De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het managen van menselijk gedrag in massasituaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het managen van menselijk gedrag in massasituaties"— Transcript van de presentatie:

1 Het managen van menselijk gedrag in massasituaties
Studiedag Manifestaties en evenementen Gent 16 maart 2010

2 UITGANGSPUNTEN DE MENS PAUZE MASSAPSYCHOLOGIE CONCLUSIES
INHOUD UITGANGSPUNTEN DE MENS PAUZE MASSAPSYCHOLOGIE CONCLUSIES

3 CROWD MANAGEMENT uitgangspunten

4 PROBLEEMOPLOSSEN voor crowdmanagers

5 Vredesorganisatie en Oorlogsorganisatie
Opleidingen lang Selectie op bestuurlijke capaciteiten Carrière gebaseerd op foutvermijding Doelen langere termijn Democratische instelling en leiderschap Zorg voor correcte procedures Sancties voor relatief kleine afwijkingen Rivaliteit tussen diensten Professionalisering Preparatie Opleidingen kort Selectie op inspiratie en enthousiasme Carrière gebaseerd op prestaties Doelen korte termijn Autoritaire instelling en leiderschap “Cutting the red tape” Polarisatie in sancties Overkoepelend doel reduceert rivaliteit Improvisatie Veerkracht Komt uit militaire geschiedenis. Zeer relevant voor reactie overheden op crisisperioden (bijv jaren in westerse wereld) In vredestijd zijn houwdegens contraproductief, in oorlogstijd bureaucraten.

6 De crisis kent TRAAGHEID (Chaos model)
V A N G C R I S Normale manier van denken is, geïnspireerd door sociale wetenschappen, volgens het lineaire model: naarmate oorzaak sterker wordt, wordt effect ook sterker. In werkelijkheidkomt er meestal plotselinge omslag, samenhangend met plotseling besef van omvang NEGATIEVE GEBEURTENISSEN

7 CRISIS Ernstige en plotselinge verstoring van normale gang van zaken en organisatievormen: HET WORDT NOOIT MEER ALS VROEGER Vraagt: Nieuw normen en organisatievormen: CHAOS! Improvisatie of zelfredzaamheid in crisis vraagt richting. Mensen zoeken leider omdat die de richting kan wijzen Leiderschap = identificatie: Naar de mensen toe Als leider vertrouwd wordt, is hij effectief DUS: JE MOET JE MENSEN KENNEN Maar ook: Crisis is situatie waarin verantwoordelijken bang zijn om fouten te maken en dus vnl trachten huid te redden P= VRM2 Gevolg: nadruk op preparatie Crisis is ook datgene wat waargenomen wordt door de omgeving. Technische denkers spreken vaak over ernstige verstoring in de zin van harde techniek. Maar kijk naar recente crises: de techniek speelde vrijwel geeen rol: Theo van Gogh, Jesse Dingemans etc. etc. Eerste keer dat nadruk gelegd wordt op voordeel van charismatisch (want ‘naar de mensen toe’)leiderschap

8 EEN BIJZONDERE MAN Niets is zo practisch als een goede theorie
Als je wil begrijpen hoe iets werkt, moet je proberen het te veranderen Gedrag heeft nooit één oorzaak: analyseer Lifespace! Lifespace: Lewin staat college te geven, hij streeft dus naar kennisoverdracht K, hij ziet ook een zeer aantrekkelijke studente op de voorste rij B, en hij moet erg plassen FFFF! Ook zou hij wel minister-president willen worden, maar dat is nog verweg A. al deze zaken en meer spelen een rol in zijn gedrag Kurt Lewin,

9 ANALYSE KRACHTENVELD Elk van die krachten kan uit vele componenten bestaan ANONIMITEIT ONDUIDELIJKHEID ANARCHIE SENSATIEZUCHT VIJANDSCHAP VERVELING KENNEN & GEKEND WORDEN AFSPRAKEN GERESPECTEERDE LEIDING VOORZICHTIGHEID WEDERZIJDS RESPECT INTERESSANT PROGRAMMA Voorbeeld van hoe verschillende antagonistische krachten onderscheiden kunnen worden bij evenementen. Bij pogingen tot ordehandhaving kan men op beide zijden ingrijpen, echter met verschillende effecten, zie vlgd sheet

