De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Indeling in 3 fases Detectiefase Sensibiliseringsfase Repressieve fase.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Indeling in 3 fases Detectiefase Sensibiliseringsfase Repressieve fase."— Transcript van de presentatie:

1 Indeling in 3 fases Detectiefase Sensibiliseringsfase Repressieve fase

2 Detectiefase ° In de detectiefase werd in hoofdzaak gewerkt vanuit de CPOps. ° Waarnemingen via stadioncamera’s ° Detecties over diverse thuiswedstrijden ° Diverse groepjes waarbinnen joints circuleerden konden in kaart worden gebracht qua aantal deel- nemers en hun traditionele locatie in de tribune.

3 Sensibiliseringsfase
° Gedurende de sensibiliseringsfase hield de politie zich bewust afzijdig. ° Er werd wel duidelijk gecommuniceerd dat het fenomeen politioneel in kaart was gebracht. ° Even duidelijk werd gecommuniceerd dat er “ooit” een repressieve fase zou volgen.

4 Repressieve fase ° Werd tot nu toe 2x actief toegepast.
° Er werd hierbij voor wedstrijden gekozen die geen hoge belastingsgraad kennen qua handhaving van de openbare orde ( geen risicowedstrijden) ° Telkens werd een verschillende politionele tactiek gebruikt.

5 Repressieve fase – 1e actie
° Rechercheurs van de drugsunit werden geposteerd in de probleemzone. ° Ondersteuning van aanhoudingsunits (in burger) in omgeving van de rechercheurs ° Sturing vanuit CPOps op basis van vaststellingen met camera en communicatie naar de rechercheurs in de tribune. ° Eigen vaststellingen van rechercheurs in de tribune ( de visu en op “geur”)

6 Repressieve fase – 2e actie
° Personen die aan controle onderworpen werden lieten we eerst het stadion binnenkomen ( toepasbaarheid art. 21bis Voetbalwet ) …kan eenieder die in het stadion of de perimeter de richtlijnen of bevelen gegeven door de veiligheidsverantwoordelijke, door een steward in de uitvoering van zijn functie vastgelegd door de wet, of door een lid van de politiediensten of van de hulpdiensten,niet opvolgt, één of meer sancties oplopen zoals bepaald in de artikelen 24, 24ter en 24quater ° Spotters maakten selectie onmiddellijk na binnenkomen in het stadion. ° Te controleren personen werden buiten het stadion geleid naar een locatie buiten het zicht van het publiek. ° In de controlezone werden betrokkene aan de sweeping van een stille drughond onderworpen.

7 Repressieve fase – Voordelen werkwijze actie 2 tegenover actie 1
° Met ww2 bereikt men een veel groter doelpubliek – telkens er een zestal peronen in line-up staan kan de hond zijn werk doen. Controle van 6 personen tegelijk duurt maximaal 2 minuten ! (In totaliteit veel hoger aantal controles) ° Met ww2 kan de gespecialiseerde drugunit zich doelgericht bezig houden met de positieve gevallen. (afhandelingsprocedure) ° Met ww2 worden ook de personen gedetecteerd die in het bezit zijn van verboden producten daar waar ww1 zich beperkt tot personen die “gebruiken” ° Met ww2 gebeuren de effectieve arrestaties buiten het stadion en niet in de tribunes – dit verminderd het risico op eventuele reluitlokking gevoelig. ° Het ondergaan van de hondensweeping is voor de betrokkenen vrij spectaculair .... het tamtam-effect ligt hier gevoelig hoger !

8 TIPS ° Vooraleer enige actie te plannen, zorg voor een degelijk overleg van alle betrokken actoren : club, gespecialiseerde units, commandant OD, FIO, Parket en hulpverlenende sector. ° Zorg voor een performant camerasysteem waarmee een degelijke detectie vanuit uw CPOps mogelijk is. ° Zorg voor een deugdelijke afzonderingslocatie die aan het zicht van het publiek onttrokken is. ° Zorg ervoor dat er 2 stille drughonden aanwezig zijn die elkaar kunnen aflossen, drugsweeping is vrij vermoeiend voor een hond (maximaal 1 uur werken)

9 PROBLEEMSTELLINGEN ° Handhaving van het gevoerde beleid op het thuisterrein is niet gemakkelijk door te trekken naar wedstrijden op verplaatsing. ° Zonder bilaterale overeenkomst of gelijklopende projectwerking ervaart de lokale ordedienst de aanpak van drugproblematiek als extra-belastend !


Download ppt "Indeling in 3 fases Detectiefase Sensibiliseringsfase Repressieve fase."

Verwante presentaties


Ads door Google