, communiceren, motiveren ? De sportbeoefenaars Aan wie geef ik les en hoe leren zij ? Procedures en methoden Hoe ga ik tewerk ? Inhoud De cursist krijgt volgende startbagage mee: ·  In welke omstandigheden ga ik lesgeven? De context van een les of training wordt gesitueerd. ·  Aan wie geef ik les? De verscheidenheid van de sportbeoefenaars wordt aangetoond, aangevuld met fiches voor doelgroepen met extra aandacht. ·  Wat wil ik bereiken als ik les geef? De relatie tussen het formuleren van doelstellingen en het kiezen van gepaste lesinhouden wordt besproken. ·  Hoe ga ik te werk? De manieren waarop een les wordt georganiseerd, met bijzondere aandacht voor de basiscompetenties planning, management, instructie, omgangs-, opdracht-, groeperings- en correctievormen komen aan bod. ·  Hoe is mijn inbreng in de les , hoe kan ik (bij)sturen, communiceren en motiveren? De rol van de Initiator in relatie tot de verschillende bouwstenen wordt hier samengevat waarbij het belang van een goede communicatie, motivatie en reflectie extra wordt benadrukt. Sporttakgerichte opleidingen

12 Veilig sporten – curatief luik
Vlaamse Trainersschool Veilig sporten – curatief luik 5 stappen in een levensbedreigende situatie Veiligheid eerst Vermoeden van wervelletsel Vaststellen van bewustzijn en ademhaling Verwittigen van gespecialiseerde hulp Verdere eerste hulp en basisregels van eerste hulp Noodsituaties Sportletsels herkennen en bespreken Eerstehulpmaterialen en transsporttechnieken Doelstellingen: De eerstehulpverlener kent de vijf stappen die in elke levensbedreigende situatie moeten worden ondernomen en kan ze ook in verschillende situaties toepassen. De cursist kan een aantal noodsituaties waarbij de vitale functies niet onmiddellijk uitvallen (zoals levensbedreigende bloedingen, verdrinking, hartaanval, …) bespreken. Daarnaast moet een cursist in staat zijn om de meest voorkomende sportletsels te herkennen, te bespreken, en de vijf stappen van eerstehulp toe te passen. Tot slot moet de cursist de belangrijkste eerstehulpmaterialen en transporttechnieken kennen en weten hoe een sport - EHBO - koffer moet samengesteld zijn. Inhoud De tekst Veilig Sporten Curatief kwam tot stand in samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen. In het eerste deel van de cursustekst wordt uitgelegd hoe levensbedreigende situaties moeten benaderd worden. In het tweede deel van de cursustekst worden enkele veel voorkomende levensbedreigende letsels besproken. In het derde deel van de cursustekst worden veel voorkomende sportletsels besproken. De verschillende eerstehulpmaterialen en enkele transporttechnieken worden in het vierde deel van de cursustekst toegelicht. Sporttakgerichte opleidingen

13 Veilig sporten – preventief luik
Vlaamse Trainersschool Veilig sporten – preventief luik Belang van gezond sporten Relatie sportbeoefening en sportblessures Risicofactoren Vroegtijdig ingrijpen Doelstellingen: De Initiator onderschrijft het belang van gezond sporten en heeft inzicht in de relatie tussen sportbeoefening en sportblessures. Hij/zij kent de risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van sportblessures en neemt preventieve maatregelen om het gezond en veilig sporten van de sportbeoefenaars te bevorderen. Hij/zij kan vroegtijdig ingrijpen bij de eerste tekenen van blessurevorming en helpt mee om de gevolgen van blessures te voorkomen. Inhoud In een eerste hoofdstuk worden algemene begrippen als gezondheid, fysieke inspanning, fitheid en de effecten van het sporten op de gezondheid (positief en negatief) uitgelegd. In een tweede hoofdstuk wordt aangetoond wat blessurepreventie omvat en wie hierbij in Vlaanderen een positieve rol kan spelen. Hoofdstuk drie beschrijft de risicofactoren eigen aan het sporten. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen persoonlijke factoren (leeftijd, geslacht, lichaamsbouw, lichamelijke fitheid en trainingstoestand, gezondheid, mentaliteit en leefwijze) en omgevingsfactoren (de sportbelasting zelf, persoonlijke uitrusting en materialen, accommodatie, andere factoren). Het belang van het vinden van het juiste evenwicht tussen belasting en belastbaarheid wordt hier uitvoerig aangetoond. Praktisch te nemen maatregelen worden hierbij meegegeven. Sporttakgerichte opleidingen

14 Opleidingsstructuur – niveau 2
Vlaamse Trainersschool Opleidingsstructuur – niveau 2 3 Algemeen Gedeelte Niveau 3 Specifiek Gedeelte Trainer A Competitie Specifiek Gedeelte Trainer B 2 Algemeen Gedeelte Niveau 2 Competitie Vervolmaking/ Specifiek Gedeelte Instructeur B 1 Algemeen Gedeelte Niveau 1 Specifiek Gedeelte Initiator Initiatie Sporttakgerichte opleidingen

15 Functieprofiel Instructeur B
Vlaamse Trainersschool Functieprofiel Instructeur B De instructeur initieert, vervolmaakt en /of traint sporters, ontwikkelingskenmerken van de doelgroep ontwikkelingslijn van de sport kan een jaarplan opstellen is een sporttechnisch expert. inzicht in het motorisch leerproces gevorderde techniek De instructeur initieert, vervolmaakt en / of traint jeugdige en andere sporters, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de sport. Hij kan zelfstandig een jaarplan opstellen en concreet uitwerken in duidelijk omschreven doelstellingen en creëert mee het kader waarbinnen de initiator werkt. De instructeur is een sporttechnisch expert. Hij heeft inzicht in het motorisch leerproces en begeleidt sporters die een gevorderde techniek willen beheersen bij het vervolmaken van sportspecifieke bewegingen. Sporttakgerichte opleidingen