10 Quasi-stationnaire evenwichten (Lewin, 1952)
© 2006 JP van de Sande RuG Begin toestand: Verhoog druk in gewenste richting: Alle niveaus van iets (bv productie, vriendelijkheid, openbare orde, artistiek klimaat, scholingsniveau bevolking) kunnen wat stijgen of dalen zonder dat het systeem uit de hand loopt. Het is afhankelijk van het spanningsniveau (sterkte tegengestelde krachten) hoe snel het gevaar van uit de hand lopen ontstaat. Door de gewenste kant op te duwen wordt meestal spanning verhoogd Verlaag kracht in ongewenste richting

11 Door conflict wederzijds vijandbeeld
© 2006 JP van de Sande RuG VRIEND VIJAND MENS ROBOT VERZETSSTRIJDER TERRORIST HELD GEK of ROEKELOZE goed slecht dapper laf sterk zwak MAAR GEVAARLIJK taai koppig als u dit steeds kunt blijven zien, dan bent u.... WIJ ZIJ In group, out- group effect uit sociale identiteitstheorie. Bij sterk wij zij onderscheid zijn de stereotypen over elkaar volstrekt spiegelbeeldig. Dat niet zien is een voorwaarde om vijandschap in stand te houden, dat wel zien is voorwaarde voor overheid om verstandig met dissidenten om te gaan

12 Goed Bezig Stickervel. Zo’n sticker geef ik aan studenten als ze het verdiend hebben. ook aan Jullie?

13 Uitgangspunten samengevat
De mens is tot alle kwaad geneigd Omdat rellen etc sporadisch voorkomen, staat de overheid continu in de ‘vredesstand’ Ontwikkelingen in massa's lijken betrekkelijk langzaam te gaan, tot ineens een soort explosie volgt (Flash points) In crisis situaties vraagt men om één richting Alle gebeurtenissen hebben vele verschillende oorzaken. Analyseer dit krachtenveld! Het is zaliger te trekken dan te duwen Wat U van anderen denkt, denken zij van U U bent waarschijnlijk Goed bezig

14 CROWD MANAGEMENT De mens

15 Mens is gewoontedier Dingen die we verwachten, daar wennen we aan
Dingen waar we aan gewend zijn verwachten we Bijv: files, uitgaansgebieden, nogo gebieden, bureaucratie, ziekte, armoede, luxe, geluk, beroerd werk, slecht wonen Krijgen wat je verwacht = rechtvaardigheid Soms verwachten we iets wat niet gewoon is (vb: vacantie, pretpark, stappen, feest, evenement, oud en nieuw) Als daarbij Gevechten, Gedrang of Ongelukken gebeuren werken de verwachtingspatronen niet meer, zelfs al zijn ze geoefend Maar in meeste van dit soort gelegenheden is toch veel bekend en verwacht Voor sommigen is dat angstig, voor anderen leuk Zo’n 90 a 95% van ons gedrag is gewoonte. Mensen raken zeer in de war bij doorbreken van gewoonte, dit is belangrijke oorzaak voor ‘Resistance to change’. Er bestaan wel verschillen tussen personen en tussen culturen, al zijn die niet groot. Jonge mensen zijn, ondanks schijn tegendeel, zeer op gewoonten gesteld

16 WAT WIL DE MENS? TOCH ZIJN ER KLACHTEN
Klachten gaan over dingen die niet gaan zoals de mensen zouden willen dat ze gaan Te suf of te spannend; Te braaf of te rebels; Te idealistisch of te gewoon Te dominant of te lievig Het is niet rechtvaardig We zouden ons kunnen afvragen hoe het komt dat mensen iets willen Maar dat slaan we over We gaan ons afvragen wát ze willen De vraag wordt dus: WAT WIL DE MENS?

