De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De NAEVUS OF HEEFT CRUYFF TOCH GELIJK? november 2007 i.s.m. WWW.VANDESANDEINLEZINGEN.NL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De NAEVUS OF HEEFT CRUYFF TOCH GELIJK? november 2007 i.s.m. WWW.VANDESANDEINLEZINGEN.NL."— Transcript van de presentatie:

1 De NAEVUS OF HEEFT CRUYFF TOCH GELIJK? november 2007 i.s.m. WWW.VANDESANDEINLEZINGEN.NL

2 Waar gaan we het over hebben?

3 Nog maar eens: Een Groninger zou zeggen: Daar zittn heel wat probleemn bie! Daar zit nou het probleem, dokter. Ik ben geen Dalmatiër!

4 HOE GAAN MENSEN IN HET ALGEMEEN MET PROBLEMEN OM?

5 Wat zegt de NNN over de PSYCHOLOGIE VAN DE NEVUS Emotionele gevolgen Zeer indringend zijn de psychosociale gevolgen van een reuzenmoedervlek. De omgeving reageert vaak angstig of afwerend op het zien van een reuzenmoedervlek. De drager en zijn familie worden hier regelmatig mee geconfronteerd. Het kan daarom van groot belang zijn contact te hebben met anderen met dezelfde huidaandoening. Bovendien worden psychosociale aspecten door de medische disciplines vaak onderschat. Ouders hebben van het ene moment op het andere moment veel vragen: – Wat is een reuzenmoedervlek? – Is een reuzenmoedervlek levensbedreigend? – Kan er nog meer aan de hand zijn dan alleen de zichtbare vlek? – Waar vinden we meer informatie? – Kan er iets aan een reuzenmoedervlek gedaan worden? Zo ja, wanneer, hoe en door wie? – Hoe ga je emotioneel om met een reuzenmoedervlek? – Hoe reageert de omgeving? – Welke consquenties heeft de reuzenmoedervlek voor de opvoeding?

6 De psychosociale problemen zijn nader analyseerbaar Voor de persoon zelf: anders zijn, en trachten dat te verbergen, de dingen zijn niet vanzelfsprekend, het zit van buiten, maar ook van binnen –Dit kan allerlei gevolgen hebben, direct en door compensatie: ## eenzaamheid of juist oversociaal, ## agressie of subassertiviteit, ## ontoegankelijkheid, ## zich steeds willen bewijzen, ## gevoel van onrecht, ## riskante oplossingen Voor de familie: Zeer actief van alles ondernemen. Verantwoording voelen voor iets waar je niets aan kunt doen. Aandacht vnl naar de Npersoon –Het zal spontane contacten, zoals aanraken bemoeilijken. –Het zal leiden tot pogingen iets te ondernemen, waar in feite weinig te ondernemen valt. –Het kan betekenen dat men uit onmacht zijn toevlucht zoekt tot professionals Volgens de ouder voor het kind –Het is waarschijnlijk dat er grote misverstanden bestaan Volgens het kind voor de ouder –Ook hier zijn misverstanden waarschijnlijk

7 Wat wil de mens? Het eenvoudigste antwoord is: Hij/Zij wil zo hoog mogelijke opbrengsten bij zo laag mogelijke kosten Sommigen denken daarbij vooral op korte termijn Anderen houden ook rekening met de langere termijn Maar…….. Waarom vinden we eigenlijk iets leuk, lekker, waardevol of belangrijk ? We vinden nog dezelfde dingen leuk etc. als onze verre voorouders. Dat ligt in de menselijke natuur verankerd

8 Basis Gedrags- en waarderings-patronen Voortplanting (Hofmaken, Paring, Stalking, Porno, SEXINDUSTRIE) Kinderzorg (Temperatuur, Voedsel, Veiligheid, WOONERF, KINDERINDUSTRIE) Status (Dominantiehierarchie, RESPECT, RECLAME, STATUSINDUSTRIE) Communicatie (Signaalsystemen, Taal, Media, EMAIL, CHAT, GSM) Erbij horen (Kudde, School, Zwerm, Familie, Stam, Groep, Volk, Natie, COMMUNITY) Verkennen (Omgeving, Sociale netwerk, Wacht houden, INTERNET, TV) Agressie (Dreigen, Vecht/vlucht, Jagen, Doden, ZINLOOS GEWELD, VECHTINDUSTRIE) Fourageren (Zoeken, Eten, Delen, Herkauwen, Cantine, CONSUMEREN, McDONALDS) Voorraad maken (Eikeltjes, Hamsteren, Postzegels, RIJK WORDEN, FINANCIELE IND.) Territorium maken (Gebied, Gebouw, Persoonlijke ruimte, Eigen plek, WOONINDUSTRIE) Bouwen (Hol, Nest, Val, Dam, Kantoor, Stadion, SCHOENENDOZEN, BOUWINDUSTRIE) Ruilen (Quid pro quo, oog om oog, geschenken, ruilhandel, HANDEL) Lichaamsverzorging (Gladstrijken, Wassen, Vlooien, COSMETICA & MODE INDUSTRIE) Afwachten (Pauzeren,Wachten, Uitrusten, Zonnen, LEKKER LUIEREN, GEMAKSINDUSTRIE) Migratie (Trek, Nomadisme, Auto's, UITGAAN, MIGRATIE, VACANTIEINDUSTRIE ) Spel (Sociaal, Vecht/vlucht, Prooi, Paintball, Status, Pokeren, Poppen, COMPUTERSPELLETJES, SPEELINDUSTRIE CONTROLEMECHANISMENCONTROLEMECHANISMEN