16 Opleidingsstructuur – niveau 2
Vlaamse Trainersschool Opleidingsstructuur – niveau 2 3 Algemeen Gedeelte Niveau 3 Specifiek Gedeelte Trainer A Competitie Specifiek Gedeelte Trainer B 2 Algemeen Gedeelte Niveau 2 Competitie Vervolmaking/ Specifiek Gedeelte Instructeur B 1 Algemeen Gedeelte Niveau 1 Specifiek Gedeelte Initiator Initiatie Sporttakgerichte opleidingen

17 Functieprofiel Trainer B
Vlaamse Trainersschool Functieprofiel Trainer B De trainer B initieert, vervolmaakt en /of traint sporters ontwikkelingskenmerken van de doelgroep ontwikkelingslijn van de sport kan zelfstandig een jaarplan opstellen is opgeleid om zowel kinderen, jongeren als jong volwassenen te begeleiden. zorgt voor een aangepaste trainingsopbouw individuele ontwikkelingskenmerken van de doelgroep (op psychomotorisch, sociaal, affectief als cognitief vlak) De trainer B initieert, vervolmaakt en / of traint jeugdige en andere sporters, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de leerlijn van de sport. Hij kan zelfstandig een jaarplan opstellen en concreet uitwerken in duidelijk omschreven doelstellingen en creëert mee het kader waarbinnen de initiator werkt. Hij is opgeleid om zowel kinderen, jongeren als jong volwassenen te begeleiden. Hij zorgt voor een aangepaste trainingsopbouw in functie van de individuele ontwikkelingskenmerken van de doelgroep, zowel op psychomotorisch, sociaal, affectief als cognitief vlak. Sporttakgerichte opleidingen

18 Vakken algemeen gedeelte niveau 2
Vlaamse Trainersschool Vakken algemeen gedeelte niveau 2 Instructeur B Én Trainer B Ontwikkelingsleer Anatomie Motorisch leren Fysiologie & Inspanningsfysiologie Trainingsmethodiek Sportpsychologie en coaching Trainer B Sporttakgerichte opleidingen

19 Vlaamse Trainersschool
Ontwikkelingsleer Doelstellingen Verwerven van basisinzicht in de lichamelijke en motorische ontwikkeling van een kind tot volwassene; Weten welke factoren de ontwikkeling kunnen stimuleren of afremmen; Omschrijven van de belangrijkste begrippen rond groei, maturatie en ontwikkeling; Rekening houden met de normale ontwikkeling in de eigen trainingspraktijk. Doelstellingen: De cursist heeft een basisinzicht in de lichamelijke en motorische ontwikkeling van een kind tot volwassene en de ontwikkeling van de conditionele basiseigenschappen en de zintuigen. De cursist weet welke factoren de ontwikkeling kunnen stimuleren of afremmen. Hij/zij kan bovendien de belangrijkste begrippen rond groei, maturatie en ontwikkeling in eigen woorden omschrijven. In de eigen trainingspraktijk kan de cursist met de normale ontwikkeling rekening houden. Tot slot is de cursist zich bewust van het feit dat deze ontwikkeling de talentdetectie en selectie beïnvloedt. Inhoud In het eerste deel van de cursustekst worden de belangrijkste begrippen in het domein van de ontwikkelingsleer gesitueerd. Het tweede gedeelte van de cursustekst beschrijft de normale lichamelijke ontwikkeling. Er wordt een overzicht gegeven van vier algemene ontwikkelingspatronen, waarvan het algemene ontwikkelingspatroon de ontwikkeling van bijna het volledige lichaam en alle onderdelen weergeeft. Daarnaast wordt de groei van een aantal lichaamsdimensies, lichaamssamenstelling, botten, spieren, vetweefsel, hart, bloedvaten, longen, ademhaling en een aantal lichaamstypes… besproken aan de hand van de algemene ontwikkelingspatronen. Het derde gedeelte beschrijft de normale motorische ontwikkeling. Er wordt ingegaan op de ontwikkeling van de conditionele eigenschappen, de ontwikkeling van de zintuiglijke perceptie en de ontwikkeling van een aantal fundamentele motorische vaardigheden zoals gaan, lopen, springen, werpen, trappen, ... In het laatste gedeelte worden sociale, intellectuele en relationele invloeden op de ontwikkeling van het lichaam en de motoriek besproken. Sporttakgerichte opleidingen

20 Vlaamse Trainersschool
Anatomie Doelstellingen Lokaliseren van de verschillende elementen van het bewegingsapparaat Verklaren van elementaire bewegingen uit de eigen sporttak vanuit anatomisch oogpunt Doelstellingen: De cursist kan de verschillende elementen van het bewegingsapparaat lokaliseren. Elementaire bewegingen uit de eigen sporttak moeten door de cursist vanuit anatomisch oogpunt kunnen verklaard worden. Inhoud In een eerste hoofdstuk van de cursustekst worden algemene begrippen van de anatomie besproken (Wat is anatomie? Latijnse benamingen en voorvoegsels, de anatomische houding, …). Het tweede hoofdstuk bespreekt de beenderen, gewrichten en de verschillende soorten steunweefsels om zo te komen tot een ruwe beschrijving van de voornaamste beenstukken en hun onderlinge verbinding. Aangezien “sporten” draait om “bewegen” worden de bewegingsmogelijkheden per gewricht toegelicht. Tot slot komen de spieren aan bod. Vanuit diverse invalshoeken worden de spieren verdeeld in verschillende categorieën. De meeste aandacht gaat uit naar het verloop (mono-, bi-, pluriarticulair) van de belangrijkste spieren en hun werking. Daarnaast worden ook de verschillende soorten contracties toegelicht. Sporttakgerichte opleidingen

