De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goede zorg = Samen delen Compagnondagen 2009 Gronau 24 september 2009 WWW.VANDESANDEINLEZINGEN.NL ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goede zorg = Samen delen Compagnondagen 2009 Gronau 24 september 2009 WWW.VANDESANDEINLEZINGEN.NL ?"— Transcript van de presentatie:

1 Goede zorg = Samen delen Compagnondagen 2009 Gronau 24 september 2009 WWW.VANDESANDEINLEZINGEN.NL ?

2 © 2009 JP van de Sande RuG Goede zorg = Samen delen Leidt goede zorg tot samen delen? Leidt samen delen tot goede zorg? 1.Is er sprake van samengaan of van causaliteit? 2.Wat is goede zorg? Ofwel, wat is zorg en wat is goed? 3.Wat is samen delen?

3 © 2009 JP van de Sande RuG Leidt goede zorg tot samen delen? Leidt samen delen tot goede zorg? Is er sprake van samengaan of van causaliteit? 1.Gebeurt het dan automatisch, of moet er nog wel wat meer gebeuren? 2.Is het misschien een mogelijkheid? 3.Of een wenselijkheid?

4 © 2006 JP van de Sande RuG samengaan of causaliteit?

5 © 2009 JP van de Sande RuG Leidt goede zorg tot samen delen? Leidt samen delen tot goede zorg? Wat is goede zorg? Ofwel, wat is zorg en wat is goed? 1.Wie bepaalt dat? 2.Moet dat altijd zo blijven? (Het betere is de vijand van het goede) 3.Hoeveel mag het kosten? (verminderde meeropbrengst)

6 Goed Bezig

7 Wie is goed bezig? Antwoord: de professioneel werkende is goed bezig Hoe is dat zo gekomen? Professioneel: van Professio (Lat) openlijke verklaring, officiële aangifte, aangegeven beroep Dus: Professioneel duidt niet zozeer op kwaliteit, maar op inbedding in systeem en verantwoordingsplicht (borging) Maar: Uit Roget’s thesaurus: –expert, connoisseur, master, prima donna, first fiddle, cordon bleu, specialist Dus: in Angelsaksische cultuur haast synoniem met goed WORDEN KWALITEIT EN BORGING IDENTIEK?

8 © 2006 JP van de Sande RuG Enkele voorbeelden van Professioneel

9 © 2006 JP van de Sande RuG Wat is een professional? Letterlijk: een beroepsuitoefenaar met borging VOORDELEN: Iemand die afstand heeft tot zijn werk, die er emotioneel niet bij betrokken is Die zich met zijn positie identificeert Die zijn opbrengst vooral uit de resultaten haalt (extrinsieke motivatie) NADELEN: Iemand die afstand heeft tot zijn werk, die er emotioneel niet bij betrokken is Die zich met zijn positie identificeert Die zijn opbrengst vooral uit de resultaten haalt (extrinsieke motivatie)

10 © 2006 JP van de Sande RuG Wat is een amateur? Letterlijk: een liefhebber (nog ernstiger: dilettant) VOORDELEN: Iemand die van zijn werk houdt, die er emotioneel bij betrokken is Die zich met de inhoud van het werk identificeert Die zijn opbrengst vooral uit het werk zelf haalt (intrinsieke motivatie) NADELEN: Iemand die van zijn werk houdt, die er emotioneel bij betrokken is Die zich er mee identificeert Die zijn opbrengst vooral uit het werk zelf haalt (intrinsieke motivatie)

11 MODERNE DOKTERS In het CAnMeds model worden 7 taakgebieden van de arts onderscheiden: 1.Arts-patiënt communicatie 2.Maatschappelijk handelen 3.Organiseren 4.Professionaliteit 5.Samenwerken 6.Vakinhoudelijk handelen 7.Wetenschap en onderwijs

