De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schoolveiligheid in Nederland ir. Sjoerd Boersma

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schoolveiligheid in Nederland ir. Sjoerd Boersma"— Transcript van de presentatie:

1 Schoolveiligheid in Nederland ir. Sjoerd Boersma

2 Wat is: DSP-groep en IRIS Schoolveiligheid?
DSP-groep: onderzoeks- en adviesbureau van 70 mensen in Amsterdam en Rotterdam IRIS Schoolveiligheid (DSP7) : de tak die zich sinds 10 jaar puur met Schoolveiligheid bezig houdt Sjoerd Boersma: Ontwikkelaar van methodieken en software voor schoolveiligheid en onderzoeker naar veiligheid in scholen

3 Onderzoek, advies en software: VRIS
Veilig Rond en In School

4 Incidenten die de media én de politiek haalden:
December 1999, ROC de Leijgraaf, schietincident, 5 gewonden Januari 2004, Terra College, schietincident, 1 dode Oktober 2007, Tec Amsterdam, technisch college, steekpartij,1 dode

5 Wat is veiligheid? “Het probleem met veiligheid is dat het goed gaat,
totdat het fout gaat. En dan is het meestal te laat.” Yusuf Altuntas, directeur ISBO in de IRIS nieuwsbrief, juni 2011

6 Hoeveel incidenten komen er voor?
- 5 % 10 15 20 25 30 35 % 12 jaar 17-18 30 jaar bron: dhr. B. Berghuis, Ministerie van Justitie

7 En hoeveel is hiervan bekend?
Regulier basisonderwijs, Incidenten mbt leerlingen Monitor Sociale Veiligheid in het onderwijs 2007, drs. Eelco van Aarsen en drs. Rob Hoffius i.o.v. OCW directeur leerkracht ouders leerling fysiek geweld 1 % 18 % 17 % 32 % pesten 0,9 % n.a. 22 % bedreiging 0,4 % 5 % 10 % 20 % vernieling 10,8 % 9 % 16 % wapenbezit 0,2 % discriminatie 14,2 % 7 % ong. betast 0,1 % 1,1 % 2 %

8 Samenwerking vanaf de jaren 90
School, Gemeente, Justitie, Politie en Jeugdzorg hebben veelal schoolveiligheidsconvenanten gesloten De samenwerking, m.n. tussen de politie en de school, komt praktisch niet tot stand

9 Verschil in definiëring én taakopvatting:
wat is een incident: Opzettelijk agressief of antisociaal handelen dat door schoolregels of wetgeving verboden is. (wetboek van strafrecht: delicten) Alles wat een persoon hindert bij zijn/haar functioneren op school. (didactiek) Een correctie op onjuist gedrag, om het goede gedrag aan te leren. (pedagogiek)

10 En praktisch: Van een verstuikte enkel tot een kogelbrief
wat is een incident: Van een verstuikte enkel tot een kogelbrief Van een scheefliggende tegel geblokkeerde nooduitgang

11 Veiligheidsonderzoek voornamelijk vanuit derden:
Overheid Onderwijs-raden Onderwijs-adviesbureau’s Verschillende methodieken Verschillende terminologie Gegevens komen voor de scholen te laat én zijn niet vergelijkbaar

12 Instrumenten ter ondersteuning van veiligheidsbeleid
Incidentenregistratie sociale veiligheid Schouwregistratie fysieke veiligheid Enquête/Monitor aard, omvang, beleving

13 Het landelijke wetsvoorstel:
Verplichte registratie OCW (per September 2012) gericht op: fysiek geweld dat letsel tot gevolg heeft fysiek geweld waarbij wapens gebruikt zijn wapenbezit (onderscheiden naar vuur-, steek- en overige wapens) seksueel misbruik en seksuele intimidatie (waaronder loverboys) grove pesterijen discriminatie (ondermeer naar ras, geslacht en homodiscriminatie) bedreigingen vernieling of diefstal van goederen drugs (onderscheiden naar bezit, gebruik en verkoop)

14 Incidentenregistratie verengt de discussie
het wordt vooral gezien als extra administratieve belasting (“ten behoeve van de overheid…”) incidentregistratie is een praktische start maar enquêtes en schouwregistratie kunnen dat ook zijn Het doel moet duidelijk blijven, vanuit het schoolbelang: - veilige school - goed schoolklimaat - goed pedagogisch klimaat

15 “Wat is het probleem?” Goed veiligheidsbeleid in onderwijs is relatief nieuw Veiligheidskennis is aanwezig in het onderwijs, maar gefragmenteerd Er zijn nauwelijks referenties, best practices Veiligheids-inzicht en -overzicht: - ligt hoofdzakelijk buiten het onderwijs - bij verschillende organisaties - is niet op elkaar afgestemd - informatie komt te laat - is te globaal voor concreet, locaal beleid

16 Uitgangspunt: “veiligheidsregie in eigen hand”
“Samenwerking vereist … en de school is de initiatiefnemer” De aanwezig veiligheidskennis verzamelen en ordenen Actuele kennis inzetten om beleidsinformatie te genereren Veiligheid als structureel onderdeel van de schoolorganisatie

17 een veiliger school ten behoeve van de school op maat van de school
met focus op: een veiliger school ten behoeve van de school op maat van de school

18 Veilig Rond en In School (VRIS): 8 stappen
Samenwerking vormgeven Veiligheidsanalyse Plan van aanpak Accorderen van het plan van aanpak Uitvoering plan van aanpak (jaar 1 en 2) Evaluatie en nieuwe analyse (jaar 3) Plan van aanpak vernieuwen Nieuwe cyclus

19 Ondersteund door: Laagdrempelige, geïntegreerde software

20 Met middelen, advies en normen: VRIS
Veilig Rond en In School

21 Veiligheid(-sbeleid) is ….
een organisatorische opgave gedeelde normen en waarden cultuur en organisatie feiten en gevoelens laagdrempelige technische ondersteuning de school moet centraal staan samenwerken

22 Hartelijk dank voor uw aandacht!

23 IbO Nieuws, April 2011 Eelco van der Kruk Adjunct directeur
De Goudse Waarden

24 Meten en analyseren: IRIS

25 Schouwregistratie

26 Archief

27 Statistiek

28 Dashboard


Download ppt "Schoolveiligheid in Nederland ir. Sjoerd Boersma"

Verwante presentaties


Ads door Google