21 Vlaamse Trainersschool
Anatomie Inhoud algemene begrippen van de anatomie besproken beenderen, gewrichten en de verschillende soorten steunweefsels de bewegingsmogelijkheden per gewricht toegelicht. spieren verschillende categorieën. verloop en hun werking. verschillende soorten contracties toegelicht. Doelstellingen: De cursist kan de verschillende elementen van het bewegingsapparaat lokaliseren. Elementaire bewegingen uit de eigen sporttak moeten door de cursist vanuit anatomisch oogpunt kunnen verklaard worden. Inhoud In een eerste hoofdstuk van de cursustekst worden algemene begrippen van de anatomie besproken (Wat is anatomie? Latijnse benamingen en voorvoegsels, de anatomische houding, …). Het tweede hoofdstuk bespreekt de beenderen, gewrichten en de verschillende soorten steunweefsels om zo te komen tot een ruwe beschrijving van de voornaamste beenstukken en hun onderlinge verbinding. Aangezien “sporten” draait om “bewegen” worden de bewegingsmogelijkheden per gewricht toegelicht. Tot slot komen de spieren aan bod. Vanuit diverse invalshoeken worden de spieren verdeeld in verschillende categorieën. De meeste aandacht gaat uit naar het verloop (mono-, bi-, pluriarticulair) van de belangrijkste spieren en hun werking. Daarnaast worden ook de verschillende soorten contracties toegelicht. Sporttakgerichte opleidingen

22 Vlaamse Trainersschool
Motorisch leren Doelstellingen Inzicht in basisbegrippen van het motorisch leren Opstellen classificatie van vaardigheden Onderscheiden fasen in het motorisch leerproces Doelstellingen: De cursist heeft inzicht in de basisbegrippen van het motorisch leren. De cursist kan een classificatie van vaardigheden binnen zijn eigen sporttak opstellen. De cursist kan de verschillende fasen in het motorisch leerproces onderscheiden en toepassen op de eigen sporttak. De cursist heeft inzicht in de weg die afgelegd wordt tussen de informatieverzameling uit de omgeving en/of eigen lichaam en uitvoeringsmechanisme van vaardigheden dat via een motorisch programma in de hersenen wordt in gang gezet. Inhoud In het eerste deel van de cursustekst wordt ingegaan op algemene begrippen als “vaardigheid”, “coördinatie” en “classificatie van vaardigheden”. De manieren waarop men leereffecten van tijdelijke oefeneffecten kan onderscheiden en de rol van aandacht in het trainingsproces komen eveneens aan bod. Het tweede deel beschrijft het tot stand komen van een sportieve beweging, vertrekkende van de intentie tot bewegen tot een complete bewegingsuitvoering. De rol van informatie, programmeren en bijsturen komt hier uitvoerig aan bod. In het derde deel worden de verschillende fasen in het leerproces besproken, en worden de twee pijlers van de techniektraining, nl. bijsturing en oefening, besproken, zowel vanuit de theoretische achtergrond als naar praktische toepassingen op het veld. Sporttakgerichte opleidingen

23 Vlaamse Trainersschool
Motorisch leren Inhoud begrippen: vaardigheid, coördinatie en classificatie van vaardigheden onderscheiden van leereffecten tijdelijke en tijdelijke oefeneffecten de rol van aandacht in het leerproces het proces van hoe een beweging tot stand komt en de rol van de trainer in het geven van informatie, programma en bijsturing de fasen van het motorisch leerproces en de rol van oefening en bijsturing Doelstellingen: De cursist heeft inzicht in de basisbegrippen van het motorisch leren. De cursist kan een classificatie van vaardigheden binnen zijn eigen sporttak opstellen. De cursist kan de verschillende fasen in het motorisch leerproces onderscheiden en toepassen op de eigen sporttak. De cursist heeft inzicht in de weg die afgelegd wordt tussen de informatieverzameling uit de omgeving en/of eigen lichaam en uitvoeringsmechanisme van vaardigheden dat via een motorisch programma in de hersenen wordt in gang gezet. Inhoud In het eerste deel van de cursustekst wordt ingegaan op algemene begrippen als “vaardigheid”, “coördinatie” en “classificatie van vaardigheden”. De manieren waarop men leereffecten van tijdelijke oefeneffecten kan onderscheiden en de rol van aandacht in het trainingsproces komen eveneens aan bod. Het tweede deel beschrijft het tot stand komen van een sportieve beweging, vertrekkende van de intentie tot bewegen tot een complete bewegingsuitvoering. De rol van informatie, programmeren en bijsturen komt hier uitvoerig aan bod. In het derde deel worden de verschillende fasen in het leerproces besproken, en worden de twee pijlers van de techniektraining, nl. bijsturing en oefening, besproken, zowel vanuit de theoretische achtergrond als naar praktische toepassingen op het veld. Sporttakgerichte opleidingen

24 Vlaamse Trainersschool
Fysiologie Doelstellingen Weten welke lichaamsstelsels onderhevig zijn aan training Kennen van de structuur en de werking van de systemen in het lichaam Inzicht in aanpassing van lichaamssystemen aan training Doelstellingen: De cursist weet dat trainingseffecten tot stand komen door de aanpassingsmogelijkheden van verschillende stelsels binnen ons lichaam. Hij kent de structuur en de werking van deze stelsels en heeft inzicht in hoe ze zich aan verschillende trainingsprikkels aanpassen. Inhoud De cursustekst tracht een antwoord te bieden op de vraag hoe het lichaam in staat is om sportieve prestaties te leveren. Bij het leveren van een prestatie heeft het lichaam immers energie nodig. Deze vraag naar energie ligt aan de basis van de aanpassingen die in verschillende lichaamsstelsels zullen optreden. De cursustekst beschrijft dan ook de processen die ons lichaam van de nodige energie voorzien en hoe de anatomische structuur en de fysiologische werking van de verschillende stelsels veranderen in functie van de trainingsprikkel. Sporttakgerichte opleidingen

