De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het managen van menselijk gedrag in massasituaties Studiedag Manifestaties en evenementen Gent 16 maart 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het managen van menselijk gedrag in massasituaties Studiedag Manifestaties en evenementen Gent 16 maart 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Het managen van menselijk gedrag in massasituaties Studiedag Manifestaties en evenementen Gent 16 maart 2010

2 INHOUD 1.UITGANGSPUNTEN 2.DE MENS 3.PAUZE 4.MASSAPSYCHOLOGIE 5.CONCLUSIES

3 CROWD MANAGEMENT uitgangspunten

4 PROBLEEMOPLOSSEN voor crowdmanagers

5 Vredesorganisatie en Oorlogsorganisatie 1.Opleidingen lang 2.Selectie op bestuurlijke capaciteiten 3.Carrière gebaseerd op foutvermijding 4.Doelen langere termijn 5.Democratische instelling en leiderschap 6.Zorg voor correcte procedures 7.Sancties voor relatief kleine afwijkingen 8.Rivaliteit tussen diensten 9.Professionalisering 10.Preparatie 1.Opleidingen kort 2.Selectie op inspiratie en enthousiasme 3.Carrière gebaseerd op prestaties 4.Doelen korte termijn 5.Autoritaire instelling en leiderschap 6.“Cutting the red tape” 7.Polarisatie in sancties 8.Overkoepelend doel reduceert rivaliteit 9.Improvisatie 10.Veerkracht

6 De crisis kent TRAAGHEID (Chaos model) OMVANGCRISISOMVANGCRISIS NEGATIEVE GEBEURTENISSEN

7 CRISIS Ernstige en plotselinge verstoring van normale gang van zaken en organisatievormen: HET WORDT NOOIT MEER ALS VROEGER Vraagt: Nieuw normen en organisatievormen: CHAOS! Improvisatie of zelfredzaamheid in crisis vraagt richting. Mensen zoeken leider omdat die de richting kan wijzen Leiderschap = identificatie: Naar de mensen toe Als leider vertrouwd wordt, is hij effectief DUS: JE MOET JE MENSEN KENNEN Maar ook: Crisis is situatie waarin verantwoordelijken bang zijn om fouten te maken en dus vnl trachten huid te redden. P= VRM 2 Gevolg: nadruk op preparatie

8 EEN BIJZONDERE MAN Niets is zo practisch als een goede theorie Als je wil begrijpen hoe iets werkt, moet je proberen het te veranderen Gedrag heeft nooit één oorzaak: analyseer Lifespace! Kurt Lewin, 1890-1947

9 ANALYSE KRACHTENVELD Elk van die krachten kan uit vele componenten bestaan ANONIMITEIT ONDUIDELIJKHEID ANARCHIE SENSATIEZUCHT VIJANDSCHAP VERVELING KENNEN & GEKEND WORDEN AFSPRAKEN GERESPECTEERDE LEIDING VOORZICHTIGHEID WEDERZIJDS RESPECT INTERESSANT PROGRAMMA

10 © 2006 JP van de Sande RuG Quasi-stationnaire evenwichten (Lewin, 1952) Begin toestand: Verhoog druk in gewenste richting: Verlaag kracht in ongewenste richting

11 © 2006 JP van de Sande RuG Door conflict wederzijds vijandbeeld VRIEND VIJAND MENS ROBOT VERZETSSTRIJDER TERRORIST HELD GEK of ROEKELOZE goed slecht dapper laf sterk zwak MAAR GEVAARLIJK taai koppig WIJZIJ

12 Goed Bezig

13 Uitgangspunten samengevat De mens is tot alle kwaad geneigd Omdat rellen etc sporadisch voorkomen, staat de overheid continu in de ‘vredesstand’ Ontwikkelingen in massa's lijken betrekkelijk langzaam te gaan, tot ineens een soort explosie volgt (Flash points) In crisis situaties vraagt men om één richting Alle gebeurtenissen hebben vele verschillende oorzaken. Analyseer dit krachtenveld! Het is zaliger te trekken dan te duwen Wat U van anderen denkt, denken zij van U U bent waarschijnlijk Goed bezig