17 De mens reist langs twee sporen
© 2006 JP van de Sande RuG NATUUR Voortplanting Kinderzorg Erbij horen Status Agressie Communicatie Verkennen Eten/Drinken Voorraad maken Territorium maken Jagen Bouwen Ruilen Lichaamsverzorging Uitrusten Migratie Spel CULTUUR RELATIES EN OPVOEDING HELDEN, VERHALEN, SPROOKJES MANIEREN VAN SAMENLEVEN (bv. Stad vs platteland) REGELS, NORMEN, GEWOONTES, FOLKLORE REGERING, POLITIEK SYSTEEM, RECHTSPRAAK TAAL, MANIER VAN UITDRUKKEN WETENSCHAP, GODSDIENST, FILOSOFIE IDEALEN, WAARDEN, WAARDERINGEN TECHNIEK, GENEESMIDDELEN, APPARATEN, WAPENS ETEN, DRINKEN, GENIETEN, FESTIVALS KUNST, GEBOUWEN, SIERADEN VERHOUDINGEN MET ANDERE GROEPEN MENSEN emoties concepten Linkerkant is voor alle mensen hetzelfde, maar vormt slechts de ondergrond van ons gedrag. Rechterkant is voor elke (sub) cultuur weer anders, maar steeds gebaseerd op onze menselijke/dierlijke natuur. Men zou de 16 aspecten van de menselijke natuur als instincten kunnen aanduiden, ware het niet dat die term een veel te starre structuur suggereert. Beter is zoiets als: Behoeften.

18 De samenleving kent ook twee sporen
© 2006 JP van de Sande RuG NATUUR Niets dierlijks is ons vreemd Instincten en emoties Hedonisme Langzame ontwikkeling Samenleving: Gemeinschaft Behoefte aan erbij horen Groepsdoelen Plicht; Eer; Traditie Conservatief; Stabiliteit Religie; Magie Strong ties Specifieke reacties op onvrede Sociale steun zoeken/geven Toename cohesie Strijd zoeken met vijand Acceptatie van lot CULTUUR Ratio beïnvloedt gedrag Normen & Waarden Kosten-Baten analyse Snelle planning Samenleving: Gesellschaft Behoefte aan vrijheid Individualistische doelen Vrijheid; Geld; Vernieuwing Progressief; Schijnverandering Ideologie; Techniek Weak ties Specifieke reacties op onvrede Steun professional zoeken Toename isolement Zoeken rationele oplossing Verzet tegen lot zijn worden Toennies suggereert dat voor 1800 meeste mensen in gemeenschappen leefden, onder dwang van de natuur. Sinds 1800 is ontwikkeling op gamg gekomen, via verstedelijking en technologisering, waardoor steeds meer mensen aan deze dwang kunnen ontsnappen

19 CROWD MANAGEMENT massapsychologie

20 MASSA PSYCHOLOGIE: OUDE THEORIEEN (die nog steeds bestaan)
MASSA IS MENTALE EENHEID IEDEREEN IS HETZELFDE MASSA IS EENHEID MET EEN EIGEN ‘ZIEL’ DE GROEPSZIEL NEEMT DE STURING VAN INDIVIDUEEL GEDRAG OVER DE MASSA IS EEN VROUW, ZE WIL BEHAAGD EN GELEID WORDEN NIEUWE EENHEID HEEFT NEGATIEVE EIGENSCHAPPEN INTELLECTUEEL EN MOREEL INFERIEUR ZEER VATBAAR VOOR INFLUISTERINGEN VAN MISDADIGE LEIDERS DESTRUCTIEF EN CRIMINEEL FANATIEK. SOMS HOGE ZELF OPOFFERING PERSOONLIJKHEID VAN MASSALEDEN VERANDERT INDIVIDUELE RATIONALITEIT VERDWIJNT IRRATIONEEL AND EMOTIONEEL HET ONBEWUSTE SPEELT BELANGRIJKE ROL IMPULSIEF EN MAKKELIJK BEINVLOEDBAAR PROCESSEN ZIJN RAADSELACHTIG (BV HYPNOSE, HYSTERIE) Het betreft hier de theorieen van o.a. Sighele (1892) LeBon (1895) en Freud (1921)