25 Vlaamse Trainersschool
Fysiologie Inhoud hoe het lichaam een sportieve prestatie kan leveren? de verschillende energieleveringssytemen, hun mogelijkheden en hun aandeel in het leveren van een inspanning het proces van de energievoorziening in functie van de aard van de inspanning de structuur van de verschillende lichaamsstelsels en de acute en chronische aanpassingen ervan als gevolg van regelmatige training Doelstellingen: De cursist weet dat trainingseffecten tot stand komen door de aanpassingsmogelijkheden van verschillende stelsels binnen ons lichaam. Hij kent de structuur en de werking van deze stelsels en heeft inzicht in hoe ze zich aan verschillende trainingsprikkels aanpassen. Inhoud De cursustekst tracht een antwoord te bieden op de vraag hoe het lichaam in staat is om sportieve prestaties te leveren. Bij het leveren van een prestatie heeft het lichaam immers energie nodig. Deze vraag naar energie ligt aan de basis van de aanpassingen die in verschillende lichaamsstelsels zullen optreden. De cursustekst beschrijft dan ook de processen die ons lichaam van de nodige energie voorzien en hoe de anatomische structuur en de fysiologische werking van de verschillende stelsels veranderen in functie van de trainingsprikkel. Sporttakgerichte opleidingen

26 Vlaamse Trainersschool
Trainingsmethodiek Doelstellingen Rekening houden met invloedrijke factoren bij het trainen van de lichamelijke basiseigenschappen KUSL Kennen van aandachtspunten bij het plannen van de trainingen in een jaar- en periodeplan De dagelijkse training doelgericht invullen Doelstellingen: De cursist weet met welke factoren hij/zij moet rekening houden bij het trainen van de lichamelijke basiseigenschappen uithouding, kracht, snelheid en lenigheid. Hij/zij kent de factoren om mee rekening te houden in een jaarplanning, of om de trainingen te periodiseren. Hij/zij kan een concrete, doelgerichte invulling geven aan de dagdagelijkse fysieke trainingen. Inhoud In een eerste deel van de cursustekst worden de basisprincipes van de training belicht. In het tweede deel komen de schakels aan bod die belangrijk zijn voor het fysiek prestatievermogen. De verschillende methodes voor het trainen van uithouding, kracht, snelheid en lenigheid worden besproken. Het derde deel handelt over plannen en periodiseren. Er wordt uitgelegd hoe het trainingsproces voor een volledig trainingsjaar kan worden gepland en gestructureerd. Sporttakgerichte opleidingen

27 Vlaamse Trainersschool
Trainingsmethodiek Inhoud basisprincipes van training belangrijke schakels voor het fysieke prestatievermogen methodes voor het trainen van uithouding – kracht – snelheid – lenigheid structureren van het trainingsprogramma in een jaarplanning: plannen en periodiseren Doelstellingen: De cursist weet met welke factoren hij/zij moet rekening houden bij het trainen van de lichamelijke basiseigenschappen uithouding, kracht, snelheid en lenigheid. Hij/zij kent de factoren om mee rekening te houden in een jaarplanning, of om de trainingen te periodiseren. Hij/zij kan een concrete, doelgerichte invulling geven aan de dagdagelijkse fysieke trainingen. Inhoud In een eerste deel van de cursustekst worden de basisprincipes van de training belicht. In het tweede deel komen de schakels aan bod die belangrijk zijn voor het fysiek prestatievermogen. De verschillende methodes voor het trainen van uithouding, kracht, snelheid en lenigheid worden besproken. Het derde deel handelt over plannen en periodiseren. Er wordt uitgelegd hoe het trainingsproces voor een volledig trainingsjaar kan worden gepland en gestructureerd. Sporttakgerichte opleidingen

28 Sportpsychologie en coaching
Vlaamse Trainersschool Sportpsychologie en coaching Doelstellingen Kennen van begrippen angst, arousal, stress en motivatie en de relatie ervan tot sportdeelname en prestatie Kennen van de psychologische factoren voor het omgaan met jongeren Kennen van de belangrijke fasen in een sportloopbaan en in de talentontwikkeling Kennen van de basisprincipes van functioneren binnen een team Doelstellingen: De cursist is in staat om de psychologische begrippen arousal, angst, stress en motivatie uit te leggen en kent hun relatie tot sportparticipatie en prestatie. Hij/zij kent de psychologische factoren om in normale omstandigheden met jongeren om te gaan. De cursist kan de belangrijke fasen in de sportloopbaan en in de talentontwikkeling noemen en kent de basisprincipes van het functioneren binnen een sportteam. Inhoud Het eerste gedeelte van de cursustekst beschrijft de psychologische begeleiding bij de start van de sportieve loopbaan en geeft de factoren voor het al dan niet volharden in de sport. Er wordt gesproken over talentdetectie, trainingspersistentie en drop-out, betrokkenheid van volwassenen in de jeugdsport en gevaren van een vroegtijdig sportengagement. In een tweede gedeelte worden de motivatie en arousal besproken en wordt hun relatie met betrekking tot sportieve prestaties toegelicht. In het derde gedeelte worden de fenomenen angst en spanning en de problematiek van de doping, medicatie en drugs in de jeugdsport toegelicht. In het laatste gedeelte worden de principes van groepsdynamica, de ontwikkeling van sportteams en de relatie tussen de individuele prestatie en het presteren in team besproken. Er wordt ook beschreven hoe de communicatie binnen een team verloopt. Sporttakgerichte opleidingen