14 CROWD MANAGEMENT De mens

15 Mens is gewoontedier Dingen die we verwachten, daar wennen we aan Dingen waar we aan gewend zijn verwachten we – Bijv: files, uitgaansgebieden, nogo gebieden, bureaucratie, ziekte, armoede, luxe, geluk, beroerd werk, slecht wonen Krijgen wat je verwacht = rechtvaardigheid Soms verwachten we iets wat niet gewoon is (vb: vacantie, pretpark, stappen, feest, evenement, oud en nieuw) Als daarbij Gevechten, Gedrang of Ongelukken gebeuren werken de verwachtingspatronen niet meer, zelfs al zijn ze geoefend Maar in meeste van dit soort gelegenheden is toch veel bekend en verwacht Voor sommigen is dat angstig, voor anderen leuk

16 TOCH ZIJN ER KLACHTEN Klachten gaan over dingen die niet gaan zoals de mensen zouden willen dat ze gaan – Te suf of te spannend; – Te braaf of te rebels; – Te idealistisch of te gewoon – Te dominant of te lievig – Het is niet rechtvaardig We zouden ons kunnen afvragen hoe het komt dat mensen iets willen Maar dat slaan we over We gaan ons afvragen wát ze willen De vraag wordt dus: WAT WIL DE MENS?

17 © 2006 JP van de Sande RuG De mens reist langs twee sporen NATUUR Voortplanting Kinderzorg Erbij horen Status Agressie Communicatie Verkennen Eten/Drinken Voorraad maken Territorium maken Jagen Bouwen Ruilen Lichaamsverzorging Uitrusten Migratie Spel CULTUUR RELATIES EN OPVOEDING HELDEN, VERHALEN, SPROOKJES MANIEREN VAN SAMENLEVEN (bv. Stad vs platteland) REGELS, NORMEN, GEWOONTES, FOLKLORE REGERING, POLITIEK SYSTEEM, RECHTSPRAAK TAAL, MANIER VAN UITDRUKKEN WETENSCHAP, GODSDIENST, FILOSOFIE IDEALEN, WAARDEN, WAARDERINGEN TECHNIEK, GENEESMIDDELEN, APPARATEN, WAPENS ETEN, DRINKEN, GENIETEN, FESTIVALS KUNST, GEBOUWEN, SIERADEN VERHOUDINGEN MET ANDERE GROEPEN MENSEN

18 © 2006 JP van de Sande RuG De samenleving kent ook twee sporen NATUUR Niets dierlijks is ons vreemd Instincten en emoties Hedonisme Langzame ontwikkeling Samenleving: Gemeinschaft Behoefte aan erbij horen Groepsdoelen Plicht; Eer; Traditie Conservatief; Stabiliteit Religie; Magie Strong ties Specifieke reacties op onvrede Sociale steun zoeken/geven Toename cohesie Strijd zoeken met vijand Acceptatie van lot CULTUUR Ratio be ï nvloedt gedrag Normen & Waarden Kosten-Baten analyse Snelle planning Samenleving: Gesellschaft Behoefte aan vrijheid Individualistische doelen Vrijheid; Geld; Vernieuwing Progressief; Schijnverandering Ideologie; Techniek Weak ties Specifieke reacties op onvrede Steun professional zoeken Toename isolement Zoeken rationele oplossing Verzet tegen lot

19 CROWD MANAGEMENT massapsychologie

20 MASSA PSYCHOLOGIE: OUDE THEORIEEN (die nog steeds bestaan) MASSA IS MENTALE EENHEID IEDEREEN IS HETZELFDE MASSA IS EENHEID MET EEN EIGEN ‘ZIEL’ DE GROEPSZIEL NEEMT DE STURING VAN INDIVIDUEEL GEDRAG OVER DE MASSA IS EEN VROUW, ZE WIL BEHAAGD EN GELEID WORDEN NIEUWE EENHEID HEEFT NEGATIEVE EIGENSCHAPPEN INTELLECTUEEL EN MOREEL INFERIEUR ZEER VATBAAR VOOR INFLUISTERINGEN VAN MISDADIGE LEIDERS DESTRUCTIEF EN CRIMINEEL FANATIEK. SOMS HOGE ZELF OPOFFERING PERSOONLIJKHEID VAN MASSALEDEN VERANDERT INDIVIDUELE RATIONALITEIT VERDWIJNT IRRATIONEEL AND EMOTIONEEL HET ONBEWUSTE SPEELT BELANGRIJKE ROL IMPULSIEF EN MAKKELIJK BEINVLOEDBAAR PROCESSEN ZIJN RAADSELACHTIG (BV HYPNOSE, HYSTERIE)