21 GEVOLGEN VAN OUDE VISIE
Men gaat iedereen hetzelfde behandelen Men houdt het publiek voor dom Men verwacht alleen maar negatieve dingen van publiek Canaille, rapaille, racaille, plebs, schuim, riff-raff, tuig, janhagel, gepeupel, gespuis, grauw, schorremorrie Men doet geen pogingen met publiek in contact te treden QUID TIBI VITANDUM PRAECIPUE EXISTIMES QUAERIS? TURBAM (Seneca) Men gaat ervan uit dat alleen geweld begrepen wordt Men tracht door informatie achter te houden het ergste te voorkomen Men denkt dat als men iets bevelends tegen een massa roept dit opgevolgd hoort te worden Reading the Riot act: "Our sovereign Lord the King chargeth and commandeth all persons, being assembled, immediately to disperse themselves, and peaceably to depart to their habitations, or to their lawful business, upon the pains contained in the act made in the first year of King George, for preventing tumults and riotous assemblies. God save the King." Men denkt dat het publiek als het ware behekst is Door zeer grote populariteit van LeBons theorie, hebben dergelijke ideeën zich in het moderne gedachtegoed genesteld, wat zeker ook voortkomt uit de minachting die LeBon tentoonspreidt tov van de lagere klassen. Men hoeft alleen maar aan de Tokkies of aan de Marokkaantjes te denken om het bovenstaande te illustreren.

22 Dit zijn dus onjuiste uitgangspunten
Een massa is een eenheid AARDAPPELPUREE? Nee, frieten! Die eenheid bestaat uit soorten publiek (bv jongeren, voetbalsupporters, ABVVers) BUREAUCRATIE, MARKETING. Nee, clubjes Een massa kan gestuurd worden Nee, mensen doen wat ze het beste vinden Sturen doet men door maatregelen de SITUATIE beinvloedt wat mensen willen Mensen doen wat U zegt, niet wat U doet NET KINDEREN DUS Mensen zullen U gehoorzamen, al kennen ze u niet Gezag werkt ook in crisissituaties ALLEEN BIJ VERTROUWEN De positie van de hoogste laag is irrelevant PLEURIS Men kan zich overal op voorbereiden HYBRIS Door mensen gemaakte problemen kunnen met technische middelen opgelost ASTRID,C2000,TASERS, PEPPERSPRAY Techniek is juist in noodsituaties handig MURPHY Deze ideeën blijken nog vaak te heersen in kringen van beleidsmakers en commandanten, maar ze zijn contraproductief

23 Massapsychologie: nieuwere inzichten over de ‘eenheid’
In massa's blijven mensen zichzelf In massa's kan men geen ingewikkeld gedrag vertonen Omdat massa's iets bijzonders zijn, heeft men er vreemde verwachtingen over (sommigen approach-anderen avoidance) Hierdoor zijn massa's homogener dan de bevolking Mensen in massasituaties worden door overheidsdienaren zeer zelden als individuen behandeld. In massa's is het lastig de juiste toedracht te kennen In massa's dus veel geruchten en die behelzen meestal stereotype gebeurtenissen (WIJ-ZIJ) In massa's is de definitie van de situatie daarom redelijk uniform Hoe ontstaat de schijnbare eenheid? Hoe moeten we de mensen tegemoettreden

24 Massapsychologie: nieuwere inzichten over dynamiek
In massa's wordt men snel besmet door emoties van anderen, vooral als ieder dezelfde emotie heeft Omdat massa's moeilijk te surveilleren zijn, kunnen deelnemers ongestraft geintjes uithalen In een redelijk dichte massa is het zicht beperkt Het karakter van een bijeenkomst kan veranderen Doelgericht>kicks en Eenheid>Wij-Zij Er zijn drie hoofdproblemen in massa’s: Gevechten (rellen etc.), Gedrang (vertrapping) en Ongelukken Het zelfregulerend vermogen is zeer groot: het gaat bijna nooit mis (maar als het misgaat…….) Hoe ontwikkelen de gebeurtenissen zich

25 ACHT SOORTEN MASSA DOELGERICHT SPEELS VRIJ VRIEND VIJAND
MANIFESTATIE PANIEK DOELGERICHT DEMO RAID Basis van deze drie dimensionale taxonomie ligt in mijn onderzoek over situatiewaarneming (vdS, 1996) CONCERT LYNCH DWINGEND FEEST REL SPEELS VRIJ VRIEND VIJAND

26 Plezier in rellen en doden
Voor moderne mensen is dit niet erg goed te bevatten, maar de vreugde kan groot zijn.

27 Hier kan eventueel gepauseerd worden
CROWD MANAGEMENT Hier kan eventueel gepauseerd worden

28 Drie soorten crowd management in tijdschema
© 2006 JP van de Sande RuG 1) Crowd management 2) Crowd control De nacht voor het evenement EVENTUEEL: 3) Riot control MOBILISATIE ACTIE PREPARATIE In deze fase wordt RAM gebruikt