29 Sportpsychologie en coaching
Vlaamse Trainersschool Sportpsychologie en coaching Inhoud psychologische begeleiding bij start van sportieve loopbaan betekenis talentdetectie, trainingspersistentie en drop-out betrokkenheid volwassenen in de jeugdsport en gevaren van vroegtijdig sportengagement relatie van arousal en motivatie tot sportieve prestaties angst en spanning en relatie tot negatief gedrag in de jeugdsport basiselementen van team-ontwikkeling relatie tussen individueel presteren en presteren in groep en de rol van communicatie daarin Doelstellingen: De cursist is in staat om de psychologische begrippen arousal, angst, stress en motivatie uit te leggen en kent hun relatie tot sportparticipatie en prestatie. Hij/zij kent de psychologische factoren om in normale omstandigheden met jongeren om te gaan. De cursist kan de belangrijke fasen in de sportloopbaan en in de talentontwikkeling noemen en kent de basisprincipes van het functioneren binnen een sportteam. Inhoud Het eerste gedeelte van de cursustekst beschrijft de psychologische begeleiding bij de start van de sportieve loopbaan en geeft de factoren voor het al dan niet volharden in de sport. Er wordt gesproken over talentdetectie, trainingspersistentie en drop-out, betrokkenheid van volwassenen in de jeugdsport en gevaren van een vroegtijdig sportengagement. In een tweede gedeelte worden de motivatie en arousal besproken en wordt hun relatie met betrekking tot sportieve prestaties toegelicht. In het derde gedeelte worden de fenomenen angst en spanning en de problematiek van de doping, medicatie en drugs in de jeugdsport toegelicht. In het laatste gedeelte worden de principes van groepsdynamica, de ontwikkeling van sportteams en de relatie tussen de individuele prestatie en het presteren in team besproken. Er wordt ook beschreven hoe de communicatie binnen een team verloopt. Sporttakgerichte opleidingen

30 Opleidingsstructuur – niveau 3
Vlaamse Trainersschool Opleidingsstructuur – niveau 3 3 Algemeen Gedeelte Niveau 3 Specifiek Gedeelte Trainer A Competitie Specifiek Gedeelte Trainer B 2 Algemeen Gedeelte Niveau 2 Competitie Vervolmaking/ Specifiek Gedeelte Instructeur B 1 Algemeen Gedeelte Niveau 1 Specifiek Gedeelte Initiator Initiatie Sporttakgerichte opleidingen

31 Functieprofiel Trainer A
Vlaamse Trainersschool Functieprofiel Trainer A De Trainer A is in staat zijn training te geven aan alle clubniveaus met inbegrip van topsporters. De Trainer A is in staat zijn training te geven aan alle clubniveaus met inbegrip van topsporters. De Trainer A kan technische en tactische opleiding geven, trainingsschema’s en jaarplannen opstellen. De Trainer A bezit de theoretische kennis om wetenschappelijke verklaringen van trainingseffecten te begrijpen. Het niveau van begeleiding is competitief of prestatiegericht met blijvende aandacht voor de jeugd. Sporttakgerichte opleidingen

32 Functieprofiel Trainer A
Vlaamse Trainersschool Functieprofiel Trainer A De Trainer A kan technische en tactische opleiding geven, trainingsschema’s en jaarplannen opstellen. De Trainer A is in staat zijn training te geven aan alle clubniveaus met inbegrip van topsporters. De Trainer A kan technische en tactische opleiding geven, trainingsschema’s en jaarplannen opstellen. De Trainer A bezit de theoretische kennis om wetenschappelijke verklaringen van trainingseffecten te begrijpen. Het niveau van begeleiding is competitief of prestatiegericht met blijvende aandacht voor de jeugd. Sporttakgerichte opleidingen

33 Functieprofiel Trainer A
Vlaamse Trainersschool Functieprofiel Trainer A De Trainer A bezit de theoretische kennis om wetenschappelijke verklaringen van trainingseffecten te begrijpen. De Trainer A is in staat zijn training te geven aan alle clubniveaus met inbegrip van topsporters. De Trainer A kan technische en tactische opleiding geven, trainingsschema’s en jaarplannen opstellen. De Trainer A bezit de theoretische kennis om wetenschappelijke verklaringen van trainingseffecten te begrijpen. Het niveau van begeleiding is competitief of prestatiegericht met blijvende aandacht voor de jeugd. Sporttakgerichte opleidingen

34 Functieprofiel Trainer A
Vlaamse Trainersschool Functieprofiel Trainer A Het niveau van begeleiding is competitief of prestatiegericht met blijvende aandacht voor de jeugd. De Trainer A is in staat zijn training te geven aan alle clubniveaus met inbegrip van topsporters. De Trainer A kan technische en tactische opleiding geven, trainingsschema’s en jaarplannen opstellen. De Trainer A bezit de theoretische kennis om wetenschappelijke verklaringen van trainingseffecten te begrijpen. Het niveau van begeleiding is competitief of prestatiegericht met blijvende aandacht voor de jeugd. Sporttakgerichte opleidingen

35 Vakken algemeen gedeelte niveau 3
Vlaamse Trainersschool Vakken algemeen gedeelte niveau 3 Meten en evalueren Plannen en periodiseren Aspecten van sportbeoefening op hoog niveau: Conditionele aspecten: Lenigheid Uithouding Kracht - Snelheid Technische aspecten Mentale aspecten Medische aspecten Sporttakgerichte opleidingen

36 Vlaamse Trainersschool
Meten en evalueren Doelstellingen Toepassen van een methodiek meten en evalueren Inzicht in het stappenplan van een meetprocedure Uitsluiten van mogelijke fouten en valkuilen bij de evaluatie van sportbeoefenaars Doelstellingen De cursist leert een methodiek toepassen van meten en evalueren, waarbij alle mogelijke fouten en valkuilen systematisch worden uitgesloten. Via een stappenplan leert hij/zij (een) meting(en) uitvoeren bij één of meerdere sporters. Inhoud In een eerste deel van de cursustekst wordt de theoretische achtergrond over testmethodiek en statistiek summier toegelicht. In het tweede deel wordt de theoretische achtergrond in enkele praktijkvoorbeelden uitgewerkt, volgens het referentieschema dat de cursist dient te gebruiken bij de examenopdracht. Sporttakgerichte opleidingen