21 GEVOLGEN VAN OUDE VISIE Men gaat iedereen hetzelfde behandelen Men houdt het publiek voor dom Men verwacht alleen maar negatieve dingen van publiek – Canaille, rapaille, racaille, plebs, schuim, riff-raff, tuig, janhagel, gepeupel, gespuis, grauw, schorremorrie Men doet geen pogingen met publiek in contact te treden – QUID TIBI VITANDUM PRAECIPUE EXISTIMES QUAERIS? TURBAM (Seneca) Men gaat ervan uit dat alleen geweld begrepen wordt Men tracht door informatie achter te houden het ergste te voorkomen Men denkt dat als men iets bevelends tegen een massa roept dit opgevolgd hoort te worden – Reading the Riot act: "Our sovereign Lord the King chargeth and commandeth all persons, being assembled, immediately to disperse themselves, and peaceably to depart to their habitations, or to their lawful business, upon the pains contained in the act made in the first year of King George, for preventing tumults and riotous assemblies. God save the King." Men denkt dat het publiek als het ware behekst is

22 Dit zijn dus onjuiste uitgangspunten 1.Een massa is een eenheid AARDAPPELPUREE? Nee, frieten! 2.Die eenheid bestaat uit soorten publiek (bv jongeren, voetbalsupporters, ABVVers) BUREAUCRATIE, MARKETING. Nee, clubjes 3.Een massa kan gestuurd worden Nee, mensen doen wat ze het beste vinden 4.Sturen doet men door maatregelen de SITUATIE beinvloedt wat mensen willen 5.Mensen doen wat U zegt, niet wat U doet NET KINDEREN DUS 6.Mensen zullen U gehoorzamen, al kennen ze u niet 7.Gezag werkt ook in crisissituaties ALLEEN BIJ VERTROUWEN 8.De positie van de hoogste laag is irrelevant PLEURIS 9.Men kan zich overal op voorbereiden HYBRIS 10.Door mensen gemaakte problemen kunnen met technische middelen opgelost ASTRID,C2000,TASERS, PEPPERSPRAY 11.Techniek is juist in noodsituaties handig MURPHY

23 Massapsychologie: nieuwere inzichten over de ‘eenheid’ In massa's blijven mensen zichzelf In massa's kan men geen ingewikkeld gedrag vertonen Omdat massa's iets bijzonders zijn, heeft men er vreemde verwachtingen over (sommigen approach-anderen avoidance) Hierdoor zijn massa's homogener dan de bevolking Mensen in massasituaties worden door overheidsdienaren zeer zelden als individuen behandeld. In massa's is het lastig de juiste toedracht te kennen In massa's dus veel geruchten en die behelzen meestal stereotype gebeurtenissen ( WIJ-ZIJ ) In massa's is de definitie van de situatie daarom redelijk uniform

24 Massapsychologie: nieuwere inzichten over dynamiek In massa's wordt men snel besmet door emoties van anderen, vooral als ieder dezelfde emotie heeft Omdat massa's moeilijk te surveilleren zijn, kunnen deelnemers ongestraft geintjes uithalen In een redelijk dichte massa is het zicht beperkt Het karakter van een bijeenkomst kan veranderen – Doelgericht>kicks en Eenheid>Wij-Zij Er zijn drie hoofdproblemen in massa’s: – Gevechten (rellen etc.), Gedrang (vertrapping) en Ongelukken Het zelfregulerend vermogen is zeer groot: het gaat bijna nooit mis (maar als het misgaat…….)

25 VRIEND VIJAND VRIJ DWINGEND DOELGERICHT SPEELS ACHT SOORTEN MASSA

26 Plezier in rellen en doden

27 CROWD MANAGEMENT Hier kan eventueel gepauseerd worden

28 © 2006 JP van de Sande RuG Drie soorten crowd management in tijdschema MOBILISATIEACTIE PREPARATIE 1) Crowd management 2) Crowd control EVENTUEEL: 3) Riot control In deze fase wordt RAM gebruikt De nacht voor het evenement