9 Welke consequenties voor Ps van de Naevus? Status –Iemand met een afwijking (klein, mank, scheel, stotteren), wordt niet voor vol aangezien en ervaart dat vaak ook zo Er bij horen –Iemand met een afwijking wordt niet automatisch gerekend als tot ‘ons’ behorend. Kinderzorg –Wanneer je kind niet optimaal is, wordt elke ouder ongerust en wil van allerlei dingen ondernemen Verkennen –Wanneer er iets vervelends is dat we niet begrijpen gaan we op zoek naar informatie Lichaamsverzorging –Mensen zijn zeer op uiterlijk gesteld en doen er alles aan om dat te optimaliseren. Dit heeft grote consequenties voor zelfgevoel.

10 EEN FUNDAMENTELE EIGENSCHAP ILLUSOIRE SUPERIORITEIT –We vinden onszelf (en degenen waar we ons mee identificeren): Slimmer Gezonder Oprechter Rijker Beter gekleed Politiek correcter Schoner –dan de gemiddelde ander. En dat willen we graag zo houden. Daartoe zijn we tot veel bereid

11 EEN ANDER FUNDAMENT ONREALISTISCH OPTIMISME –We denken allemaal dat we minder kans hebben dan de gemiddelde mens om: Ziek te worden Een slechte partner te krijgen Een problematisch kind te krijgen In de file terecht te komen Ongelukken te krijgen In financiële problemen te raken De baan te verliezen Een beroerde vacantie te hebben –Als dat dan tegenvalt, hebben we meestal veel te slikken. –We proberen dan een oplossing te vinden

12 Hoe kunnen illusies functioneren? A. Door zichzelf een beetje voor de gek te houden –Wordt elke keer als men “het” ziet weer even onmogelijk –Self-focussed attention belemmert dat –Bovendien externe attributie B. Doordat anderen ons een beetje voor de gek houden. –Goede manieren –Complimenten –Opgaan in de ander, identificatie

13 © 2006 JP van de Sande RuG Wat is waarheid? Immanuel Kant : Waarheid bestaat wel maar we kunnen hem niet kennen (das Ding an sich) Daarom zijn vele verschillende waarnemingen over één zaak mogelijk Daarom is zorgvuldige toetsing van waarnemingen nodig Wetenschap reduceert deze chaos wel, maar lost hem niet op HET IS EEN PLICHT STEEDS DE WAARHEID TE SPREKEN

14 © 2006 JP van de Sande RuG Waarheid of relativisme? Things that people believe to be real, are real in their consequences (Thomas’ dictum) Waarheid is daarom een te abstract begrip Waarheid is eerder een waarde dan een feit Feiten kunnen dus meer of minder waar gevonden worden De verwachte consequenties spelen hierbij een grote rol 2 dimensies beinvloeden waarheids-gevoel sterk: Angsten en Wensen

15 De blik van de ander Existentialisme Iets wat gewoon bestaat bestaat op zich zelf De mens bestaat bijvoorbeeld ook zo Maar de mens kan ook naar dit op zich zelf kijken Wie kijkt dan??? Je bent dus iemand anders: je hebt het op zich zelf even vernietigd Als een ander naar ons kijkt, kunnen we meekijken en daarmee ontsnappen aan het op zich zelf zijn Dat kan schaamte oproepen, maar tegelijk is het ook een werkelijke vrijheid

16 Een handicap kan een stimulans zijn Klein: Edith Piaf, Jeanne d’Arc, Moeder Theresa, Dolly Parton, St Franciscus, Napoleon, Berlusconi. Polio: F.D. Rooseveld, JoHn Barrymore, Neil Young, Ian Drury, Wilma Rudolph, Frida Kahlo ALS: Stephen Hawking, Chris Nolan Leerproblemen: Winston Churchill, Hans Christiaan Andersen, Einstein, Whoopy Goldberg, Nelson Rockefeller Epilepsie: Vincent van Gogh, Julius Caesar, Alfred Nobel, Molière

17 conclusies Het is voor de hand liggend om te stellen dat een bepaalde conditie psychosociale gevolgen heeft Het is daarbij dan wel erg nuttig te analyseren welke dat zijn en hoe ze werken Het is even voor de hand liggend om snel met waardeoordelen te komen Het is daarbij nuttig eens te bekijken welke voordelen elk nadeel heeft Als over deze twee aspecten meer weten kunnen we veel gerichter te werk gaan We zijn dan bezig met een project i.p.v een emotie

18

19

20

21

22 © 2006 JP van de Sande RuG Twee manieren van denken

23 Wat is INTERACTIE? Wederzijdse beinvloeding: Gedrag A is contingent op dat van B Wederzijds Reactief Eenzijdig Pseudo ABAB ABAB ABAB ABAB


Download ppt "De NAEVUS OF HEEFT CRUYFF TOCH GELIJK? november 2007 i.s.m. WWW.VANDESANDEINLEZINGEN.NL."

Verwante presentaties


Ads door Google