12 P - S=M Professionalisering - Specialisatie =Managerialism Organisaties lijken meer op elkaar dan ze verschillen Dus vakkennis is secundair. Alles kan ingehuurd worden Efficiency en groei zijn de toverwoorden Nadruk op output en resultaten Ontwikkeling prestatie-indicatoren en ranglijsten Nadruk op de voordelen van concurrentie Centralisatie-tendens: Afkeer van zelf-sturende teams De burger wordt als klant gezien, de werknemer als tool (HRM) Er wordt alleen vooruit gekeken (Henry Ford: “ History is bunk ”) Geen interesse en inzicht in onbedoelde gevolgen Combinatie van centrale beleidsvorming met lokale dienstverstrekking (Saxenburg groep, logos en huisstijlen!) Loyaliteit aan groep is meer een kwestie van sentiment dan noodzaak

13 © 2009 JP van de Sande RuG Leidt goede zorg tot samen delen? Leidt samen delen tot goede zorg? Wat is samen delen? 1.Kun je ook in je eentje delen? 2.Wat wordt eigenlijk gedeeld? 3.Wie bepaalt of het eerlijk is? 4.Hoeveel partijen zijn er eigenlijk?

14 © 2009 JP van de Sande RuG Het systeem Er zijn nogal wat partijen, die elk hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden hebben 1.De eerste lijn (vaak ingebed in gezondheidscentrum) 2.De tweede lijn (vaak ingebed in maatschap) 3.De ziekenhuis organisatie (ingebed in maatschappij) 4.De patiënt (vaak ingebed in familie, vrienden etc) Elk van deze partijen heeft zijn eigen belangen Deze lopen slechts ten dele parallel Maar dat zou eigenlijk wel moeten

15 Het Prisoners’ Dilemma C D C D C D ik krijg 3 jij krijgt 6 6 9 0 9 3

16 Een niet altijd even goed huwelijk: huisarts en specialist

17 © 2009 JP van de Sande RuG A. Berendsen (2009) Samenwerking tussen huisarts en specialist 1.Wat wil de huisarts? 1.Persoonlijke relatie en wederzijds respect 2.Iets leren van de specialist 3.Specialist begrijpt en kent Huisartsenwerk 2.Wat wil de specialist? 1.Huisarts beter kennen 2.Iets leren aan huisarts met als doel: betere verwijzing 3.Toestroom patiënten sturen 4.Geen behoefte iets te leren van huisartsen 3.Wat wil de patient? 1.Vlot geholpen, Serieus genomen en Helder geïnformeerd worden

18 © 2009 JP van de Sande RuG De kiezende patient Uit onderzoek Berendsen (2009) blijkt dat meerderheid patienten niet wil kiezen ¼ wil dat huisarts alles beslist Groep hoogopgeleiden die bovendien sterk in schoenen staan, willen wel enige invloed op keuzen Maar alleen bij behandelbare aandoeningen Dit geldt zowel voor keuze ziekenhuis als voor keuze specialist Hier lijkt achter te zitten dat huisarts over inside informatie beschikt mbt reputaties

19 © 2009 JP van de Sande RuG De mens & De organisatie

20 n

21 © 2009 JP van de Sande RuG De mens heeft twee gezichten 1.De mens als patiënt 1.Klagen 2.Geduld 3.Gehoorzaam 4.Ontzag 5.Vrijgevig 2.De mens als gezonde 1.Pochen 2.Snel 3.Eigenwijs 4.Brutaal 5.Gierig