29 © 2006 JP van de Sande RuG 1) Crowd management Doel: ordelijk en profijtelijk verloop massabijeenkomst Regeling en begeleiding – Aan en afvoer; Voorkomen verstopping en stremming – Geen kruising vervoers- of voetgangers-stromen – Dranghekken, barricades, draaihekken, wegwijzers – Veiligheidsdiensten, gidsen, stewards – Regelgeving, communicatie van regels, plan bijstelling regels – Noodplannen, calamiteitenplannen (+ nodige reserves) – Communicatie met massa, tussen personeel en met leiding – Voorkomen lange wachttijden en gevoel van doelloosheid – Sfeermakers, kleuren, verlichting, muziek – Catering, toiletten, garderobes, voertuigstalling – Bescherming tegen weer: Temperatuur, neerslag, wind

30 Crowd management

31 © 2006 JP van de Sande RuG 2) Crowd control Doel: voorkomen rellen en andere uitbarstingen Preventie en proactie – Kundige en ervaren leiding. Afwezigheid groupthink en routinedenken – Informatie over sfeer, plannen betrokkenen. Inzicht in statistische kansen – Kennis over soorten geweldsuitbarstingen (amusement vs. onderhandeling) – Heldere draaiboeken met verschillende scenario’s en noodplannen – Coordinatie tussen diensten – Adequate verbindingen (betrouwbaar, niet afluisterbaar) – Beschikbaarheid getrainde verkenners/observatoren + procedures – Gerichtheid op spanningsverlaging (Geen hoorns, heli’s etc, alcoholbeleid) – Snelle en onopvallende verwijdering ‘harde kern’ – Vermijden anonimiteit (helm etc), en ‘oorlogsvoorbereiding’ – Contact hebben en houden met publiek, beleefd, open, correct, en met gein – Handhaaf tolerantiegrenzen vroeg en strikt – Vermijdt Win-Verliessituaties tot het uiterste

32 Crowd control

33 3) Riot control Doel: uitschakelen tegenstander Gevechtsactie – Ken je tegenstander, en pas strategie en tactieken daaraan aan – Gebruik misleiding – Zorg voor heldere en eenduidige strategie – Tracht tegenstander te concentreren i.p.v verspreiden – Tracht zoveel mogelijk de ‘leiders’ uit te schakelen – Probeer eigen mensen onder controle te houden – Leg zoveel mogelijk beslissingsbevoegdheid in het veld – Wees duidelijk in communicatie naar tegenstander – Kies omgeving waar weinig stuk kan – Bedenk dat bluffen niet meer helpt – Heb geduld

34 Riot control

35 Zich verplaatsende massas zijn in principe gevaarlijk vooral bij hoge dichtheden en vernauwingen van de loopruimte Wanneer we een massa in beweging willen brengen moeten we dat dus slim doen

36 DUWEN

37 Dom duwen: de stroomstok

38 Slim duwen: gebruik van vluchtinstinct

39 TREKKEN

40 Dom trekken: man die Yak trekt

41 Slim trekken: Hoe vang je dingos?

42 RAM

43 VOORSPELLEN Voorspellen is lastig, vooral wanneer het de toekomst betreft Zekerheid bestaat niet We kunnen dus slechts kansen bepalen Ook deze kansen zijn weer niet zeker Het te voorspellen feit is meestal zeer onhelder gedefinieerd (in practijk meestal: PLEURIS uitbraak) KORTOM: duisternis heerst

44 Het RAM Bij preparatie dient men juiste kansinschattingen te maken Kansen hangen van vele factoren af Zelfs experts kunnen maar een beperkt aantal factoren aan Er is dus behoefte aan een instrument om veel factoren tegelijk te verwerken Het Risico Analyse Model is zo’n instrument Twee doelen: 1.Beslishulp 2.Voorspelling risico’s –Doel 2 werkt voorlopig op basis expert oordelen –Zolang nog weinig data voorhanden zijn is vooral doel 1 operationeel.

45 STRUCTUUR RAM 1.KENMERKEN PUBLIEK 2.KENMERKEN OMGEVING 3.VERWACHTINGEN, REPUTATIES, SFEER 4.KWALITEIT VAN ORGANISATIES 5.POLITIESTRATEGIE 6.WHAT IF?