37 Vlaamse Trainersschool
Meten en evalueren Inhoud summiere toelichting over testmethodiek en statistiek referentieschema voor de uitwerking van een evaluatieprocedure uitwerking praktijkvoorbeelden verschillende sporttypes beschrijving examenopdracht: voorbereiding uitvoering Interpretatie voorstel remediëring Doelstellingen De cursist leert een methodiek toepassen van meten en evalueren, waarbij alle mogelijke fouten en valkuilen systematisch worden uitgesloten. Via een stappenplan leert hij/zij (een) meting(en) uitvoeren bij één of meerdere sporters. Inhoud In een eerste deel van de cursustekst wordt de theoretische achtergrond over testmethodiek en statistiek summier toegelicht. In het tweede deel wordt de theoretische achtergrond in enkele praktijkvoorbeelden uitgewerkt, volgens het referentieschema dat de cursist dient te gebruiken bij de examenopdracht. Evaluatie Met de examenopdracht toont de cursist aan dat hij/zij een sportspecifieke situatie kan beschrijven en doelstellingen kan formuleren waarom er moet gemeten en geëvalueerd worden. Het onderwerp wordt voorbereid, de meting wordt uitgevoerd en geïnterpreteerd en er wordt een voorstel tot remediering uitgewerkt. Sporttakgerichte opleidingen

38 Plannen en periodiseren
Vlaamse Trainersschool Plannen en periodiseren Doelstellingen Xxxx Xxxxx xxxx Doelstellingen: De cursist kan het belang van plannen en periodiseren plaatsen binnen de wisselwerking van de prestatiedeterminanten en leert trainingen te plannen rekening houdend met de fundamentele trainingsprincipes. Op basis van de cursustekst leert hij/zij zelf uitgewerkte schema’s op te stellen en bij te sturen in functie van lange en korte termijndoelstellingen. Met het opstellen van een carrièreplan en een jaarplan leert hij/zij de ontwikkelingslijn van een sportbeoefenaar op te volgen. De opvolging van periodeplannen, week- en dagschema’s laten hem toe de doelstellingen te realiseren op het gewenste moment. Inhoud Een eerste deel beschrijft de basiselementen van en de motivatie voor het structureren van het trainingsproces. Het tweede deel omvat met de voorbereiding, de toepassing, de opvolging en de bijsturing, de eigenlijke methodiek van het structureren van het trainingsproces. Sporttakgerichte opleidingen

39 Plannen en periodiseren
Vlaamse Trainersschool Plannen en periodiseren Inhoud Xxxx Xxxxx xxxx Doelstellingen: De cursist kan het belang van plannen en periodiseren plaatsen binnen de wisselwerking van de prestatiedeterminanten en leert trainingen te plannen rekening houdend met de fundamentele trainingsprincipes. Op basis van de cursustekst leert hij/zij zelf uitgewerkte schema’s op te stellen en bij te sturen in functie van lange en korte termijndoelstellingen. Met het opstellen van een carrièreplan en een jaarplan leert hij/zij de ontwikkelingslijn van een sportbeoefenaar op te volgen. De opvolging van periodeplannen, week- en dagschema’s laten hem toe de doelstellingen te realiseren op het gewenste moment. Inhoud Een eerste deel beschrijft de basiselementen van en de motivatie voor het structureren van het trainingsproces. Het tweede deel omvat met de voorbereiding, de toepassing, de opvolging en de bijsturing, de eigenlijke methodiek van het structureren van het trainingsproces. Sporttakgerichte opleidingen

40 Vlaamse Trainersschool
Lenigheid Doelstellingen Doelstellingen: De cursist heeft een beter inzicht in de verschillende methoden om lenigheid te trainen inclusief de voordelen en de nadelen. Hij kent het nut van lenigheidstraining en de factoren die de lenigheid beïnvloeden. Hij kan de globale lenigheid van een sporter beoordelen op basis van objectieve metingen, via een juiste testkeuze binnen een sportdiscipline. Via korte en langetermijnplanning kan hij de lenigheid verbeteren, behouden of herstellen. Inhoud Deze cursustekst beschrijft de theoretische achtergrond omtrent de basiseigenschap lenigheid, de factoren die er een invloed op hebben en het nut en belang ervan. In het tweede deel worden de technieken om de lenigheid te meten en te evalueren besproken en in het laatste deel is er een specifieke uitbreiding waarbij de periodisering van de lenigheid doorheen de trainingscarrière centraal staat. Sporttakgerichte opleidingen

41 Vlaamse Trainersschool
Lenigheid Inhoud Doelstellingen: De cursist heeft een beter inzicht in de verschillende methoden om lenigheid te trainen inclusief de voordelen en de nadelen. Hij kent het nut van lenigheidstraining en de factoren die de lenigheid beïnvloeden. Hij kan de globale lenigheid van een sporter beoordelen op basis van objectieve metingen, via een juiste testkeuze binnen een sportdiscipline. Via korte en langetermijnplanning kan hij de lenigheid verbeteren, behouden of herstellen. Inhoud Deze cursustekst beschrijft de theoretische achtergrond omtrent de basiseigenschap lenigheid, de factoren die er een invloed op hebben en het nut en belang ervan. In het tweede deel worden de technieken om de lenigheid te meten en te evalueren besproken en in het laatste deel is er een specifieke uitbreiding waarbij de periodisering van de lenigheid doorheen de trainingscarrière centraal staat. Sporttakgerichte opleidingen