29 1) Crowd management Regeling en begeleiding
© 2006 JP van de Sande RuG Doel: ordelijk en profijtelijk verloop massabijeenkomst Regeling en begeleiding Aan en afvoer; Voorkomen verstopping en stremming Geen kruising vervoers- of voetgangers-stromen Dranghekken, barricades, draaihekken, wegwijzers Veiligheidsdiensten, gidsen, stewards Regelgeving, communicatie van regels, plan bijstelling regels Noodplannen, calamiteitenplannen (+ nodige reserves) Communicatie met massa, tussen personeel en met leiding Voorkomen lange wachttijden en gevoel van doelloosheid Sfeermakers, kleuren, verlichting, muziek Catering, toiletten, garderobes, voertuigstalling Bescherming tegen weer: Temperatuur, neerslag, wind

30 Crowd management

31 2) Crowd control Doel: voorkomen rellen en andere uitbarstingen
© 2006 JP van de Sande RuG Doel: voorkomen rellen en andere uitbarstingen Preventie en proactie Kundige en ervaren leiding. Afwezigheid groupthink en routinedenken Informatie over sfeer, plannen betrokkenen. Inzicht in statistische kansen Kennis over soorten geweldsuitbarstingen (amusement vs. onderhandeling) Heldere draaiboeken met verschillende scenario’s en noodplannen Coordinatie tussen diensten Adequate verbindingen (betrouwbaar, niet afluisterbaar) Beschikbaarheid getrainde verkenners/observatoren + procedures Gerichtheid op spanningsverlaging (Geen hoorns, heli’s etc, alcoholbeleid) Snelle en onopvallende verwijdering ‘harde kern’ Vermijden anonimiteit (helm etc), en ‘oorlogsvoorbereiding’ Contact hebben en houden met publiek, beleefd, open, correct, en met gein Handhaaf tolerantiegrenzen vroeg en strikt Vermijdt Win-Verliessituaties tot het uiterste

32 Crowd control                                              

33 3) Riot control Gevechtsactie Heb geduld
Doel: uitschakelen tegenstander Gevechtsactie Ken je tegenstander, en pas strategie en tactieken daaraan aan Gebruik misleiding Zorg voor heldere en eenduidige strategie Tracht tegenstander te concentreren i.p.v verspreiden Tracht zoveel mogelijk de ‘leiders’ uit te schakelen Probeer eigen mensen onder controle te houden Leg zoveel mogelijk beslissingsbevoegdheid in het veld Wees duidelijk in communicatie naar tegenstander Kies omgeving waar weinig stuk kan Bedenk dat bluffen niet meer helpt Heb geduld

34 Riot control

35 Zich verplaatsende massas zijn in principe gevaarlijk vooral bij hoge dichtheden en vernauwingen van de loopruimte Wanneer we een massa in beweging willen brengen moeten we dat dus slim doen

36 DUWEN

37 Dom duwen: de stroomstok

38 Slim duwen: gebruik van vluchtinstinct

39 TREKKEN

40 Dom trekken: man die Yak trekt

41 Slim trekken: Hoe vang je dingos?

42 RAM Uitleg over het risico analyse model

43 VOORSPELLEN Voorspellen is lastig, vooral wanneer het de toekomst betreft Zekerheid bestaat niet We kunnen dus slechts kansen bepalen Ook deze kansen zijn weer niet zeker Het te voorspellen feit is meestal zeer onhelder gedefinieerd (in practijk meestal: PLEURIS uitbraak) KORTOM: duisternis heerst

44 Het RAM Bij preparatie dient men juiste kansinschattingen te maken
Kansen hangen van vele factoren af Zelfs experts kunnen maar een beperkt aantal factoren aan Er is dus behoefte aan een instrument om veel factoren tegelijk te verwerken Het Risico Analyse Model is zo’n instrument Twee doelen: Beslishulp Voorspelling risico’s Doel 2 werkt voorlopig op basis expert oordelen Zolang nog weinig data voorhanden zijn is vooral doel 1 operationeel.

45 STRUCTUUR RAM KENMERKEN PUBLIEK KENMERKEN OMGEVING
VERWACHTINGEN, REPUTATIES, SFEER KWALITEIT VAN ORGANISATIES POLITIESTRATEGIE WHAT IF?