46 PARTIJEN 1.PUBLIEK 1.Overall 2.Groepjes, harde kernen etc 2.ORGANISATIE 1.Evenementen organisatie 2.Overheid 3.DIENSTEN 1.Politie (normaal en Hycap) 2.Security organisaties 3.Brandweer en Diensten ingeschakeld in MIP 4.Vervoer 4.MEDIA

47 RAM

48 CROWD MANAGEMENT Conclusies & aanbevelingen Het draait altijd om hetzelfde en het herhaalt zich steeds

49 © 2006 JP van de Sande RuG Conclusies tav UITGANGSPUNTEN Spanning is belangrijk, maar verbergt zich – Alleen ervarenen herkennen dat (op straat) Theorieën zijn heel practisch – Maar welke moet je kiezen? Als je iets wilt begrijpen, moet je het veranderen – We trachten voortdurend dingen te veranderen – Maar begrijpen we het dan? Enige afstand nemen helpt! De dingen hebben zelden slechts één oorzaak – Moet je dus alles van te voren uitdenken? – Met enige hulp gaat dat beter Groot risico ligt in escalatie van Wij-Zij gevoel – Deëscaleren is contact zoeken en houden

50 CONCLUSIES OVER CRISIS 1.Een crisis is een systeem waarin de regels niet meer werken 2.Een flexibel, of resilient systeem is in crisissituaties te prefereren 3.Een systeem is flexibeler naarmate de componenten autonomer zijn 4.Een systeem met massale groepen mensen levert zelden grote problemen: zelf organiserend vermogen is groot 5.Maar als problemen ontstaan breekt zeker de pleuris uit 6.Kenmerkend voor een crisis is dat hij onverwacht is en dus om improvisatie vraagt 7.De belangrijkste taak van de leiding ligt vooraf: in het vormgeven van het systeem 8.Maar belangrijk is eigenlijk het inspireren van vertrouwen, zodat improvisatie plaats kan vinden. 9.Het beducht zijn voor het uitbreken van de pleuris is een normale en te respecteren motivatie

51 Enkele aanbevelingen voor crisismanagers U kunt zich niet op alles voorbereiden Wel kunt u zich voorbereiden op kritiek achteraf Maar: Hoe meer u bezorgd bent voor uw eigen baan, hoe meer die gevaar loopt HOE BETER GEORGANISEERD EEN SYSTEEM IS, HOE KWETSBAARDER VOOR VERSTORINGEN De enigen die echt iets kunnen uitrichten zijn zij die met publiek/tegenpartij in contact zijn CCTV en communicatiemiddelen zijn hiervoor geen vervanging Een crisis is een systeem met fasering, bedenk steeds wat systeem is en in welke fase het is

52 Enkele aanbevelingen voor bestuurders Huidige maatschappij aanzienlijk softer dan ooit Burgers zijn er aan gewend geraakt dat staat voor alles zorgt (Leviathan) Staatsmacht berust vooral op regels Dan wordt persoonlijke macht zwakker Regels zijn niet aan te spreken, de α wel De α dat bent U Aanvallen door burgers op overheid ontstaan door Wij-Zij gevoel Dat nemen we niet weg door mooie woorden Dus: Er op uit, zoek de identificatie! Ga kijken!

53 En tenslotte Als alles faalt, kunt U altijd nog iets nemen

54 9 stellingen over crowd- en crisis- management 1.Technische oplossingen voor menselijke problemen hebben hun nadelen 2.Het ontwerp van procedures en organisaties toont de vooroordelen van de ontwerpers 3.Menselijk gedrag is niet rationeel, maar je kunt heel leuk discussiëren over die veronderstelde rationaliteit 4.Juridisering is een belangrijk onderdeel van het probleem, niet een oplossing 5.Professionals zijn niet immuun voor fouten en vergissingen, maar hopelijk wel voor emoties. Verschil met publiek is dat ze wel verantwoordelijk gehouden kunnen worden 6.In crises zullen mensen veel verwachten van sociale netwerken of organisaties die allang niet meer functioneren 7.Moderne sociale netwerken en organisaties moeten getraind worden in crisismanagement 8.De beste training voor crisismanagement is een crisis 9.T ijdens het maken van het crisisplan, moeten betrokkenen voortdurend geplaagd worden door stroomuitval, honger en dorst, instortende kantoren, hysterische superieuren en telefoontjes van de partner dat de kinderen gegijzeld zijn