42 Vlaamse Trainersschool
Uithouding Doelstellingen Doelstellingen: De cursist begrijpt de basisterminologie van de energielevering, weet de energiebronnen van het menselijk energiesysteem naar waarde te schatten en kan deze koppelen aan inspanningen uit zijn sporttak. Hij kent de voorwaarden waaraan een stage moet voldoen om effectief als hoogtestage te worden beschouwd, weet daarbij specifieke aandachtspunten in acht te nemen en is op de hoogte van mogelijke alternatieven. De cursist is in staat om de risico’s van sportbeoefening in warme of koude omstandigheden in te schatten en kan gepaste maatregelen treffen om warmte- of koudeaandoeningen tot een minimum te beperken. Inhoud De cursustekst omvat een aantal aan ‘uithouding op hoog niveau’ gerelateerde thema’s. Vertrekkend vanuit het systeem van energielevering bij sportieve inspanningen, wordt dieper ingegaan op het fysiologisch effect op het lichaam van de sporter tijdens het sporten op hoogte, in de warmte of in de koude. De mechanismen van hoogtetraining, van warmteproductie en -afgifte worden uitgelegd in het kader van presteren, rekening houdend met individuele factoren en mogelijke gevaren. Aanbevelingen en praktische richtlijnen voor een zinvolle hoogtetraining en een efficiënt temperatuursmanagement sluiten elk deel af. Sporttakgerichte opleidingen

43 Vlaamse Trainersschool
Uithouding Inhoud Doelstellingen: De cursist begrijpt de basisterminologie van de energielevering, weet de energiebronnen van het menselijk energiesysteem naar waarde te schatten en kan deze koppelen aan inspanningen uit zijn sporttak. Hij kent de voorwaarden waaraan een stage moet voldoen om effectief als hoogtestage te worden beschouwd, weet daarbij specifieke aandachtspunten in acht te nemen en is op de hoogte van mogelijke alternatieven. De cursist is in staat om de risico’s van sportbeoefening in warme of koude omstandigheden in te schatten en kan gepaste maatregelen treffen om warmte- of koudeaandoeningen tot een minimum te beperken. Inhoud De cursustekst omvat een aantal aan ‘uithouding op hoog niveau’ gerelateerde thema’s. Vertrekkend vanuit het systeem van energielevering bij sportieve inspanningen, wordt dieper ingegaan op het fysiologisch effect op het lichaam van de sporter tijdens het sporten op hoogte, in de warmte of in de koude. De mechanismen van hoogtetraining, van warmteproductie en -afgifte worden uitgelegd in het kader van presteren, rekening houdend met individuele factoren en mogelijke gevaren. Aanbevelingen en praktische richtlijnen voor een zinvolle hoogtetraining en een efficiënt temperatuursmanagement sluiten elk deel af. Sporttakgerichte opleidingen

44 Vlaamse Trainersschool
Kracht en snelheid Doelstellingen Doelstellingen: De cursist heeft een beter inzicht in de anatomisch-mechanische beperkingen van kracht en snelheid en kent de invloed van training op het aanpassingsvermogen van de contractiele eigenschappen van de menselijke skeletspier. Hij kent de doelen van meten en evalueren van kracht en snelheid, begrijpt de indeling van de verschillende testmethoden en kan deze bespreken. Hij kan de kracht, de snelheid en het vermogen van een sporter beoordelen op basis van objectieve metingen voor een specifieke sportdiscipline. De cursist kan via de juiste strategie specifieke accenten leggen in de planning van kracht, snelheid en vermogen. Inhoud De cursustekst beschrijft de theoretische achtergrond omtrent het spiermodel van Hill, de kracht-lengterelatie, alsook de kracht-snelheidrelatie bij spiercontractie. Een eerste deel bespreekt de anatomische organisatie van de spier, beginnend met de kleinste contractiele eenheid en eindigend met de spier in werking in het lichaam. De cursus omvat een aantal algemene richtlijnen betreffende het meten en evalueren en het plannen en periodiseren van kracht en snelheid. Sporttakgerichte opleidingen

45 Vlaamse Trainersschool
Kracht en snelheid Inhoud Doelstellingen: De cursist heeft een beter inzicht in de anatomisch-mechanische beperkingen van kracht en snelheid en kent de invloed van training op het aanpassingsvermogen van de contractiele eigenschappen van de menselijke skeletspier. Hij kent de doelen van meten en evalueren van kracht en snelheid, begrijpt de indeling van de verschillende testmethoden en kan deze bespreken. Hij kan de kracht, de snelheid en het vermogen van een sporter beoordelen op basis van objectieve metingen voor een specifieke sportdiscipline. De cursist kan via de juiste strategie specifieke accenten leggen in de planning van kracht, snelheid en vermogen. Inhoud De cursustekst beschrijft de theoretische achtergrond omtrent het spiermodel van Hill, de kracht-lengterelatie, alsook de kracht-snelheidrelatie bij spiercontractie. Een eerste deel bespreekt de anatomische organisatie van de spier, beginnend met de kleinste contractiele eenheid en eindigend met de spier in werking in het lichaam. De cursus omvat een aantal algemene richtlijnen betreffende het meten en evalueren en het plannen en periodiseren van kracht en snelheid. Sporttakgerichte opleidingen

46 Vlaamse Trainersschool
Technische aspecten Doelstellingen Plaatsen van sportbewegingen binnen een anatomisch referentiekader Kijken naar bewegingen rekening houden met biomechanisceh wetmatigheden Aanbrengen en bijsturen van technische vaardigheden op basis van ontwikkelingslijn Een referentiemodel voor een beweging en bijhorend opnameprotocol opstellen Plannen van technische vaardigheden ifv trainingsgevoelige perioden Doelstellingen: De cursist leert sportbewegingen binnen een anatomisch referentiekader te plaatsen, rekening houdend met de mechanische wetmatigheden. Hij leert vanuit de sporttakspecifieke ontwikkelingslijn de vereiste technische vaardigheden aanbrengen en bijsturen. Daartoe kan hij in functie van een technische analyse een referentiemodel en bijhorend opnameprotocol opstellen. De cursist is in staat om de ontwikkeling van de technische aspecten te plannen, rekening houdend met de trainingsgevoelige perioden. Inhoud In een eerste deel wordt een anatomisch referentiekader geschetst, worden biomechanische begrippen uitgelegd en gekoppeld aan de technische aspecten van basisbewegingen in de sport. In het tweede deel wordt ingegaan op de doelstelling en het concept van een technische analyse. In het derde deel vormt de ontwikkelingslijn de basis voor het plannen en periodiseren van technische aspecten voor de sportloopbaan. Sporttakgerichte opleidingen

