De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cameratoezicht binnen het lokaal veiligheidsbeleid: doelstellingen, effecten, succesfactoren en evaluatie Gudrun Vande Walle www.gofs.ugent.be Week van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cameratoezicht binnen het lokaal veiligheidsbeleid: doelstellingen, effecten, succesfactoren en evaluatie Gudrun Vande Walle www.gofs.ugent.be Week van."— Transcript van de presentatie:

1 Cameratoezicht binnen het lokaal veiligheidsbeleid: doelstellingen, effecten, succesfactoren en evaluatie Gudrun Vande Walle www.gofs.ugent.be Week van de Integrale Veiligheid – 27 – 30 juni 2011 Onderzoeker: Karel Noppe Promotor: Gudrun Vande Walle Lector: Marleen Easton

2 Deel 1: Wat weten we over het doel, de effecten, succesfactoren en evaluatie van cameratoezicht Gudrun Vande Walle www.gofs.ugent.be Week van de Integrale Veiligheid – 27 – 30 juni 2011

3 Doel 1.Preventie van criminaliteit en overlast: a.Afschrikken van potentiële dader en van recidivisten b.Een veiliger gevoel geven (Welsh & Farrington, 2004; Armitage, 2002) c.Burger wordt alerter 2.Repressief: vatten en veroordelen van de daders (Lobet-Maris, 2020, 33) 3.Monitoring: snel interveniëren op de juiste manier en met juiste middelen (Goold, 2004) 4.Oneigenlijke motieven: a.Competitief voordeel voor de stad: “het veilig imago” b.Politiek middel Gudrun Vande Walle www.gofs.ugent.be Week van de Integrale Veiligheid – 27 – 30 juni 2011

4 Effecten 1.op objectieve veiligheid 2.op geregistreerde incidenten 3.op de subjectieve veiligheid (Meijer, 2000) 4.op het gedrag van mensen (Zurawski, 2006; Short & Ditton, 1998): van burgers, van criminelen 5.op de politieorganisatie (Goold, 2004) 6.Neveneffecten: Gudrun Vande Walle www.gofs.ugent.be Week van de Integrale Veiligheid – 27 – 30 juni 2011

5 Succesfactoren bij de implementatie van camerasystemen 1.Grootte en inrichting van de stad (Meijer, 2000; Short&Ditton, 1999) 2.CCTV als onderdeel van een pakket aan maatregelen 3.Het in real-time bekijken van beelden 4.Communicatie en participatie 5.Een realistische kostenraming 6.Evaluatie van de cameraprojecten Gudrun Vande Walle www.gofs.ugent.be Week van de Integrale Veiligheid – 27 – 30 juni 2011

6 Deel 2: Case-studie van twee Vlaamse steden: Mechelen en Lokeren Gudrun Vande Walle www.gofs.ugent.be Week van de Integrale Veiligheid – 27 – 30 juni 2011

7 onderzoeksopzet Case: Lokeren en Mechelen Drie kernvragen: 1.Wat zijn de vooropgestelde doelstellingen van het cameratoezicht in de steden Mechelen en Lokeren ? 2.Welke zijn de effecten van cameratoezicht ? 3.Wordt het cameratoezicht geëvalueerd ? Methodologie: –Kwalitatief onderzoek - –interviews met sleutelfiguren: burgemeester – politiecommissaris – Integrale Veiligheid – PdK Gudrun Vande Walle www.gofs.ugent.be Week van de Integrale Veiligheid – 27 – 30 juni 2011

8 Mechelen Ingevoerd in 2001 Cameranetwerk - 60-tal camera’s Videowall: meldkamer politie Trendsetter: hoogtechnologisch, gedeeltelijk draadloos Geen permanente bemanning unanieme goedkeuring in gemeenteraad Lokeren Ingevoerd in 1998 cameranetwerk - 24 camera’s + 5 extra camera’s (voorjaar 2011) Videowall: meldkamer politie Geen permanente bemanning Groot politiek draagvlak Gudrun Vande Walle www.gofs.ugent.be Week van de Integrale Veiligheid – 27 – 30 juni 2011 Stand van zaken

9 Doelstellingen Mechelen: Aanpakken van overlast in centrum en probleemwijken Vooral een preventief doel Nuttig voor identificatie van daders –Maar wel kleinere criminaliteit –Grotere criminaliteit: “lucky shot” Monitoring: crowd control integraal veiligheidsbeleid? –maar geen camerabeleid – Lokeren Aanpakken van overlast van vooral allochtone jongeren: hangjongeren, joyriding Preventieve functie Nuttig voor identificatie: fiets- en autodiefstal Monitoring: crowd control Deel van nultolerantiebeleid Gudrun Vande Walle www.gofs.ugent.be Week van de Integrale Veiligheid – 27 – 30 juni 2011

10 Effecten Mechelen: Men durft er geen uitspraak over doen –Verandering in criminaliteitcijfers zeggen niet veel Effect op overlast en op zakkenrollers Effect op subjectieve onveiligheid Effect op politieorganisatie: efficiëntere inzet van patrouilles verplaatsingseffect – Lokeren Men weet het niet –deel is van een breder beleid Vermoeden van meer objectieve veiligheid Effect op subjectieve onveiligheid Hulpmiddel voor politie en parket Geen angst voor verplaatsingseffect Gudrun Vande Walle www.gofs.ugent.be Week van de Integrale Veiligheid – 27 – 30 juni 2011

11 Evaluatie Mechelen: Geen effectevaluatie “je voelt aan dat het gedragen wordt” Wel opvolging van werking en plaats “evaluatie betekent vooral kijken hoe te optimaliseren” Suggesties voor procesevaluatie – Lokeren Geen effectevaluatie Men hoopt op initiatief van FOD Binnenlandse Zaken Gudrun Vande Walle www.gofs.ugent.be Week van de Integrale Veiligheid – 27 – 30 juni 2011

12 Aanbevelingen 1.Moet deel zijn van integraal veiligheidsbeleid 2.Nood aan kosten / batenanalyse 3.Nood aan effectevaluatie en aan procesevaluatie 4.Door kwantitatieve bevraging en door kwalitatieve bevraging, bv. van daders. 5.privacyschending en andere neveneffecten van cameratoezicht zijn blijvende aandachtspunten Gudrun Vande Walle www.gofs.ugent.be Week van de Integrale Veiligheid – 27 – 30 juni 2011

13 Zie: Noppe K., Vande Walle G. en Easton M. (2011), Cameratoezicht binnen het lokaal veiligheidsbeleid: doelstellingen, effecten, succesfactoren en evaluatie in twee Vlaamse steden, Handboek Politiediensten, (publicatie in september) Gudrun Vande Walle www.gofs.ugent.be Week van de Integrale Veiligheid – 27 – 30 juni 2011


Download ppt "Cameratoezicht binnen het lokaal veiligheidsbeleid: doelstellingen, effecten, succesfactoren en evaluatie Gudrun Vande Walle www.gofs.ugent.be Week van."

Verwante presentaties


Ads door Google