55 Voor verdere studie Basistekst massapsychologie: – http://www.vandesandeinlezingen.nl/serv03.htm : Concept hoofdstukken 1, 2 & 3 van boek 'On Crowds' http://www.vandesandeinlezingen.nl/serv03.htm Gedrag van zich verplaatsende massa's : – www.crowddynamics.com www.crowddynamics.com – http://www.crowdsafe.com/FruinCauses.pdf – Fruin, J.J. (1971). Pedestrian Planning and Design Metropolitan Association of Urban Designers and Environmental Planners, Inc. New York. Gedrag bij rampen: – Bazerman and Watkins (2004). Predictable Surprises: The Disasters You Should Have Seen Coming, and How to Prevent Them Boston: Harvard Business School Press – http://understandingkatrina.ssrc.org/Wachtendorf_Kendra/ – Drabek, Thomas (1986) Human System Responses to Disaster: An Inventory of Sociological Findings. London. Springer-Verlag Diversen: – Bouman, P. & Duykeren, G.van (2005) Event security officer. Utrecht, Stichting SOEB. – Guiliani (2003): Leiderschap. Utrecht, Het spectrum – http://www.econlib.org/library/ENC/RisklessSociety.html

56 bijlage

57 Een interessante case DE TT- NACHT Studiedag Manifestaties en evenementen Gent 16 maart 2010

58 HET UITGANGSPUNT In Assen (Nederland) bestaat sinds 1925 de motorrace genaamd TT (Tourist Trophy) De eerste race werd georganiseerd door 'Motorclub Assen en Omstreken' op 11 juli 1925 over een parcours met een lengte van 28,4 kilometer. Niet over een glad gestreken circuit, maar over klinkerwegen tussen Drentse dorpen. Tijdens deze eerste race was er zelfs een stuk onverharde weg in de traject opgenomen. De route liep over Borger, Schoonloo en Grolloo. Deze eerste race werd gewonnen door Piet van Wijngaarden op een 500 cc Norton met een gemiddelde snelheid van 91,4 kilometer per uurMotorclub Assen en Omstreken11 juli 1925circuitDrentseBorgerSchoonlooGrollooPiet van WijngaardenNorton ASSEN, Home of the TT

59 HET UITGANGSPUNT Voorafgaand aan de nacht verzamelden zich motor liefhebbers in het centrum van Assen Doel was plezier maken Daar hoort natuurlijk een pintje bij Assen heeft 100000 inwoners De nacht van Assen wordt door 100000 mensen bezocht Die amuseren zich tot ca 10 uur prima Daarna willen ze bloed zien Dat werd ernst in 1970 (f 2 miljoen schade) En elk jaar werd het een miljoen ernstiger Wat te doen?

60 Wat ging fout? De 100000 motorliefhebbers wilden een leuke avond Dus ze pakten samen op de pleinen van Assen Ze dronken bier en aten vette worsten En na verloop van tijd verveelden ze zich Ze wisten nog dat het in voorgaande jaren leuk was geweest (zo zit de mens in elkaar, dus ook de gemotoriseerde) Ze zochten dus naar leuke dingen Hoe gaat dat? Wat gebeurt er dan? En hoe loopt het af?

61 Wat is gedaan Een groep bestaande uit middenstanders stadsbestuurders politiemensen hulpdiensten sociaal werkers wetenschappers Is een jaar gezamenlijk bezig geweest om een plan te maken Dit hield in 1.Plenty heftig amusement 2.Zodra mensen zich gaan vervelen met iets nieuws komen 3.Goede observatie van publiek 4.Ervaren coordinatiecentrum 5.Continue communicatie van alle betrokken diensten 6.Zeer goede omroepinstallatie 7.Uitgeteste teksten om om te roepen 8.Aanwezigheid van veel politie met als opdracht contact zoeken 9.Heldere en strikte handhaving van tolerantiegrenzen

62 Basisvoorwaarden 1.De moderne mens lijkt in alles op de oude holbewoners 1.Brood en spelen 2.Sensatie en drinken 2.De cultuur verschilt natuurlijk wel wat 3.Mensen kunnen zichzelf niet altijd leuk bezighouden 4.Dus daar moet wat aan gedaan 5.Anders gaan ze het zelf doen (gevolg: vervelingsrellen) 6.Wil je ze ergens toe krijgen, dan is duwen dom 7.Je moet trekken en wel door op 4 punten attracties te plaatsen 8.De TV cultuur heeft ons zeer verwend 9.Het amusement moet dus van hoge klasse zijn 1.Ofwel Hell drivers etc 2.Ofwel oproerpolitie in volledige uitrusting 10.Bovendien moet er een 1e klas communicatie met het publiek zijn 1.In dit geval middels een omroep installatie


Download ppt "Het managen van menselijk gedrag in massasituaties Studiedag Manifestaties en evenementen Gent 16 maart 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google