22 Wat maakt ons gelukkig? 1.Voortplanting (Hofmaken, Paring, Huwelijk, Prostitutie, Porno, SEXINDUSTRIE) 2.Kinderzorg (Temperatuur, Voedsel, Veiligheid, Woonerf, Oilily, KINDERINDUSTRIE) 3.Erbij horen (Kudde, School, Zwerm, Familie, Stam, Netwerk, Volk, Natie, Communities) 4.Status (Dominantiehierarchie, Organisatie, Respect, Reclame, STATUSINDUSTRIE) 5.Communicatie (Signaalsystemen, Vlooien, Taal, Roddel, Email, Chatten, GSM) 6.Verkennen (Omgeving, Sociale netwerk, Wacht houden, Media, Internet, TV) 7.Jagen (Speuren, Achtervolgen, Doden, Stalking, Koopjes, Bonussen, Research) 8.Agressie (Dreigen, Vecht/vlucht, Jagen, Doden, Zinloos geweld, VECHTINDUSTRIE) 9.Fourageren (Zoeken, Eten, Delen, Herkauwen, Cantine, Consumeren, McDonalds) 10.Voorraad maken (Eikeltjes, Hamsteren, Postzegels, Vrienden, Euro’s, FINANCE) 11.Territorium (Gebied, Persoonlijke ruimte, Spreekkamer, Huis, Kamer, WOONINDUSTRIE) 12.Bouwen (Hol, Nest, Val, Dam, Kantoor, Ziekenhuis, Stadion, BOUWINDUSTRIE) 13.Ruilen (Quid pro quo, Oog om oog, Geschenken, Ruilen, Salaris, HANDEL) 14.Verzorging (Gladstrijken, Wassen, Vlooien, Verplegen, Cosmetica, MODE) 15.Afwachten (Pauzeren,Wachten, Uitrusten, Zonnen, Lekker luieren, GEMAKSINDUSTRIE) 16.Migratie (Trek, Nomadisme, Auto's, Uitgaan, Nieuwe baan, Migratie, VACANTIEINDUSTRIE )

23 Weick’s model: Hoe ontstaan organisaties? Dubbel- zinnigheid (Equivocality) Gedrag (Enactment) Procedures (Selection) Structuren (Retention)

24 Waardoor ontstaan grote structuren? 1.Broedse kip effect ‘ik zit op 38 miljoen’ 2.Glijmiddel effect AH 3.Wet van Parkinson –Hoeveelheid personeel neemt toe onafhankelijk van de hoeveelheid werk –Ook wel: werk dijt uit tot het de beschikbare tijd vult –Basis: aanstellen ondergeschikten = promotie voor jou

25 Hoe groter de organisatie: 1.Hoe meer overmanning 2.Hoe minder persoonlijk > eenzaamheid 3.Hoe meer regels > keuzevrijheid 4.Hoe minder autonomie > minder spanning 5.Hoe meer specialisatie > beperkte verantwoordelijkheid 6.Hoe meer middenkader > lastiger communicatie 7.Hoe formeler de sturings- en controle-mechanismen 8.Hoe overzichtelijker voor economen > verzakelijking 9.Hoe groter de investeringen in techniek 10.Hoe makkelijker men zich verschuilt GEVOLGEN voor betrokkenheid, loyaliteit, ziekteverzuim, jobhoppen, van employees, maar ook voor de leiding

26 © 2009 JP van de Sande RuG Vreselijke dingen Nederland is bezig met een ingrijpende modernisering van de curatieve zorg. Zowel binnen de eerstelijnsvoorzieningen (met name huisartsenzorg) als binnen de medisch-specialistische zorgverlening (tweedelijn) staan veel veranderingen in de organisatie en financieringsstructuur op stapel of zijn reeds gerealiseerd. Transmuralisering van de zorg is daarbij een belangrijke leidraad. Het traditionele onderscheid tussen extra- en intramurale zorg zal verder vervagen. Het doel hiervan is dat er een samenhangend zorgaanbod wordt gecre ë erd waarbij de plaats waar de zorg wordt geboden in hoge mate wordt bepaald door de (zorg)behoefte van de pati ë nt en in mindere mate door het beschikbare aanbod. Tevens dient de afstemming en aansluiting van verschillende zorgsectoren te worden bevorderd. Goede zorg = Samen delen

27 © 2009 JP van de Sande RuG Ten slotte Een aardige oefening zou zijn het inventariseren van de wederzijdse stereotypen en meta stereotypen 1.Ieder maakt een lijstje (5 items) van hoe het gemiddelde lid van de andere partij is 2.Ieder maakt een lijstje (5 items) van hoe hij denkt dat de andere partij over zijn eigen soort denkt 3.De lijstjes van de ene partij gaan anoniem naar de andere 4.Op flip-overs worden ze geïnventariseerd


Download ppt "Goede zorg = Samen delen Compagnondagen 2009 Gronau 24 september 2009 WWW.VANDESANDEINLEZINGEN.NL ?"

Verwante presentaties


Ads door Google