46 PARTIJEN PUBLIEK ORGANISATIE DIENSTEN MEDIA Overall
Groepjes, harde kernen etc ORGANISATIE Evenementen organisatie Overheid DIENSTEN Politie (normaal en Hycap) Security organisaties Brandweer en Diensten ingeschakeld in MIP Vervoer MEDIA

47 RAM

48 Conclusies & aanbevelingen
CROWD MANAGEMENT Conclusies & aanbevelingen Het draait altijd om hetzelfde en het herhaalt zich steeds

49 Conclusies tav UITGANGSPUNTEN
© 2006 JP van de Sande RuG Spanning is belangrijk, maar verbergt zich Alleen ervarenen herkennen dat (op straat) Theorieën zijn heel practisch Maar welke moet je kiezen? Als je iets wilt begrijpen, moet je het veranderen We trachten voortdurend dingen te veranderen Maar begrijpen we het dan? Enige afstand nemen helpt! De dingen hebben zelden slechts één oorzaak Moet je dus alles van te voren uitdenken? Met enige hulp gaat dat beter Groot risico ligt in escalatie van Wij-Zij gevoel Deëscaleren is contact zoeken en houden

50 CONCLUSIES OVER CRISIS
Een crisis is een systeem waarin de regels niet meer werken Een flexibel, of resilient systeem is in crisissituaties te prefereren Een systeem is flexibeler naarmate de componenten autonomer zijn Een systeem met massale groepen mensen levert zelden grote problemen: zelf organiserend vermogen is groot Maar als problemen ontstaan breekt zeker de pleuris uit Kenmerkend voor een crisis is dat hij onverwacht is en dus om improvisatie vraagt De belangrijkste taak van de leiding ligt vooraf: in het vormgeven van het systeem Maar belangrijk is eigenlijk het inspireren van vertrouwen, zodat improvisatie plaats kan vinden. Het beducht zijn voor het uitbreken van de pleuris is een normale en te respecteren motivatie

51 Enkele aanbevelingen voor crisismanagers
U kunt zich niet op alles voorbereiden Wel kunt u zich voorbereiden op kritiek achteraf Maar: Hoe meer u bezorgd bent voor uw eigen baan, hoe meer die gevaar loopt HOE BETER GEORGANISEERD EEN SYSTEEM IS, HOE KWETSBAARDER VOOR VERSTORINGEN De enigen die echt iets kunnen uitrichten zijn zij die met publiek/tegenpartij in contact zijn CCTV en communicatiemiddelen zijn hiervoor geen vervanging Een crisis is een systeem met fasering, bedenk steeds wat systeem is en in welke fase het is

52 Enkele aanbevelingen voor bestuurders
Huidige maatschappij aanzienlijk softer dan ooit Burgers zijn er aan gewend geraakt dat staat voor alles zorgt (Leviathan) Staatsmacht berust vooral op regels Dan wordt persoonlijke macht zwakker Regels zijn niet aan te spreken, de α wel De α dat bent U Aanvallen door burgers op overheid ontstaan door Wij-Zij gevoel Dat nemen we niet weg door mooie woorden Dus: Er op uit, zoek de identificatie! Ga kijken!

53 Als alles faalt, kunt U altijd nog iets nemen
En tenslotte Als alles faalt, kunt U altijd nog iets nemen

54 9 stellingen over crowd- en crisis- management
Technische oplossingen voor menselijke problemen hebben hun nadelen Het ontwerp van procedures en organisaties toont de vooroordelen van de ontwerpers Menselijk gedrag is niet rationeel, maar je kunt heel leuk discussiëren over die veronderstelde rationaliteit Juridisering is een belangrijk onderdeel van het probleem, niet een oplossing Professionals zijn niet immuun voor fouten en vergissingen, maar hopelijk wel voor emoties. Verschil met publiek is dat ze wel verantwoordelijk gehouden kunnen worden In crises zullen mensen veel verwachten van sociale netwerken of organisaties die allang niet meer functioneren Moderne sociale netwerken en organisaties moeten getraind worden in crisismanagement De beste training voor crisismanagement is een crisis Tijdens het maken van het crisisplan, moeten betrokkenen voortdurend geplaagd worden door stroomuitval, honger en dorst, instortende kantoren, hysterische superieuren en telefoontjes van de partner dat de kinderen gegijzeld zijn