47 Vlaamse Trainersschool
Technische aspecten Inhoud anatomisch referentiekader biomechanische begrippen en wetmatigheden + koppeling aan technische aspecten van basisbewegingen in de sport doelstellingen en concept van een bewegingsanalyse ontwikkelingslijn basis voor plannen van technische aspecten in sportloopbaan beschrijving van examenopdracht Doelstellingen: De cursist leert sportbewegingen binnen een anatomisch referentiekader te plaatsen, rekening houdend met de mechanische wetmatigheden. Hij leert vanuit de sporttakspecifieke ontwikkelingslijn de vereiste technische vaardigheden aanbrengen en bijsturen. Daartoe kan hij in functie van een technische analyse een referentiemodel en bijhorend opnameprotocol opstellen. De cursist is in staat om de ontwikkeling van de technische aspecten te plannen, rekening houdend met de trainingsgevoelige perioden. Inhoud In een eerste deel wordt een anatomisch referentiekader geschetst, worden biomechanische begrippen uitgelegd en gekoppeld aan de technische aspecten van basisbewegingen in de sport. In het tweede deel wordt ingegaan op de doelstelling en het concept van een technische analyse. In het derde deel vormt de ontwikkelingslijn de basis voor het plannen en periodiseren van technische aspecten voor de sportloopbaan. Sporttakgerichte opleidingen

48 Vlaamse Trainersschool
Mentale aspecten Doelstellingen Aandacht voor het belang van mentaal goed functionerende atleet en de rol als trainer daarin kennen “Coachable” maken van atleet Plannen van mentaal trainingswerk ifv ontwikkelingslijn Gericht waarnemen van mentale vaardigheden Participerend observeren Opstellen observatie-instrument Aandachtspunten kennen bij mentale routine Opmaken van een mentaal profiel Doelstellingen: De cursist kent het belang van een mentaal goed functionerende atleet en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn binnen het traject van de talentontwikkeling. Hij kent zijn rol als coach in het aanleren van mentale vaardigheden door de atleet of het team en houdt rekening met de aandachtspunten in het ‘coachable’ maken van de atleet. De cursist kent de aandachtspunten bij mentale routine en kan het mentale trainingswerk inpassen in de jaarplanning en de meerjarenplanning, rekening houdend met de ontwikkelingslijn. Hij kan aan de hand van participerende observatie gericht mentale vaardigheden waarnemen. Daartoe kan hij een observatie-instrument opstellen en aansluitend een mentaal profiel van de atleet opmaken. Sporttakgerichte opleidingen

49 Vlaamse Trainersschool
Mentale aspecten Inhoud Sporttakgerichte opleidingen

50 Vlaamse Trainersschool
Medische aspecten Doelstellingen Doelstellingen: De cursist heeft een betere kijk op de combinatie van medische en trainingsgerelateerde factoren en kent het belang van een goed functionerende multidisciplinaire begeleidingscel. Hij kent zijn rol in en het belang van de sportmedische keuring, kan preventief trainingsaanpassingen doorvoeren en dopinggerelateerde informatie verstrekken aan de sporter. De cursist kent de rol van de trainer in de voedingsstrategie van de sporter m.b.t. de verschillende voedingsbestanddelen. Hij kan aandachtspunten m.b.t. energiebehoeften en gewichtscontrole vertalen in concrete acties. Inhoud In het eerste deel worden infecties, eetstoornissen en vermoeidheid als storende elementen van de training benaderd. Het tweede deel, gebaseerd op de voedingsconsensus, leert de cursist het belang van een evenwichtig voedingspatroon. Het derde deel schetst de sportmedische keuring binnen het geheel van meten en evalueren waarop de trainer zich baseert in zijn trainingspraktijk. In het laatste deel wordt de informatieve rol van de trainer in het kader van dopingpreventie toegelicht. Sporttakgerichte opleidingen

51 Vlaamse Trainersschool
Medische aspecten Inhoud Doelstellingen: De cursist heeft een betere kijk op de combinatie van medische en trainingsgerelateerde factoren en kent het belang van een goed functionerende multidisciplinaire begeleidingscel. Hij kent zijn rol in en het belang van de sportmedische keuring, kan preventief trainingsaanpassingen doorvoeren en dopinggerelateerde informatie verstrekken aan de sporter. De cursist kent de rol van de trainer in de voedingsstrategie van de sporter m.b.t. de verschillende voedingsbestanddelen. Hij kan aandachtspunten m.b.t. energiebehoeften en gewichtscontrole vertalen in concrete acties. Inhoud In het eerste deel worden infecties, eetstoornissen en vermoeidheid als storende elementen van de training benaderd. Het tweede deel, gebaseerd op de voedingsconsensus, leert de cursist het belang van een evenwichtig voedingspatroon. Het derde deel schetst de sportmedische keuring binnen het geheel van meten en evalueren waarop de trainer zich baseert in zijn trainingspraktijk. In het laatste deel wordt de informatieve rol van de trainer in het kader van dopingpreventie toegelicht. Sporttakgerichte opleidingen


Download ppt "VTS – SPORTTAKGERICHTE OPLEIDINGEN"

Verwante presentaties


Ads door Google