55 Voor verdere studie Basistekst massapsychologie:
: Concept hoofdstukken  1, 2 & 3  van boek 'On Crowds' Gedrag van zich verplaatsende massa's : Fruin, J.J. (1971). Pedestrian Planning and Design Metropolitan Association of Urban Designers and Environmental Planners, Inc. New York. Gedrag bij rampen: Bazerman and Watkins (2004). Predictable Surprises: The Disasters You Should Have Seen Coming, and How to Prevent Them Boston: Harvard Business School Press Drabek, Thomas (1986) Human System Responses to Disaster: An Inventory of Sociological Findings. London. Springer-Verlag Diversen: Bouman, P. & Duykeren, G.van (2005) Event security officer. Utrecht, Stichting SOEB. Guiliani (2003): Leiderschap. Utrecht, Het spectrum

56 bijlage

57 Een interessante case DE TT- NACHT
Studiedag Manifestaties en evenementen Gent 16 maart 2010

58 HET UITGANGSPUNT In Assen (Nederland) bestaat sinds 1925 de motorrace genaamd TT (Tourist Trophy) De eerste race werd georganiseerd door 'Motorclub Assen en Omstreken' op 11 juli 1925 over een parcours met een lengte van 28,4 kilometer. Niet over een glad gestreken circuit, maar over klinkerwegen tussen Drentse dorpen. Tijdens deze eerste race was er zelfs een stuk onverharde weg in de traject opgenomen. De route liep over Borger, Schoonloo en Grolloo. Deze eerste race werd gewonnen door Piet van Wijngaarden op een 500 cc Norton met een gemiddelde snelheid van 91,4 kilometer per uur ASSEN, Home of the TT

59 HET UITGANGSPUNT Wat te doen?
Voorafgaand aan de nacht verzamelden zich motor liefhebbers in het centrum van Assen Doel was plezier maken Daar hoort natuurlijk een pintje bij Assen heeft inwoners De nacht van Assen wordt door mensen bezocht Die amuseren zich tot ca 10 uur prima Daarna willen ze bloed zien Dat werd ernst in 1970 (f 2 miljoen schade) En elk jaar werd het een miljoen ernstiger Wat te doen?

60 Wat ging fout? De 100000 motorliefhebbers wilden een leuke avond
Dus ze pakten samen op de pleinen van Assen Ze dronken bier en aten vette worsten En na verloop van tijd verveelden ze zich Ze wisten nog dat het in voorgaande jaren leuk was geweest (zo zit de mens in elkaar, dus ook de gemotoriseerde) Ze zochten dus naar leuke dingen Hoe gaat dat? Wat gebeurt er dan? En hoe loopt het af?

61 Wat is gedaan Een groep bestaande uit middenstanders stadsbestuurders
politiemensen hulpdiensten sociaal werkers wetenschappers Is een jaar gezamenlijk bezig geweest om een plan te maken Dit hield in Plenty heftig amusement Zodra mensen zich gaan vervelen met iets nieuws komen Goede observatie van publiek Ervaren coordinatiecentrum Continue communicatie van alle betrokken diensten Zeer goede omroepinstallatie Uitgeteste teksten om om te roepen Aanwezigheid van veel politie met als opdracht contact zoeken Heldere en strikte handhaving van tolerantiegrenzen

62 Basisvoorwaarden De moderne mens lijkt in alles op de oude holbewoners
Brood en spelen Sensatie en drinken De cultuur verschilt natuurlijk wel wat Mensen kunnen zichzelf niet altijd leuk bezighouden Dus daar moet wat aan gedaan Anders gaan ze het zelf doen (gevolg: vervelingsrellen) Wil je ze ergens toe krijgen, dan is duwen dom Je moet trekken en wel door op 4 punten attracties te plaatsen De TV cultuur heeft ons zeer verwend Het amusement moet dus van hoge klasse zijn Ofwel Hell drivers etc Ofwel oproerpolitie in volledige uitrusting Bovendien moet er een 1e klas communicatie met het publiek zijn In dit geval middels een omroep installatie


Download ppt "Het managen van menselijk gedrag in massasituaties"

Verwante presentaties


Ads door Google